Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darba plāns 2019. gada decembrim

 

Datums

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Vieta

Atbild

no 2.līdz 13.

 

Labdarības akcijas “Atbalstīsim savējos” un “Atbalsts dzīvnieku patversmēm”

1.-12.klases, pedagogi, darbinieki

231.kab.

I.Radčenko

2.

15.15

Microsoft IT akadēmija

10.-12.klašu skolēni

ZRKAC

Z.Valtere

3.

9.10 – 9.50

RSU studiju programmas

10.,11. 12.kl.

Aktu zālē

Z.Valtere

3.

10.00

Seminārs „Pedagogu darbs ar iebraucēju un reemigrantu bērniem un ģimenēm: pieejamais atbalsts, resursi un pieredze”

Sociālie pedagogi un direktora vietnieki izglītības jomā

Jelgavas Valsts ģimnāzija

B.B.Lukjanska

3.

12.10

Seminārs: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību programma 4. - 9. klasēm. Vada: D.Blūma JVĢ

Literatūras un vizuālās mākslas pedagogi

123.kab.

B.B.Lukjanska

3.

14:00

Teātra izrāde “Sniega karaliene”

1. - 4. klases

Jelgavas kultūras nams

S.Zaremba

3.

11.00

Teātra izrāde “Kaka un pavasari” “Istaba” teātris , projekts “Latvijas Skolas soma”

1., 2.klases

Aktu zāle

A.Leite-Straume

3.

13.30

Jelgavas pilsētas skolēnu 49.spartakiāde Tautas bumba

2008.-2010.g.dz. meitenes

Sporta halle

M.Actiņa

3.

15.00

ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Izglītības iestāžu koordinatori

Jelgavas Centra pamatskola

B.B.Lukjanska

4.

10.00

Seminārs „Latvijas Lauksaimniecības universitātes un izglītības iestāžu sadarbība un līdzdarbība izglītības kvalitātes nodrošināšanai un izglītības iestādes ilgtspējīgai attīstībai”

Skolu direktori

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Akadēmijas ielā 19

B.B.Lukjanska

5.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

Izglītības iestāžu psihologi

IIAC

L.Soldatenoka

5.

13.30.

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde Tautas bumba

2008.-2010.g.dz. zēni

Sporta halle

M. Actiņa

5.

15.00

Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme

pedagogi -  karjeras konsultanti

ZRKAC

Z.Valtere

6.

 

Konkurss “Tehno rūķis”

5.-12.klase

 

I.Radčenko

6.

11.00

Latvijas skolēnu 73. spartakiāde volejbolā pamatskolām

2004.- 2007.g.dz.

Koknese

M. Actiņa

9.

15.00

Darba sanāksme „Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g.”

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vadības komanda

Izglītības pārvalde

V.Maido

9.

15.15

Microsoft IT akadēmija

10.-12.klašu skolēni

ZRKAC

Z.Valtere

10.

8.00

Informatīvā sanāksme

Pedagogi

Aktu zāle

V.Maido

10.

11.25

Mūzikas koncerts, Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkni

3., 4.klases

Aktu zāle

A.Leite-Straume

11.

15.30

Tehnoloģiju jomas pedagogu sanāksme

Tehnoloģiju jomas pedagogi

Jelgavas Valsts ģimnāzija

I.Bauska

12.

 

 

13.30

15.00

16.00

17.30-20.30

17.30-22.00

Ziemassvētku pasākums.

Klašu priekšnesumi.

 

 

 

Diskotēka

Pēcpusdienā klašu vakari

 

 

5.-6.klases

7.-8.klases

9.-12.klases

5.-8.klases

9.-12.klases

 

Aktu zāle

 

I.Radčenko

12.

15.00

Projekta „PUMPURS” darbnīca „Starpinstitūciju sadarbība priekšlaicīgas mācību pamešanas risku mazināšanā ”

koordinators

Jelgavas Valsts ģimnāzija

B.B.Lukjanska

13.

10.00

Vēstures 26. olimpiādes 2.posms

9.-12.kl. skolēni

ZRKAC

V.Pirvica

13.

13.00

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinatoru darba sanāksme

koordinators

Izglītības pārvalde

B.B.Lukjanska

16.

10.00

Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādes 2.posms

Skolēni pēc pieteikuma

ZRKAC

B.B.Lukjanska

I.Stūrāne

16.

14.30

ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu – karjeras konsultantu sanāksme

Pedagogi – karjeras konsultanti

Izglītības pārvalde

Z.Valtere

17.

7.45

MP sanāksme

MK vadītāji

123.kab.

B.B.Lukjanska

18.

14.50

Atbalsta komandas sanāksme

5.-12.klašu audzinātāji, atbalsta personāls

123.kab.

B.B.Lukjanska

18.

15.00

I semestra vērtējumu izlikšana

4.-5.klašu mācību priekšmetu pedagogi

 

B.B.Lukjanska

19.

14.00

Pedagogu Ziemassvētku pasākums

pedagogi

“Valguma pasaule”, Smārde

I.Radčenko

19.

10.00

Darba sanāksmes izglītības iestāžu logopēdiem

Izglītības iestāžu logopēdi

IIAC

S.Veikiptere

20.

 

 

8.30

9.15

10.15

11.25

 

13.00

 

13.45

Gada noslēguma koncerti.

 

 

1., 2.klases

3., 4.klases

5., 6., 7.a kl.

7.m1, 7.m2,  8.kl.

9.-12.klases un pedagogi, skolas darbinieki

Pensionēto skolotāju sveikšana

 

Aktu zāle

 

 

 

 

 

 

 

Skolas kafejnīca

 

A.Leite-Straume,

I.Radčenko

27.

10.00

Reģionālā konference „21.gadsimta skolotājs - iedvesmotājs un lietpratējs”

pedagogi pēc pieteikuma ej.uz/konference_27_12_2019

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

B.B.Lukjanska

Katru pirmdienu

9.55

12.05

Skolēnu pašpārvaldes sēde

9.-12.kl.

5.-8.kl.

231.kab.

I.Radčenko

Katru pirmdienu

13.00

Skolas vadības sēdes.

Skolas vadība un pieaicinātie

116.

V.Maido

Decembris

 

Programmas “Latvijas Skolas soma” īstenošana

1.-12.klases

 

I.Radčenko

Decembris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

 

 

B.B.Lukjanska

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

 

17.12.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

I.Balode