Bērnu reģistrācija 1.klasē sāksies martā!

Reģistrācijas sākums: 01.03.2019. plkst. 8.00 skolas aktu zālē

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē personīgi, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:
* personu apliecinošu dokumentu,
* bērna dzimšanas apliecību,
* bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kā arī iesniedz šī dokumenta kopiju,
* aizpilda iesniegumu (aizpildāms skolā vai iepriekš izdrukājot).

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē elektroniski,
(ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) nosūta uz elektroniskā pasta adresi pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
* iesniegumu (lejupielādēt te),
* bērna dzimšanas apliecības kopiju,
* bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kopiju.
Elektroniski saņemto iesniegumu reģistrē tikai tad, ja ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti!
Elektroniski dokumentus drīkst nosūtīt tikai 01.03.2019. sākot no plkst. 8.00 !!

Piedāvājam:
* matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (21013111),
* profesionāli orientētā virziena programmu (21014111)
* speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

Ja bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk par noteiktajiem 7 gadiem, likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. (2.un 3.punkts)

Bērnu ar speciālajām vajadzībām Iestādē reģistrē saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši Iestādes īstenotajām izglītības programmām, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. (4.punkts)

Reģistrēšanas NOTEIKUMI pieejami te.

15.02.2019.

Biznesa nakts

Biznesa nakts

1.martā no plkst. 12.00 - 17.00, Jelgavas Tehnikuma telpās norisināsies cikla ieskaņas pasākums “Ideju laboratorija”, kurā sadarbojoties vairāku izglītības iestāžu audzēkņiem tiks ģenerētas jaunas biznesa idejas, meklēti pirmie idejas domubiedri un noteiktas 10 labākas biznesa idejas.
Uzņēmējspēju un jaunrades cikla kulminācija - “Biznesa nakts” norisināsies 8. un 9. martā, Jelgavas Tehnikumā, kur vairāk kā 24 stundas skolēni veidos komandas, izstrādās biznesa plānus, veidos produktu prototipus un gatavos prezentācijas. Visa pasākuma garumā skolēniem atbalstu sniegs vairāk kā 10 mentori no uzņēmējdarbības vides. Dalībniekiem simpātiju balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji, bet 3 labākās biznesa idejas iegūs naudas balvu 300 EUR apmērā.
2 nedēļas pēc “Biznesa nakts” pasākuma, 22. martā, no plkst. 15.00 - 17.00, Jelgavas biznesa inkubatorā, norisināsies cikla izskaņas pasākums “Izaugsme”, kurā skolēniem būs iespēja uzzināt par atbalsta programmām un iespējām jaunajiem uzņēmējiem.
Pieteikuma anketa - ej.uz/idejulaboratorija
Plašāka informācija un konkursa nolikums - facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/

14.02.2019.

Valentīndienas diskotēka

Valentīndiena

Valentīndienas diskotēka jau gandrīz klāt!️ Nepalaid iespēju un 15.02. nāc izdejojies profesionāla dīdžeja vadībā! Būs pieejams arī dzērienu bārs.
Biļetes var iegādāties 231.kabinetā. Ņem līdzi arī draugus!

12.02.2019.

Stikla pūtēji (2.-3.klases)

Skolas soma

Ar reto stikla pūtēju profesiju 2.-3.kl. skolēnus iepazīstināja stikla meistari no Ventspils. Bērni uzzināja par stikla unikālajām īpašībām un varēja paši izmēģināt stikla pūšanu. Uzmanīgi klausoties un atbildot uz jautājumiem, varēja iegūt balviņas. Pasākums notika projekta "Skolas soma" ietvaros. Bildes te...

Sk. Zenta Valtere

12.02.2019.

Absolventu kauss!

Absolventu kauss JTV

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina piedalīties Absolventu kausā basketbolā! Tiekamies 2019.gada 9.martā. Sacensību sākums plkst. 10.00.
Komandu pārstāvju tikšanās 21.02.2019. plkst.18.00 sporta skolotāju kabinetā.

Arhīvs 2018./2019.m.g.

Arhīvs 2017./2018.m.g.
TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

Interesanti!

Mini robots ķirurģijai...

Mainot "ietērpus", robots spēj pielāgoties videi...

Bruņu auto, ražots Igaunijā!

Logu stikli: 5cm, masa: 4800kg, durvju svars:250kg, bet tik un tā superauto!

Vērts sapņot!

Lai arī atsevišķas tehnoloģijas nav jaunas, bet gan uzlabojumi, un citām šobrīd grūti redzēt praktisku pielietojumu, ir vērts sapņot un mēģināt!

Arhīvs