23.09.2021.

Starpdisciplinārā stunda

Starpdisciplinārā stunda

22.09.2021.

Konkurss

Konkurss skolēniem

No 13.septembra līdz 13.oktobrim aicinām Latvijas un diasporu vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 5.–12.klašu skolēnus piedalīties konkursā – iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu tautai Latvijas 103.dzimšanas dienā.

Vairāk informācijas

16.09.2021.

JTV Dzejas dienas 2021

Dzejas dienas

11.09.2021.

Saeima aicina jauniešus piedalīties fotokonkursā "Sardzē par visdārgāko"

Foto konkurss

Vairāk informācijas

10.09.2020.

8.a klases mācību ekskursija

Ekskursija

2021.gada 10.septembrī 8.a klases skolēni piedzīvoja ceļojumu laikā (1919.g.) un atrodoties Durbes pilī iejūtas vēsturiskas personības lomās un situācijās. Skolēni saņema lomu aprakstus un uzdevumus, kas veica programmas laikā, piemēram, iekārtot lazareti, salikt medicīnas materiālus, sagaidīt ievainotos un sniegt viņiem palīdzību un aprūpi, sagatavot vienkāršu maltīti grupai. Veicot praktiskos uzdevumus, skolēni rosināti domāt un pārrunāt katru situāciju, lai saprastu dažādu cilvēku uzskatus un izjūtas kara apstākļos.
Skolēni arī aktīvi piedalījas filmešanā un fotomedijās kino pilsetiņā Cinevilla.
Klases audzinātāja Svetlana Živjuka.

10.09.2020.

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PUMPURS) 16.03.2017. – 31.12.2023.

Pumpurs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā šī projekta ietvaros 5.-12. klašu skolēni nepieciešamības gadījumā saņem dažādu speciālistu konsultācijas jau no 2017./2018.mācību gada gan klātienē, gan attālināti. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.
Kopš projekta sākuma 2017./2018.mācību gada līdz šim ir sagatavoti 332 IAP un ir sniegts atbalsts izglītojamajiem. 2020./2021.mācību gada 1.semestrī atbalstu ir saņēmuši 28 izglītojamie un sastādīti 39 IAP, 2.semestrī – 42 izglītojamie un sastādīti 52 IAP, kas palīdzēja izglītojamajiem veiksmīgi pārvarēt grūtības un turpināt mācības.
No šī 2021./2022.mācību gada 1.semestra arī 1.-4.klašu skolēniem tiek piedāvātas individuālās konsultācijas pie projekta "Pumpurs" mācību priekšmetu pedagogiem un atbalsta speciālistiem.

Vairāk te ...

07.09.2021.

Izglītības ieguves formas

Vecākiem

31.08.2021.

Piedalies foto konkursā "Mana zeme skaistā"!

Foto konkurss

Nolikums

Par kodiem attēlu ievietošanai jautāt vizuālās mākslas skolotājai Solvitai Romanovai (149.kab.).

25.08.2021.

2021./2022.mācību gads

Mācību gads

Arhīvs 2021./2022.m.g.

Arhīvs 2020./2021.m.g.

Arhīvs 2019./2020.m.g.

Arhīvs 2018./2019.m.g.

Arhīvs 2017./2018.m.g.
TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

MĒNEŠA DARBA PLĀNS >>

Interesanti!

Vēja turbīnas...

AI un pozas noteikšana

Mākslīgais intelekts, paplašinātā realitāte, dziļā mācīšanās... - nosakot cilvēku un dzīvnieku pozas, varam prognozēt to uzvedību, pielāgot palīdzību...!

Grimstošas ēkas izcelšana!

Apbrīnojams inženiertehnisks projekts te pat Rīgā, 2 nedēļu laikā izceļot 90 gadus grimušu ēku!