Mācību grāmatu izsniegšana 2019./2020. m.g.

datums

laiks

klases

19.aug

9.00-11.30

1a, 1m3

12.00 - 14.00

1m1, 1m2

 

 

20.aug

9.00-11.30

2a, 2m1, 2m2

12.00 - 14.00

3m1, 3m2

 

 

21.aug

9.00-11.30

4m1, 4m2

12.00 -14.00

4a, 4m3

 

 

22.aug

9.00-11.30

5a, 5m1

12.00 - 14.00

6a, 6b

 

 

23.aug

9.00-11.30

7m1,7m2

12.00 - 14.00

7a, 5m2

 

 

26.aug

9.00-11.30

8a, 8b

12.00 - 14.00

8m1, 8m2

 

 

27.aug

9.00-11.30

9a, 6m

12.00 - 14.00

9b, 9m

 

 

28.aug

9.00-11.30

10a, 10i

12.00 - 14.00

11a, 11i, 12i