“Saglabāt atmiņu un izglītot prātu”,
vēstures skolotāja un skolas muzeja veidotāja Baiba Geidāne

Savu kārtu parādīties muzeja galerijā gaida vēl daudz attēlu, bet viss lai notiek pakāpeniski.
Pašreiz svarīgi parādīt to, kas jau salikts. Atliek tikai regulāri sekot līdzi jaunākajam!

Kopīgi pilnveidosim un precizēsim skolas vēstures lappuses!
Stāsti, foto un priekšmeti muzeja ekspozīcijai iesniedzami skolas kancelejā.

Kontaktinformācija: http://jtv.lv/kontakti.php

Paldies visiem atsaucīgajiem, padomdevējiem, veiksmes vēlētājiem!

Zanda Jevsina
Skolas muzeja materiālu apkopotāja no 2009.gada septembra līdz 2018. gada septembrim.