“Saglabāt atmiņu un izglītot prātu”, vēstures skolotāja un skolas muzeja vadītāja Baiba Geidāne

Kopīgi pilnveidosim un precizēsim savas skolas vēstures lappuses!
Stāsti, foto un priekšmeti muzeja ekspozīcijai iesniedzami skolas kancelejā.

Kontaktinformācija: http://jtv.lv/kontakti.php

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>