APSTIPRINĀTS
Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora
28.09.2021. rīkojumu  Nr. 48
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS KONSULTĀCIJU  SARAKSTS 2021./2022. m.g. I SEMESTRIM
Mācību priekšmets Pedagogs Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Kabineti
Latviešu valoda un literatūra Vita Hermane     14:25
7.c
15:05
7.c
14:25
12.i 
15:05
12.i
        148
244
Ināra Plivča     12:55
5.b
13:35
5.b
        13:40
7.8.kl
15:40
7.8.kl
284
Ilze Ulmane 13:40 14:20 13:40
7.b
14:20
7.b
            107
15:10 16:50
Velga Launaga     13:35 15:30     12:50 13:40 13:35 14:15 103
Aija Treija             14:20 15:20     244
Evita Arčugova             13:00 14:00     146
Violeta Erdmane 13:40 14:35     13:40 14:35          
Rūta Kozlova 13:40 15:00     13:40 15:05     13:40 14:20 149
Matemātika, tehniskā grafika, ievads inženierzinībās Antra Dunce 13:40 15:30 14:20 16:00     13:40
6m1
14:20
6m1
    101
Dzintra Kancēviča         14:25 15:50 14:25 15:50     241
Dzintra Ozola 13:40 14:20             19:00
ZOOM
 12 i klasei
  158
Lāsma Medaine     12:55
4.c
14:25
7.d
13:40
4.c
15:10
7.d
13:40
7.a
14:25
7.a
15:55
4.a
13:40
4.a
    322-3
Ieva Dovāne     13:40
6.a; 6m2
14:50
6.a; 6m2
14:25
9m2
15:50
9m2
    12:55
5.a (158.kab.)
13:35
5.a
(15.kab)
253
Laura Vdobčenko                 14:30 16:00 90
Laima Baltiņa 14:20 15:20         14:20 16:00     318-2
Mārtiņs Eizengrauds     16:00 18:11             247
Olafs Vronskis                 15:50 16:30 320
Vēsture, sociālās zinības,kulturoloģija, politika un tiesības Viviāna Pirvica         13:40 14:40 13:40 15:18     326-1
Ērika Vugule 14:25 15:00 14:25 15:00             321
Jānis Ķusis         7:30 8:15     7:45 8:15 321
Ksenija Vojevodova     12:55 13:35 13:40 14:20         90
Ilze Skudra 11:00 (4.KL)
13:40
11:20(4.KL)
14:20
14:25 15:05 14:25 15:05     11:00 (4.KL)
14:25
11:20(4.KL)
14:47
150
Ināra Radčenko Mēneša pēdējā ceturtdienā 14:25-15:05 244
Svešvaloda Ieva Cauna 14:25 15:45 14:25 15:00     14:25 15:00     322-4
Svetlana Živjuka 15:10 15:50 15:10 15:50 15:10 15:50 14:25 15:05     157
Ilze Ivanova 14:25 15:05 14:25 15:05 14:25 16:00         326
Ineta Blumberga 14:25 14:48 13:40 14:20         13:40 14:20 322-2
Maruta Gāle     7:50 8:10 15:10 15:35          
Iveta Ceplīte 7:30 8:10             15:55 13:30 154
Sarmīte Šneidere     13:40 15:05         15:55 14:20 327
Svetlana Anševica 15:10 16:10     15:10 16:10 7:40 8:10 7:40 8:10 153
Bioloģija,  dabas zinības, ķīmija, ģeogrāfija Baiba Balode-Lukjanska                     246
Ilona Stūrāne 14:25 15:20 13:40 15:00             247
Daina Birkenbauma         14:25 16:00     13:40 15:10 248
Veronika Miglāne     12:50
14:20
13:35
15:10
    12:50 15:10 12:50 15:10 276
Valda Grunte 14:40                   325
Fizika Andrejs Lukjančikovs         15:30 16:30 14:30 15:30     148
Mārtiņš Eizengrauds                      
Informātika, programmēšanas pamati, digitālais dizains Ilvija Bauska 14:20 15:30         14:20 15:30     324
Kaspars Antonevičs         14:25 15:05         320
Laima Bērziņa         14:00 15:00         22
Solvita Romanova 07:40
10.a, 11.a
08:10
10.a, 11.a
                320
Dizains un tehnoloģijas,
Mājturība un tehnoloģijas
Zanda Jevsina             13:40 14:35     Studentu klubs
Linda Stepena 13:40
katru otro nedēļu
14:40             13:40
14:40
Ivars Bahmanis             13:40 15:13     322
Ainārs Rumjancevs             12:55 13:35      
Vizuālā māksla Solvita Romanova     7:40 8:10             149
Maija Šlosberga         14:25 15:50          
Violeta Erdmane     14:25 15:50             251
Mūzika Agita Damlica- Ķere 13:40 15:05                 246
Maija Svitiņa                 14:05 15:30 246
Sports un veselība Maija Actiņa     14:20 15:00         7:55 8:15 LLU
Santa Lorence 14:25 15:05     13:40 14:20         LLU
Zinaīda Auziņa         14:25 15:05 14:25 15:50     LLU
Irēna Rutka         14:20 15:10     13:40 14:26 LLU
Aigars Brikmanis     15:55
6m3
13:35
6m3
13:40
7.a
14:20
7.a
14:25
11.a
15:05
11. a
14:25
4.c
15:10
5.a
15:05
4.c
15:50
5.a
LLU
Sākumskola Janīna Piļuka 13:10 14:10         13:10 14:10     214
Linda Apse 13:15 14:15     13:15 14:15         221
Ilze Volgemute 13:15 14:25 13:15 14:25             215
Oļesja Ostrovska 13:10 14:20     13:10 14:20         210
Agnese Skaidiņa 13:15 14:15             12:25 13:05 209
Regīna Jurjāne     14:00 15:00 14:00 15:10         115
Santa Zaremba             12:25 13:35     213
Smaida Cielava     13:15 14:30     13:15 14:30     101
Gunita Strupka     7:30 8:00     14:00 15:00 14:00 14:40 102
Rasmīte Rankevica     13:15 14:15 14:05 14:45         109
Aija Āne 13:15 14:35             13:15 14:05 211
Kristīne Namniece 12:25 13:55         13:15 14:35     215
Sanita Briģe 13:15 14:40             13:15 14:35 216
Alīna Vanaga 13:55 15:05 13:55 15:05 13:55 14:15         107
Alise Karalīna Kaktiņa 13:15 14:05             13:15 14:10 106
Inta Leilande             13:10 14:00     215
Vita Glinska 13:10 14:10     13:10 14:25         304
Maija Šlosberga             14:05 15:30     303
Solvita Romanova             14:05 14:25     303
Maija Svitiņa 14:05 15:15     13:15 14:25         301
Inga Ozola         14:00 14:30         217
Jānis Naglis                     Aktu zālē
Aigars Brikmanis                 13:15 13:55 Aktu zālē