24.02.2020.

Aicinājumam atsaukušies!

Draudzīgais aicinājums Vēl līdz februāra beigām skolas bibliotēka gaida grāmatu dāvinājumus. Savus krājumus esam jau papildinājuši ar 93 sējumiem, kurus ir dāvinājuši gan skolēni, gan viņu vecāki, gan skolotāji. Ja ir vēlme dalīties lasīšanas priekā, tad pasteidzieties!
3.m2 klase un audzinātāja Santa Zaremba bibliotēkā ieradās visi, lai uzdāvinātu 5 jaukas grāmatas.
Skolas bibliotekāres

21.02.2020.

100 dienas skolā!

Parasti pasakas sākas ar "Reiz..."!
Arī mūsu - Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas - pirmklasnieku pasaka sākas tieši šādi...
Reiz, 2019.gada 2.septembrī, 112 mazie pirmklasnieki uzsāka skolas gaitas, lai mācītos, draudzētos un augtu. Nu ir pagājušas 100 dienas kopš skolas pirmās dienas, tāpēc, 21.februārī, sanācām kopā, lai atjautīgi minētu mīklas, jautri padziedātu un padejotu, lai draudzētos un sadarbotos.
Pasākumā pirmklasniekus sveica un laba vēlējumus teica direktores vietniece mācību darbā skolotāja Santa. Izglītojamie saņēma apliecinājumus, ka ir zinoši, labsirdīgi, draudzīgi un izpalīdzīgi pirmklasnieki. Noslēgumā bērni cienājās ar kliņģeri 100 formā.
Lielā notikuma ietvaros klasēs un gaiteņos bija apskatāmas izstādes, kurās apmeklētājus priecēja fantastiski un izdomu bagāti radošajie darbiņi, kuru veidošanas nosacījums bija 100 detaļas.
Mēs - pirmklasnieku skolotājas - gribam teikt lielu paldies mūsu skaņu pārzinējam Artūram par aktīvu līdzdalību, mūzikas skolotājai Maijai par jautrajām dejām un rotaļām, vizuālās mākslas skolotājai Solvitai par skaistajiem darbiem, skolas saimniekam Viktoram par materiāliem un baloniem, 12. i klasei par balonu pūšanu.
1.klašu audzinātājas Iveta, Ineta, Ingrīda un Sanita

20.02.2020.

Lepojamies un sveicam!

Skatuves runas konkurss

2020.gada 18.februārī notika Jelgavas pilsētas skatuves runas konkurss, uz kuru 10.i klases skolniece Anda Jankovska kopā ar skolotāju Antru Leiti-Straumi devās pārstāvēt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu.
Andai šis bija pirmais skatuves runas konkurss dzīvē, taču vidusskolēnu sīvā konkurencē Anda bija viena no diviem vidusskolēniem, kas ieguva Augstāko pakāpi un tika izvirzīta Zemgales reģionālajam skatuves runas konkursam, kas norisināsies jau martā.
Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai par skolnieces sagatavošanu konkursam!

20.02.2020.

Lepojamies un sveicam!

2020.gada 14.februārī Zemgales reģiona Kompetencu attīstības centrā notika matemātikas olimpiāde 5.-6.klasēm (pilsētas posms).
Mūsu skolēnu gūtie panākumi:
- 1.vieta - Patriks Laizāns, 5.m1 klase (sk. L.Baltiņa),
- atzinība - Evelīna Ribčinska, 6.m klase (sk. Dz.Kancēviča),
Paldies skolotājām!

19.02.2020.

Atvērto durvju dienas - seko informācijai un piedalies!

Atverto durvju dienas

Latvijas Jūras akadēmijā:
- 8., 9., 10.kl. 20.03.2020., 17.04.2020., 15.05.2020.
- 12.kl. 12.03.2020., 16.04.2020., 14.05.2020.
Valsts pārvaldes iestādēs:
- 1.04. - 3.04.2020.
Sīkāka informācija pie skolas karjeras konsultantes Zentas Valteres 110. kabinetā

18.02.2020.

Karjeras izglītība 10.a, 10.i, 11.i, 11.a klasēm.

Karjeras izglītība

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte ir vienīgā fakultāte Latvijā, kas piedāvā studijas, kuras beidzot iegūst kvalifikāciju veterinārārsts.
Par iespējām apgūt šo profesiju stāstīja šīs fakultātes docents Oskars Kozinda.
Vidusskolēni ar interesi noskatījās Veterinārmedicīnas fakultātes reklāmas videomateriālu. Pārsteigumu izraisīja fakts, ka studiju laikā topošie veterinārārsti apgūst 99 mācību priekšmetus. Studijas nav vieglas, bet ļoti interesantas. Beidzot studijas ir plašas iespējas atrast darbu, dibināt savu privātpraksi, strādāt citās klīnikās, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī veidot savu karjeru veterinārmedicīnas zinātnē. Lai pievērstos studijām veterinārmedicīnas fakultātē, jau šodien skolā cītīgi jāmācās ķīmija, anatomija, bioloģija, fizika.
Skolas karjeras konsultante Zenta Valtere

14.02.2020.

1.-6. klašu Talantu nedēļa

Talantu nedēļa

No 2.-6.martam Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā norisināsies 1.-6.klašu Talantu nedēļa.
Skolēni ir aicināti savus darbiņus (vizuālās mākslas darbus, rokdarbus u.c.) nodot audzinātājām laikā no 24.-28. februārim. Darbi būs apskatāmi izstādē.
6.martā Talantu notiks Talantu parāde skolas aktu zālē.
Esi aktīvs un piedalies!

13.02.2020.

Starpdisciplināŗa stunda "Līdz ausīm Jelgavā"

Starpdisciplināra stunda

12.februārī starpdisciplinārās stundas ietvaros 10.klases skolēni guva iespēju pašvadīt savus mācīšanās soļus tādos priekšmetos kā matemātika un ķīmija.
Svarīgi bija izvērtēt sasniedzamo rezultātu, kas ir dots, tādējādi atliek izveidot piemērotu rīcības plānu.
Izvirzot nelielos uzdevumus, rodas vajadzība pēc resursiem, kuri bija ne tikai laiks vai gribasspēks, bet arī dzija un kociņi, ar kuru palīdzību tika veidots rūtiņu tīkls, lai noskaidrotu skolas pagalma zāliena stāvokli. Cik liela daļa no tā bojāta - cik ne?
10.a klases skolniece Laura Voliņeca

13.02.2020.

Veselīgs dzīvesveids

Veselīgs dzīvesveids

13.februārī Jelgavas sociālo lietu pārvalde viesojās skolā, kur 2.klašu skolēniem vadīja Veselīga dzīvesveida pēcpusdienu. Veselīga dzīvesveida pēcpusdiena tika dalīta trīs blokos: roku higiēna, zobu veselība un veselīgs uzturs.

12.02.2020.

Lepojamies un sveicam!

Konkurss

12.februārī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 4.-6.klašu skolēnu komanda piedalījās angļu valodas konkursā MEC-Meridian English Competition un ieguva 3.vietu.
Konkursu rīkoja SIA "Rims"- Rīga International meridian school un piedalījās 8 komandas.
Paldies skolēniem:
- Jana Freimane (4.m3 klase);
- Elizabete Sofija Mišina (5.m1 klase);
- Toms Svirkovskis (6.m klase).
Paldies arī viņu skolotājām!

11.02.2020.

Lepojamies un sveicam!

11.februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika Jelgavas pilsētas Skolēnu skatuves runas konkurss 1.-6.klasēm.
1.m1 klases skolniece Amēlija Soldatenoka un
2.m1 klases skolniece Laura Paula Pauliņa ieguva I pakāpes atzinības rakstu.
1.m3 klases skolniece Laura Tobiasa un
2.m2 klases skolniece Rēzija Jaunāre ieguva III pakāpes atzinības rakstu.
Paldies skolotājām Inetai Malojlo, Ilzei Volgemutei, Regīnai Jurjānei un Oļesjai Ostrovskai!

11.02.2020.

2.klašu grupu apmeklēja pārstāvis no VUGD

VUGD

11. februāris - visā ES atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu.
Šīs dienas ietvaros 2.klašu grupu apmeklēja pārstāvis no VUGD.
Skolēni saņēma informāciju par:
- pareizu rīcību ārkārtas situācijās;
- kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112, kas jāsaka dispečerei;
- cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112, nevis to filmēt vai nofotografēt.
Paldies par vērtīgu informāciju!
2.klašu grupas skolotājas

Arhīvs 2019./2020.m.g.

Arhīvs 2018./2019.m.g.

Arhīvs 2017./2018.m.g.
TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

MĒNEŠA DARBA PLĀNS >>

Interesanti!

Vēja turbīnas...

AI un pozas noteikšana

Mākslīgais intelekts, paplašinātā realitāte, dziļā mācīšanās... - nosakot cilvēku un dzīvnieku pozas, varam prognozēt to uzvedību, pielāgot palīdzību...!

Grimstošas ēkas izcelšana!

Apbrīnojams inženiertehnisks projekts te pat Rīgā, 2 nedēļu laikā izceļot 90 gadus grimušu ēku!