Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas

izmantojamās mācību literatūras saraksts  2018./2019. mācību gadam

 

Mācību priekš-mets

Klase

Mācību grāmata

Darba burtnīca

Autors

Nosaukums, izdevniecība

1

2

3

4

5

Latviešu valoda

1.

Andersone G., D.Ērgle, M.Filatova, V.Golubova, I.Ikale

Mazā zīle - latv.v. 1.kl. Mācību grāmata

-Zvaigzne ABC, 2005.

Zīle - latv.v. 1.kl. Mācību grāmata

-Zvaigzne ABC, 2005.

Andersone G. Mazā Zīle - latv.v. burtnīca1.kl.1.daļa

Andersone G. Mazā Zīle - latv.v. burtnīca1.kl.2.daļa

2.

M.Filatova, Ā.Ptičkina u.c.

Zīle - latv.v. 2.kl. Mācību grāmata

-Zvaigzne ABC

Zīle - latv.v. 2.kl. Mācību grāmata

-Zvaigzne ABC

G.Andersone, D.Ērgle u.c.

Zīle - latv.v. 2.kl. 1. Darba lapas

Zīle - latv.v. 2.kl. 2. Darba lapas

3.

Andersone G., Ā.Ptičkina

Zīle - latv.v. 3.kl. Mācību grāmata 1., 2.d.

-Zvaigzne ABC

V.Golubova. Es jau protu. Uzdevumu krājums. 1., 2. daļa

4.

D.Ērgle, V.Golubova

Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Valodas gudrības grāmata – Zvaigzne ABC

G.Andersone Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Darba lapas

5.

G.Sālījuma,

V.Valtere

Valodas labirinti. Latviešu valoda 5.klasei.- Zvaigzne ABC, 2014

 

6.

A.Rudzīte

D.Štokmane

Valodas labirinti. Latviešu valoda 6.klasei.- Zvaigzne ABC, 2014

 

7.

S.Grigus

B.Zeiļaka

Valodas labirinti. Latviešu valoda 7.klasei.- Zvaigzne ABC, 2014

 

8.

Veckāgana V.

Latviešu valoda 8.klasei.- R: Lielvārds, 2007

 

9.

Veckāgana V.

Latviešu valoda 9.klasei.- R: Lielvārds, 2008

 

10.

Veckāgana V.

Latviešu valoda 10.klasei. Lielvārds 2013

 

11.

Veckāgana V.

Latviešu valoda 11.klasei. Lielvārds 2014

 

12.

Veckāgana V.

Latviešu valoda 12.klasei. Lielvārds 2015

 

Literatūra

1.

D.Ērgle, M.Filatova, V.Golubova, I.Ikale

Zīle. Latviešu val. 3. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai 1., 2. daļa.-R.: Zvaigzne ABC,

 

2.

D.Ērgle, V.Golubova

Zīle. Grāmata domāšanai un lasīšanai 4.klasei – Zvaigzne ABC

 

3.

Kalve A.

Literatūra 4.klasei.- R:Pētergailis – Zvaigzne ABC

 

4.

Kalve A.

Literatūra 5.klasei.- R: Pētergailis, 2011

 

5.

Kalve A.

Literatūra 6.klasei.- R: Pētergailis, 2012

 

6.

Kalve A.

Literatūra 7.klasei.- R: Pētergailis, 2009

 

7.

Kalve A.

Literatūra 8.klasei.- R: Pētergailis, 2010

 

8.

Kalve A.

Literatūra 9.klasei.- R: Pētergailis, 2012

 

 

9-11.

Skalberga A.

Literatūra 10.klasei.- R: RaKa, 2000

 

L.Silova u.c.

Literatūra 10.klasei. 1.d.- R: Zvaigzne ABC, 2003

 

I.Dubiņa u.c.

Literatūra 10.klasei. 2.d.- R: Zvaigzne ABC, 2003

 

12.

Skalberga A.

Literatūra 11.klasei.- R: RaKa, 2000

 

Auzāne D.

Literatūra 11.klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2002

 

13.

Skalberga A.

Literatūra 12.klasei.- R: RaKa, 2001

 

Auziņa I.

Literatūra 12.klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2003

 

Angļu valoda

1.

Phillips S.,

Incredible English 1. NE, 2012

Phillips S. Incredible English 1. NE, 2012

2.

Phillips S.,

Incredible English 2. NE, 2012

Phillips S. Incredible English 2. NE, 2012

3.

Phillips S.,

Incredible English 3. NE, 2012

Phillips S. Incredible English 3. NE, 2012

4.

Phillips S.,

Incredible English 4. NE, 2012

Phillips S. Incredible English 4. NE, 2012

5.

Phillips S.,

Incredible English 5. NE, 2012

Incredible English 5. NE, 2012

6.

Phillips S.,

Incredible English 6. NE, 2012

Incredible English 6. NE, 2012

7.

Hobbs M,

Real life Elementary - Longman, 2010

Real life Elementary - Longman, 2010

8.

Cunningham S., Moor P.

Real Life Pre- intermediate.- Longman, 2010

Real Life Pre- intermediate - Longman, 2010

9.

Cunningham S., Moor P.

Real Life Pre- intermediate. - Longman, 2010

 

10.

Cunningham S., Moor P.

Real Life Intermediate.- Longman 2011

Real Life Intermediate.- Longman 2011

11.

Cunningham S., Moor P.

Real Life Intermediate - Longman 2011

 

Cunningham S., Bygrave J.

Real Life upper intermediate.-Longman, 2011

Real Life upper intermediate.- Longman, 2011 – no 2.pusg.

12.

Cunningham S., Bygrave J.

Real Life upper intermediate.- Longman 2011

 

Krievu valoda

6.

I.Ivanova

Здравствуй, это я! Русский язык. 6 кл..-  R: Zvaigzne ABC, 2007

Здравствуй, это я! Русск. яз. 6 кл.

7.

I.Ivanova

Здравствуй, это я! Русский язык. 7 кл.- R: Zvaigzne ABC, 2008

Здравствуй, это я! Русск. яз. 7 кл.

8.

I.Ivanova

Здравствуй, это я! Русский язык. 8 кл. .- R: Zvaigzne ABC, 2009

Здравствуй, это я! Русск. яз.8 кл.

9.

I.Ivanova

Здравствуй, это я! Русский язык. 9 кл. .- R: Zvaigzne ABC, 2010

Здравствуй, это я! Русск. яз. 9 кл.

10.

J.Marčenko

Путь – 1.- R: Zvaigzne ABC, 2007

Путь 1 Krievu val. 10.kl.

11.

J.Marčenko

Путь –2. R: Zvaigzne ABC, 2011

Путь 2 Krievu val. 11.kl.

12.

J.Marčenko

Путь –3.- R: Zvaigzne ABC

Путь 3 Krievu val. 12.kl.

Vācu valoda

(2.svešva-loda)

6.

 

Beste Freunde A1 Paket Kursbuch A1/1 und A1/2

Beste Freunde A1 Paket Arbeitsbuch A1/1 und A1/2

7-8.

Kopp G., Bϋtner S.

Planet 1. Kursbuch 1. - Hueber

Kopp G., Buttner S. Planet 1 . Arbeitsbuch

9.

Kopp G., Bϋtner S.

Planet 2. Kursbuch 2. - Hueber

Kopp G., Buttner S. Planet 2 . Arbeitsbuch

Matemā-tika

1.

Valtasa I.

Matemātika1. klasei

1. un 2.daļa.- R: Pētergailis

 

Valtasa I Matemātika 1.klasei

Darba burtnīca 1.-4.daļa.- R: Pētergailis

2.

Valtasa I.

Matemātika 2.klasei

1. un 2.daļa.- R: Pētergailis

 

Valtasa I Matemātika 2.klasei

Darba burtnīca 1.-4.daļa.- R: Pētergailis

3.

Valtasa I.

Matemātika 3.klasei

1. un 2.daļa.- R: Pētergailis

Valtasa I Matemātika 3.klasei

Darba burtnīca 1., 2.daļa.- R: Pētergailis

4.

I.Lude, I.Valtasa

Matemātika 4. klasei. Mācību grāmata 1. un 2. Daļa - Pētergailis

 

5.

Lude I., Lapiņa J.

Matemātika 5.klasei.- R: Pētergailis

 

6.

Lude I., Lapiņa J.

Matemātika 6.klasei.- R: Pētergailis

 

7.

I.Lude, J.Lapiņa

Matemātika. Mācību grāmata 7.klasei.- R: Pētergailis, 2014

 

8.

I.Lude, J.Lapiņa

Matemātika 8.klasei.-R: R: Pētergailis, 2014

 

9.

I.Lude, J.Lapiņa

Matemātika. Mācību grāmata 9.klasei.- R: Pētergailis, 2014

 

10.

Slokenberga E., France I.

Matemātika 10.klasei.- R: Lielvārds, 2009

 

Kriķis D., Zariņš P., Ziobrovskis V.

Diferencēti uzdevumi matemātikā. 1., 2. daļa.- R: Zvaigzne ABC.

 

Ziobrovskis V., Caunīte R.

Algebras vingrinājumu komplekts viduskolai.1.daļa.- R: Zvaigzne ABC

 

11.

Slokenberga E., France I.

Matemātika 11.klasei.- R: Lielvārds, 2010

 

Kriķis D., Zariņš P., Ziobrovskis V.

Diferencēti uzdevumi matemātikā. 1., 2. daļa.- R: Zvaigzne ABC.

 

Ziobrovskis V., Caunīte R.

Algebras vingrinājumu komplekts viduskolai.1., 2. daļa.- R: Zvaigzne ABC

 

12.

Slokenberga E., France I.

Matemātika 12.klasei.- R: Lielvārds.

 

Kriķis D., Zariņš P., Ziobrovskis V.

Diferencēti uzdevumi matemātikā. 1., 2.daļa.- R: Zvaigzne ABC.

 

Ziobrovskis V., Caunīte R.

Algebras vingrinājumu komplekts viduskolai.1., 2. daļa.- R: Zvaigzne ABC

 

Dabaszi-nības

1.

Arājs R. u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinības 1.klasei.- R: Zvaigzne ABC

Arājs R. Izzini pasauli! 1.klase. Dabaszinību pētījumu burtnīca

2.

Arājs R. u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinības 2.klasei.- R: Zvaigzne ABC

Arājs R. Izzini pasauli! 2.klase. Dabaszinību pētījumu burtnīca

3.

Arājs R. u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinības 3.klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2007

Arājs R. Izzini pasauli! 3.klase. Dabaszinību darba burtnīca

4.

Arājs R. u.c

Izzini pasauli! Dabaszinības 4.klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2007

Arājs R. Izzini pasauli! 4.klase. Dabaszinību darba burtnīca

5.

I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa

Dabaszinības 5. klasei.- Lielvārds, 2007

 

 

6.

I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa

Dabaszinības 6. klasei.- Lielvārds, 2007

 

 

10.-12.

Jansone I.- Henkuzene Jonāne L., Vilks I., Zeile L.

Dabaszinības10., 11., 12. klasei – R: Lielvārds, 2009., 2011., 2012.

 


Bioloģija

7.

Anna Aizpure

Bioloģija 7.klasei, Zvaigzne ABC

 

8.

L.Sausiņa

Bioloģija. Zooloģija 8.kl. Zvaigzne ABC, 2013

 

9.

Kusiņa M., L.Āboliņa

Bioloģija. Cilvēks 9.klasei. –R.: Zvaigzne , 2014

 

10.-12.

Porozova Dz., Porozovs J., Sausiņa L.

Bioloģija vidusskolai. 1.,2.,3. daļa. – R.: Zvaigzne ABC 2003

 

L.Sausiņa

Bioloģija vidusskolā 1., 2., 3.,4.d. Zvaigzne ABC, 2013

 

Fizika

8.

I.Vilks

Fizika 8.klasei.- R.: Zvaigzne ABC 2013

 

9.

I.Vilks

Fizika 9.klasei.- R.: Zvaigzne ABC 2013

 

10.

Šilters E., Reguts V. Cābelis A.

Fizika 10. klasei.- R:  Lielvārds, 2004

 

10.

U.Dzērve,..

Fizikas uzdevumu krājums 10.kl.- R.: Lielvārds, 2005

 

11.

Šilters E., Reguts V., Cābelis A.

Fizika 11. klasei.- R:  Lielvārds, 2006

 

11., 12.

Vinogradovs V.

Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei.- R: Lielvārds, 2006

 

12.

Šilters E., Reguts V., Cābelis A.

Fizika 11. klasei.- R: Lielvārds, 2008

 

Ķīmija

8.

A.Brangule, D.Namsone u.c.

Ķīmija 8. klasei. Mācību grāmata. Lielvārds, 2013

 

9.

A.Brangule, D.Namsone

Ķīmija 9. klasei. Mācību grāmata. Lielvārds, 2013

 

10.

Rudzītis G., Gorskis

Ķīmija vidusskolai.- R: Zvaigzne ABC, 2005

 

Kaksis Ā.

Ķīmija 10.klasei.- R: Lielvārds, 2009

 

Buiva A.

Vispārīgā ķīmija vidusskolām.- R: Zvaigzne ABC, 1997

 

11.

Rudzītis G., Feldmanis F.,

Neorganiskā ķīmija vidusskolai.- R: Zvaigzne ABC, 2003

 

Kaksis Ā., Bergmanis U., Kakse V.

Ķīmija 11.klasei.- R: Lielvārds, 2010

`

Bergmanis U.

Neorganiskā ķīmija vidusskolām.- R: Lielvārds, 1996

 

12.

Namsone D.

Organiskā ķīmija vidusskolai.- R: Zvaigzne ABC, 1998

 

Kaksis Ā., Kakse V.

Ķīmija 12.klasei.- R: Lielvārds, 2011

 

Ģeogrā-fija

7.

Lipsberga A.

Ģeogrāfija 7. kl. - R.: Lielvārds, 2010

 

8.

Lipsberga A.

Ģeogrāfija 8. kl. R: Lielvārds, 2010

 

9.

Šustere G.

Latvijas ģeogrāfija 9.klasei.-R.: Zvaigzne ABC, 2011.

 

10.-12.

Melbārde Z,

Rozīte M.,

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.Mācību grāmata- R: Zvaigzne ABC, 2009

 

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2.Mācību grāmata.- R: Zvaigzne ABC, 2010

 

Latvijas un pasaules vēsture

6.

Goldmane S u.c.

Latvijas vēsture pamatskolai, 1.- R: Zvaigzne, 2011

 

Goldmane S u.c.

Pasaules vēsture pamatskolai, 1.- R: Zvaigzne, 2012

 

7.

Goldmane S u.c.

Latvijas vēsture pamatskolai, 2.- R: Zvaigzne

 

Goldmane S u.c.

Pasaules vēsture pamatskolai, 2.- R: Zvaigzne, 2012

 

8.

Goldmane S u.c.

Latvijas vēsture pamatskolai, 3.- R: Zvaigzne

 

Goldmane S u.c.

Pasaules vēsture pamatskolai, 3.- R: Zvaigzne, 2014

 

9.

S.Goldmane u.c.

Latvijas vēsture pamatskolai, 4.daļa, Zvaigzne ABC

 

Goldmane S u.c.

Pasaules vēsture pamatskolai, 4 R.:Zvaigzne, 2016

 

10.

Klišāns V.

Vēsture vidusskolai 1.daļa.- R.:Zvaigzne, 2008

 

Kurlovičs G., Tomašūns A.

Latvijas vēsture vidusskolai 1.daļa.- R.:Zvaigzne,1999.

 

11.

Klišāns V.

Vēsture vidusskolai 2.daļa.- R.:Zvaigzne, 2003

 

Kurlovičs G., Tomašūns A.

Latvijas vēsture vidusskolai 1.daļa.- R.:Zvaigzne,1999.

 

12.

Klišāns V.

Vēsture vidusskolai 3.daļa.- R.:Zvaigzne, 2008

 

Klišāns V.

Vēsture vidusskolai 4.daļa.- R.:Zvaigzne, 2008

 

Kurlovičs G., Tomašūns A.

Latvijas vēsture vidusskolai 2.daļa.- R.: Zvaigzne,2000

 

Misāns I.

Pasaules vēsture vidussk. 3.d.- R: Zvaigzne ABC, 2000.

 

Sociālās zinības

1.

Andersone G.

 

G.Andersone Sociālās zinības 1. klasei 1.d., 2.d. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC

2.

Andersone G.

 

G.Andersone Sociālās zinības 2. klasei 1.d., 2.d. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC

3.

Andersone G.

 

G.Andersone Sociālās zinības 3. klasei 1.d., 2.d. Zvaigzne ABC

4.

G.Andersone

 

G.Andersone Sociālās zinības 4. klasei 1.d., 2.d. Zvaigzne ABC

5.

Rubana I.M.

Sociālās zinības 5.klasei, R: RaKa, 2006

Rubana I.M. Sociālās zinības 5.klasei.- R: RaKa

6.

Alhimionoks R.

Sociālās zinības 6.klasei, R: RaKa

2007

Alhimionoks  R. Sociālās zinības 6.klasei.-  R: RaKa,2007

7.

Alhimionoks  R.

Sociālās zinības 7.klasei.- R: RaKa, 2006

Alhimionoks  R. Sociālās zinības 7.klasei.- R:  RaKa, 2006

8.

Alhimionoks R.

Sociālās zinības 8.klasei.- R: RaKa, 2007

Alhimionoks  R. Sociālās zinības 8.klasei.- R:  RaKa, 2007

9.

Alhimionoks R.

Sociālās zinības 9.klasei.- R: RaKa, 2007

Alhimionoks  R. Sociālās zinības 9.klasei.- R:  RaKa, 2007

Ētika

1.

 

 

Golubova V., Ikale I. Ētika: Burtnīca 1. klasei

2.

 

 

Golubova V., Ikale I. Ētika: Burtnīca 2. klasei

3.

 

 

Golubova V., Ikale I. Ētika: Burtnīca 3. klasei

Kristīgā mācība

1.

Gaile I., Kovaļeva I., Rozentāls L., Trups-Kalne I.

Kristīgā mācība 1. klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2005.

Gaile I. Kristīgā mācība 1. klasei. Darba burtnīca

2.

Gaile I., Kovaļeva I., Rozentāls L., Trups-Kalne I.

Kristīgā mācība 2. klasei.- R: Zvaigzne ABC

Gaile I. Kristīgā mācība 2. klasei. Darba burtnīca

3.

 

 

Gaile I. Kristīgā mācība 3. klasei. Darba burtnīca. R.: Zvaigzne ABC, 2008

Mājturība un tehnolo-ģijas

5.

Kulakova M., Siviņa M.,  Kreicbergs J.

Mājturība 5.klasei zēniem un meitenēm.- R: Zvaigzne ABC, 2002

 

6.

Kulakova M., Marksa M., Sīviņa V., Kreicbergs J.

Mājturība 6. klasei zēniem un meitenēm” - R: Zvaigzne ABC, 2004

 

7.

Kulakova M., Marksa M., Stare M., Villere L., Žīgurs U.

Mājturība 7. klasei zēniem un meitenēm” - R: Zvaigzne ABC, 2006

 

8.

Kulakova M., Marksa M., Villere L., Žīgurs U.

Mājturība un tehnoloģijas 8. klasei zēniem un meitenēm.- R: Zvaigzne ABC, 2008

 

9.

Kulakova M., Marksa M., Villere L., Žīgurs U.

Mājturība un tehnoloģijas 9. klasei zēniem un meitenēm.- R: Zvaigzne ABC, 2012

 

Ekono-mika

10.-12.

Birzniece J.

Ekonomika vidusskolām.- R: Turība, 2011

 

Kulturo-loģija

10.-12.

Ērgle A. u.c.

Kulturoloģija: vidusskolām.- R.:RaKa, 2009

 

Psiholo-ģija

10.-12.

Biseniece M.

Psiholoģija vidusskolai.- R: Zvaigzne ABC, 2011.

 

Politika

10.-12.

Purēns V.

Politikā un tiesībās.- R:RaKa, 2009.

 

Mūzika

1.

Vilkārse I., Čerpinska I.

Mūzika 1. klasei.- R: Zvaigzne ABC

Vilkārse I. Mūzikas burtnīca 1.klasei.- R: Zvaigzne ABC

2.

Vilkārse I., Čerpinska I.

Mūzika 2. klasei.- R: Zvaigzne ABC

Vilkārse I. Mūzikas burtnīca 2.klasei.- R: Zvaigzne ABC

3.

Vilkārse I., Čerpinska I.

Mūzika 3. klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2006

Vilkārse I. Mūzikas burtnīca3.klasei.- R: Zvaigzne ABC

4.

I.Vasmanis, I.Vilkārse

Mūzika 4. klasei – Zvaigzne ABC

I.Vasmanis  Mūzikas burtnīca – Zvaigzne ABC

5.

Vilkārse I., Vasmanis I.

Mūzika 5.klasei, R:Zvaigzne ABC

 

6.

Grauzdiņa I.,Vasmanis I.

Mūzika 6.klasei, R:Zvaigzne ABC

 

7.

Grauzdiņa I.

Mūzika 7.klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2006

 

8.

Grauzdiņa I.

Mūzika 8.klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2008

 

9.

Grauzdiņa I.

Mūzika 9.klasei.- R: Zvaigzne ABC, 2008

 

Vizuālā māksla

10.-12.

Briška I., Kadiķe I., Rudovska M.

Vizuālā māksla vidusskolām. 1., 2. daļa.- R: RaKa, 2009., 2010

 

Tehniskā grafika

10.

Čukurs J.,

Vronskis O.

Tehniskā grafika.- R: RaKa, 2008.