18.10.2019.

Karjeras diena "IT inženierzinātnes"

6.klases šodien savā skolā iepazinās ar Tehniskās jaunrades programmām "IT inženierzināntes". Bija iespēja sevi pārbaudīt, ko nozīmē darboties komandā un radīt savu produktu.
Iepazinās arī ar jaunāko tehnoloģisko aprīkojumu.Tā bija iespēja katram labāk izprast savus dotumus, spējas, vēlmes darboties IT jomā.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

17.10.2019.

Nākotnes profesijas

17.10. 2019. skolas aktu zālē 8.klašu skolēni prezentēja nākotnes profesijas.
8.a - Datu zinātnieks. Skolēni bija sagatavojuši plakātu ar profesijas un darba vides aprakstu, minējuši profesijai nepieciešamās rakstura īpašības un iespējamo atalgojumu strādājot šajā profesijā. Saņēma diplomus nominācijā - informatīvākā prezentācija.
8m2 – Nanomediķis. Skolēni bija sagatavojuši atraktīvu, izsmeļošu prezentāciju. Klases prezentācija izcēlās ar komandas saliedētību un komandas vizuālo noformējumu (specapģērba elementiem). Saņēma diplomu nominācijā - izzinošākā prezentācija.
8.m1- Alternatīvās enerģijas konsultants. Skolēni bija sagatavojuši izsmeļošu, apjomīgu Powerpoint prezentāciju. Saņēma diplomu nominācijā - plašākā prezentācija.
8.b - Atmiņas ķirurgs. Skolēni bija sagatavojuši atraktīvu, teatralizētu prezentāciju "3. cēlienos", bija iekļauta arī Powerpoint prezentācija , kas izsmeļoši atspoguļoja profesijas aprakstu, darba vidi, nepieciešamos eksaktos mācību priekšmetus un rakstura īpašības, kādas nepieciešamas izvēloties šo profesiju. Saņēma diplomu nominācijā - atraktīvākā prezentācija.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

16.09.2019.

Tikšanās ar uzņēmēju

tikšanās ar uznēmējs

Juris Griķis. Jelgavnieks,LLU absolvents, veiksmīgs uzņēmējs, zīmola "Nakts Mēbeles" un "Heavens" radītājs, viesojās pie skolas 9. klašu skolniekiem.
Uzņēmēja stāsts par izaicinājumiem veiksmīgai uzņēmējdarbībai, par idejām, mērķiem un sapņiem, par godīgumu un saskarsmes prasmēm, par komunikāciju.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

16.10.2019.

Karjeras diena 2.m2 klasē

karj diena

Karjeras nedēļas ietvaros 2.m2 klase 16.oktobrī apmeklēja LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedru. Skolēnus iepazīstināja ar kokapstrādes jomu un dažādām koka izmantošanas tehnikām. Ekskursija bija ļoti izzinoša un interesanta, daudz atklājumi skolotājiem un skolēniem.
Skolotāja Oļesja Ostrovska

15.10.2019.

Karjeras stundas 4.klasēs

karj st

11. un 12.klašu skolēni vadīja karjeras stundu 4.klasēs. Tika prezentētas pašu veidotas video filmas par profesijām Jelgavā. Vecāko klašu skolnieki dalījās ar savu pieredzi, piedaloties dažādos projektos gan skolā, gan ārpus skolas. Tika izcīnītas arī nelielas balviņas, atbildot uz dažādiem jautājumiem, par profesijām, nepieciešamajām rakstura īpašībām, darba vidi.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

15.10.2019.

Radošā darbnīca

rad darb

3.–5.klašu skolēni ne tikai noklausījās lekciju par animāciju radošo pasauli, profesiju daudzveidību, dažādām animāciju veidošanas tehnikām, bet arī paši piedalījās filmiņu veidošanas procesā. Ieguvuši jaunas prasmes, savas izveidotās filmiņas varēs parādīt arī vecākiem un citiem skolas audzēkņiem.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

15.10.2019.

Studijas ārzemēs

lekcija

Dream FONDATION pārstāvis Aigars Asnis 12.i klasei prezentēja un dalījās ar savu pieredzi par studijām, mācību programmām Dānijā, Nīderlandē, Lielbritānijā.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

14.10.2019.

Ideju stabs

ideju stabs

Karjeras nedēļas ietvaros, skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli - vai jauniešiem ir pieejamais atbalsts, lai justos droši par savu nākotni darba tirgū. Atbildes uz jautājumiem skolēni varēja paust starpbrīžos uz „Ideju staba”. Paldies visiem, kuri atbildēja uz viesiem 4 jautājumiem. Sniegtās atbildes tiks apkopotas un iekļautas Latvijas Nacionālajā ziņojumā.
Karjeras konsultants Zenta Valtere

11.10.2019.

2.m1 ekskursija uz "Zinīti"

uz Zinīti

2.m1 klase apmeklēja Jelgavas bērnu bibliotēku "Zinītis". "Zinītī" iepazināmies ar bibliotēkas tehnoloģiskajiem jaunumiem, izspēlējam dažādas spēles. Apskatījām zviedru ceļojošo izstādi "Kur bērnam augt", iepazināmies ar dažādu grāmatu varoņiem.
Skolotāja Ilze Volgemute

11.10.2019.

Zelta grauds

Zelta grauds

No mūsu skolas pateicības rakstu saņēma Kaspars Antonevičs par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā. Skola saņēma sākumskolas/pamatizglītības 1. posma grupā (1. līdz 6. klase) "Zelta graudu" par inovatīvās tehniskās jaunrades programmas "Informācijas tehnoloģijas/ inženierzinātnes" izveidi un īstenošanu. Vēl bez "Zelta grauda", skolas balvā saņēma 5000 eiro.
Bildes no portāla jelgavasvestnesis.lv

05.10.2019.

Islandē augs arī latviešu stādītie koki

Projekts

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 2019./20. – 2020./21. mācību gados sadarbībā ar skolām Igaunijā, Dānijā, Portugālē un Islandē tiek realizēts Erasmus+ projekts "We only have one planet" (Mums ir tikai viena planēta) (līguma Nr. 2019-1-EE01-KA229-051602-3. Projekts rosinās skolēnus rūpēties par vidi. Projektā divu gadu laikā plānots iesaistīt 160 skolēnus vecumā no 14 līdz 16 gadiem un 50 pedagogus no piecām dalībvalstīm.
Projekta ietvaros 2019.gada 30.septembrī – 4.oktobrī visu piecu dalībvalstu komandas tikās klātienes pasākumā Islandē Neskaupsatdur ciemata pamatskolā. No Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas mobilitātē piedalījās pieci 8.m1 klases skolēni un divas skolotājas – Ineta Blumberga un Daina Birkenbauma.
Skolotāja Daina Birkenbauma

11.10.2019.

2.m2 ekskursija uz "Zinīti"

uz Zinīti

2.m2 klase devās uz bērnu bibliotēku "Zinītis". Skolēni iepazinās ar bibliotēkas tehnoloģiskajiem jaunumiem, tai skaitā izglītojošo, interaktīvo spēļu galdu. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar ceļojošo izstādi par zviedru bērnu literatūras varoņiem "Kur bērnam augt". Ļoti interesanta un izglītojoša izstāde.
Skolotāja Oļesja Ostrovska

10.10.2019.

Jauno Fiziķu skola

Skolotāju diena

Mūsu skolēni 05.10.2019. piedalījās otrajā LU JFS nodarbībā, iepazīstoties ar tēmu "Klimata kontrole" (tornado, zibens, spiediens un t.t.).
Grupas sastāvs: Kristians Babuls (10.i), Markuss Laizāns (10.i), Gabriels Strogonovs (10.i), Daniela Migunova (11.i), Mārtiņš Vītols (11.i).
JTV skolēnu grupas koordinators: fizikas skolotājs Andrejs Lukjančikovs.

04.10.2019.

Skolas avīze

Avīze

Numurā lasiet:

  • Skolēnu viedokļi par "JELGAVA 94"
  • Krāsas mūsējo dzejā
  • Desmitie par sajūtām pirmajā mēnesī un mērķiem u.c.

04.10.2019.

Skolotāju diena. Pašpārvalde.

Skolotāju diena

04.10.2019.

Skolotāju diena

Skolotāju diena

03.10.2019.

Brīvprātīgo darbs

Brīvprātīgo darbs

P.S. Ja padomā ir kāda apmaiņas programma, tad šis var būtiski papildināt tavu CV! Tāpat iespēja attīstīt spēju "domāt plašāk".

01.10.2019.

Būvniecība

Būvniecība

Pie 12.i.šodien viesojās mūsu sadarbības partneri ar kampaņu "Mācies būvniecību". "Building Desing and Construction Council" pārstāve Gunita Jansone šodien uz skolu ataicināja bijušo Jelgavas 5.vidusskolas un arī LLU absolventu, SIA Strandeck vadītāju Artjomu Samarinu. Artjoms dalījās ar iedvesmas stāstu par karjeras veidošanos no skolnieka līdz LLU studentam, šodien jau lielas būvkompānijas vadītājam. A.Samarins ir uzņēmējs, būvinženieris. Viņš iepazīstināja skolēnus ar SIA Strandeck lielākajiem realizētajiem projektiem. Pastāstīja par aizraujošo būvniecības nozari, kurā nav ikdienas rutīnas, bet daudz radošuma. Par profesiju daudzveidību būvniecības nozarē, par izaugsmes iespējām un iespējām papildināt savas zināšanas ārvalstīs. Par iespējām vienlacīgi savienot darbu ar atpūtu, jo uzņēmumam ir arī būvobjekti ārpus Latvijas. Būvniecība ir un būs - tā par nākotnes iespējām, izvēloties veidot karjeru būvniecības nozarē rezumēja A.Samarins!
Karjeras konsultante Zenta Valtere

30.09.2019.

Lokālpatriotisms

Lokālpatriotisms

27.septembra pēcpusdienā 9.m klases skolēni - Dāvis Adamovičs, Veronika Antonova, Patrīcija Bondaļuka, Ņikita Jurevičs, Eduards Kārkliņš, Jānis Ķergalvis, Ralfs Pudāns, Raimonds Jānis Rikmanis, Kristers Sproģis, Artūrs Gustavs Strīķis un skolotāja Zanda Jevsina iesaistījās lokālpatriotismu veicinošā pasākumā "Latviskums caur kultūru un tradīcijām".
Kopā ar Jelgavas 6.vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas un Jelgavas Tehnikuma 7.-10.klašu izglītojamajiem viesojāmies Mālkalnu ģimenes saimniecībā "Blūdži". Iepazinām saimniecības darbības specifiku un tradīcijas. Degustējām sierus un dārzeņu konservus. Kopīgi baudījām pasākuma organizatores Žannas Novašas (Sabiedrības integrācijas pārvalde) gatavoto zupu un īpašo saldo ēdienu - saimniecībā audzētas rudens avenes.
Pasākuma noslēgumā, skaistā laika un vietas lutināti, relaksējāmies apbrīnojot ūdensrozes, dižozolu mājas pagalmā un turpat līdzās esošos Zemgales tīrumu arumus , spēlējām bumbu, kā arī neizpalika joki un nebēdnības.
Skolotāja Zanda Jevsina.

30.09.2019.

"Kopīgi soļi – III"

Kopīgi soļi

Šī gada 25.septembrī mūsu 9.klašu pārstāvji turpināja otro tūri projektā “Kopīgi soļi – III”, apmeklējot Dobeles pilsdrupas un K. Ulmaņa mājas “Pikšas”. Piedalījās erudīcijas spēlē, izpildot dažādus radošus uzdevumus, saņēma daudz pozitīvu emociju un daži uzvarētāji ieguva piemiņas balvas. Taču draudzība uzvar vienmēr!!!
Sk. Viviāna Pirvica

26.09.2019.

Algoritmi mājturībā

Mājturība, algoritmi

Šodienas mājturības tēmu "Latviskās rakstu zīmes rudens saulgriežiem tuvojoties" meitenes apguva, ieprogrammējot ProBot automašīnas, kas, atbilstoši algoritmam, vēlamo zīmi uzzīmēja. Meitenes laimīgas, ka pārvarēja sevi un nepadevās izpratnes veidošanā un jaunā pieņemšanā!
Sk. Zanda Jevsina

25.09.2019.

Lokālpatriotisms

Medijpratība

11.i un 11.a klašu skolēni piedalījās un līdzdarbojās mācību nodarbībā par medijpratību un kritisko domāšanu. Nodarbību vadīja žurnāliste K.Stepanova, skolēni uzzināja kā atšķirt patiesas ziņas no reklāmām, kas ir laba žurnālistika, par informācijas ticamību sociālajos tīklos. Nodarbība viennozīmīgi mudināja skolēnus domāt un mācēt atšķirt dažāda veida nepatiesu saturu internetā.
Autors: Zenta Valtere.

25.09.2019.

Ar "skolas somu" uz Rīgas Kino muzeju

Uz Kino muzeju

Projekta “Skolas soma” ietvaros 4.m1 klases skolēni apmeklēja Rīgas Kino muzeja nodarbību “Kas ir kino?”. Nodarbības laikā skolēnus iepazīstināja ar kino pirmsākumiem. Skolēni uzzināja, kas ir kustības ilūzija un kā tā tiek izmantota kino. Katrs skolēns uzzīmēja savu filmiņu praksinoskopam.
Pēc Kino muzeja apmeklējuma skolēni devās ekskursijā pa Vecrīgu. Apskatīja Rīgas Sv.Pētera baznīcu, Rātslaukumu un Melngalvju namu, Rīgas Domi, Doma laukumu un Doma baznīcu, Rīgas biržu, Rīgas dzīvojamo namu kompleksu “Trīs brāļi”.
Skolotāja Solvita Romanova.

24.09.2019.

Vecrīga

Vecrīgā

20.09.2019. 6.a klasei notika mācību ekskursija Vecrīgā. Skolēni pastaigājās pa šaurajām viduslaiku ieliņām, apskatīja Brēmenes muzikantu skulptūru, iegāja vienā no Trim brāļiem.
Sk. Svetlana Živjuka

24.09.2019.

"Kopīgi soļi – III"

Kopīgi soļi

Šī gada 18.septembrī mūsu 9.klašu pārstāvji piedalījās projekta “Kopīgi soļi – III” ietvaros organizētajā pasākumā. Pasākuma laikā audzēkņi apmeklēja E. Virzas un E. Stērstes memoriālo māju “Billītes”, kur iepazinās ar mājas vēsturi, klausoties E.Virzas mazmazmeitas stāstījumā. Pēc tam J.Čakstes memoriālajā muzejā “Auči” norisinājās erudīcijas spēle ar mērķi veicināt savstarpējo mijiedarbību un saliedētību starp dažādu skolu jauniešiem. Uzvarēja draudzība!!!
Sk. Viviāna Pirvica

24.09.2019.

Lepojamies un sveicam!

Futbols

Jelgavas pilsētas 49.skolēnu spartakiāde - futbols 2006.-2007.g.dz.zēniem:

3.vieta - JTV komandai (Maikls Širokovs, Toms Šimkevičs (7.m2), Oskars Sadkovs, Roberts Purmalis (7.m1), Sergejs Adatiņš (7.a), Aleksandrs Širokovs, Rodrigo Vanags, Mārcis Martins Bogdanovs (6.a), Jurijs Bokums, Artjoms Demidovs, Raūls Roberts Šlegelmilhs (6.m), Ģirts Henrihs Toporkovs (5.m2))

Paldies komandai un skolotājai Irēnai Rutkai!

24.09.2019.

Ar "skolas somu" uz Latgali

Uz latgali

18.septembrī 10.i klase devās mācību ekskursijā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Mums, desmitās klases skolēniem, bija iespēja satuvināties un saliedēties kā klasei.
Agrā rīta stundā izbraucām no Jelgavas un devāmies uz Līvānu stikla muzeju, kur mūs laipni sagaidīja. Mūs iepazīstināja kā ražo stikla izstrādājumus, bija iespēja vērot, kā top viens no stikla veidojumiem. Pēc tam devāmies uz leļļu muzeju Preiļos, aplūkojām mākslinieces Jeļenas Mihailovas brīnumainās lelles. Mums deva iespēju iejusties pasakā, apģērbjoties krāšņos tērpos gan puišiem, gan meitenēm, protams, arī mūsu klases audzinātājai. Tālāk mūsu ceļš veda uz Aglonas Baziliku. Šeit mums jauka gide pastāstīja par Aglonas Bazilikas vēsturi un nozīmīgiem notikumiem. Vēlāk devāmies atpakaļ uz Jelgavu. Mājupceļš, protams, bija jautrs un dziesmots. Ekskursija bija piedzīvojumu pilna: iegūtas jaunas zināšanas un spilgti iespaidi.

24.09.2019.

Turpinās "iesvētību" nedēļa

Iesvētību nedēļa

24.09.2019.

Aktivitāšu diena Līgatnē

Ekskursija Līgatnē

16.septembra rītā 4.m2 un 4.m3 skolēni devās Līgatnes virzienā. Mūs gaidīja pārgājiens “Mežonīgā Līgatne” un “Līgatnes Tīklu parks”. Pusotru stundu garā gājienā baudījām Līgatnes nepieradināto dabu Līgatnes upes krastos, atklājot alas un iežu atsegumus. Pēc iestiprināšanās piknika pauzē uzkrāto enerģiju varēja izlādēt stundu ilgā piedzīvojumā koku galotnēs 4-7 m augstajos tīklu labirintos. Bija vērtīgi, ka skolēni mācījās saskatīt dabas daudzveidību, pārvarēt grūtības, atbalstīt klases biedrus, kļūt vēl saliedētākiem un aktīvi pavadīt laiku dabā. Paldies projektam "Latvijas skolas soma"!
Sk. Ilona Stūrāne

20.09.2019.

Karjeras izglītība (6.b)

Pupuchi

Jaunsvirlaukas pagastā apmeklējām cūku pupu kraukšķu ražotni "Pupuchi". Skolēni piedalījās meistarklasēs, iejutās uzņēmēju, ražotāju un pārtikas tehnologu lomā.
Autors: Zenta Valtere

20.09.2019.

Sporta nedēļas rīta rosme

Sporta diena

20.09.2019.

Eiropas sporta nedēļa 2019

Sporta nakts

23.09. – 24.09. – Atvērtie treniņi Jelgavas pilsētas sporta skolās. 16:00-19:00. Jelgavas Bērnu un jauniešu sporta skola, Jelgavas Ledus sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola. Iespēja vērot treniņu nodarbības vecākiem, ģimenēm ar bērniem, lai iepazītos ar dažādiem piedāvātajiem sporta veidiem sporta skolās.

Jauniešu sporta nakts. 19:30-22:30. Jelgavas pilsētas sporta klubi piedāvās iespēju izmēģināt dažādus sporta veidus: bokss, taekvondo, galda teniss, vieglatlētika, lakross, regbijs, skvošs, klinšu kāpšana u.c. Vēlams sporta tērps un maiņas apavi.

19.09.2019.

Olimpiskā diena

Rīt, 20.septembrī, visā Latvijā notiek Olimpiskā diena, kas sākas ar kopīgu vingrošanu!
Mūsu skolā vingrošana notiks:
* 9.50 1.-2. klases,
* 10:00 3.-5. klases un pārējās klases pēc vēlēšanās.
Ja spīdēs saulīte, vingrošana notiks skolas priekšā, ja lietus - sporta zālē.
Vingrojumu kompleksu priekšā rādīs 12.i, 11.i un 7.m2 meitenes.
Lai gatavotos vingrošanai vai stundā izkustētos dinamiskajā pauzē, izmantojiet saiti: izmantojiet saiti >>

17.09.2019.

Koka būvniecība

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības ietvaros pie 10.a un 10.i klasēm viesojās Kristaps Ceplis, biedrības "Zaļās mājas" vadītājs, kurš pastāstīja par būvniecības ikdienas praksi, izaicinājumiem un iespējām apgūt koka būvniecības nozari; Kārlis Pugačovs - inženierzinātņu maģistrs, inženieris Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā - demonstrēja koksnes elementu stiprību. Arī skolēni varēja izmēģināt pārbaudīt dažādas koksnes izturību.
Karjeras konsultante Zenta Valtere

16.09.2019.

"PilnveidojiES"

No 2019.gada 25.septembra līdz 2020.g. 15.aprīlim astoņpadsmit atbildīgiem un motivētiem Jelgavas jauniešiem (15.-25.g.v.) tiks piedāvāts bez maksas apgūt neformālās izglītības programmu „PilnveidojiES” (70% prakse un 30% teorija), ko organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas notiks Jauniešu centrā (Skolotāju iela 8) vai arī citās vietās, vienu reizi nedēļā, trešdienās no plkst. 16:00- 17:30. Nodarbību vadītāji ir pieredzējuši neformālās izglītības treneri un jaunieši.
Programmas saturs: es un grupa; komunikācijas prasmes; pasākumu organizēšana un projektu vadība; kopsavilkums un nākotnes perspektīvas.
Vairāk te >>

16.09.2019.

Jauno fiziķu skola

Jauno fiziķu skola

LU Jauno Fiziķu skola uzsākusi jauno sezonu.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni 14.09.2019. piedalījās pirmajā radošajā nodarbībā, iepazīstoties ar 5G sakaru tehnoloģiju un jaunākajām telekomunikācijas tehnoloģijām.
JTV skolēnu grupas sastāvs: Markuss Reinis Jansons (12.i), Rinalds Rinkulis (12.i), Eduards Šveimrauss (12.i), Mārtiņš Vītols (11.i), Kristians Daniils Babuls (10.i), Markuss Laizāns (10.i), Gabriels Strogonovs (10.i).
JTV skolēnu grupas koordinators: fizikas skolotājs Andrejs Lukjančikovs

16.09.2019.

Dzejas dienas 1.klasēs

Dzejas diena

Starpdisciplinārās stundas “Līdz ausīm Jelgavā” ietvaros, 1.a, 1.m1, 1.m2, 1.m3 klasēm notika Dzejas dienu stundas “Kamēr āboli dārzā būkšķina”.
Izglītojamie klausījās audio/video dzejoļus no Raiņa grāmatas “Lellīte Lolīte.”
Stāstot par savu mīļāko rotaļlietu, tika attīstītas klausīšanās un runāšanas prasmes.
Izglītojamie veica interesantus uzdevumus Dzejas dienu īpašajā “Ābollapā” un krāšņi izkrāsoja ābolīšus.
Stundu noslēgumā, skolēni ar interesi skatījās multiplikācijas filmu “Ābolu maiss” un degustēja gardos, kraukšķīgos ābolus.
Visiem – gan izglītojamajiem, gan skolotājiem bija gandarījums par paveikto darbiņu!
Autors: 1.klašu skolotājas

16.09.2019.

Lepojamies un sveicam!

Futbols

Jelgavas pilsētas 49.spartakiādē futbolā:

3.vieta - Hartmanis D.,Vilciņš V.,Ivanovs H.,Zapareckie E., Derjuševs L.,Rihters M.,Mollīns M.,Morozovs Ņ., Drullis K.

12.09.2019.

Teātra studija!

Teātra studija

12.09.2019.

Dzejas dienas zibakcija

Dzejas diena

"Es tieši uz ielas eju tev klāt,
Es gribu ar tevi parunāt"
Dzejas dienas rītu iesākam ar zibakciju - kopīgu Imanta Ziedoņa dzejoļa lasījumu. Uzreiz pēc tam izklīstam Jelgavas ielās šī gada pirmajā "Parka stundā".

09.09.2019.

Lepojamies un sveicam!

Mehatrons 2019

Izgudrojumu un inovāciju festivālā "MINOX Zemgale 2019":

1.vieta - Robertam Ližum (9.m) par darbu "BT ripa"

"Mehatrons 2019":

1.vieta robotikas čempionātā Jelgavā kategorijā "Mini sumo" - Robertam Ližum (9.m), Edvardam Grosbārdim (9.a)

2.vieta robotikas čempionātā Jelgavā kategorijā "Mini sumo" - Aigaram Gerasimčikam (8.m1)

Jelgavas Izglītības pārvaldes atzinības raksts - skolotājam Ivaram Bahmanim par izglītojamo intereses veicināšanu inženierzinātnēs un robotikā

04.09.2019.

Zinību dienas bildes

Zinību diena

Arhīvs 2019./2020.m.g.

Arhīvs 2018./2019.m.g.

Arhīvs 2017./2018.m.g.
TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

Interesanti!

"STEM through 21st Century Skills"

Noslēdzies Erasmus+ projekts, ko īstenojām kopā ar Igauniju, Dāniju un Īslandi. Vairāk te...

Nekad nav par vēlu!

Iedvesmojošs video par cilvēku, kurš apgalvo: "Neviens nespēj atturēt tevi no panākumiem, izņemot tevi pašu!" P.S. Feisbukā latviski...

Nofilmēt gaismas staru!

Komanda The Slow Mo Guys filmēšanu spēj veikt pat ar 380000 kadriem sekundē, spējot nofilmēt pat tanka lādiņa kustību! Bet kas notiktu, ja filmētu ar 10 triljoniem (10000000000000) kadru sekundē? Tad var nofilmēt gaismas stara kustību! Bez tam - šāda kamera jau eksistē!

Par inženiertehnisko domu...

Filmiņa, kas lieliski parāda inženierpasaules daudzpusību - unikāls ledlauzis/konteinerkuģis, dažāda ledus radīšanas/pārbaudes laboratorija, mega montāžas procesi, durvis, kuru atvēršanai nepieciešamas 40 minūtes u.c. Tas viss - viena produkta izveidei!

Pasaulē pirmais 3D VR kosmosā!

Arhīvs