APSTIPRINĀTS  
                  Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora  
                  06.09.2019. rīkojumu Nr.92A -PD  
                   
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS KONSULTĀCIJU  SARAKSTS 2019./2020. m.g. I SEMESTRIM
Mācību priekšmets Pedagogs Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Kabineti
Latviešu valoda un literatūra Vita Hermane 14:05 15:30     07:45 08:25         Bibl.                                                                                                        
Ināra Plivča 14:05 14:45 14:05 15:30             128                                                                                                        
Jana Mackēviča                 07:45 08:25 213                                                                                                        
Ilze Ulmane 07:45
14:50
08:25
15:30
    14:05 16:34         232                                                                                                        
Velga Launaga 14:00 14:50 15:00 16:00 14:30 16:00 14:30 15:15     120                                                                                                        
Rūta Kozlova 13:20
122. kab
14:00     13:20
222. kab
14:00     14:05
211. kab
14:45                                                                                                          
Smaida Cielava     14:05 14:45 13:20 14:50 13:20 14:22     211                                                                                                        
Matemātika, tehniskā grafika Antra Dunce     14:50 16:10 14:05 15:30         125                                                                                                        
Dzintra Kancēviča         14:50 16:15 14:50 15:30     313                                                                                                        
Dzintra Ozola 7:45
10 i klasei
08:25 14:50 15:35 7:45
8m2;12i klases
08:25 7:45
10 i klasei
08:25 7:45
12 i klasei
08:25 114                                                                                                        
Lāsma Medaine 14:05
5 a klasei
15:05 14:05
6 a klasei
15:05     08:00
9 b klasei
08:30 08:00
8 b klasei
08:30 213                                                                                                        
Ieva Dovēne 13:20
14:50
14:00
15:45
14:10 15:00 14:50 15:45         115                                                                                                        
Laima Baltiņa         14:50 16:45     07:45
14:50
08:25
15:30
315                                                                                                        
Olafs Vronskis                 14:50 15:30 318                                                                                                        
Vēsture,sociālās zinības,kulturoloģija, politika un tiesības Viviāna Pirvica 14:45 16:03     14:45 15:45 14:45 15:45     214                                                                                                        
Antra Leite-Straume             07:45 08:25     318                                                                                                        
Jānis Ķusis         07:45 08:25         222                                                                                                        
Ilze Skudra 14:45 15:30 14:45 15:39         14:50 15:30 314                                                                                                        
Ināra Radčenko             15:30 16:00     231                                                                                                        
Svešvalodas Ineta Blumberga 14:05 14:45 14:05 14:45 14:05 14:45     08:00 08:15 330                                                                                                        
Ieva Cauna 14:05 15:16         07:45 08:25     212                                                                                                        
Agnese Amstere-Zelgalve         14:00 16:10         113                                                                                                        
Svetlana Živjuka 07:45 08:25         07:45
14:50
08:25
15:30 12 i
14:05 14:45 305                                                                                                        
Ilze Ivanova 14:05
15:30
14:45
16:00
        14:05 14:45 07:45 08:25 311                                                                                                        
Sanita Supe     14:50 16:15 13:20 14:00 15:35 16:15     122                                                                                                        
Maruta Gāle         07:45
15:30
08:25
16:30
        303                                                                                                        
Iveta Ceplīte 07:50 08:30                 303                                                                                                        
Tamāra Šembele                 08:00 08:18 Bibl.                                                                                                        
Svetlana Anševica         14:45 16:15     14:00 15:30 112                                                                                                        
Tatjana Prokofjeva     14:05 14:45 07:45 08:25 07:45
15:30
08:25
17:25
    310                                                                                                        
Bioloģija,  dabas zinības, ķīmija, ģeogrāfija Baiba Baloda-Lukjanska                     124                                                                                                        
Ilona Stūrāne 14:45 16:15     15:30 16:30         322                                                                                                        
Daina Birkenbauma 14:50 15:50     14:05 15:50         328                                                                                                        
Veronika Miglāne 15:39 16:30 15:35
12 i
16:15         13:15 15:56 222                                                                                                        
Valda Grunte             07:45
14:50

08:25
15:30
    324                                                                                                        
Fizika Andrejs Lukjančikovs 14:50 16:00             15:30 16:47 228                                                                                                        
Mārtiņš Eizengrauds     Katru otro
7:45

08:25
    07:45 08:25 14:05
7 a
18:00
14:45

18:23
228                                                                                                        
Informātika, programmēšanas pamati Ilvija Bauska         14:50 15:30 14:50 15:30     316                                                                                                        
Edgars Kupčs 14:50 15:30             12:35
15:50
13:15
15:30
326                                                                                                        
Kaspars Antonevičs                     225                                                                                                        
Laima Bērziņa     14:50 15:30             326                                                                                                        
Mājturība un tehnoloģijas Zanda Jevsina                 14:02 15:40 224                                                                                                        
Linda Stepena     14:00 14:40     14:50 15:50     24                                                                                                      
Vita Glinska     12:35 13:15 13:20 14:00         205                                                                                        
Ivars Bahmanis             08:00
14:00
08:30
14:30
    25                                                                                                        
Ainārs Rumjancevs             14:50 16:15     26                                                                                                        
Vizuālā māksla Maija Šlosberga                     204                                                                                                        
Solvita Romanova 13:20 14:45         14:50 16:17     205                                                                                                        
Mūzika Agita Damlica- Ķere 15:20 16:45 15:20 16:45             233                                                                                                        
Maija Svitiņa         13:20 14:20     14:05 15:00 233                                                                                                          
Sports, veselības mācība Maija Actiņa         14:45 15:15     14:45 15:25 Sporta zāle                                                                                                    
Santa Lorence     14:05 16:05 13:10 13:50         Sporta zāle                                                                                                        
Zinaīda Auziņa 13:30 15:30                 Sporta zāle                                                                                                        
Irēna Rutka 14:05 14:47         14:47 15:30     Sporta zāle                                                                                                        
Raimonds Liniņš     13:20 14:00     13:20 14:00     Sporta zāle                                                                                                        
Ievads inženierzinātnēs Inga Grīnfelde         15:00 17:00         VBF                                                                                                        
Sākumskola Iveta Jēgermane      13:20 14:25 13:20 14:00     13:20 14:00 201                                                                                                          
Ineta Malojlo     13:20 14:35 13:20 14:30         301                                                                                                          
Ingrīda Šmite             13:20 14:50     302                                                                                                        
Sanita Briģe 12:35 13:35             12:35 13:15 101                                                                                                          
Janīna Piļuka     13:20 14:20 13:20 14:35         203                                                                                                          
Ilze Volgemute     14:05 15:05 14:05 15:05         202                                                                                                          
Oļesja Ostovska 13:20 14:40         13:20 14:15     104                                                                                                          
Regīna Jurjāne 13:20 14:50 13:20 14:45             103                                                                                                          
Santa Zaremba     13:20 14:20 13:20 14:00         102                                                                                                          
Iveta Šaicāne     Pēdējā mēneša nedēļā 14:05 14:30             204