APSTIPRINĀTS
Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora
1.11.2021. rīkojumu  Nr. 62
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS KONSULTĀCIJU  SARAKSTS 2021./2022. m.g. I SEMESTRIM
Mācību priekšmets Pedagogs Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Kabineti
Latviešu valoda un literatūra Vita Hermane     14:25
7.c
15:05
7.c
14:25
12.i 
15:05
12.i
        148
244
*
Ināra Plivča     12:55
5.b
13:35
5.b
        13:40
7.8.kl
15:40
7.8.kl
284 *
Ilze Ulmane 13:40 15:05 15:10 17:30             107
Velga Launaga 13:30 15:30 14:20 15:30     14:20 15:20     103 *
Aija Treija             14:20 15:20     244
Evita Arčugova     13:00 14:00             146 *
Violeta Erdmane 13:40 14:35     13:40 14:35           *
Rūta Kozlova 13:40 15:00     13:40 15:05     13:40 14:20 149 *
Matemātika, tehniskā grafika, ievads inženierzinībās Antra Dunce 13:40 15:30 14:20 16:00     13:40
6m1
14:20
6m1
    101 *
Dzintra Kancēviča         14:25 15:50 14:25 15:50     241 *
Dzintra Ozola 13:40 14:20             19:00
ZOOM
 12 i klasei
  158 *
Lāsma Medaine 14:25
7. b
15:05 13:40
7. a
14:20 13:40
7. d
14:20 13:40
4. a
14:20 13:40
4. c
14:20 322-3 *
Ieva Dovāne     12:55
5. a
13:40
6. a 6.m2
13:35
5. a
14:50
6. a 6.m2
14:25
9. m2
15:50
9. m2
        253 *
Laura Vdobčenko                 14:30 16:00 90 *
Mārtiņs Eizengrauds     16:00 18:11             247 *
Olafs Vronskis                 15:50 16:30 320 *
Vēsture, sociālās zinības,kulturoloģija, politika un tiesības Viviāna Pirvica 14:25 15:25     13:40 15:18         326-1 *
Ērika Vugule 14:25 15:00 14:25 15:00             321 *
Jānis Ķusis         7:30 8:15     7:45 8:15 321 *
Ksenija Vojevodova     12:55 13:35 13:40 14:20         90 *
Ilze Skudra 14:25 15:25 10:40
4. b
11:20 14:25 15:05     14:25 15:07 150 *
Ināra Radčenko Mēneša pēdējā ceturtdienā 14:25-15:05 244 *
Svešvaloda Ieva Cauna 14:25 15:45 14:25 15:00     14:25 15:00     322-4 *
Svetlana Živjuka 15:10 15:50 15:10 15:50 15:10 15:50 14:25 15:05     157 *
Ilze Ivanova 13:40 15:05 14:25 15:05     14:25 15:05     326 *
Ineta Blumberga 12:55 14:40 13:40 14:20             322-2 *
Maruta Gāle     7:50 8:10 15:10 15:35           *
Iveta Ceplīte 7:30 8:10             7:40 8:10 154
Sarmīte Šneidere             12:55 14:20     327 *
Svetlana Anševica 15:10 16:10     15:10 16:10 7:40 8:10 7:40 8:10 153 *
Bioloģija,  dabas zinības, ķīmija, ģeogrāfija Baiba Balode-Lukjanska                     246
Ilona Stūrāne 14:25 15:20 13:40 15:00             247 *
Daina Birkenbauma         14:25 16:00     13:40 15:10 248 *
Veronika Miglāne 13:40 15:30         14:30 15:30 13:00 15:10 276 *
Valda Grunte 14:40                   325 *
Fizika Andrejs Lukjančikovs         15:30 16:30 14:30 15:30     148 *
Informātika, datorika, programmēšanas pamati Ilvija Bauska 14:20 15:30         13:40 14:20     324 *
Kaspars Antonevičs     14:25 15:05             320 *
Laima Bērziņa         14:00 15:00         22 *
Dizains un tehnoloģijas,
Mājturība un tehnoloģijas
Zanda Jevsina             13:40 14:35     Studentu klubs *
Linda Stepena 15:10 15:55             13:40 14:20 *
Ivars Bahmanis             13:40 15:13     322 *
Ainārs Rumjancevs             12:55 13:35       *
Vizuālā māksla Solvita Romanova 07:40
10.a, 11.a
08:10
10.a, 11.a
7:40 8:10             149 *
Maija Šlosberga         14:25 15:50           *
Violeta Erdmane     14:25 15:50             251 *
Mūzika Maija Svitiņa                 14:05 15:30 246 *
Sports un veselība Maija Actiņa     14:20 15:00         7:55 8:15 LLU *
Santa Lorence 14:25 15:05     13:40 14:20         LLU
Zinaīda Auziņa         14:25 15:05 14:25 15:50     LLU *
Irēna Rutka         14:20 15:10     13:40 14:26 LLU *
Aigars Brikmanis     15:55
6m3
13:35
6m3
13:40
7.a
14:20
7.a
14:25
11.a
15:05
11. a
14:25
4.c
15:10
5.a
15:05
4.c
15:50
5.a
LLU *
Sākumskola Janīna Piļuka 12:25 13:25 13:10 14:10             214
Linda Apse 13:15 14:15     13:15 14:15         221
Ilze Volgemute         13:15 14:25 13:15 14:25     215
Oļesja Ostrovska 13:10 14:20     13:10 14:20         210
Agnese Skaidiņa                 13:05 14:45 209
Regīna Jurjāne     14:00 15:00 14:00 15:10         115
Santa Zaremba     13:15 14:25             213
Smaida Cielava 13:15 14:30     13:15 14:30         101
Gunita Strupka     7:30 8:00       15:00 14:00 14:40 102
Rasmīte Rankevica     13:15 14:15 14:05 14:45         109
Aija Āne 13:15 14:35             13:15 14:05 211
Kristīne Namniece     13:15 14:35     12:25 13:55     215
Sanita Briģe 13:15 14:40     13:15 14:35         216
Alīna Vanaga 13:55 15:05 13:55 15:05 13:55 14:15         107
Alise Karalīna Kaktiņa 13:15 14:05             13:15 14:10 106
Inta Leilande         13:10 14:00         215
Vita Glinska 13:10 14:10     13:10 14:25         304
Maija Šlosberga             14:05 15:30     303
Solvita Romanova             14:05 14:25     303
Maija Svitiņa 14:35 15:45     14:00 15:10         301
Jānis Naglis     13:15 14:00     13:15 14:00     Aktu zālē
Aigars Brikmanis                 13:15 13:55 Aktu zālē