Mācību grāmatu izsniegšana 2019./2020. m.g.
datums laiks klases
19.aug 9.00-11.30 1a, 1m3
12.00 - 14.00 1m1, 1m2
   
20.aug 9.00-11.30 2a, 2m1, 2m2
12.00 - 14.00 3m1, 3m2
   
21.aug 9.00-11.30 4m1, 4m2
12.00 -14.00 4a
   
22.aug 9.00-11.30 5a, 5b
12.00 - 14.00 6a, 6m
   
23.aug 9.00-11.30 7m1,7.m2
12.00 - 14.00 7a 
   
26.aug 9.00-11.30 8a, 8b
12.00 - 14.00 8m1, 8m2
   
27.aug 9.00-11.30 9a
12.00 - 14.00 9b,9m
   
28.aug 9.00-11.30 10a, 10i
12.00 - 14.00 11a, 11i, 12i