APSTIPRINĀTS  
                  Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora  
                  .01.2020. rīkojumu Nr.  
                   
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS KONSULTĀCIJU  SARAKSTS 1019./2020. m.g. I I SEMESTRIM
Mācību priekšmets Pedagogs Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Kabineti
Latviešu valoda un literatūra Vita Hermane         13:20 14:00 07:45 08:25     Bibl.                                                                                                        
Ināra Plivča 14:05 14:45 14:05 15:30             128                                                                                                        
Jana Mackēviča                 07:45 08:25 213                                                                                                        
Ilze Ulmane     14:50 16:40     14:50 16:40     232                                                                                                        
Velga Launaga 14:45 16:00 14:45 15:45 14:45 15:45 14:00 14:50     120                                                                                                        
Rūta Kozlova             13:20
101.
14:00 13:20
203.
14:00                                                                                                          
Smaida Cielava 13:20 14:50 14:05 14:45     13:20 14:22     211                                                                                                        
Matemātika, tehniskā grafika Antra Dunce     14:50 16:10 14:05 15:30         125                                                                                                        
Dzintra Kancēviča         14:05 15:40 14:05 15:40     313                                                                                                        
Dzintra Ozola 7:45
10 i klasei
08:25 14:50 15:35 7:45
8m2;12i klases
08:25 7:45
10 i klasei
08:25 7:45
12 i klasei
08:25 114                                                                                                        
Lāsma Medaine 14:05
5 a klasei
15:05 14:05
6 a klasei
15:05     08:00
9 b klasei
08:30 08:00
8 b klasei
08:30 213                                                                                                        
Ieva Dovēne 13:20
14:50
14:00
15:45
14:10 15:00 14:50 15:45         115                                                                                                        
Laima Baltiņa 14:50 16:20 14:50 16:20 14:05 14:45         315                                                                                                        
Olafs Vronskis                 14:50 15:30 318                                                                                                        
Vēsture,sociālās zinības,kulturoloģija, politika un tiesības Viviāna Pirvica 14:45 15:45         14:50 16:15     214                                                                                                        
Antra Leite-Straume             07:45 08:25     318                                                                                                        
Jānis Ķusis         07:45 08:25         222                                                                                                        
Ilze Skudra 14:45 15:30 14:45 15:39         14:50 15:30 314                                                                                                        
Ināra Radčenko             15:30 16:00     231                                                                                                        
Svešvalodas Ineta Blumberga 13:20 14:00 13:20 14:00         08:00 08:15 330                                                                                                        
Ieva Cauna 14:05 15:16         07:45 08:25     212                                                                                                        
Agnese Amstere-Zelgalve         14:00 16:10         113                                                                                                        
Svetlana Živjuka 14:50
12 i
15:30     07:45 08:25 07:45 08:25 07:45 08:25 305                                                                                                        
Ilze Ivanova 07:45 08:25 14:50 16:00 07:45 08:25         311                                                                                                        
Sanita Supe 14:50 16:15 15:35
14:50 9m
16:15
15:30
    14:05 14:45     122                                                                                                        
Maruta Gāle         07:45
15:30
08:25
16:30
        303                                                                                                        
Iveta Ceplīte 07:50 08:30                 303                                                                                                        
Tamāra Šembele                 08:00 08:18 Bibl.                                                                                                        
Svetlana Anševica         14:45 16:15     14:00 15:30 112                                                                                                        
Tatjana Prokofjeva     14:05 14:45 07:45 08:25 07:45
15:30
08:25
17:25
    310                                                                                                        
Bioloģija,  dabas zinības, ķīmija, ģeogrāfija Baiba Baloda-Lukjanska                     124                                                                                                        
Ilona Stūrāne 14:45 16:15         14:45 15:45     322                                                                                                        
Daina Birkenbauma 13:20 15:30     14:50 15:20         328                                                                                                        
Veronika Miglāne 14:50 15:50 15:30
12 i
16:16         14:50 15:50 222                                                                                                        
Valda Grunte             07:45
14:50

08:25
15:30
    324                                                                                                        
Fizika Andrejs Lukjančikovs     15:30
12 i
16:30 14:50 16:00     14:50 16:07 228                                                                                                        
Mārtiņš Eizengrauds     Katru otro
7:45

08:25
    07:45 08:25 14:05
7 a
18:00
14:45

18:23
228                                                                                                        
Informātika, programmēšanas pamati Ilvija Bauska         14:50 15:30 14:50 15:30     316                                                                                                        
Edgars Kupčs 14:45 15:20             14:45 15:20 326                                                                                                        
Kaspars Antonevičs Individuāli vienojoties                 225                                                                                                        
Laima Bērziņa     07:45 08:25             326                                                                                                        
Mājturība un tehnoloģijas Zanda Jevsina             15:30 16:30 14:00 14:45 24                                                                                                        
Linda Stepena     14:00 14:40     14:00 15:00     224                                                                                                      
Vita Glinska 13:20
205.
14:00   12:35
205.
13:15           205                                                                                        
Ivars Bahmanis             08:00
14:00
08:30
14:30
    25                                                                                                        
Ainārs Rumjancevs             14:50 16:15     26                                                                                                        
Vizuālā māksla Maija Šlosberga     14:05 15:30             204                                                                                                        
Solvita Romanova 13:20 14:45         14:50 16:20     205                                                                                                        
Mūzika Agita Damlica- Ķere 15:30 16:10 15:30 16:10 14:50 14:45         233                                                                                                        
Maija Svitiņa         13:20 14:20     14:05 15:00 233                                                                                                        
Sports, veselības mācība Maija Actiņa         14:45 15:15     14:45 15:25 Sporta zāle                                                                                                    
Santa Lorence     14:05 16:05 13:10 13:50         Sporta zāle                                                                                                        
Zinaīda Auziņa 14:05 15:30                 Sporta zāle                                                                                                        
Irēna Rutka         13:20 14:02 14:47 15:30     Sporta zāle                                                                                                        
Raimonds Liniņš     13:20 14:00     13:20 14:00     Sporta zāle                                                                                                        
Ievads inženierzinātnēs Inga Grīnfelde         16:00 17:00         VBF                                                                                                        
Sākumskola Iveta Jēgermane      13:20 14:25 13:20 14:00     13:20 14:00 201                                                                                                          
Ineta Malojlo     13:20 14:35 13:20 14:30         301                                                                                                          
Ingrīda Šmite             13:20 14:50     302                                                                                                        
Sanita Briģe 12:35 13:35             12:35 13:15 101                                                                                                          
Janīna Piļuka     13:20 14:20 13:20 14:35         203                                                                                                          
Ilze Volgemute     14:05 15:05 14:05 15:05         202                                                                                                          
Oļesja Ostovska 13:20 14:40         13:20 14:15     104                                                                                                          
Regīna Jurjāne 13:20 14:50 13:20 14:45             103                                                                                                          
Santa Zaremba     13:20 14:20 13:20 14:00         102