APSTIPRINĀTS
Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora
02.11.2022. rīkojumu  Nr. 95
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS KONSULTĀCIJU  SARAKSTS 2022./2023 m.g. I SEMESTRIM
Mācību priekšmets Pedagogs Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Kabineti
Latviešu valoda, literatūra un teātra māksla Vita Hermane             13:50 15:15     318-2
Ināra Plivča     13:50
8.b
15:15         13:50 15:15 284
Ilze Ulmane     7:30
10.kl.
14:35
8:10
10.kl.
15:05
    13:50 14:50     107
Velga Launaga 14:30 15:30 14:00 15:30     14:00 15:05     103
Aija Treija                 14:40 15:15 244
Evita Arčugova             13:05 13:45     150
Violeta Erdmane     13:50
5.a
14:35
8.a
14:30
5.a
15:15
8.a
            251
Rūta Kozlova         13:05 14:30     13:50 14:30 149
  Inta Leilande     12:20
mēneša otrajā un ceturtajā nedēļā
12:45             158
  Elīza Liekna                 13:50 14:30 91
  Zanda Znotiņa                      
Matemātika, tehniskā grafika, ievads inženierzinībās Antra Dunce 14:35 15:13 13:05 15:00 14:35 15:13         101
Dzintra Kancēviča         14:35 15:50 14:35 15:50     241
Lāsma Medaine 12:20
4.b
13:05
5.a
13:50
5.b
13:00
4.b
13:45
5.a
14:30
5.b
14:35
7.kl
15:15
7.kl
13:50
8.a
14:30
8.a
        322-3
Ieva Dovāne     13:50
7.a, 7.c
14:35
7.a, 7.c
13:50
6.a
14:35
6.a
13:50
10.a
14:50
10.a
    253
Laura Vdobčenko                     322
Laima Baltiņa         13:50:00 14:30 17:40
 ZOOM
      318-2
Poļina Drozdova     13:05 13:50     12:20 13:05     91
Mārtiņs Eizengrauds     14:35 mēneša pirmā nedēļa un trešā nedēļa 17:35             149
Olafs Vronskis                 16:00 17:00 320
Vēsture, sociālās zinības,kulturoloģija, politika un tiesības Viviāna Pirvica 14:35 16:11                 326-1
Ērika Vugule     15:30 16:00             109
Jānis Ķusis     7:00 8:15             109
Ksenija Vojevodova 13:50 14:30 13:50 14:16             90
Ilze Skudra 13:50 15:15             14:35 15:22 150
Ināra Radčenko Mēneša pirmajā ceturtdienā 15:20-16:00 244
Svešvaloda Ieva Cauna 15:20 16:00         14:35 15:28     322-4
Svetlana Živjuka 13:50 14:30         13:05 15:15     157
Ilze Ivanova 14:35 15:15 13:50 15:20             326
Ineta Blumberga 14:35 15:15     11:35
14:35
12:15
15:15
        322-2
Alise Karalīna Kaktiņa                 13:50 14:40 327
Maruta Gāle         7:00 8:15         154
Iveta Ceplīte 7:24 8:15         7:24 8:15     154
Sarmīte Šneidere     14:35 15:15 12:20
15:20
13:00
16:00
        158
Svetlana Anševica         14:30 15:16 14:30 15:16     153
Dabas zinības, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija Ilona Stūrāne     12:40 14:10     14:00 15:20     247
Daina Birkenbauma         13:50 16:05 14:35 15:35     248
Veronika Miglāne             14:30 16:30     276
Viktorija Kagaine                     276
Anita Antoņeviča         17:30 18:30         276
Valda Grunte 14:35 16:00                 325
Fizika Mārtiņs Eizengrauds     14:35 mēneša otrā nedēla un ceturtā nedēļa 15:35             146
Andrejs Lukjančikovs     14:30 16:00     14:30 16:00     148
Datorika Ilvija Bauska 13:45 14:30         14:35 15:15     324
Toms Raivo Riekstiņš             13:50 14:30     320
Evita Dambīte                 13:50 14:40 319
Digitālais dizains Solvita Romanova 15:20

15:36                 320
Dizains un tehnoloģijas
Zanda Jevsina     15:35 16:30             Studentu klubs
Linda Stepena             katra otrā ceturtdiena
13:05
14:30    
            katra pirmā ceturtdiena
13:50
15:15    
Ivars Bahmanis         14:15 15:30         322
Ainārs Rumjancevs         13:50 14:30         89
Vizuālā māksla Solvita Romanova 14:35 14:55                 149
Maija Šlosberga             13:50 15:15     251
Violeta Erdmane             14:35 15:15     251
Mūzika Agita Damlica-Ķere         14:35 16:00         246
Sports un veselība Maija Actiņa 12:20 12:40 14:30 15:15             LBTU
Santa Lorence 14:35 15:15                 LBTU
Zinaīda Auziņa             13:05 14:30     LBTU
Irēna Rutka         15:20 15:40     14:35 15:09 LBTU
Edijs Ausējs       13:05 14:30       LBTU
Sākumskola Janīna Piļuka     14:05 15:05         13:15 14:05 214
Linda Apse 14:40 15:30 14:00 14:50             221
Ilze Volgemute         13:15 14:05 13:15 14:05     215
Alise Ostrovska     13:15 13:55 13:15 13:55         210
Agnese Skaidiņa         13:15 14:00     13:15 13:55 209
Regīna Jurjāne     12:45 13:45         13:15 13:55 115
Santa Zaremba             12:50 13:50     213
Smaida Cielava     13:10 13:55 13:10 13:55 13:10 13:50     101
Aija Āne     12:25 13:05     13:15 13:55     211
Kristīne Namniece 12:25 13:05         12:25 13:05     215
Imanta Everte     13:15 13:55     13:15 13:55     109
Ingrīda Šmite 13:15 13:55     12:25 13:05         301
Sanita Briģe     13:15 13:55     13:15 13:55     216
Laila Kauņeckaite     14:05 14:45 13:15 13:55         305
Sintija Krūma     13:15 13:55     13:15 13:55     102
Alīna Vanaga     13:10 13:50 13:10 13:50         107
Inita Baumane     14:00 14:25             215
Baiba Galniece 13:15 14:00 13:15 14:00             106
Vita Glinska     12:20 13:20     13:10 14:10     304
Maija Šlosberga         14:05 15:35         303
Maija Svitiņa 14:05 15:20             14:05 15:20 112
Kristīne Kizāne 14:05 14:45 14:05 14:50             Aktu zālē
Santa Lorence     14:05 14:45             Aktu zālē