APSTIPRINĀTS
Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora
31.01.2022. rīkojumu  Nr. 18
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS KONSULTĀCIJU  SARAKSTS 2021./2022. m.g. II SEMESTRIM
Mācību priekšmets Pedagogs Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Kabineti
Latviešu valoda un literatūra Vita Hermane         14:25 15:05 13:40 14:20     318-2
Ināra Plivča     12:55
5.b
13:35
5.b
        13:40
7.8.kl
15:40
7.8.kl
284
Ilze Ulmane 14:25
12.a
15:05 14:25 15:25     14:25 16:25     107
Velga Launaga 13:30 15:30 14:20 15:30     14:20 15:20     103
Aija Treija             14:20 15:20     244
Evita Arčugova             13:00 14:00     146
Violeta Erdmane 13:40 14:35     13:40 14:35          
Rūta Kozlova 13:40 15:00     13:40 15:05     13:40 14:20 149
Matemātika, tehniskā grafika, ievads inženierzinībās Antra Dunce 13:40 15:30 14:20 16:00     13:40
6m1
14:20
6m1
    101
Dzintra Kancēviča     12:55 15:05 12:55 14:20 12:55 14:20     241
Dzintra Ozola 13:40 14:20             19:00
ZOOM
 12 i klasei
  158
Lāsma Medaine 14:25
7. b
15:05 13:40
7. a
14:20 13:40
7. d
14:20 13:40
4. a
14:20 13:40
4. c
14:20 322-3
Ieva Dovāne 12:55
6.a
13:40     14:25
9 m2
15:40 12:10
5. a
15:55
6m2
12:55

13:40
    253
Laura Vdobčenko                 14:30 16:00 90
Mārtiņs Eizengrauds     16:00 18:11             247
Olafs Vronskis                 15:50 16:30 320
Vēsture, sociālās zinības,kulturoloģija, politika un tiesības Viviāna Pirvica         13:40 16:18         326-1
Ērika Vugule 14:25 15:00 14:25 15:00             321
Jānis Ķusis         7:30 8:15     7:45 8:15 321
Ksenija Vojevodova 14:25 15:00     13:40 14:10         90
Ilze Skudra 14:25 15:25 10:40
4. b
11:20 14:25 15:05     14:25 15:07 150
Ināra Radčenko Mēneša pēdējā ceturtdienā 14:25-15:05 244
Svešvaloda Ieva Cauna 14:25 15:45 14:25 15:00     14:25 15:00     322-4
Svetlana Živjuka 15:10 15:50 15:10 15:50 15:10 15:50 14:25 15:05     157
Ilze Ivanova 14:05 15:35 14:05 15:35             326
Ineta Blumberga 14:25 15:05 12:55 14:40             322-2
Maruta Gāle     7:50 8:10 15:10 15:35          
Iveta Ceplīte 7:30 8:10             7:40 8:10 154
Sarmīte Šneidere     13:40 15:00 13:40 15:00         327
Svetlana Anševica 15:10 16:10     15:10 16:10 7:40 8:10 7:40 8:10 153
Bioloģija,  dabas zinības, ķīmija, ģeogrāfija Baiba Balode-Lukjanska                     246
Ilona Stūrāne 14:25 15:20 13:40 15:00             247
Daina Birkenbauma         14:25 16:00     13:40 15:10 248
Veronika Miglāne 13:40 15:30         14:30 15:30 13:00 15:10 276
Valda Grunte 14:40                   325
Fizika Andrejs Lukjančikovs         15:30 16:30 14:30 15:30     148
Informātika, datorika, programmēšanas pamati Ilvija Bauska 14:20 15:30         13:40 14:20     324
Kaspars Antonevičs     14:25 15:05             320
Toms Raivo Riekstīņš         14:25 15:30         320
Dizains un tehnoloģijas,
Mājturība un tehnoloģijas
Zanda Jevsina             13:40 14:35     Studentu klubs
Linda Stepena 14:25 15:15 14:25 15:15            
Ivars Bahmanis             13:40 15:13     322
Ainārs Rumjancevs             12:55 13:35      
Vizuālā māksla Solvita Romanova 07:40
10.a, 11.a
08:10
10.a, 11.a
7:40 8:10             149
Maija Šlosberga         14:25 15:50          
Violeta Erdmane     14:25 15:50             251
Mūzika Maija Svitiņa                 14:05 15:30 246
Sports un veselība Maija Actiņa             14:20 15:00 7:55 8:15 LLU
Santa Lorence 14:25 15:05     13:40 14:20         LLU
Zinaīda Auziņa         14:25 15:05 14:25 15:50     LLU
Irēna Rutka         14:20 15:10     13:40 14:26 LLU
Aigars Brikmanis     15:55
6m3
13:35
6m3
13:40
7.a
14:20
7.a
14:25
11.a
15:05
11. a
14:25
4.c
15:10
5.a
15:05
4.c
15:50
5.a
LLU
Sākumskola Janīna Piļuka 12:25 13:25 13:10 14:10             214
Linda Apse     13:15 14:15     13:15 14:15     221
Ilze Volgemute         13:15 14:25 13:15 14:25     215
Oļesja Ostrovska 13:10 14:20     12:30 13:40         210
Agnese Skaidiņa                 13:15 14:55 209
Regīna Jurjāne 13:15 14:25         14:00 15:00     115
Santa Zaremba     13:15 14:25             213
Smaida Cielava 13:15 14:30     13:15 14:30         101
Gunita Strupka     7:30 8:00 13:10
14:05
14:00
14:35
        102
Imanta Everte 13:15 14:05             13:15 14:05 109
Aija Āne         13:15 14:35     13:15 14:05 211
Kristīne Namniece     13:15 14:35     12:25 13:55 215
Sanita Briģe 13:15 14:40     13:15 14:35         216
Alīna Vanaga 13:55 15:05 13:55 15:05 13:55 14:25         107
Alise Karalīna Kaktiņa 13:15 14:05             14:00 14:55 106
Inta Leilande         13:10 14:00         215
Vita Glinska 13:10 14:10 13:10 14:25             304
Maija Šlosberga             14:05 15:30     303
Solvita Romanova             14:05 14:25     303
Maija Svitiņa 14:35 15:45     14:00 15:10         301
Jānis Naglis     13:15 14:00     13:15 14:00     Aktu zālē
Santa Lorence                 12:25 13:50 Aktu zālē
Aigars Brikmanis                 13:15 14:15 Sporta halle