Paldies!

Paldies visiem atsaucīgajiem, padomu sniedzējiem, veiksmes vēlētājiem, arī Tev, lasītāj, par interesi!

Skolas muzeja materiālu kopotāja un sistematizētāja no 2009.gada septembra
Zanda Jevsina.