Konkursā "Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Gada balva
"Zelta grauds - 2018""
vērtējot skolu darbību, tiek ņemts vērā arī vecāku viedoklis.
Aicinām vecākus aizpildīt anketu elektroniski (šeit ->)!
Domes priekšsēdētāja parakstīta vēstule (šeit ->).Skolas GODA GRĀMATA
aktu zālē 18.maijā pl.18.00.

18.05.2018.

9., 12. klašu "Pēdējais zvans"

Pēdējais zvans

18.05.2018.

Lepojamies un sveicam!

gada labākais SMU skolotājs

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas finālā

gada labākais uzņēmējdarbības skolotājs Ivars Bahmanis

Latvijas Bankas Simpātiju balva JTV SMU "Aerial–Shelf"

17.05.2018.

Lepojamies un sveicam!

Jāņa Bisenieka fonda biznesa ideju konkurss Jelgavas skolēniem 8.-9. klašu grupā

1.vieta Kristiāns Vinters (8.m) - automātiska augu aplaistīšanas sistēma

2.vieta Roberts Ližus (7.m) un Edvards Grosbārdis (9.m) - prototipēšanas bizness

Paldies skolotājam Ivaram Bahmanim!

Arhīvs


Interesanti!

Pirms izšķied laiku, noskaties!

Inženierzinātnes? Interesanti!

Visai interesanta vietne engineering.com! Šoreiz neliels, bet nopietns nedēļas apskats no viņu jūtūbes kanāla...

Ņūtona 3.likums... kosmosā...

NASA astronauti vienkārši izskaidro un demonstrē fizikas u.c. likumus. Vairāk te...

Arhīvs