2014./2015.m.g.

Jau esam 500. To skaitā 60 pirmklasnieki, kas mācības pirmo gadu apgūst divās dažādās izglītības programmās. 1.septembrī laba vēlējumi no pilsētas Domes pārstāvja  un skolas absolventa Mintauta Buškevica, neizpalika ”baļļuks” pirmklasniekiem.

6.septembrī pilsētas Metāla svētkos popularizējām Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas īpašas izglītības programmas. Direktores vietnieks Kaspars Antonevičs demonstrēja jauno, skolas īpašumā iegūto, 3D printeri, kura veikums  nozīmīgs mācību procesā, tai skaitā skolas 3D projektēšanas un robotikas pulciņā.  3D printeris ir  papildus motivācija darboties, jo rada saikni starp datoru, kurā objekts ir skatāms virtuāli, un izprintēto objektu, kas ir padarītā rezultāts.”Zemgales Ziņas”12.09.2014

11.septembrī, Dzejas dienu noritē, tikšanās ar reperi Edavārdi un dzejnieci Eviju Gulbi.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēns, jaunsargs Edvarts Krusts piemērs vienaudžiem patriotismā, savas personības pilnveidē. ”Zemgales Ziņas”12.09.2014.

14.septembrī godinām  Jāni Čaksti 155. jubilejas piemiņas brīdī.

Jelgavas pilsētas organizētajā Spēka dienā pievilkšanās sacensībās sevi pierādīja  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni – Nauris Bērziņš, Kristaps Rupmanis, Eduards Paškovs.

26.septembris – Olimpiskā diena Latvijā -  arī skolā kopīga vingrošana vispārējai labsajūtai.

Septembris – klašu ekskursiju laiks.

”Zemgales Ziņas”10.10.2014 – Gaitis Grūtups – Jelgavas Latviešu biedrības teātrī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas absolventi Artūrs Edijs Zīle un Artūrs Jankovskis.

13.-17.oktobris – karjeras nedēļa. Klases stundā tikšanās ar “Geeks on Wheels”.
Saruna “Kāpēc IT?”, Kinect sacensības, Drone lidināšana, Windows platformas mobilajās ierīcēs, Project Spark spēļu veidošana un tml.

”Jelgavas Vēstnesis”16.10.2014 – Ritma Gaidamoviča – Pilsētā notiek Karjeras nedēļa. ”POIC dispečeru ikdienā ielūkojās arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 8.klases skolēni.”

”Zemgales Ziņas”17.10.2014 – Lāsma Antoneviča – ”Netiekot galā lietusūdens kanalizācijai, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā otrdienas rītā noplūda pagrabstāvs, kā dēļ būs nepieciešams remonts. Skolēni gan palika drošībā, un arī mācību process netika traucēts.
Tehniskie darbinieki smēla laukā ūdeni jau no pusseptiņiem no rīta,”dramatiskos otrdienas notikumus, kad Jelgavā nolija divas trešdaļas mēneša normas, atceras Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktore Valentīna Maido. Lietusūdeņu novadsistēmai ar lielo rudens ”bagātību” netiekot galā, kā arī vājās ēkas pamatu hidroizolācijas dēļ pie skolas ēdnīcas dienesta ieejas izveidojās milzīga peļķe un noplūda mācību iestādes pagrabstāvs, kur izvietojas arī vairākas nodarbību telpas.
”Redzot, ka netiekam galā, uzreiz saucām avārijas dienestu, taču ūdeni neizdevās pietiekami ātri izsūknēt. Tāpēc pēcpusdienā atslēdzām elektrību, jo sadales skapis mums atrodas zemā vietā. Nākamajā rītā elektrības piegāde tika atjaunota, taču pagrabstāvā noteikti būs vajadzīgs remonts,” vērtē direktore, piebilstot, ka skolēni ”stihijā” nav cietuši un mācību process netika traucēts.”

4.novembrī vēlēšanu rezultāti apkopoti. Par Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidenti tiek iecelta Elīza Petrova. Divu gadu darba pilnvaras nodeva Eva Taube.

Margarita Broša (10.i) kļuvusi par Valsts prezidenta kancelejas rīkotā konkursa
„Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”laureāti
un 14.11.2014. uzaicināta uz svinīgo pieņemšanu pie prezidenta Andra Bērziņa.

Patriotu nedēļā gan brauciens uz Kara muzeju un Brāļu kapiem, gan konkurss ”Sveiciens svētkos”, kurā katra vidusskolas klase konkursa ietvaros  pagatavoja kūku no Latvijas produktiem Latvijas karoga veidolā –  svētku noskaņu radīja pašdziedātas latviešu tautasdziesmas , aktualizēja zināšanas par Latvijas vēsturi, tradīcijām kopīgi pildot teorētiskos uzdevumus. 11.novembra vakarā vienojāmies pilsētas organizētajā Lāpu gājienā, kas svinīgumā sasaucās ar skolas svinīgajiem aktiem dažādās klašu grupās.

”Jelgavas Vēstnesis”13.11.2014 – ”Elīza Petrova, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Skolēnu padomes priekšsēdētāja:” Latvija man nozīmē mājas, ģimeni, vietu, kur vienmēr sagaida atplestām rokām. Taču tikai tagad, pieaugot, man rodas arvien lielāka izpratne par valsts svētkiem, jo tikai tagad saprotu, ka 18.novembris nav vienkārši brīvdiena. Ar laiku sāc apzināties, kāpēc tie vispār ir svētki un kāpēc mēs jūtamies tik vienoti novembrī.
Šajā skolā mācos pirmo gadu un jau esmu Skolēnu padomes priekšsēdētāja. Cik man zināms, līdz šim skolā svētku nedēļā nav dalītas sarkanbaltsarkanās lentītes, bet es domāju, katas ir jādara! Es gribu šo tradīciju iedibināt. Tāpat arī gatavojamies svinīgajam pasākumam skolā.  Vairāki skolēni lasīs runas, ko gatavojam konkursam ”Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”, un domāju, ka tam jābūt saviļņojošam brīdim.
Taču līdz šim visemocionālākais man bijis Zolitūdes traģēdijas laiks. Tad es patiešām jutu, ka esam vienoti un spējam mobilizēties, lai viens otru atbalstītu. Laikam jau vispār visvienotākie mēs esam tieši kritiskos brīžos…
Tāpat domāju, ka ir svarīgi, lai cilvēks vispirms jūtas piederīgs savai pilsētai. Nevaru iedomāties citu pilsētu kā Jelgavu, kur es gribētu dzīvot. Jelgava ir tik skaista pilsēta, mums ir ar ko lepoties! Uzskatu, ka patriotisms pret savu pilsētu ir ļoti svarīgs, tikai tā mēs varam izjust piederību valstij. Jo Latvija nav viens cilvēks, tā nav arī tikai Rīga, bet mēs visi – katra pilsēta un tās iedzīvotāji – kopīgi veidojam Latviju.”

Skolas avīze”Kvadrātsakne”Nr.2 -
”Inženieriem jāiemācās domāt 3 dimensijās” -saruna ar LLU profesoru Aivaru Kaķīti  - sagatavoja G.Bērziņš 12.m
”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas inženierzinātņu virziena klases apgūst interesantu mācību priekšmetu – mehatroniku. Nodarbības notiek Latvijas Lauksaimniecības universitātē, un tās vada profesors Aivars Kaķītis. Tas ir kaut kas no skolas ikdienas mācību vielas ļoti atšķirīgs, tāpēc skolas avīze vēlējās intervēt pasniedzēju, lai arī pārējiem vidusskolēniem rastos priekšstats par šīm savdabīgajām mācību stundām.
Kas īsti ir mehatronika ?
Ir dažādi fizikālo procesu veidi- mehānika, elektrība, siltumtehnika jeb termodinamika un citas lietas, atomfizika, optika un tā tālāk, un tāpat arī tehnikā ir dažādas tehniskās ierīces un iekārtas, kas strādā. Nu ja mēs, piemēram, ņemtu ekskavatoru, tam ir mehāniskā daļa, kas dzen uz priekšu, arī automobilim ir mehāniskā daļa, kas virza to uz priekšu. Bet kur tad rodas tas spēks un enerģija ? Motorā notiek termodinamiskie procesi, sadeg degviela, kas pārvēršas enerģijā, nu un to visu mēs tad varam raksturot ar mehāniku.Termodinamika ir siltuma procesi un siltumtehnika, bet šobrīd tā ir aizgājusi tādā virzienā, ka mums patīk,lai būtu automātiskas darbības mūsu sadzīvē. Piemēram,veļas mašīnā ir mehāniskā daļa, kas griež un mazgā, ir hidrauliskā daļa, kas sūknē mazgājošo šķidrumu, bet tur ir arī elektronika, kas kontrolē procesu, tur ir sensori, spēka mērīšana, temperatūras mērīšana. Tātad mašīnā vai iekārtā ir kopā gan mehānika, gan elektronika, bet, lai to visu vadītu, ir programma, un to realizē dators
vai mikroprocesors, vai mikrokontrolieris. Mikrokontrolieris ir sava veida neliels datoriņš, ļoti vienkāršs, salīdzinot ar pierastajiem datoriem, bet tur var ievietot kaut kādu programmu, kas vada to visu procesu. Ja tās visas sistēmas saliek kopā, tad veidojas mehatronika, tātad meha – mehānika, tronika – elektronika plus vēl programmēšana. Tātad modernās sistēmas lielākoties ir mehatroniskas, tās ir un veic automātiskas vai pusautomātiskas darbības. Piemēram, rūpnīcās, kur ražo automobiļus, ir daudz un dažādi procesi, kur ražo detaļas, mezglus un pēc tam montē kopā, un daudzas šīs operācijas veic roboti, un robots ir augstākais mehatroniskās sistēmas līmenis, jo robotam jau ir tāda programma , kas prot realizēt ļoti sarežģītas
operācijas, daudzu operāciju kopumu. Tas var viegli pārskaņoties uz citu darbu. Pirmsākumi mehatronikai ir meklējami 20.gadsimta 60., 70. gados , un to rašanos noteica pati ražošanas attīstība, lai cilvēks tur mazāk iejauktos, jo cilvēks var pieļaut kļūdas, var nogurt, tehniskas sistēmas pieļauj mazāk kļūdu. Tad arī definēja, attīstījās elektronika, un tas deva iespēju šo mehāniku ar elektroniku labāk savienot. Attīstījās arī mikroprocesori, datori, kas deva iespēju ieprogrammēt. Bet šobrīd mehatroniku traktē jau mazliet plašāk, jo šīs mehatroniskās sistēmas kādam cilvēkam ir jāapkalpo, tās arī reizēm sabojājas, jāremontē. Inženieriem būtu jāpārzina visas šīs trīs jomas, tā tas arī ir, bet viens cilvēks to nevar izdarīt, tātad būs mehāniķis, kas pārzina iekārtas mehānisko daļu, elektroniķis, kas elektroniku pārzina, un programmētājs.
Bet vai šie cilvēki spēs kopā strādāt ? Šeit ir nepieciešama, tā saucamā, sistēmiskā domāšana, jeb domāšana par sistēmu kopumā, jo sistēma mums sastāv no trīs galvenajām daļām – no programmas, elektroniskajām ķēdēm un mehāniskajām ķēdēm. Katram no šiem cilvēkiem ir jādomā kopumā, jāredz šī sistēma, un tikai tad viņi varēs sastrādāties.
Cilvēkiem, kuri strādā ar šīm mehatroniskām sistēmām, ir jābūt psiholoģiski saderīgiem.
Kā jūs vērtējat to, ka Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni nāk uz LLU apgūt šo mācību priekšmetu ?
Es domāju, ka tas ir ļoti labi, pirmkārt, jau mēs šeit darbojamies tādā stilā, kā tas ir augstskolā, nevis kā skolā, jo jūs esat 12.klasē, un pēc dažiem mēnešiem jau būsiet gandrīz student. Tāpēc mēs arī veidojam lekcijas, ļoti tuvu tam, kā ir augstskolā. Līdz ar to jums jau veidojas mācīšanās prasmes. Apmēram jau zināt, kas jūs sagaida. Arī citās augstskolās būs apmēram līdzīgs mācību process. Otrkārt, tā kā jūs vairāk vai mazāk brīvprātīgi nākat uz šo inženieru klasi, tad jums ir zināma interese par inženierzinātnēm, un šeit jūs gūstat pirmās zināšanas šajā jomā. Tā vienošanās ir arī tāda, ja jūs labi to visu apgūstat un pēc tam atnākat studēt šeit, un nonākat mehatronikas priekšmetā, tad jūs jau būsiet kaut ko darījuši, ne 100%, bet 50 – 60 % no tā visa apguvuši. Šāda veida sadarbība visnotaļ mums ir pozitīva.
Jūs septembrī sacījāt 12.m klases inženieriem, ka šo mācību gadu iesākāt citādi. Kādēļ tā?
Mēs neiesākām ar vispārējo mehatronikas sistēmu, bet sākām jau armērīšanas sistēmām atsevišķi, lai jums būtu nedaudz interesantāk un mēs tiekam ātrāk uz priekšu, jo jau nākamajā reizē strādāsim praktiski laboratorijas darbu, būvēsim elektroniskos svarus. Ja mēs sāktu runāt par mehatroniku, tad būtu diezgan daudz nodarbību, kā saka, ar sauso teoriju, kas nav tik interesanti, jo mūsu nelielajā kursā paņemt ļoti plaši kaut ko no mehatronikas ir neiespējami. Tāpēc mēs varam dot ieskatu, lai būtu interesantāk. Mēs uzbūvēsim svarus, paši ar savām rokām sataisīsiet, saslēgsiet ķēdi, arī aprēķināsiet, redzēsiet, kādi aprēķini, eksperimenta rezultāti saskan ar teorētisko daļu. Pēc tam mēs temperatūras mērīšanu skatīsimies un citus fizikālos procesus. Praktiskie darbi būs vēl interesantāki. Pēc jaunā gada runāsim par un ap mehatroniskām sistēmām. Jums jau būs priekšstats par vienu no daļām. Tāpēc šogad iesākām citādi šo kursu.
Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka mūsu skolā ir inženieru klase ?
Es domāju, ka tas ir labi. Jelgava, manuprāt, pateicoties Jelgavas mēram Andrim Rāviņam, kurš arī ir mūsu LLU Tehniskās fakultātes absolvents, mans grupas biedrs, zināmā mērā ir tāda industriāla pilsēta, te ir daudz metāla apstrādes rūpnīcu. Tāpēc, ja ir
inženieru klase un jūs vai nu šeit, vai nu kaut kur citur beidzat šo fakultāti, jums arī
šeit var būt darba vieta tuvu mājām. Šobrīd Latvijā metāla apstrādē darba vietas tiek nodrošinātas, bezdarba nav, trūkst darbinieku, un metāla apstrāde ir viena no tām nozarēm, kas daudz arī eksportē, tāpēc ir būtiski, ka šeit būtu speciālisti. Jelgavai tas arī dod attīstību, jo tiek celtas rūpnīcas, piemēram, vagonu rūpnīca, arī tur vajadzēs speciālistus, lai speciālisti nebūtu jāieved no Krievijas. Šī profesija nav vienkārša, jo tajā 80 – 90 % viss balstās uz fiziku, bet es domāju, kamēs taču arī paši esam balstīti kā dzīvas būtnes uz ļoti daudziem fizikāliem principiem, protams, mums ir arī bioloģiskie un bioķīmiskiem procesi. Mūsu daudzas sistēmas vadās ar elektriskajiem impulsiem, piemēram, sirds darbība, nervu impulsi, tie ir elektriskas izcelsmes. Diemžēl skolēniem fizikas, ķīmijas, bioloģijas apguves līmenis ir ļoti zems. Daudzi saka, ka fiziku viņiem nevajadzēs, bet dzīvē un jums būs jālieto dažādas mašīnas, iekārtas, būs jālieto dažādi pārtikas produkti, dažādi medikamenti. Un tas viss balstās uz fiziku, ķīmiju, bioloģiju, dabaszinātni. Ja jūs nezināt, kā tas notiek, tad jums dzīve būs ļoti sarežģīta, no vienas puses, no otras puses, tā šķitīs pat vieglāka, jo mums ar reklāmām visu pasaka, kā rīkoties. Reklāmas uzdevums ir jums iestāstīt, ka tieši šis produkts ir pats labākais, bet pamatzināšanas dod iespēju tajā klāstā izvēlēties tiešām derīgāko, neizmest savu naudu par kaut kādiem dranķiem. Ja jūs neprotat izvērtēt visu, ko piedāvā reklāmas, tad ātri vien savu veselību sabendēsiet, bet, ja jūs zināt fiziku, tad jau spējat analizēt un atšķirt, kur jūs māna un kur ir kas labs, tāpēc katram cilvēkam fizika ir svarīga viņa sadzīvē, lai būtu izpratne par lietu būtību, kā notiek šie procesi.”

”Jelgavas Vēstnesis” 20.11.2014  Jelgavas lepnums – Anita Aizsila, LLU profesore. Pilsētas augstākais apbalvojums – ”Goda zīme” un ”Goda raksts” par ilggadēju, godprātīgu pedagoģisko, zinātnisko darbu un ieguldījumu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs:
”Sadarbībai ir liela nozīme, un pēdējos gados LLU ar Jelgavas skolām tā ir izveidojusies ļoti veiksmīga. Skolēni taču ir mūsu nākamie studenti! Lielāko mūža daļu esmu veltījusi jaunās paaudzes skološanai, strādājot LLU un kādu laiku paralēli arī tagadējā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, ko pati kā 1.vidusskolu esmu beigusi, cenšoties jaunos pārliecināt, ka zināšanas ir mūsu lielākā vērtība, ko neviens mums nevar atņemt. Jaunatne šodien ir gudra un attapīga, tikai pašiem pedagogiem ir jāaug līdzi laikam. Ja nevar, nekas nesanāks. mūsu pienākums ir jaunos atbalstīt, sekmēt, konsultēt un iedvesmot lieliem darbiem, ko arī savā ikdienā cenšos darīt. Mums katram ir jābūt savas zemes patriotam, jāmīl darbs, pilsēta, kurā dzīvojam. Man tā ir.”

”Zemgales Ziņas” 20.11.2014 – Santa Logina – ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas absolventi Igors Šeļegovskis un Niklāvs Kurpnieks studē Latvijas Kultūras akadēmijas 2.kursā.  Lai gan  abi vēl ir pavisam jauni, Igors jau paguvis nospēlēt Kalvi Ditas Balčus režisētajā izrādē ”Re: Atmoda”, ”Romeo jelgavnieces Aijas Treijas  izrādē ”Romeo un Džuljeta” un Kasiju skolas biedres Antras Leites ”Jūlijs Cēzars”. Savukārt Niklāvs Lauras Grozas-Ķiberes izrādē ”Pīters Pens” izmēģinājis Dailes teātra skatuves dēļus, atveidojot Sprodziņu un Nenu, bijis Otello Intara Rešetina izrādē. Abi puiši arī spēlē Māras Ķimeles  režisētajā kursa izrādē ar Eduarda Veidenbauma vārdiem ”Vēl neesmu dubļos tik dziļi es stidzis…” un Elmāra Seņkova ”Būt jaunam”.”
Skolas teātris, pie Vijas Zelmenes, veiksme nākotnei.

”Zemgales Ziņas”21.11.2014 – Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas 9.m klases audzēknes Ksenijas Furmanovas vēstule jelgavniekiem – ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, kuri pagājušajā mācību gadā bija guvuši atzīstamus panākumus un aizstāvējuši skolas godu matemātikas, dabaszinātņu un inženierzinātņu jomas olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu konferencēs Jelgavā, Latvijā un pat ārzemēs, kā īpašu balvu saņēma braucienu uz zinātnisko centru ”Heureka”Helsinkos, Somijā. Kopā ar skolēniem ekskursijā devās četri skolotāji, kuri palīdzējuši kaldināt sasniegumus.

Brauciena maršruts bija neparasts un ļoti aizraujošs. Vispirms piestājām pie Keilas ūdenskrituma – otrs lielākais ūdenskritums Eiropā. Apskatījām arī Tirisalu jūras stāvkrastu. Pēcpusdienā ekskursija pa Tallinas vecpilsētu, aplūkojot šarmanto Viru ieliņu, rātsnamu, Doma kalnu, Nigulistes un Doma baznīcas, varenos pilsētas mūrus un torņus, ko savulaik būvējuši dāņi.
Nākamā dienā ar prāmi šķērsojām Baltijas jūru. Helsinku apskates vietas:  Sibeliusa piemineklis, olimpiskais stadions, Senāta laukums un katedrāle.
Ekskursijas galamērķis bija zinātnes centrs ”Heureka”. Gida pavadībā skolēniem tika izstāstīta un parādīta  visa centra daudzveidība, protams, pēc tam jaunieši un skolotāji paši varēja izmēģināt  zinātnes centra aktivitātes un noskatīties 3D filmas vienā no  Eiropas labākajiem planetārijiem.
Sestdienas rītā noguruši, bet ar pozitīvām emocijām un pateicību savai skolai par tādu dāvanu devāmies mājup.”

”Jelgavas Vēstnesis” 27.11.2014 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta jautājumos Aigars Rublis Jānim Kovaļevskim – ”Kā nākamajos gados plānots turpināt investīcijas izglītības infrastruktūras sakārtošanā? – …siltināšanas darbi plānoti  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā…”

”Zemgales Ziņas” 28.11.2014 – Latvijā 500, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā pieci skolēni, kas emigrējuši no Īrijas, Anglijas, Vācijas, Spānijas.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece Guna Stepiņa žurnālistei Lāsmai Antonevičai stāsta,”ka, iestājoties skolā, audzēknis pirmkārt tiek testēts, lai noteiktu viņa zināšanu līmeni. tāpat viņiem tiek izstrādāts individuāls mācību plāns. Taču skolotājiem ir liels izaicinājums iekļaut šos bērnus mūsu izglītības sistēmā. Turklāt nekādas atlaides mācībās viņiem nepienākas – jākārto tie paši valsts pārbaudes darbi, kas citiem.
”Labi, ka Latviešu valodas aģentūra rīko kursus un māca mūs, kā strādāt ar audzēkņiem, kas atgriezušies no ārzemēm. Mums tiešām trūkst izpratnes, cik brīžam radikāli atšķiras izglītības sistēmas un kultūrvide. Skolas pasākums, par ko mums šķiet, ka tas bērnam radīs prieku, var izvērsties pilnīgi pretēji, jo viņš šādus svētkus nav svinējis un nezina, kā rīkoties. Skolotājs vēl īsti nevar saprast, kādus materiālus emigrācijā dzīvojušam skolēnam piedāvāt un kas viņam ir par smagu,” norāda Guna Stepiņa, cerot uz lielāku valsts, kā arī pašvaldības atbalstu šo bērnu izglītošanā. ””

”Jelgavas Vēstnesis” 4.12.2014 – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2014.gada 10.decembrī plkst.18.00 organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU 2015./2016.m.g. 1.klašu skolēniem un vecākiem. Skola piedāvā tikšanos ar skolas vadību un praktiskās nodarbības robotikā, netradicionālajā matemātikā, mājturībā un sākumskolas mācību priekšmetos.

”ZZ – 13.2014” – ”Lai popularizētu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas inženieru novirziena programmu, skolēnus tuvinātu inženierzinātnēm kā interesantām un aizraujošām, kā arī lai dažādu klašu jaunieši vienotos kopējās nodarbēs un iepazītos, 5.decembrī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tika organizēta pirmā Inženieru diena.
Inženieru dienā 9.-12.klašu skolēniem notika atraktīvas fizikas stundas, kuras vadīja FIZMIX pārstāvis Kārlis, ļaujot skolēniem pārliecināties, ka fizika patiešām ir aizraujoša un ka eksperimentu burvība spēj aizraut visus. 11.un 12.klašu jaunieši eksperimentos uzzināja elektriskās un magnētiskās parādības, pārliecinoties, kā grafīts uz papīra vada elektrisko strāvu un zīmuļa serdenis izstaro gaismu, ja caur to plūst elektriskā strāva, 10.i klases skolēni raudzījās un līdzdarbojās dažādos ķermeņu līdzsvara demonstrējumos, bet 9.klases pilnveidoja savu fizikas procesu izpratni, darbojoties ar reaktīvās kustības ratiņiem ar gaisa balonu.
5.stundā visi 5.-12.klašu skolēni (kopumā apmēram 340 jaunieši!) vienojās Tehniskā raksta stundā. Šī mācību stunda bija pietiekami oriģināla gan veicamā uzdevuma, gan pedagogu sastāva ziņā, jo to vadīja nākamie būvnieki, arhitekti, IT speciālisti, konkrētāk, Tehnoloģiju vidusskolas 11.i klases (inženieru novirziena) skolēni. Jaunieši, jau iepriekšējā gadā apguvuši tehnisko grafiku, šogad mācās datorizēto projektēšanu 2 un 3 dimensijās, tādēļ labprāt savā iegūtajā pieredzē dalījās ar skolasbiedriem.
Sadarbībā ar tehniskās grafikas skolotāju O.Vronski tika sagatavotas rasējuma darba lapas – īstas, nopietnas, lai ikviens kaut 40 minūtes justos nedaudz inženieris. Skolotāju – inženieru stundas plānā ietilpa gan pārējo skolēnu iepazīstināšana ar inženieru klases specifiku, gan to, kas īsti ir inženierzinātnes, kas ir rasējums, kādēļ un kā to veido, kur izmanto. Lai nebūtu kā tautas pasakasbalodim jāmācās tikai no citu veikuma, ikviens 5.-12.klašu skolēns pats izmēģināja, ko nozīmē spēt tekstu izveidot tehniskajā rakstā. Un nevis jebkuru, bet Raiņa aforismus, tādējādi kopīgi gaidot mūsu tautas dižgara Raiņa 150.jubileju. Tā gan lielāki, gan mazāki Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši, centīgi skrapstinot zīmuļus un cilājot dzēšgumijas, lieku reizi pārliecinājās, ka „laime nav atrodama bezdarbībā un mierā, bet kustībā un centībā”, un „kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā” vai „griba dara lielu arī mazo”.
Skolēni, analizējot stundā gūto, min, ka būt par inženieri ir grūti, bet „man patika rakstīt tehniskajā grafikā un gribu mācīties vēl”, inženierim vajadzīga precizitāte un pacietība, lielas koncentrēšanās spējas. 9.m klases jaunieši domā, ka iejusties inženiera ādā bija interesanti un tehniskais raksts trenē rokrakstu un raksturu, īpaši pacietību, tādēļ šādas nodarbības vajag katru gadu. Viņuprāt, šādi skolas dzīve kļūst interesantāka un atbilstošāka nosaukumam. Kāds devītklasnieks uzzinājis, kas būs jādara rasēšanā, un secinājis, ka tas nemaz nav tik bailīgi.
Skolēniem patika, ka skolotāji – inženieri demonstrēja savus rasējumus, tādējādi parādot arī nopietno tehniskās grafikas pusi. 12.klases jaunieši, kuri nemācās inženieru novirzienā, norāda, ka sapratuši – rasēšana (tehniskā grafika) ir ļoti grūta, un viņi apbrīno savus klasesbiedrus, kuri spēj būt tik pacietīgi, lai ar to tiktu galā, taču tas bijis ļoti interesants un pozitīvs pasākums. 8.klases skolēni min, ka viņi no stundas secinājuši – būt inženierim ir grūti, taču iejusties inženiera ādā – interesanti. 10.i klases jaunieši uzsver, ka inženierim vajag stiprus nervus, precizitāti, rūpību un ļoti vispusīgas zināšanas.
Paši skolotāji – 11.i klases skolēni pēc stundas atzīst, ka veicies labi, skolēni bijuši ieinteresēti, klausījuši un izdarījuši visu, ko skolotājs prasījis, par ko iepriekš vienam otram pirms stundas bijušas bažas. Jānis Circenis uz brīdi sajuties kā pats tehniskās grafikas skolotājs Olafs Vronskis, savukārt Aleksandrs Ļeščenkovs, vadot stundu, iemācījies to, ko pirms tam zinājis ne tik labi, Edmunds Sutens savu stundu vērtē kā jautru, Kristaps Rupmanis norāda, ka gatavošanās stundas vadīšanai likusi pašam atsvaidzināt savas tehniskās grafikas zināšanas, tādēļ stunda izdevusies. Artūrs Mazurs savus skolēnus – 10.i klasi – dēvē par atsaucīgiem un paklausīgiem, taču jāsaka, ka viņa skolēnu vidū daļa bija jau ar zināmām priekšzināšanām, jo puse šīs klases skolēnu apgūst inženieru novirziena programmu un jau iepazinuši tehniskās grafikas burvību. Santai Lauvai un Santai Bebrei stunda ritējusi raiti, bez aizķeršanās, meitenes norāda, ka šādas atklātās inženieru nodarbības jāatkārto biežāk, lai skolēni patiesāk izprastu to saturu un nevairītos vidusskolā apgūt šo novirzienu.
Inženieru dienas ietvaros 28 Tehnoloģiju vidusskolas 6.-12.klašu skolēni fizikas un mājturības skolotāju pavadībā devās uz Rīgu, lai Ķīpsalas hallē aplūkotu starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādi “Tech Industry 2014″, izzinātu mūsdienu tehnoloģiju piedāvājuma un pielietojuma daudzveidību, lūkojot pēc tā, ar ko, iespējams, domā saistīt savu nākotni.
Kaut arī 11.i klases puiši, kuri uz izstādi devās konkrētus IT jaunumus lūkoties, jutās nedaudz vīlušies, gaidīto neieraudzījuši, kopumā skolēni piedāvāto iespēju vērtē kā pozitīvu. Par to pārliecināts arī mājturības un robotikas skolotājs I.Bahmanis, kurš daļai skolēnu vadījis 2 stundu garu tehnoloģiju stundu, skaidrojot izstādē redzamo mehānismu darbību un pielietošanas iespējas. 9.m klases puiši, kurus skolotāji dēvē kā trakus uz dzelžiem un elektroniku, norāda, ka jāturpina šāda pieredze, jo izstādē bija ļoti interesanti.
Skola arī turpmāk plāno reizi mēnesī piedāvāt tehnoloģiju jomā motivētiem skolēniem iespēju viesoties uzņēmumos, izstādēs, zinātnes centros utt., lai uzskatāmi demonstrētu tehnoloģiju izmantošanu reālajā dzīvē un karjeras iespējas. Tādējādi janvārī plānots viesoties uzņēmumā „Draugiem.lv”, februārī – „Hanzas elektronika” u.c.
Lai visi skolēni (ne tikai vecāko klašu) izjustu inženieru garu, 17.decembrī notiks pirmā Mazo inženieru diena, kurā Inženieru stunda un robotikas sacensības tiks piedāvātas 2.klašu skolēniem.” Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece Guna Stepiņa

17.decembrī – 2.klašu Mazo Inženieru Diena
1.stundā: inženieru stunda  5.-6.stundā: sacensības robotikā

”Zemgales Ziņas”18.12.2014 – ”Iesākt stundu uz ”labas nots””Lāsma Antoneviča – ”Projektā ”Iekustini smadzenes” tapušās spēles – atmiņu un reakcijas ātrumu trenējošie vingrinājumi – kļuvušas arī par neatņemamu sastāvdaļu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas matemātikas skolotājas Antras Dunces vadītajās netradicionālās matemātikas stundās.
Vingrojumi, kas iekustina smadzenes, dažam prasa piepūli, bet kopumā ir jautri un palīdz pozitīvi noskaņoties stundai, atzīst Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 9.m klases skolēni, kas piedalījās projektā.
”Šie vingrojumi ir vērtīgi un mācību procesā noderīgi. Pirmkārt tie veicina skolēnu radošumu. Otrkārt – vingrojumi trenē atmiņu un reakcijas ātrumu,” skolotāja Antra Dunce.”

Klusuma laiks.

Kad soļi šķiet klusāki par klusu,
Un sirds pukst mierīgāk un rāmāk,
Ir skaidrs-tuvojas tas laiks…
Jau lēnām pārslas kā gaisma no debesīm krīt,
Un bērnu prieks tik pazīstams šķiet,
Kad baltais miers pār mums nāks,
Sirds sirdi ar mīlestību pildīs,

Ir skaidrs – klāt klusuma laiks,
Kad jūtams svētku uzplaukums
Un jaukā čirkstoľa zem kājām.
Ir redzams siltums katrās mājās.
Ko gan vēl vairāk vēlēties?
Kā to, cik labi, ja miers un klusums virs zemes,
Katrās mājās, sirdī, visās acīs mirdzošās…
(M.Ševļakova 11.i)

”Zemgales Ziņas” 30.12.2014 – Gaitis Grūtups – ”Trešo mācību gadu katru otro sestdienu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā sanāk pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotā Talantu akadēmija. Tajā pulcējas pilsētas skolu audzēkņi, lielākoties 6.-9.klases skolēni, kuri mēģina rakstīt dzeju, esejas un kurus interesē latviešu literatūra. Nodarbību vadītājas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Ināra Plivča un Vita Hermane.”

Par augstiem sasniegumiem ķīmijā (vidējā atzīme 8,5 balles un augstāk) 2014./2015. mācību gada 1. semestrī) a/s “PET Baltija” naudas balvas saņēma: Margarita Broša (10.i), Santa Lauva (11.i ), Viktorija Muravka (12.m), Natālija Šilo (12.m), Eva Taube (12.m), Jolanta Zaķe (12.m)

”Zemgales Ziņas”6.01 2015 – Valentīna Maido žurnālistei Lāsmai Antonevičai atklāj  nākamo pirmklasnieku vēlmes klašu novirzienu izvēlē 2015./2016.m.g. – matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens.

”Zemgales Ziņas”20.01.2015 -Gaitis Grūtups ”Atmiņu ugunskurus degs pilsētā un laukos” – ”Pieminot 1991.gada janvāra barikādes, kad septiņdesmit tūkstoši Latvijas vīru un sievu nevardarbīgā cīņā aizstāvēja valsts neatkarību, šodien Jelgavas pilsētas un novada skolās, kā arī Ozolnieku novadā iedegsies atmiņu ugunskuri. … ”Nolēmām, ka pietiek sēdēt skolā, tāpēc šogad pirmo reizi skolas pagalmā kursim ugunskurus,”saka Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktores vietniece Ilze Ulmane. Viņa piebilst, ka līdz šim 1991.gada janvāra barikāžu piemiņas dienā atceres pasākumi notikuši skolas zālē, klasēs.”Saturs jau būs tas pats, kas agrāk, bet forma – jauna,”saka Ilze Ulmane. Tehnoloģiju vidusskolā gaida audzēkņu vecākus, kas solījuši pastāstīt par savām dežūrām barikādēs.”

”Jelgavas Vēstnesis”22.01.2015 – ”Pirmo reizi 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums notika Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pagalmā. Otrdienas rītā tika kurts barikāžu atceres ugunskurs un dziedāta ”Div dūjiņas gaisā skrēja”. Skolas direktora vietniece Ilze Ulmane stāsta, ka līdz šim 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā skolā visbiežāk skatītas filmas, kas saistītas ar barikādēm, bet šogad nolemts aizgūt ideju no Spīdolas ģimnāzijas – kurt ugunskuru skolas pagalmā un ciemos aicināt cilvēku, kas piedalījies barikādēs. ”Barikāžu atceres pasākumi skolā bijuši vienmēr. Līdz šim skatījāmies filmas, tikāmies ar jelgavniekiem, kuri piedalījušies barikādēs, taču ugunskurs un dziesmu dziedāšana ir kaut kas īpašs, jo to darīja arī barikādēs,”stāsta Tehnoloģiju vidusskolas skolniece Monta Ševļakova, kura gandrīz gadu darbojas Jaunsardzē un uzskata sevi par Latvijas patrioti. Monta Ritmai Gaidamovičai un avīzes lasītājiem atklāj, ka viņas opis piedalījies barikādēs.”Mamma ir daudz stāstījusi, kā viņa ar savu mammu, manu omi, ar satraukumu klausījās radio, gaidot jaunākās ziņas par notikumiem Rīgā,”tā Monta.”

Jelgavas pilsētas skolēnu 44. spartakiāde volejbolā (1995.-1998.g.dz.jaunieši):3.vieta – Landmanis Matīss (12.m), Bauska Jānis (12.m), Liepa Kristaps (12.m), Kovaļevskis Salvis (11.i), Ļeščenkovs Aleksandrs (11.i), Hnikins Jevgeņijs (10.i), Tomass Kristers (10.i)

Inženieru diena 28.janvārī:
* 1.klašu sacensības robotikā,
* inženieru stunda 5.,6.klasē,
* 6.-9.klašu veidoto spageti torņu vērtēšana,
* 8.-11.klašu Inženieru ekskursija uz portālu „Draugiem.lv” un izdevniecības „Lielvārds” Kompetences centru Rīgā.

Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši cīnās ar robotiem un apmeklē Latvijā lielāko IT uzņēmumu – ”ZZ 2015.30.01”

28.janvāris Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas jauniešiem un pedagogiem deva kārtējos jaunos impulsus darboties radošāk, interesantāk un ieraudzīt, ka ideju oriģinalitāte, degsme acīs un vēlme strādāt nes panākumus.

Skolā tika organizēta kārtējā Inženieru diena, kas šogad kļuvusi par neatņemamu mācību procesa sastāvdaļu. Lai radoša darbošanās, oriģinālas idejas un citas inženieriem nepieciešamās prasmes uzrunātu dažādu vecumu jauniešus, skolēniem tika piedāvāti daudzveidīgi izaicinājumi.
1.klašu jaunie robotikas entuziasti mērojās spēkā un atjautībā robotikas sacensībās – atbilstoši plānam tika veidoti roboti-katapultas, tad veikti nepieciešamie tehnoloģiskie uzlabojumi, bet nobeigumā visus priecēja sacensības tālšaušanā. Uzvarētāji vēl pašlaik tiek turēti noslēpumā, taču nākamajā nedēļā šo sacensību uzvarētāji saņems piemiņas balvas.
Lai skolēniem veidotos un nostiprinātos izpratne par matemātiku kā radošu zinātni, kurai ir cieša saistība ar inženierim nepieciešamajām zināšanām, 5.un 6.klašu skolēniem tika organizētas inženieru matemātikas stundas. 5.m klases skolēni skolotājas Intas Spārītes vadībā, aktīvi darbojoties grupās, no izklājumiem veidoja daudzveidīgas telpiskās ģeometriskās figūras. Tādējādi tika trenēta spēja domāt vairākās dimensijās. Savukārt 6.m klases jaunieši izmēģināja spēkus cita veida telpisku objektu – oriģinālu kartona foto rāmīšu – veidošanā.
Skolēni ne tikai paspēja izveidot reālu produktu, bet arī veikumu prezentēja pārējiem klasesbiedriem. Skolēniem šī inženieru stunda pilnveidoja izpratni arī par „zaļo domāšanu”, jo skolotāja Dzintra Ozola mudināja izmantot tikai otrreizējās pārstrādes materiālus. Skolēni lieliski tika galā ar uzdevumu – izveidot noteikta izmēra produktu no ierobežota lieluma materiāla, tādējādi uzlabojot izpratni par ģeometriskajām konstrukcijām reālajā dzīvē.
Interesanta jauniešiem šķita iespēja būt arī sava produkta dizaineriem. Prezentējot inženieru stundas veikumu, 6.m klases skolēni norādīja, ka iespēja pilnveidot zināšanas draugu grupās bijusi interesanta, ka šādi izpratne par mācību vielu tikai uzlabojas. Skolotāju noteikti priecēja vērojums, ka praktiskās inženieru stundas pilnveido gan talantīgāko skolēnu, gan to jauniešu, kuri ikdienā ar matemātiku ir uz „jūs”, zināšanas un darbošanās degsmi. Skolotāja Dz.Ozola jūt patiesu gandarījumu, ka skolēnu veikums bijis oriģinālāks, nekā viņa prognozējusi, jo skolēni pārsteiguši ar inovatīviem risinājumiem.
Skolas konferenču zālē Inženieru dienā sāka veidoties oriģināla jauno būvinženieru darbu izstāde. Matemātikas skolotāju rosināti, 6.–9.klašu skolēni izmēģināja roku makaronu torņu veidošanā. Skolēni pirmo reizi tiek rosināti darboties šādā veidā, tādēļ rezultāts šķiet interesants gan pašiem jauniešiem, gan pedagogiem. Darbu iesniegšana un vērtēšana vēl turpināsies nākamnedēļ, bet jau tagad ir skaidrs, ka skolēnos mīt inženiera izpratne par konstrukciju pareizu veidošanu un dizainera gars, jo vairāki torņi izceļas ar ļoti inovatīvu dizaina risinājumu. Savas būvnieka prasmes 8.-12.klašu skolēni nostiprinās martā, kad kārtējā inženieru dienā būs iespēja veidot makaronu tiltus firmas „ASPIRED” radošajās darbnīcās.
Inženieru dienu neiztrūkstoša sastāvdaļa ir Inženieru ekskursija – iespēja ieraudzīt jaunas idejas, risinājumus un viesoties, lai iedvesmotos, smeltos idejas gan sev, gan skolas darba uzlabošanai. Šoreiz grupa 8.–11.klašu jauniešu bija iespēja iepazīties ar Latvijā lielāko IT uzņēmumu „Draugiem Group”, kas savā paspārnē apvieno gan portālu „Draugiem.lv”, gan radošus, plaukstošus un inovatīvus uzņēmumus, kā „Mapon”, „Istabai”, „Pērkamkopā”, „Printful”, „Foto druka” u.c.
Gan skolēnus, gan skolotājus patiesi iedvesmoja gan modernā darba vide, kur darbiniekiem tiek nodrošināts pilns labsajūtas komplekts (pat āboli uz galda un citronūdens gripas atvairīšanai), gan jaunu, smaidošu, laipnu cilvēku kolektīvs, gan modernie biroja risinājumi, piemēram, sekretāre – IT tehnoloģijas veidā, zaļa „telefona būdiņa” pārdevēja intīmai sarunai ar pircēju, gan segveji, lai brīvbrīdī aizripinātu pēc saldējuma, gan tropu konferenču zāle, kurā pat zaļie augi barības vielas saņem „pa vadiņiem”. Sapratām – tā ir darba vieta, kurā patiešām tiek domāts, lai ikviens varētu visu sevi veltīt galvenajām uzņēmuma prioritātēm: godīgumam, eksperimentiem un iniciatīvai.
Skolas grupu pozitīvi pārsteidza tas, ka uzņēmuma „Mapon” vadītājs, vērīgi nopētījis skolotājus, veltīja ekskursantiem platu smaidu un atzinās, ka ir Jelgavas 1.ģimnāzijas absolvents Ģirts Zariņš. Lieki teikt, ka jauniešiem tas radīja papildus pozitīvu pārliecību par to, ka Tehnoloģiju vidusskolas absolventi ir labi sagatavoti, lai dzīvē sasniegtu visu, ko vēlas.
Skolēni, lūgti formulēt svarīgākās atziņas no viesošanās šajā uzņēmumā, minēja secinājumus: „sapratu, ka galvenais nav formāls izglītības papīrs, bet tavas patiesās spējas un degsme acīs”, „ja tu dzīvē „izgāzies”, droši celies un ej tālāk, jo vienmēr ir otrā iespēja”, „no katras lietas, fakta, kas tevi kaitina, tu vari izveidot biznesu”, „es gribu strādāt tik radošā vidē!”, „”nevaru vien sagaidīt, kad dzīvē varēšu izmēģināt jauno tehnoloģiju – velosipēdu pieslēdzējus”, „izrādās, ka IT jomā nestrādā tikai programmētāji”, „labs programmētājs ir zelta vērts”.
Lieliska izvērtās arī Inženieru ekskursijas otrā daļa – viesošanās izdevniecības „Lielvārds” Kompetences centrā, kur ikviens varēja izmēģināt jaunākās mācību tehnoloģijas, piemēram, pārliecinoties, kā modernākās versijas balsošanas pultis vai planšetdatorus, vai skārienjūtīgus interaktīvus galdus lietderīgi un aizraujoši izmantot mācību procesā un zināšanu pārbaudē. Skolēni atzinīgi novērtēja digitālās bibliotēkas piedāvātās iespējas un uzskata, ka skolai ir lietderīgi pārdomāt tās izmantošanu mācību procesā. Protams, grupas dalībnieku acis īpaši „iegailējās” par modernajām pultīm, tādēļ skolotājiem drīzumā tiks organizētas apmācības, lai pārdomātu to iegādi un izmantošanu mācību procesā.
Kārtējā inženieru diena ir galā, bet skola jau gatavojas nākamajai dienai februārī. Kā īpaša novitāte februārī skolēniem tiks piedāvātas pirmās Inženieru sarunas un Inženieru stundas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, literatūrā, svešvalodās. Pamatskolas jaunie fiziķi veidos eksperimentus sākumskolēniem utt. Šīs dienas skolā kļūst par radošiem izaicinājumiem gan skolas vadībai, gan skolēniem un pedagogiem.

Guna Stepiņa, Jelgavas Tehnoloģiju direktora vietniece izglītības jomā, Inženieru dienu kuratore

 Tehnoloģiju vidusskolas pirmklasnieki mērojas spēkiem robotu cīņās

29. janvāris, 2015 Ritma Gaidamoviča – ”Jelgavas vēstnesis”
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola iedibinājusi interesantu tradīciju – ik mēnesi rīkot Inženieru dienu. Sacensību gars un azarts vakar valdīja datorklasē, kur pirmklasniekiem notika sacensības robotikā. Bērni būvēja savus robotus – katapultas, sacenšoties, kura tālāk aizšaus mazo gumijas riepiņu. Skolēni atzīst, ka robotu konstruēšana no lego klucīšiem ir ļoti interesanta. «Tas noteikti ir interesantāk nekā spēlēties ar lellēm. Protams, ne visi var uzvarēt, taču svarīgākais jau ir piedalīties,» saka viena no trim dalībniecēm meitenēm septiņgadīgā Evelīna.
Robotu sacensībās šajā reizē piedalījās 15 pirmklasnieki – trīs meitenes un 12 puiši. Bērnu uzdevums bija pēc parauga datorā izveidot savu robotu – katapultu, lai noslēgumā visi varētu sacensties, kura lolojums tālāk aizšaus mazu gumijas riepiņu. Bērnu fakultatīvā robotikas pulciņa skolotāja Ilvija Bauska stāsta, ka meitenes ar robotiku vairāk gan ir uz «jūs», taču puišiem tā ļoti patīk. «Šis ir ļoti noderīgs pasākums. Attīstās bērnu pirkstu sīkā muskulatūra, motorika, bērniem attīstās domāšana, jo pašam ir jāsaprot, kā tur viss griežas, kā darbojas mehāniski,» atzīst skolotāja, uzsverot, ka sacensību gars neapšaubāmi ir ļoti liels. «Bieži vien esmu atskārtusi, ka bērni šajā vecumā nemāk zaudēt, taču šādas sacensības to iemāca, tāpat iemāca darbu komandā, un tas ir ļoti būtiski,» tā skolotāja.
Atzinīgus vārdus sacensībām velta arī paši pirmklasnieki, jo kuram tad nepatīkot spēlēties ar lego?! «Forši! Šādas sacīkstes mums bija pirmo reizi. Tas nav grūti – pusstunda, un mašīnīte gatava,» saka Gustavs. Vistālāk katapulta aizšāva Rihardam – aptuveni divus metrus. Lai gan daži skolasbiedri steidzās apšaubīt viņa uzvaru, sūdzoties skolotājiem, ka viņš šmaucies, izrādās, viņš robota būvēšanai bija pievērsies ļoti nopietni un nevis paļāvies tikai uz pieejamo paraugu, bet arī izmantojis iespēju uzlabot robotu, padomājot par to, lai tas tālāk aizšauj. «Man ļoti patīk darboties ar lego. Mājās ir daudz komplektu. Šeit grūtākais bija izdomāt, kā uztaisīt tā, lai tā riepa smuki lido. Nav jau parasts auto –katapulta tomēr,» saka Rihards.
Skolotāja atzīst, ka šādās sacensībās arī izkristalizējas dažādas problēmas, kam jāpievērš uzmanība turpmāk. «Bērnu problēma šajā reizē – lai gan bilde priekšā, viņi nevar izdomāt un atrast īsto detaļu. Ja bildē tā ir zila, tad viņi meklē zilu, nepievēršot uzmanību detaļas izskatam, bet gan tikai krāsai. Taču šajā reizē krāsai nebija nozīmes,» tā I.Bauska.
Kamēr pirmklasnieki konstruēja robotus, inženieru stundā 5. klases skolēni no papīra būvēja ģeometriskas figūras, bet 6. klases skolēni – fotorāmīšus no dažādiem materiāliem, kurus vēlāk paši arī prezentēja. Vēl 6. – 9. klašu audzēkņi sākuši būvēt spageti torņus, lai sacenstos, kuram sanāks izturīgākais. Bet 8. – 11. klašu inženieriem notika ekskursija uz portāla «Draugiem.lv» biroju un izdevniecības «Lielvārds» Kompetences centru Rīgā.

1.klašu robotikas sacensības 28.01.2015.: 1.vieta - Kristofers Petrovskis (1.m) 2.vieta - Ruslans Poļiško (1.a) 3.vieta - Māris Buhrots (1.a) 4.vieta - Evelīna Ribčinska (1.m) 5.vieta - Rūdis Bundzēns (1.m); Rihards Ušvils (1.m) 6.vieta - Keita Daniela Deksne (1.m)

Jelgavas pilsētas fizikas olimpiādē:
3.vieta - Santa Lauva (11.i) atzinība - Miks Krišs Novads (9.m), Kristaps Rupmanis (11.i)
Paldies skolotājam Andrejam Sālzirnim un Ilonai Stūrānei!

Valsts 37.bioloģijas olimpiādē: 3.vieta - Artim Galvanovskim (9.m) Artis jau otro gadu kvalificējies dalībai starptautiskajā Eiropas olimpiādē (EUSO). Paldies skolotājai Baibai Balodei-Lukjanskai un ZRKAC Junioru universitātes pasniedzējiem!

Jelgavas pilsētas latviešu valodas olimpiādē 9.klašu grupā: 3.vieta - Mikum Krišam Novadam (9.m) Paldies skolotājai Vitai Hermanei!

Jelgavas pilsētas vācu valodas prezentāciju konkursā “Jelgava – kultūras pilsēta” 10.-12.klasēm: 2.vieta - Jekaterinai Kaveckai (11.h) 3.vieta - Ievai Ločmelei (12.m) atzinība - Margaritai Brošai (10.i)
Paldies skolotājām Marutai Gālei un Tamārai Dzidzēvičai!

Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādē:
atzinība – Santai Lauvai (11.i) un Anastasijai Bondarevai (9.m)
Paldies skolotājai Antrai Duncei!

”Jelgavas Vēstnesis”12.02.2015 – Ritma Gaidamoviča” Trešdien, 11.februārī, notika tradicionālā Ēnu diena, kad skolēni kļūst par ”ēnām”dažādu profesiju pārstāvjiem…. Visvairāk ēnu bija pieteikušies Pašvaldības policijā. …”Jābūt stipriem nerviem. Un vēl sapratu: ja gribu strādāt policijā, jāmaina attieksme. Vairs nevarēšu grēkot un, piemēram, šķērsot ielu pie sarkanā signāla luksoforā,” iespaidos dalās Tehnoloģiju vidusskolas 7.klases skolniece Linda Briede, kura nopietni apsver iespēju kļūt par policisti.”…”

”Jelgavas Vēstnesis”12.02.2015 – Jānis Kovaļevskis -”Par Gada balvu ”Zelta grauds 2015” konkursa metodiskā vadītāja Sarmīte Vīksna Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem…. Tehnoloģiju vidusskola izceļas ar savu interešu pulciņu piedāvājumu kokapstrādē, metālapstrādē un robotikā. Skolai ir interesants risinājums kā saglabāt skolas vēsturi, tiek veidots digitāls muzejs….”

”ZZ”13.02.2015 – Tehnoloģiju vidusskolas skolēni izmēģina roku spageti torņu veidošanā -”Matemātikas skolotāju rosināti, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 6.–9.klašu skolēni izmēģinājuši savus spēkus reālas inženiertehniskas būves radīšanā, šoreiz gan kā būvmateriālu izmantojot spageti makaronus un līmi.
Skolēnu izveidotie darbi tika vērtēti no vairākiem aspektiem, piemēram, torņu inženiertehniskais risinājums, ieguldītā darba apjoms, torņa dizains.
Žūrijas komisija, kuras sastāvā ietilpa gan matemātikas, gan fizikas un inženierzinātņu skolotāji, izvirzīja konkursa laureātus un ikvienu no torņiem atbilstoši to izveideskvalitātei un oriģinalitātei ierindoja kādā no nominācijām: „Labākais inženiertehniskais risinājums”, „Oriģināls dizains vai konstrukcija”, „Latviskais dizains”, „Potenciāli izturīgākā konstrukcija”, „Klasisks inženiertehniskais risinājums”, „Filigrāna konstrukcija”.
Par konkursa uzvarētājiem tika atzīti Deniss Davidovs (6.m), Arvis Ziemelis (7.m), Artis Andžāns un Roberts Cimdiņš (8.a), Kristaps Krivens (9.m) un Niks Bartkevičs (9.a). Šo skolēnu torņiem, žūrijas vērtējumā, ir visveiksmīgākais inženiertehniskais risinājums, un tie visprecīzāk atbilst konkursa nosacījumiem.
Torņu būves konkurss lieku reizi apliecināja skolēnu radošumu; tā 9.a klases skolnieču Lolitas Degtjarjovas, Anastasijas Zundures un Ievas Mušķes  veidotie objekti atzīti par labākajiem nominācijā „Oriģinālais dizains”.
Savukārt 7.m klases skolnieces Megijas Kotovičas  un 6.m klases skolēnu grupas – Kaspara Pabērza, Matīsa Eināra Graubiņa, Kristiāna Pakuļa un Artūra Pontaka – torņi veidoti kā Latvijas kultūras ainavai, īpaši Tērvetes senajam pilskalnam, raksturīgi aizsargtorņi vai mūsdienīgi skatu torņi.
Daži konkursa dalībnieki īpašu uzmanību veltījuši torņu apjomam, būvējot salīdzinoši lielus un apjomīgus objektus, piemēram, Ansis Vedļa (6.m), Artūrs Rumjancevs un Kaspars Vītols (7.a). Taču Vianita Vēvere (7.m), Artūrs Masevičs (7.m), Reinis Fogelmanis (7.m), veidojot savu būvi, īpaši domājuši par konkursa 2.daļu – torņu izturības pārbaudi, tādēļ objekti izveidoti blīvi un īpaši izturīgi.
Konkursa 2.daļā 25.februārī notiks laureātu apbalvošana un torņu izturības pārbaude. Interesanti, ka torņu izturība tiks mērīta oriģinālā mērvienībā – „matemātikas grāmatās”. Skolotāja Antra Dunce, kura arī ir šī konkursa galvenā organizatore skolā, sola izturības pārbaudei piešķirt pietiekami apjomīgus grāmatu sējumus. Ja ikdienā var teikt, ka skolēnu galvas spiestas „turēt” zināmu matemātikas apjomu, tad šajā reizē matemātikas „smagums” vārda tiešā nozīmē gulsies uz torņiem.
Konkursa uzvarētāji piedalīsies RTU organizētājā video konkursā “Torņu spēles”. Taču martā Tehnoloģiju vidusskolas 8.–12.klašu skolēni darbosies makaronu tiltu būvniecībā, tādējādi izmēģinot spēkus reālā konstrukciju būvē, sākumā gan ar trausliem materiāliem.
Guna Stepiņa, JTV direktora vietniece

”Zemgales Ziņas”13.02.2015 – Maija Laizāne -Tehnoloģiju vidusskolas volejbolistes trešās – Pilsētas skolēnu 44.spartakiādes volejbola turnīrā 1995.-1998.g.dz. jaunietēm .

Pilsētas angļu valodas olimpiādē: 3.vieta – Kristiānai Kadrijai Sīlei (10.i), atzinība – Agnesei Ruigai (11.h).

Pilsētas ķīmijas olimpiādē: 2.vieta – Artim Galvanovskim (9.m), 3.vieta- Santai Lauvai (11.i), atzinība- Jevgēnijam Hnikinam (10.i)

Jelgavas pilsētas skatuves runas konkursā: 1.vieta - Alberts Vanags (11.h) atzinība - Anastasija Bondareva (9.m) Paldies skolotājai Aijai Treijai

Jelgavas pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 10.-12. klašu grupā par tēmu “Latvijas Nacionālās Bibliotēkas jeb “Gaismas pils” tēls”:
1.vieta - Litai Lukaševičai (10.i) Paldies skolotājai Sanitai Rēdmanei!

17.02.2015 Jelgavas pilsētas skatuves runas konkursā 1. vietu ieguva Alberts Vanags (11.h), bet atzinību – Anastasija Bondareva (9.m)

“ZZ” 24.02.2015  - ”Eksperimentēt palīdz arī avio inženieris”-
”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā šajā mācību gadā tiek iedzīvināta Inženieru stundu tradīcija. Izņēmums nav arī sākumskolas klases, kurā skolojas paši jaunākie „inženieri”.
Taču īpaši priecē fakts, ka skolas inovācijās gatavi iesaistīties arī skolēnu vecāki. Tā 2.m2 klasē Inženieru stundas vadīja Elzas Bebrišas tētis, Tehnoloģiju vidusskolas (bijušās Jelgavas 1.ģimnāzijas) absolvents, tagad avio inženieris, kurš ikdienā strādā VAS “Latvijas gaisa satiksme” Tomass Bebrišs.
Tētis kopā ar savu palīdzi 2.m2 klases audzinātāju Santu Zarembu skolēniem sagatavoja aizraujošus eksperimentus, kuros bērni darbojās ar sadzīves materiāliem un vielām un iepazina virkni interesantu fizikas un ķīmijas likumu.
Sajūsmu klasē raisīja statiskās elektrības iegūšana, skolēniem berzējot balonu pret matiem vai apģērbu, “uzlādējot” balonus un „piestiprinot” tos pie griestiem. Bērni vēroja eksperimentu, kā balonus var piepūst neparastā veidā, proti, kā, sajaucot sodu un etiķi, izdalās CO2 gāze, tādēļ balons uz pudeles sāka piepūsties pats.
Ļoti interesanta nodarbe jaunajiem eksperimentētājiem bija zīmējumi kefīrā, kad, tam pievienojot pārtikas krāsas un trauku mazgājamo līdzekli, skolēni novēroja neparastu zīmējumu rašanos. Bērni papildināja zīmējumus, jaucot krāsas un veidojot gan jaunus toņus, gan oriģinālas formas. Savdabīga bija piena “slepenās vēstules” veidošana. Skolēni noskaidroja, ka vēstules saturu var izlasīt tad, kad, papīru  turot uz sveces, piens ir nožuvis.
Tā kā eksperimentus vadīja tētis, kura ikdiena saistīta ar gaisa kuģiem, skolēni ne tikai iepazinās, kā teorētiski strādā lidmašīnu dispečers, kā lidmašīnas pārvietojas Latvijas gaisa telpā un kā tās tiek vadītas, bet arī apguva 12 dažādus veidus, kā pašiem izgatavot lidmašīnas no papīra.
Noslēgumā lidmašīnas tika palaistas, lai noskaidrotu, kura aizlidos vistālāk, un lai vērotu lidošanas ceļa trajektorijas.
Stundu noslēgumā eksperimentu dalībnieki bija gandarīti par daudzveidīgo darbošanos Inženieru stundā.
Lūgti minēt spilgtāko iespaidu, skolēni atbildēja:Sandis Grīnbergs: “Es biju pārsteigts, ka baloni uz pudelēm sāka paši piepūsties!”Ralfs Dārznieks: “Neticami, kā baloni palika kā pielipuši pie griestiem!”Evelīna Liepa un Agnija Kozlova: “Mums ļoti patika veidot zīmējumus kefīrā. Tie bija neparasti.”Kristiāns Lauris: “Man patika locīt lidmašīnas. Es iemācījos jaunu veidu, kā izveidot lidmašīnu.”Lelde Podniece: “Elzas tētis ļoti interesanti stāstīja par lidmašīnām. Es uzmanīgi klausījos, jo pavasara brīvdienās lidošu ar lidmašīnu pirmo reizi mūžā. Mēs lidosim ar ģimeni uz Ēģipti.”Renārs Vilciņš: “Biju lepns, ka mana lidmašīna aizlidoja vistālāk! Kad mēs kopā ar skolotāju izmērījām attālumu, izrādījās, ka mana lidmašīna bija aizlidojusi 11 metrus.” Elza Bebriša: “ Mēs kopā ar tēti un māsu mājās arī veicam dažādus neparastus eksperimentus. Tad visi smejas, jo ir ļoti jautri.”
Šajā Inženieru stundā tikpat aktīvi darbojās arī 2.m1 klase, kura mājturības skolotāju Z.Jevsinas un L.Stepenas vadībā gatavoja telpisku apsveikumu draugam, izmēģinot inženiera cienīgus risinājumus, darbojoties ar papīru, līmi, šķērēm.
Guna Stepiņa (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece) un
Santa Zaremba (2.m2 klases audzinātāja)

Jelgavas pilsētas skatuves runas konkursā:
3.vieta – Evelīnai Ribčinskai (1.m) atzinība – Klāvam Krūmiņam (1.a)
Paldies skolotājām Dacei Jubaltei un Dacei Janševskai!

Jelgavas pilsētas kombinētajā olimpiādē 2.klasēm:

1.vieta – Robertam Zarembam (2.m1) 3.vieta – Ralfam Dārzniekam (2.m2)
Paldies skolotājām Regīnai Jurjānei un Santai Zarembai!

Jelgavas pilsētas skolēnu 44.spartakiāde (volejbols 1995.-1998.g.dz.jaunietes):
3.vieta – Ieva Ločmele (12.m), Diāna Burikina (12.m), Ieva Trepša (12.a), Daira Eņģele (12.a), Beāte Vītiņa (12.a), Evija Mame (10.i), Anete Sarmule (10.i), Diāna Vigule (10.i)
Paldies skolotājai Zinaīdai Auziņai!

Pilsētas ZPD konferencē:
1.vieta (latviešu valodniecība) - Sintijai Strodei (12.m)
1.vieta (cittautu valodniecība) - Evai Taubei (12.m)
1.vieta (vides zinātne) - Viktorijai Muravkai (12.m)
2.vieta (zemes zinātne) - Edgaram Žulpam (11.i)
2.vieta (informātika) - Matijam Lodem (11.i)
3.vieta (socioloģija) - Elīnai Kutumovai un Gitai Rutkai (12.m)
3.vieta (ekonomika) - Santai Bebrei (11.i) un Kristiānam Štokmanim (12.a)
3.vieta (fizika) - Artūram Mazuram (11.i)
3.vieta (inženierzinātes) - Gvido Bērziņam (12.m)
3.vieta (inženierzinātes) - Ievai Ločmelei (12.m)
atzinības - Jekaterinai Kaveckai, Orestam Kalniņam, Matīsam Landmanim

Paldies skolotājiem V.Hermanei, V.Gruntei, I.Skudrai, A.Sālzirnim, K.Antonevičam, I.Blumbergai, I.Ulmanei, Dz.Ozolai, A.Kaķītim!

Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē: 2.vieta - Evai Taubei (12.m)
Paldies skolotājai V.Gruntei!

Zemgales reģiona 11.klašu angļu valodas olimpiādē: 2.vieta - Kristiānai Sīlei (10.i)
Paldies skolotājai A.Amsterei!

Valsts 11. atklātajā mājturības olimpiādē: atzinība - Emīlijai Širinai (5.m)
Paldies skolotājai Z.Jevsinai!

Jelgavas pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē:
2.vieta - Kristīnei Agnesei Ilmerei (6.m)
3.vieta - Elvīrai Līvai Birkenbaumai (5.m)

Paldies skolotājām Z.Jevsinai un L.Stepenai!

Atklātajā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas angļu valodas olimpiādē:
3.vieta - Mikum Krišam Novadam (9.m)

Paldies skolotājai I. Caunai!

Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiādē: atzinība - Mikum Krišam Novadam (9.m)
Paldies skolotājai A. Duncei!

Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas un vēstures konkursā “Jelgava- mana pilsēta”:
atzinība par labiem rezultātiem - 8.a un 8.m komandai (A. Galilejevs, V.Pumane, A. Andžāns, R. Cimdiņš, E. Krusts, M. Grigorjevs)

Paldies skolotājai V.Gruntei!

Jelgavas pilsētas daiļlasītāju konkursā “Riti raiti valodiņa”:
2.vieta - Ksenijai Furmanovai (9.m)
3.vieta - Anastasijai Bondarevai (9.m)

12.03.2015 – flaberi, domino efekti, tiltu konstrukciju izturība. 240 skolēnu nodarbības kopā ar Aspired!

”Jelgavas Vēstnesis”19.03.2015-”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina uz ATVĒRTO DURVJU DIENĀM: 8.aprīlī plkst.18.00 – nākamā mācību gada 5.,6.klašu skolēnus un vecākus, kā arī potenciālo 7.un 10.klašu skolēnu vecākus; 9.aprīlī – nākamā mācību gada 7.un 10.klašu skolēnus. Interesentiem tiks piedāvātas atraktīvas meistardarbnīcas un informācija par Tehnoloģiju vidusskolas specifiku.”

”ZZ”27.03 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā šogad īpaši domāts, lai dažādu klašu skolēniem inženierzinātnes palīdzētu izprast interesanti, radoši un, galvenais, pašiem skolēniem līdzpārdzīvojot un līdzdarbojoties.
8.–12.klašu jaunieši jau iepazinuši pirmās „Inženieru sarunas” – iespēju tikties ar mūsu skolas absolventiem, kuri, guvuši labus zināšanu pamatus Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, tālāk mērķtiecīgi virzās, lai kļūtu pilntiesīgi inženieri. Februārī notika saturīga tikšanās un iepazīšanās ar materiāldizaina un tehnoloģiju inženiera mācību un darba specifiku. Skolā viesojās un Inženieru sarunas vadīja RTU maģistrantes Agnese Nagle un Laura Lamberte.
Abas viešņas bija parūpējušās, lai sarunās aktīvi varētu iesaistīties ar skolēni, tādēļ jaunieši tika rosināti uz vietas demonstrēt vienu no inženierim nepieciešamajām prasmēm – ģenerēt idejas un piedāvāt oriģinālus tehnoloģiskus pilnveidojumus. Jaunieši prezentēja savas idejas velosipēda mehānisma uzlabošanai un tehnoloģiskiem risinājumiem, lai nodrošinātu braucamrīkus no zagļu tīkojumiem, tādējādi demonstrējot gan savas zināšanas fizikā, informātikā, matemātikā gan jaunrades spējas.
Marta „Inženieru sarunu” tēma bija iepazīšanās ar būvinženiera profesiju. Skolas aicinājumam atsaucās un sarunas izcili vadīja skolas pirmās inženieru klases absolventi LLU 3.kursa studenti, topošie būvinženieri Evelīna Strupule un Artūrs Ilgažs. Jaunieši klātienē varēja pārliecināties, ka skolas pedagogu devums un ikdienas sūrais darbs patiešām studijās tiek novērtēts, ka absolventi jutušies studijām labi sagatavoti. „Inženieru sarunās” topošie būvnieki demonstrēja gan savus rasējumus un kursa darbus, gan mācību līdzekļus grāmatu un pat pasmagu metālisku rīku veidā, skolēniem aizrautīgi skaidrojot fizikas un citu inženierzinātņu likumus atraktīvā, dzīvā veidā.
Pēc sarunām Evelīna Strupule, sumināta par izcilām oratora spējām, atzina, ka līdztekus būvniecībai ir domājusi arī par pedagoga karjeru, jo vēlas pierādīt skolēniem, ka mācīties fiziku ir tik interesanti. Tad nu iespējams, ka Tehnoloģiju vidusskola drīzumā  kādu savu absolventu iegūs kā aizrautīgu un dedzīgu fizikas skolotāju. Aprīļa sarunās jaunieši iepazīs mehatronikas inženiera darbu un tiksies ar skolas absolventu Mārci Silinēviču. Kā sola lektors, jaunieši uzzinās, ka mehatronikas speciālistam ir vistiešākā saikne ar kreativitāti, jo darba pienākumi prasa izdomātas jaunas vai modificēt esošās iekārtas. Skola ir priecīga, ka ”Inženieru sarunas” novērtē arī vecāki-inženieri un izrāda gatavību paši tās vadīt.
Tehnoloģiju vidusskola šogad nodrošinājusi plašam skolēnu lokam iespēju piedalīties atraktīvās un radošās darbnīcās. Īpaši darbīgs skolā bija 12.marts, kad 240 skolēniem bija iespēja izpētīt daudzveidīgus dabaszinātņu likumus. 1. un 2.klašu skolēni veidoja savu flaberi, 5.–7.klašu jauniešu grupas ar degsmi un aizrautību iepazina Rūba Goldberga mašīnas principu un tā saucamo domino efektu, kā arī sacentās komandās savas mašīnas izveidē un darbības demonstrācijā. Trīs 9.–12.klašu jauniešu grupas 2 stundu garumā gan rasēja, gan projektēja, gan būvēja makaronu tiltus, nodarbības nobeigumā sacenšoties, kura inženiertehniskā būve ir visizturīgākā.
Lieliskus sasniegumus demonstrēja inženierklašu skolēni, kuri lieku reizi pierādīja, ka tādi mācību priekšmeti kā tehniskā grafika, datorizētā projektēšana, mehatronika, papildus fizika un matemātika nodrošina reālu inženierim nepieciešamo zināšanu kopumu. Darbnīcas vadītājas nebija šim izaicinājumam gatavas, tādēļ līdzi paņemto svaru bija par maz, lai salauztu visveiksmīgāk būvētos šķietami trauslā materiāla tiltus. Šīs radošās darbnīcas skola nodrošināja sadarbībā ar „Ventspils Augsto tehnoloģiju parku” .
Par interesantu notikumu izvērtās skolas konkursa „Torņu spēles” fināls – skolēnu veidoto makaronu torņu izturības izmēģinājumi. 5.–9.klašu skolēni, pirmkārt,  izmēģināja spēkus, veidojot spageti torņus ar tādu aprēķinu, ka tiem jāvar izturēt vismaz glāze ūdens. Finālā torņu stiprība tika pārbaudīta specifiskā mērvienībā – „matemātikas grāmatās”. No matemātikas kabineta uz eksperimenta vietu atceļojušo grāmatu kaudzīti nācās papildināt, jo uzvarētāju torņi spēja nest pat 29- 27 grāmatas. Vērojot izturības pārbaudes procesu, konkursa dalībnieku vidū dzirkstīja diskusijas par pareizākajiem tehniskajiem risinājumiem, par dizaina un izturības saistību reālajā dzīvē un radās idejas nākamajiem būvniecības mēģinājumiem.
1.un 2.klašu skolēniem interesantus fizikas eksperimentus demonstrēs un Inženieru stundas fizikā martā un aprīlī vadīs 8.un 9.klašu skolēni- cienītāji un fakultatīvo nodarbību „Praktiskā fizika” dalībnieki.
Sākot ar nākamo mācību gadu skolas īpašais piedāvājums būs Inženieru stundas noteiktos mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā, bioloģijā, svešvalodā u.c. Šīs nodarbības iecerētas, lai veicinātu gan inženierisko domāšanu, radošumu, spēju rast jaunus risinājumus, gan dažādu mācību priekšmetu savstarpējo saikni. Un skola ir pārliecināta, ka tādējādi mācību process kļūs interesantāks un skolēni gūs labākus rezultātus. Jau šogad skolēni izmēģinājuši darboties inženieru stundā matemātikā, literatūrā vidusskolā, 2.klašu skolēni no ģeometriskām figūrām veidojuši savas oriģinālās būves un mehānismus. Marta beigās 7.un 8.klašu skolēniem tiks organizētas inženieru stundas bioloģijā un angļu valodā.

Guna Stepiņa, direktora vietniece izglītības jomā

”Jelgavas Vēstnesis”26.03.2015 – Ritma Gaidamoviča – ”Rit trešais mācību gads, kopš Jelgavas 1.ģimnāzija kļuvusi par Tehnoloģiju vidusskolu.Pārmaiņas nebeidzas ar nosaukumu – ir mainīta skolas sistēma, mācību procesā iekļaujot dažādus priekšmetus, papildu nodarbības un pasākumus, lai jau no 1.klases motivētu skolēnus pastiprināti mācīties matemātiku, dabaszinātnes un inženierzinātnes. Vārds ”tehnoloģijas” ir netikai skolas nosaukumā, bet vistiešākajā mērā ienācis skolasikdienā, mainot mācību procesu un akcentus. Galvenais mērķis ir panākt, lai bērni paši domā, izzina, un tas tiek rosināts arī ar dažādiem citiem pasākumiem. Lai gan šobrīd skolu beigušas jau četras tā sauktās inženieru klases un daļa skolēnuizvēlējušies studēt tehniskās vai inženierzinātnes, pedagogi lēš, ka patieso rezultātu varēs just pēc kāda laika.”Pirmie augļi būs tad, kad vidusskolā sagaidīsim tagadējo 9.mklasi. Tā ir mūsu pilotklase, kura no septītās klases pastiprināti mācās matemātiku, tehniskos priekšmetus. Tā ir pirmā klase, kas jau pamatskolāpadziļināti apgūst datorzinības, 3D projektēšanu, robotiku, programmēšanu un citus priekšmetus. ”Antra Dunce.”Par to, ka mēs strādājam pareizajā virzienā un skolēniem šeit iemācītais studijās un dzīvē noderēs, esam vairāk nekā droši,”tā direktores vietnieks Kaspars Antonevičs. Pedagogi nenoliedz, ka jāaug arī pašiem, daudzkas sākts pat no nulles. Piemēram, mājturības un tehnoloģiju skolotājas Linda Stepena un Zanda Jevsina stundām gatavo mācību filmas, lai bērniem parādītu, kas nodarbībā jādara. ”Bērni paši mācās nolasīt informāciju, strādāt pēc attēliem un video fragmentiem. Mēs stundās tikai mazliet konsultējam, nevis norādām, ko un kā darīt. Lai viņi paši izzina, domā un nonāk pie rezultāta,”tā skolotājas. Pedagogi atzīst, ka pašiem sevi nākas disciplinēt, lai neteiktu priekšā. Pie iesāktā Tehnoloģiju vidusskola neapstājas un nepārtraukti domā, kā vēl attīstīt šo virzienu. Nākamajam mācību gadam skola plāno pamatīgi izstrādāt inženieru stundas metodiku, lai šāda veida nodarbības pilnvērtīgi kļūtu par skolas īpašo piedāvājumu.  Bet, kamēr valstī vēl tikai plāno datorapmācību ieviest jau no mazākajām klasēm, šī skola to dara jau tagad, piemēram, 1.un 2.klasē apgūstot robotiku, mazie līdztekus apgūst arī datorzinības, īpaši programmēšanu. Tāpat skolotāji izstrādā dažādus digitālos mācību līdzekļus, pēc kuriem tālāk strādā arī citi pedagogi. Drīzumā skola plāno iesaistīties datorikas apguves pilotprojektā, nodrošinot, ka IT prasmes varēs apgūt skolēni no 1.-12.klasei. Skola norāda, ka padomā vēl ir daudz citu iniciatīvu.”

27.03 Inženieru stundas. 1.-ām klasēm šodien fizikas eksperimenti – rada Skittles konču varavīksnes.

2.04 Skolas komanda  piedalījās erudīcijas konkursā ‘Dipadu Dapadu’. Iegūts pacilājošs noskaņojums pirms Lieldienām.

6.Zemgales reģionālajā ZPD konferencē: 3.vieta - Sintijai Strodei (12.m) latviešu valodniecības sekcijā, 3.vieta - Gvido Bērziņam (12.m) inženierzinātņu sekcijā, atzinība - Evai Taubei (12.m) cittautu valodniecības sekcijā, atzinība - Artūram Mazuram (11.i) fizikas sekcijā, atzinība - Matijam Lodem (11.i) informātikas sekcijā, atzinība - Gitai Rutkai un Elīnai Kutumovai (12.m) socioloģijas sekcijā, atzinība - Edgaram Žulpam (11.i) zemes zinātnes sekcijā, atzinība - Viktorijai Muravkai (12.m) vides zinātnes sekcijā. Uz Latvijas ZPD konferenci izvirzīti S.Strodes, G.Bērziņa, E.Taubes, A.Mazura un M.Lodes ZPD

Pilsētas krievu valodas olimpiādē: 2.vieta “A” grupā - Liānai Ļeščenko (8.b), 2.vieta “B” grupā - Ilonai Kabanovai (7.m), atzinība - Inesei Ļitvinai (6.m)
Paldies skolotājām T.Šembelei un S.Anševicai

Pilsētas konkursā „Folklora Jelgavā”: 2.vieta - 7.m klases komandai (Rebekai Aleksejevai, Dacei Celmiņai, Ilonai Kabanovai, Megijai Kotovičai, Elizabetei Strupulei)

Paldies skolotājai I.Plivčai

Jelgavas pilsētas un Zemgales novadu skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas olimpiādē (tēma ” Latvijas Nacionālās Bibliotēkas jeb ” Gaismas pils” tēls”)
un Jelgavas un Ozolnieku novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē ” Rakstu darbi”: 
1.vieta (vecuma grupā) - Lita Lukašēvica (10.i)

Skolas avīze”Kvadrātsakne” nr5_2015
Mikroshēmas, ģeneratori un turbīnas. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā sāk veidoties jauna tradīcija – inženieru dienas, kuru ietvaros skolēni, īpaši inženieru klašu audzēkņi, iepazīstas ar dažādām jomām, kurās darbojas dažādu specialitāšu inženieri. Kad mūsu skolas fizikas skolotājs A.Sālzirnis piedāvāja vidusskolēniem iespēju braukt ekskursijā uz Pļaviņu HES un uzņēmumu „Hanzas elektronika”, man nebija ne jausmas, kur tas atrodas un ar ko tur īsti nodarbojas, tāpēc es un citi manas klases skolēni un inženieru klašu audzēkņi labprāt pieteicās. Pirms došanās ekskursijā painteresējos par apskates objektiem un uzzināju, ka Pļaviņu HES ir viena no lielākajām Eiropā un ir celta piecus gadus. Ekskursijas laikā guvu informāciju par to, ka elektrību ražo turbīnas un ģeneratori, bet, ja darbojas visas desmit turbīnas, tad šī viena elektrostacija spēj saražot enerģiju visai Latvijai. Pārņem dīvaina izjūta, apzinoties, ka milzīgas ūdens masas gāžas tik mežonīgā ātrumā, ka varētu noslaucīt visu, kas atrodas to ceļā. Šeit strādā arī ūdenslīdēji, kuri veic dažādus pārbaudes un remonta darbus zem ūdens. Elektrosatcijas darbiniekiem jābūt ļoti vērīgiem, precīziem un zinošiem. Visintensīvāk turbīnas darbojas pavasarī, plūdu laikā, kad ūdens līmenis Daugavā ir augsts. Tad saražoto enerģiju arī pārdod citām valstīm, tāpēc var teikt, ka tieši pavasaris ir HES ražas laiks. Otra šī pasākuma ekskursija mūs aizveda uz pavisam cita rakstura ražotni. Mūsdienu cilvēka labākais draugs – internets- man pavēstīja, ka uzņēmums „Hanzas elektronika” ražo mikroshēmas un sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti. Kad ieradāmies ekskursijā, mums bija jāuzvelk speciāls apģērbs, kas novada elektrību, lai mēs nelabvēlīgi neietekmētu ražošanas procesu. Mikroshēmas ražo ar īpašu ierīču palīdzību, taču dažviet tiek izmantots arī roku darbs, kas ir jāveic ļoti rūpīgi, uzmanīgi un ar izpratni. Bija interesanti iepazīties ar abiem uzņēmumiem un uzzināt kaut ko jaunu par Latvijas ražošanu. Taču arī sapratu, ka es nevēlētos tādu darbu strādāt, jo tas prasa nopietnas zināšanas, atbildību un uzmanību, bet mūsdienu jauniešiem bieži trūkst tieši šo rakstura īpašību. Tomēr jaunajiem speciālistiem ir plašas darba iespējas tepat Latvijā un nav jādodas uz ārzemēm nodarbes meklējumos. Jaunajiem inženieriem darbs Latvijā ir nodrošināts, viņi bez savas vietas nepaliks.
(D.Burikina 12.m)

Ekskursija uz lidostu „ Rīga ” un zinātnes centru „ Zili brīnumi”. Inženieru dienu pasākumi mūsu skolā kļūst arvien daudzveidīgāki. Pavisam nesen, 26. februārī, 9.m klase devās ekskursijā uz lidostu „ Rīga ”, lai iepazītos gan ar lidostas iekārtojumu, gan ar lidostas darbu. Ne jau visi skolēni ir piedzīvojuši kādu lidojumu, daudziem tie ir tikai tuvāka vai tālāka nākotne, tāpēc bija interesanti kaut ko tuvāk uzzināt par šo mūsdienīgo transporta veidu. Gide stāstīja par vispārējiem drošības noteikumiem lidostā un lidojuma laikā. Ar „ Rix ” autobusu mūs izvadāja pa lidlauku un lidostas teritoriju. Bijām uz skrejceļa un braucām garām aviācijas muzejam, kur bija veco lidmašīnu kolekcija. Kā par nelaimi, todien bija migla, kuras dēļ uz skrejceļa neviena lidmašīna nenosēdās un nepacēlās, taču privātās, „ Ryner ” un „ Airbaltic ” lidmašīnas bija uz lidlauka, un mēs varējām tās apskatīt. Pirms devāmies iekšā lidostas teritorijā, mēs gājām cauri pārbaudes vārtiem, lai lidostas darbinieki pārbaudītu, vai mēs neienesam aizliegtas lietas, kā sprāgstvielas, asus priekšmetus, nezināmus šķidrumus. Šādu pārbaudi veic ar katru cilvēku un viņa rokas bagāžu pirms iekāpšanas lidmašīnā. Pēdējā laikā kontroles noteikumi kļūst arvien stingrāki. Mēs uzzinājām, ka skrejceļš agrāk bija 2,7 km garš, bet tagad 3,2 km garš, jo lidostā nozēžas arī kravas lidmašīnas, kurām pacelšanās un nosēšanās ceļa garums ir lielāks nekā pasažieru lidmašīnām. Vēl interesanti bija tas, ka pirms izlidošanas ( reizi mēnesī ) lidmašīnu aplej ar speciālu šķidrumu, lai gaisā tā neapledotu un nenokristu. Uzzināju, ka hēlijs īstenībā ir ļoti kaitīgs P P6 Lidosta nebija vienīgais ekskursijas mērķis, tāpēc mēs vēl devāmies uz „ Galeriju Rīga”, kur 5. stāvā atrodas zinātnes centrs „ Zili brīnumi”. Visiem vislabāk atmiņā palika eksperiments ar šķidro slāpekli, kuram pievienoja sulu, saldo krējumu un vēl dažādas sastāvdaļas, lai 2 minūšu laikā izveidotu saldējumu. Vēl viens eksperiments ar šķidro slāpekli – tajā ielika parastu veikala cīsiņu, un pāris minūšu laikā tas ļoti sasala. Neparasts skats bija, kad šķidrajā slāpeklī ielika rozi, tā sadrupa, kad to izņēma ārā. Palūdzu arī dažus klasesbiedrus izteikt savu viedokli par ekskursijā redzēto. Kristaps: „ Man ļoti patika lidostā, jo es redzēju dažas lidmašīnas no seniem laikiem.” Rihards: „ Vislabāk patika ekskursija ar autobusu pa lidostas teritoriju.” Sabīne: „ Gide bija ļoti saprotoša, interesanti stāstīja un paskaidroja visus noteikumus, kuri jāņem vērā lidostā un lidojuma laikā. „ Zilajos brīnumos” bija interesanti ķīmijas eksperimenti un garšīgs saldējums.” Aiga: „ Uzzināju, ka hēlijs īstenībā ir ļoti kaitīgs.” Sanita: „ Vislabāk man patika tas, ka parasts veikala cīsiņš ļoti ātri sasalst ar šķidrā slāpekļa palīdzību.”  Sanita: „ Vislabāk man patika tas, ka parasts veikala cīsiņš ļoti ātri sasalst ar šķidrā slāpekļa palīdzību.” Manuprāt, visiem patika ekskursija pa lidostu un eksperimenti, tāpēc paldies mūsu skolai par iespēju doties šajā ekskursijā. Ar nepacietību gaidām arī citas inženieru dienu aktivitātes.
(J.Grigaļeviča 9.m)

Skolēns, kas domā par savu nākotni. Tā kā mūsu skola ir Tehnoloģiju vidusskola, kur var apgūt inženierzinātņu pamatus, te mācās ne tikai skolēni no Jelgavas vai tās rajona un tuvākās apkārtnes, bet gan arī no tālākām vietām, un viens tāds piemērs ir Jēkabpils, kas atrodas no Jelgavas apmēram 165 km attālumā. Tas ir 10. inženierzinātņu novirziena klases skolēns Jevgēnijs Hnikins, kurš pirmo gadu mācās mūsu skolā, tāpēc ir interesanti uzzināt viņa viedokli par skolu, mācībām, klasesbiedriem un brīvo laiku. Varbūt tas iedrošinās vēl kādu tālumnieku pievienoties Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas saimei. Kur Tu uzzināji par mūsu skolu Par šo skolu es uzzināju no radiniekiem: tantes, mammas. No kurienes Tu esi? Es dzīvoju Jēkabpilī, tas ir Krustpils novads. Kas Tevi visvairāk piesaistīja mūsu skolā? Mani visvairāk piesaistīja iespējas apgūt mācību priekšmetus, kas ir nepieciešami inženierim. Tā ir tehniskā grafika un ievads inženierzinātnēs. Kādi ir tavi hobiji? Ar ko Tu nodarbojies brīvajā laikā? Brīvajā laikā es braukājos ar skrituļdēli un spēlēju futbolu. Pārsvarā brīvo laiku pavadu ar sportiskām aktivitātēm. Kāpēc izvēlējies tieši mūsu skolu un Jelgavu, nevis citu pilsētu vai skolu? Tāpēc ka šī ir vienīgā skola Latvijā, kura piedāvā dažādus mācību priekšmetus, kas ir ļoti noderīgi inženieru profesijai. Kur Tu dzīvo, mācoties Jelgavā? Mācoties te, es dzīvoju Latvijas Lauksaimniecības universitātes kopmītnēs. Brīvdienās es braucu mājās uz Jēkabpili.  Šajā skolā mācoties, tiešām var iegūt padziļinātas zināšanas, kas nepieciešamas inženierim.  Kurš priekšmets Tev visvairāk patīk un padodas? Visvairāk patīk un padodas tehniskā grafika. Kā tu esi apmierināts ar mācībām skolā? Apmierināts esmu ar visu, jo ir tā, kā vajadzētu būt. Un, šajā skolā mācoties, tiešām var iegūt padziļinātas zināšanas, kas nepieciešamas inženierim. Vai esi ar kaut ko neapmierināts ? Nav nekā tāda, kas mani neapmierina. Ar ko visvairāk atšķiras mūsu skola no tavas iepriekšējās skolas? Šī skola atšķiras ar piedāvātajām mācību programmām un mācību priekšmetiem: tehnisko grafiku, ievadu inženierzinātnēs, mehatroniku. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola ir ievērojami lielākā, kā arī šeit mācās vairāk skolēnu. Vai esi apmierināts ar skolu un mācību programmu? Kāpēc? Jā, es esmu apmierināts gan ar skolu, gan mācību programmu. Šeit ir interesanti, daudz jāmācās, bet tas ir tā vērts. Ko Tu domā darīt pēc vidusskolas beigšanas? Pēc vidusskolas es domāju iestāties augstskolā un turpināt mācīties. Vai Tu apmeklē arī skolas piedāvātos papildu pulciņus? Nē, es nepiedalos, jo man nav laika, tomēr es vēlētos piedalīties pulciņos , kas ir saistīts ar sportu- vieglatlētikā, futbolā vai volejbolā.
(Interviju veidoja I.Ločmele 12.m)

Tērpu kolekcija “Satiksimies Jelgavā”:
izvirzīta XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tērpu kolekciju skates-konkursa “Rakstu darbi” Zemgales posmam - darinātājas: Lolita Degtjarjova (9.a), Ieva Mušķe (9.a), Agnese Rimša (9.a), Anastasija Zundure (9.a), Aiga Baldere-Sildedze (9.m), Sabīne Belova (9.m), Anastasija Bondareva (9.m), Ksenija Furmanova (9.m), Juta Grigaļeviča (9.m), Sanita Višņauska (9.m)
Paldies skolotājām Z.Jevsinai un L.Stepenai

”Zemgales Ziņas” 9.04.2015  - ”Lai iepazītu būvniecības specialitātes studiju vidi un darba specifiku, LLU Lauku inženieru fakultāte sākusi darboties Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skola, kas labākajiem dos iespēju studēt būvniecību bez maksas.
Jauno būvnieku skolas apmeklētāju vidū ir arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12.m klases audzēknis Gvido Bērziņš. Santai Loginai puisis stāsta, ka viņu interesē būvniecība un iesaistīties nolēmis, jo sākotnēji svārstījies starp studijām būvniekos un Tehniskajā fakultātē. Lai gan ar zinātniski pētniecisko darbu ”Digitālo svaru darbības principa izpēte” Zemgales reģiona konferencē Gvido izcīnījis trešo vietu un plāno izmantot iespēju studēt TF bez maksas, būvnieku skolu viņš turpinās apmeklēt. ”Mazliet mulsinoši, ka jaunieši neizmanto šādu iespēju. Pabeidzot būvnieku skolu, var iegūt budžeta vietu, un tas nav mazsvarīgi. Zinot, kādas jauniešiem ir problēmas ar eksaktajām zinātnēm, ieteiktu piedalīties,”spriež Gvido. Puisis teic – lai gan nodarbības notiek sestdienās, domājot par nākotni, tas nav šķērslis. Viņš arī ieinteresējis būvnieku skolā iesaistīt savus draugus. ”Izvēloties klasi ar inženierzinātņu novirzienu, mēs jau parādām, ka inženierzinātnes mūs interesē un vēlamies tās arī studēt,” tā puisis.”

Pilsētas latviešu valodas 5.-6.klašu olimpiādē:
1.vieta - Renātei Laurei (5.m)
3.vieta - Karīnai Sīlei (5.m)

Paldies skolotājai V.Hermanei

”Zemgales Ziņas”16.04.2015 -”Atzīmējot Raiņa un Aspazijas jubileju,astoņu pilsētas skolu pirmklasnieki ( arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni) vakar tikās aizraujošā konkursā ”Sēd uz sliekšņa pasaciņa”. Pagājušajā mācību gadā pirmklasniekiem tika rīkota kombinētā olimpiāde latviešu valodā un matemātikā, bet šoreiz nolemts, ka šajā vecuma posmā bērniem ir jādarbojas  un no tā jāgūst prieks.” Santa Logina.

Pilsētas sociālo zinību konkursā “Būsim veseli!”:
nominācija “Viszinošākā komanda” - 5.m klases komandai (Jana Maslaka, Karīna Sīle, Dagnija Krišāne, Agate Sloboda, Karīna Laure)

Paldies skolotājām I.Radčenko un L.Soldatenokai

Zemgales reģiona skatuves runas konkursā:
1.vieta - Albertam Vanagam (11.h)

Paldies skolotājai A.Treijai

”Zemgales Ziņas”28.04.2015 – Maija Laizāne – ”Pilsētas skolēnu 44.spartakiādes vieglatlētikas sacensībās sacensību uzvarētājs augstlēkšanā – Mikus Novads, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.”

”Zemgales Ziņas”30.04.2015 – Santa Logina ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas devītklasnieki Kristaps Krivens un Māris Būmanis pētījuši Jelgavas tiltus, konkursā ”Izzini Jelgavu”iegūstot pirmo vietu. Tiltiem pētīta gan vēsture, gan pašreizējais tehniskais stāvoklis. Māris stāsta, ka visi 16 tilti, kas ved pāri upēm, un trīs dzelzceļa pārvadi parāda arī pilsētas kopējo vēsturi. Jaunieši tāpat izveidojuši plānotā Ziemeļu tilta skici un atzīst, ka jelgavniekiem tas nebūtu tik nepieciešams kā tiem, kas līdz šim pilsētai tikai braukuši cauri, lai nokļūtu galamērķī. Kristaps un Māris piekrīt, ka tilts varētu veicināt pilsētas ziemeļu daļas attīstību. Puišu pētījumu atzinīgi novērtējis arī Jelgavas ainavu arhitekts Andrejs Lomkins. Tā kā būvvaldē šāda apkopojoša materiāla par visiem pilsētas tiltiem neesot, viņš to piedāvāja iekļaut būvvaldes arhīvā.”

Artis Galvanovskis (9.m) jau otro gadu izcīnījis vietu Latvijas komandas sastāvā un piedalīsies starptautiskajā Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē EUSO (Austrijā) Arta loma komandā- būt galvenajam bioloģijas jautājumu zinātājam.

”Zemgales Ziņas” 6.05.2015(portāls) un 7.05.2015(avīze) – ”Junioru universitātes dalībnieki no EUSO 2015 pārved sudrabu un bronzu” Šogad Eiropas dabaszinātņu olimpiāde jeb EUSO (European Union Science Olympiad) notika Austrijā, Klāgenfurtē laika posmā no 27. aprīļa līdz 3. maijam, kur savā starpā sacentās 50 komandas no 25 ES valstīm. Latviju pārstāvēja divas komandas triju cilvēku sastāvā, tai skaitā divi talantīgi jaunieši no Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstītās mērķprogrammas „Junioru universitāte plus” (JU+) – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ķīmijas entuziasts Artis Galvanovskis ar savu pārstāvēto A komandu mājās pārveda sudraba medaļu, savukārt bioloģijas erudītam no Jelgavas Valsts ģimnāzijas Edgaram Batkovskim un viņa B komandai tika bronza, informē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs. Šajā Eiropas dabaszinātņu olimpiādē atšķirībā no citām olimpiādēm piedalījās dalībnieki, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu vai jaunāki, pie tam zināšanu pārbaude notika komandā, kur katrs no viņiem pārstāv vienu jomu – bioloģiju, ķīmiju vai fiziku. Savos iespaidos par olimpiādes norisi dalījās JU+ pasniedzējs Mihails Haļitovs. Viņš sacīja, ka pasākums ir bijis izdevies. Uzdevumi esot prasījuši gana lielu izpratni par visām trim dabaszinātņu jomām, jo bijuši savstarpēji integrēti, veidoti kopējā sistēmā, parādot gan fizikas, gan bioloģija, gan ķīmijas savstarpējo saikni.  Artim Galvanovskim jau pērn bija iespēja pārliecināties par savu zināšanu līmeni, tāpēc likumsakarīgi, ka no iepriekš izcīnītās bronzas medaļas šogad viņa pārstāvētā komanda ieguva sudraba medaļu.  Pasākumā bijusi arī izzinoša kultūras programma jaunajiem dabaszinātniekiem. Kā viens no spilgtākajiem prātā palicis brauciens uz Vīni, kur dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Dabas un vēstures muzeju, kas jauniešiem esot paticis, minēja M. Haļitovs. Latvija EUSO piedalās trešo gadu. Līdz šim labākais Latvijas komandu sniegums bija bronzas medaļas. Kā katru gadu komandu dalību olimpiādē organizē Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs. Savukārt skolēnu lidojumu uz Austriju nodrošina nodibinājums “Fonds ASNI”, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un Jelgavas pilsētas pašvaldības nodibinājums „Izglītības atbalsta fonds”.”

Starptautiskajā dabaszinātņu olimpiādē EUSO Austrijā:
2.vieta Latvijas komandas sastāvā - Artim Galvanovskim (9.m)

Pilsētas konkursā „Izzini Jelgavu”:
1.vieta - Mārim Būmanim un Kristapam Krivenam (9.m) 2.vieta - Aleksandrai Jefimovai, Mikum Krišam Novadam (9.m) un Jānim Grāvītim (9.a) 2.vieta - Ralfam Bāram (5.m) atzinība - Anastasijai Bondarevai, Ksenijai Furmanovai (9.m), Alisei Gatiņai (5.m)
Paldies skolotājiem I.Skudrai, R.Dišereitei, K.Antonevičam, S.Rēdmanei!

Pilsētas konkursā „Jelgava – mana un tavējā”:
3.vieta - Andrim Buskem (8.b) atzinība - Albertam Vanagam (11.h)
Paldies skolotājām I.Ulmanei un J.Mackēvičai!

Starptautiskā matemātikas konkursa „Ķengurs-2015” Latvijas līmenī:
10.vieta Latvijā - Jevgēnijam Hnikinam (10.i)
Savā klašu grupā labākie rezultāti mūsu skolā - Ričards Antsons (2.m1)- 36.vieta Latvijā!, Renāte Laure (5.m), Ilona Kabanova (7.m), Andris Buske (8.b), Māris Ķīselis (9.m), Santa Lauva (11.i)

Ventspils atklātajā tehniskās grafikas olimpiādē:
atzinība - Jevgēnijam Hnikinam (10.i) un Laurai Jegorovai (11.i)
Paldies skolotājam O.Vronskim!

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, otrā pakāpe (24punkti no 30 max punktiem)  tērpu kolekcijas skates konkursā ”Rakstu darbi”Zemgalē, kolekcija ”Satiksimies Jelgavā!”Lolita Degtjarjova, Ieva Mušķe, Agnese Rimša, Anastasija Zundure, Aiga Baldere-Sildedze, Sabīne Belova, Anastasija Bondareva, Ksenija Furmanova, Juta Adriana Grigaļeviča, Sanita Višņauska. Skolotājas – Zanda Jevsina un Linda Stepena

”Zemgales Ziņas”6.05.2015(portāls) un 7.05.2015(avīze) – Jelgavas jubilejai velta tērpu kolekciju – ”Gaidot XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus un suminot Jelgavu, Zemgales novada pērli, 750.dzimšanas dienā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi mājturības un tehnoloģiju skolotāju Zandas Jevsinas un Lindas Stepenas vadībā realizēja ideju – Zemgalei tradicionālu un Jelgavu raksturojošu latvju ornamentu atspulgus 10 oriģināltērpos kolekcijā „Satiksimies Jelgavā”.
Tērpu kolekcija tika veidota atbilstoši Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skates-konkursa “Rakstu darbi” nolikumam un piedalījās Zemgales reģionālajā konkursā Bauskā, iegūstot 2.pakāpes godalgu.
Kopā ar skolotājām ideju realizēja un tērpus skatē demonstrēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 9.klašu skolnieces Lolita Degtjarjova, Ieva Mušķe, Agnese Rimša, Anastasija Zundure, Aiga Baldere-Sildedze, Sabīne Belova, Anastasija Bondareva, Ksenija Furmanova, Juta Grigaļeviča un Sanita Višņauska.
Kolekcijas autoru vēstījums: prieks – krāsas – spēks. Kolekciju veido septiņas kleitas un trīs jostas. Katrā kleitā Jelgavas lepnums atainots simboliski – kā etnogrāfiskās rakstu zīmes, vēstījums par Jelgavu un tās diženumu: 1) līklocis simbolizē Lielupi un citas Zemgales upes, kas savijušās simboliskā ūdens atveidā, kā arī likteņa lēmējā, sargātājā,2) Māras krustiņš – svēta un laimi nesoša zīme apliecina pilsētu kā mūžīgo sargātāju,3) Ūsiņa zīme liecina par savvaļas zirgiem Lielupes pļavās,4) Dieva zīme, kas apzīmē debesu jumu, spēku, gaismu, tiekšanos uz augšu, īpaši svarīga Jelgavas izaugsmei,5) Jumis – auglības un spēka nesējs, simbolizē mazos jelgavniekus, pilsētas nākotni,6) Zemgales rozīte ataino Jelgavu kā Zemgales centru un ir dzīvības, gaismas, mīlestības un siltuma simbols,7) Laimas zīme jeb slotiņa nodrošina laimi un labu izdošanos, ko kolekcijas veidotāji vēl savai pilsētai un visiem, kuri sirdī jūtas jelgavnieki.

Guna Stepiņa, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Pilsētas sociālo zinību konkursā „Uz veselību”: atzinība - 7.m klases komandai (Sintijai Budraitei, Jūlijai Jurevičai, Rebekai Aleksejevai, Vianitai Vēverei)
Paldies skolotājai I.Radčenko

”Jelgavas Vēstnesis”7.05.2015 – ”…Izzinošajā Eiropā, piemēram, Tehnoloģiju vidusskola rīkos robotu cīņas un demonstrēs 3D printeri darbībā…”
”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Jelgavā, Meiju ceļā 9) 2015./2016.mācību gadā uzņem skolēnus 5.,6.,7.klasē (uzņemšana -no 1.jūnija). Skolēni aicināti izvēlēties mācības  profesionāli orientētajā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas, dabaszinību un tehnikas novirziena klasē (padziļināta matemātika un informātikas apguve).
Uzņemšana 10.klasē notiks no 15. līdz 19.jūnijam. Skola piedāvā apgūt inženierzinātņu un vispārizglītojošā vai humanitārā virziena programmas. Informācija – www.jtv.lv vai pa tālruni 63045548”

9.05.2015 – Eiropas dienā jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolas komandas cīnījās vaiga sviedros strītbola sacensībās. Astoto klašu komandai otrā vieta!

10.05.2015 –  Tornī prezentējām savu veikumu skolotājiem – Jelgavas Sv.Trīsvienības torņa kvartāla pirmskara 3D modelis.

”Ķengurs” laureāti – Antsons Ričards 2.m1 Laure Renāte 5.m Pabērzs Kaspars 6.m Kabanova Ilona 7.m Buske Andris 8.b Ķīselis Māris 9.m Hnikins Jevgēnijs 10.i Lauva Santa 11.i

12.05.2015 ”Diena” Magda Riekstiņa – ”ES Dabaszinātņu olimpiādē, kas no 26.aprīļa līdz 3.maijam notika Klāgerfurtē, dalībniekiem bija jāparāda zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, kā arī jāapliecina spēja darboties praktiski un strādāt komandā. Latvijas komandu pārstāvēja arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēknis Artis Galvanovskis. Komanda izcīnīja sudraba medaļu.”

”Zemgales Ziņas”14.05.2015 – Gaitis Grūtups”Lemts stāstīt ozolam skolas priekšā” – ”…Mazāk zināms, ka Ilmārs Gaišs bija 1931.gadā dzimis jelgavnieks, un vēl mazāk -  tas, ka viņa vecākais brālis Armands bija viens no trīspadsmit nacionālās pretošanās kustības varoņiem 1940.gada rudenī Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijā.
1940.gada oktobrī un novembrī trīspadsmit 17-18 gadu vecos puišus, kuri bija nolēmuši rīkoties Latvijas valsts atjaunošanas labā,apcietināja. Sākoties Vācijas uzbrukumam Padomju Savienībai, tos no Jelgavas cietuma izveda uz Sibīriju, kur viņi visi, izņemot  Voldemāru Treimani necilvēciskos apstākļos gāja bojā.
Šodien par Hercoga Pētera ģimnāzijas jauniešu pretošanās kustību padomju okupācojas varai 1940.gadā liecina 2000.gada pavasarī direktora Elmāra Saknes laikā zālienā pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas iestādītais ozols un piemiņas akmens. Piemiņas plāksne ir arī pie Ģederta Eiasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēkas, kur savulaik atradās Hercoga Pētera ģimnāzija.
1939./1940.mācību gada beigās. aizejot skolēnu vasaras brīvdienās, vēl pastāvēja Latvijas valsts, kurā pie varas bija autoritārā prezidenta Kārļa Ulmaņa valdība. Taču, sākoties 1940./1941.mācību gadam, Latvija jau bija okupēta…. Skolās kā skolotāji sāka strādāt politiskie uzraugi, kuru mērķis bija nežēlīgi nīcināt tos, kas bija pret valsts iekārtu. Jāpiebilst, ka Hercoga Pētera ģimnāzijai tika atņemts tās vēsturiskais nosaukums un piešķirts Jelgavas 1.Valsts vvidusskolas nosaukums.
1940. gada septembrī sapulcējoties savā agrākajā skolā, jaunieši sāka aktīvi spriest par sabiedriskām lietām, kas būtu jādara, lai valsti atjaunotu. Par pretošanās grupas vadītāju agrākajā Hercoga Pētera ģimnāzijā kļuva skolnieks Bēnes mežsarga dēls Fricis Skurstenis. Čekas lietā, kas glabājas  Latvijas Valsts arhīvā , minēts gan viņa augums (174cm), gan brūnie mati, gan pelēkā acu krāsa, gan arī tas, ka Skursteņu ģimene, kurā auga vēl jaunāks brālis un māsa, apstrādāja 70 hektāru zemes. No šiem dokumentiem var spriest, ka pirmā pretošanās grupas jauniešu tikšanās notika 1940.gada 2.oktobrī Friča Skursteņa dzīvoklī Slimnīcas ielā 11-4. Nedaudz vēlāk tur arī tika iespiestas 50 proklamācijas, kas 13.oktobrī tika slepus iznēsātas pa pastkastēm Raiņa un Bisenieka(tagad Svētes) ielā un Vašingtona prospektā. ”Iemesls, kāpēc es stājos uz cīņas ceļa pret padomju varu, ir tas, ka krievu ienākšanu Latvijā es uzskatīju  kā pazemojumu Latvijas tautai. Caur mani tika nodibināta nacionāla kontrrevolucionāra organizācija. Visus savervēju es personīgi,”vēlāk čekas pratināšanā drosmīgi, visu atbildību uzņemoties uz sevi, teicis Fricis Skurstenis.
No šiem pašiem arhīvā glabātajiem čekas materiāliem var spriest, ka skolotāji lielākoties simpatizēja jauniešu nacionālajiem uzskatiem. Tomēr ķīmijas skolotājs Pēteris Gustavs ieteica neko neorganizēt un nogaidīt, kā politiskā situācija risinās tālāk. Taču Friča Skursteņa domubiedri gribēja rīkoties. ”Par simts procentiem jutu, ka tuvojas karš ar Vāciju un ka tas varētu radīt apstākļus, kad Latvijas valsti var atjaunot,”atceroties to laiku, saka Voldemārs Treimanis. Tādēļ jauniešiem licies svarīgi organizēties grupās, apzināties, kur var iegūt ieročus. Nozīmīgi bija arī pacelt nacionālo garu, nodrukājot un pa jelgavnieku pastkastēm izplatot proklamācijas, ko viņi līdz arestam paspēja izdot tikai vienā metienā 50 eksemplāru tirāžā. Tiesa, ne visi jaunieši domāja līdzīgi . Čekas lietā glabājas saņurcīta, ļoti iespējams, uzrādīt negribēta vēstule, ko Fricis Skurstenis rakstīja savai draudzenei 1940.gada 28.augustā, šķiet, vēl atrodoties Bēnē. Šajā tekstā ir rindas:”Tas ko Tu man pateici savā vēstulē, mani pārsteidza kā pērkona rūciens pa Ziemassvētkiem. Bet vai jūs neceļat smilšu būdiņas, kuras var sagrūt? Tu taču vēl ļoti jauna, un Tavas domas vēl var stipri grozīties. Bet, ja Tu domā nopietni, tad daudz laimes!” No teksta izriet, ka draudzenei bijuši citādi uzskati par dzīvi, iespējams, arī par okupācijas varu Latvijā. Taču puisis respektē arī šos uzskatus. Par sevi viņš gan piebilst, ka savu dzīvību viņam nav žēl atdot, jo pie ”turības tikt neviens nevarēs. Labi, ja vēl varēs apģērbties. Vaņkas visu mūsu mantu pievāks.”Pie šīm rindām par ”vaņkām” čekas izmeklētājs pielicis pasvītrojumu krievu valodā ”svarīgi”.
Arhīva materiāli liecina, ka Viestura ielā 3-6 dzīvojošā Jelgavas 1. Valsts vidusskolas audzēkņa Armanda Gaiša ”noziegums” bija dalība kādās trīs sapulcēs un pārdesmit proklamāciju likšana pastkastēs. Puiša ārienes raksturojumā minēts, ka viņam ir zilas acis un izteiksmīgi veidotas lūpas. Armanda un arī Ilmāra māsa Valda Dundurs, kas Otrā pasaules kara beigās emigrēja un vēl joprojām dzīvo ASV raksta:”Armands bija apdāvināts. Nekad neredzēju, ka viņš mācītos, bet uz liecības vienmēr bija visi piecinieki. Kad viņš pārnāca no skolas , paēda pusdienas , tad tūliņ gāja uz ”Imku”(Kristīgo jauniešu organizācijas sporta zāli) sportot. Mājās daudz spēlējām šahu, arī novusu. Mūsu tēvs Roberts Gaišs, kas strādāja dzelzceļā, piederēja filatēlistu biedrībai, viņš sarakstījās ar citiem filatēlistiem visā pasaulē. Arī Armandam tas iepatikās. Viens albums bija ar Latvijas pastmarkām.”
4.novembra naktī, kad Armandu Gaišu mājās apcietināja, čekisti, izvandot skapi un atvilktnes, atrada vienu albūmu ar pastmarkām,uz kurām ir Kārļa Ulmaņa attēls. Ar smīnu sejā to paņēma līdzi kā kaut  kādu pierādījumu Armanda pretvalstiskajai darbībai,” atceras Valda Dundurs. Viņa piebilst, ka iepriekšējā dienā Armandu kopā ar draugu Ilmāru Kārkliņu, kas arī tika arestēts) kā pilngadību sasniegušus iesvētīja Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcā. Pirmie Hercoga Pētera ģimnāzijas audzēkņu aresti  sākās 25.oktobrī. Pirms tam Armands par sapulcēm un proklamāciju izplatīšanu mājās neko nebija teicis. ”Armanda draugus  es daudz nepazinu. Man toreiz  bija 14gadi, un es biju Armanda mazā māsiņa,” raksta Valda Dundurs. Viņa piebilst – kara beigās ne tikai viņai, bet visai Gaišu ģimenei bija iespēja emigrēt uz Rietumiem. Taču tēvs Roberts un māte Alma Gaiši kopā ar jaunāko brāli Ilmāru palika Latvijā, jo cerēja sagaidīt mājās Armandu. Tas izvērtās traģiski  – 1945.gadā it kā par sadarbību ar vāciešiem tika apcietināts un Sibīrijā mira Roberts Gaišs. 1949.gadā no Sesavas pagasta Vāverēm izveda arī vecmāmiņu, kas arī mira Sibīrijā.
Apcietināto 13 Hercoga Pētera ģimnāzijas audzēkņu tukšos solus neviens neaizņēma.  Daudziem likās, ka viņu izdarītais pārkāpums nav nodarījis nekādu ļaunumu un ka kuru katru dienu puiši tiks atbrīvoti. Tomēr tas nenotika. Valda Dundurs atceras, ka vecāki bija dabūjuši pieņemšanu pie Augusta Kirhenšteina, kas toreiz skaitījās padomju okupācijas varas augstākā persona.”Par nožēlošanu, viņam nebija nekāda vara, ne teikšana,” raksta Valda Dundurs. Marionešu parlamenta Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija  priekšsēdētājs Almai Gaišai bija atmetis ar roku un teicis:”Ak, kundze, ko jūs runājat!” Nevaru no šīs sarunas pārstāsta vairāk atcerēties, tikai to rokas žestu,”raksta Valda Dundurs.
Arhīva materiālos saglabājusies Armanda Gaiša  drauga Ilmāra Kārkliņa vecāku Jēkaba un Martas Kārkliņu Latvijas PSR kompartijas Centrālās Komitejas pirmajam sekretāram Jānim Kalnbērziņam 1941.gada 7.maijā rakstīta vēstule. Tajā Jēkabs Kalniņš stāsta, ka ģimene cēlusies no nabadzīgas rokpeļņa ģimenes un ka tai nekad nav bijuši nekādu īpašumu. Vēstulē teikts:”Lūdzam ņemt vērā, ka Ilmārs līdzšinējo izglītību guvis kapitālistiskas valsts iekārtā. Pēc atgriešanās no lauku darbiem viņam nebija iespējams pāraugt un pilnīgi pārveidoties, kā to prasa sociālistiskā valsts iekārta. Zināmā mērā kļūda ir pielaista arī no Jelgavas 1. Valsts vidusskolas bijušā politiskās mācības skolotāja Striguna, kas skolniekiem piegājis ar iebiedēšanu un šķirošanu, bet ne ar pāraudzināšanas paņēmienu.” Vēstules noslēgumā teikts, ka dēls pietiekamu sodu jau ir saņēmis ar skolas kursa nepabeigšanu, vairāk nekā pusgadu atrodoties apcietinājumā.
Gaita Grūtupa vēstījums ilustrēts ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas muzeja stendā redzamām fotogrāfijām – ”Apcietināto skolas audzēkņu fotogrāfijas Jelgavas cietumā”.”

15.05.2015 skolas Goda Grāmatas pasākums skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem kā pateicība no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vadības par skolas tēla popularizēšanu 2014./2015.mācību gadā.

22.05.2015 – Sveicam ar BRONZAS medaļām 1. un 2. klašu komandas “Mazajās stafetēs 2015″!!!
1. klašu komandai (Mārcis Bogdanovs, Rodrigo Vanags, Mārtiņš Pauliņs, Ādams Dreimanis, Rūdis Bundzēns, Ilze Raubēna, Sanita Marina Krasovska, Evelīna Kotova, Zanda Širina, Kerija Maija Ošeniece, Sofija Vanaga- Stūre, Klāvs Krūmiņš)
2. klašu komandai (Laura Kudinova, Elza Bebriša, Agnija Kozlova, Lelde Podniece, Estere Selecka, Amanda Ziediņa, Evelīna Liepa, Samanta Astiča, Ralfs Dārznieks, Kristers Skadmanis, Kristiāns Lauris, Emīls Zelčs, Maikls Širokovs, Kārlis Vilciņs, Toms Šinkevics)

28.maijā visām klasēm starpdisciplināra mācību stunda ”Līdz ausīm Jelgavā”, kurā katras klases skolēni darbosies citā Jelgavas objektā un apvienos matemātikas, literatūras, bioloģijas, vēstures, dabaszinību, ģeogrāfijas u.c. mācību priekšmetu zināšanas un prasmes ar aktīvu sportisku darbošanos, pilsētas izzināšanu, veidojot atraktīvus foto (“Photosynt”) un video materiālus.

”Jelgavas Vēstnesis”28.05.2015 – ”Jelgavas skolēni pasnieguši dāvanu pilsētai 750.dzimšanas dienā – viņi rakstījuši literāri radošus darbus kā veltījumu savai pilsētai. Konkursā ”Jelgava-mana un tavējā”, ko organizēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, skolu audzēkņi radošā veidā – prozā vai dzejā – pauda savas domas un emocijas par Jelgavu.
”Mana Jelgava” Renāte Laure, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 5.m klases skolniece
Šīs ir manas mājas,
Mana pilsēta,
Šeit ir manas saknes,
Mana Jelgava.
Ik rītu pils visstaltākā
Jau atkal gaida mūs,
Lai sienās savās senajās
Mums dotu zinības.
Ik dienu zirgi savvaļā
Jūt vēju, brīvību,
Jūt rasas smaržu zālājā
Un dabas tuvību.
Ik vakaru šeit debesīs
Silts zvaigžņu lietus līst,
Un upmalā pie Mītavas
Stāv students, gaismās tīts.
Ik nakti tornis augstākais
Mums dāvā drošību,
Mums dāvā savu esību
Un laika ritumu.
Šīs ir manas mājas,
Mana pilsēta,
Šeit ir manas saknes,
Mana Jelgava.”
Izglītības kvalitātes balvas ieguvēji: 9.24 - Ksenija Furmanova (9.m) 8.79 - Margarita Broša (10.i) 8.76 - Mikus Krišs Novads (9.m) 8.69 - Natālija Šilo (12.m) 8.69 - Jekaterina Kavecka (11.h) 8.59 - Anastasija Bondareva (9.m) 8.54 - Monika Kitija Maido (12.m) 8.54 - Viktorija Muravka (12.m) 8.54 - Eva Taube (12.m) 8.53 - Ilona Kabanova (7.m) 8.50 - Sindija Kukute (8.m)

Skolas avīze nr.6 – ”Pabeigt vidusskolu ir tāds vērienīgs pasākums. Tie ir trīs mūsu dzīves aizvadītie gadi, kā mēs paši to esam izvēlējušies, jo vidusskola nav obligāta. Un noteikti katram skolēnam ir savi uzskati par šo laiku, jo kaut kas tika iegūts, kaut kas tika palaists garām, bet vēl kas varēja būt citādi. Tādēļ skolas avīze apkopoja 12.m klases skolēnu viedokļus par vidusskolas laiku- cerīgu, jautru, slinku, prieka vai izmisuma pilnu zināšanu gūšanas posmu jauna cilvēka dzīvē. Kas ir iegūts vidusskolas gados?
Šo gadu laikā esmu ieguvusi dažādu dzīves pieredzi ar dažādiem cilvēkiem un tagad apzinos savas spējas un zinu, ka daudz ko varu izdarīt pēdējā brīdī. Ieguvusi ārzemju un vietējos draugus. Trīs gadu garumā vidusskolā mācījos fiziku, bet nevienā brīdī to nesapratu.
Iegūts ir daudz, vissvarīgākais, protams, zināšanas. Bija iespēja spēlēt teātri, kas deva iespēju zaudēt barjeru komunicējot un brīvi paust savu viedokli. Es ieguvu jaunu redzējumu uz dzīvi. Ieguvu jaunas paziņas gan tepat, gan ārzemēs. Man tika dota iespēja iepazīt citas valstis un to kultūru. Es sapratu, cik daudz kas darbojas pēc pazīšanās principa. Es gan uzlaboju attiecības ar skolotājiem, ko uzskatīju par autoritātēm un joprojām uzskatu, gan iepazinu tādus skolotājus, kurus cienu, bet paldies par doto nevarēšu pateikt, kā tas būs ar pārējiem. Es ieguvu visnotaļ pozitīvas emocijas.
Ieguvu neaizmirstamu pieredzi, tā bija interesanta, saspringta, jauka. Arī sliktā pieredze beigās pārvērtās par pārdomām, kas netika izdarīts pareizi, kā arī beigās viss tomēr nāca man par labu.
Man šie trīs gadi vidusskolā bija diezgan veiksmīgi. Es ieguvu daudz labu draugu, ar zināšanām ir švakāk, bet, cik varēju, ieliku savā galvā. Es ieguvu pieredzi no dažiem cilvēkiem, kas lika man mainīties.
Es ieguvu iespēju spēlēt teātri. Es iepazinu ļoti patīkamus skolēnus un skolotājus, kuri ir palīdzējuši, atbalstījuši, es vienmēr atcerēšos par šiem cilvēkiem. Kā arī iepazinu mācību vidi, kurā ir iespējas mācīties, motivāciju un pamudinājumu tiekties pēc labākām sekmēm un rezultātiem. Šo gadu laikā bija iespēja izpausties arī pilsētā ar sportu, ZPD un dažādām citām aktivitātēm.
Jauki pavadīts laiks ar klasesbiedriem, blēņas skolā. Ieguvu jaunus draugus, sapratu, kas galu galā mani interesē.
Jaunas zināšanas, jauni draugi. Sapratu, cik klase tomēr var būt saliedēta, spēcīgāk nekā sākumā domāju.
Vidusskolas gados esmu ieguvusi jaunus draugus, pieredzi nākotnei, kā arī neatlaidību, kuru izmantoju, lai iegūtu labas atzīmes.
Ieguvu draugus, zināšanas, pozitīvas un negatīvas emocijas.
Šajos gados es ieguvu gan draugus, gan paziņas. Zināšanas, kā arī labas attiecības ar skolotājiem.
Ieguvu draugus un arī pāris cilvēkus, kurus par tādiem nenosaukt. Ieguvu sev dzīvē jaunas emocijas, kā arī atmiņas no dažādiem priekšnesumiem, kurus kopīgi veidojām.
Ieguvu jaunus draugus un zināšanas. Skolotāji ļoti labi iemācīja, ka pasaule ir negodīga.
Pa šiem gadiem es ieguvu jaunus draugus, uzlaboju attiecības ar dažiem cilvēkiem, kā arī ieguvu tuvākas attiecības ar dažiem skolotājiem.
Ko gribējāt, bet neieguvāt vidusskolas gados?
Es vēlējos vidusskolā izdomāt, kur turpināt mācīties, bet neizdevās. Izdevās apjukt vēl vairāk.
Gribējās taisnību un godīgu attieksmi, bet ne vienmēr paveicās. Vēlētos vienlīdzīgu attieksmi pret visiem skolēniem. Vajadzētu nomainīt dažus skolotāju dažos mācību priekšmetos. Nespēju pārvarēt to robežu, kas ietekmēja atsevišķu priekšmetu atzīmes.
Es gribēju uzlabot savas atzīmes, bet neizdevās, jo bija no manis neatkarīgi apstākļi, kas mani traucēja to mācību laikā realizēt.
No pamatskolēniem dabūjām augļus, kurus viņi neēda un gribēja izmest atkritumos.
Vēlējos, lai daži skolotāji interesantāk pieiet mācību procesam.
Gribēju miegu, bet neieguvu, vismaz 12.klasē. Gribēju, lai angļu valodā pamatīgāk sagatavo eksāmenam.
Vēlējos mācītie humanitārajā klasē, bet tādu neizveidoja.
Gribēju brīvu izvēli mācīties tikai sev vajadzīgos priekšmetus.
Vēlējos spilgtākus vidusskolas piedzīvojumus ar klasesbiedriem.
Jūsu ieteikumi skolai?
Apmācīt skolotājus būt par kompetentiem cilvēkiem, pievērst lielāku uzmanību saskarsmei ar skolēniem, ieklausīties arī viņu viedoklļos. Vairāk enerģijas un laika veltītveltīt zināšanām, nevis atzīmēm.
Skolā vajadzētu rīkot balles, jo šogad nebija nevienas. Starpbrīžos atskaņot mūziku, kaut vai LR2.(Ha!)
Uzklausīt skolēnus un viņu sūdzības. Organizēt vairāk pasākumu, piemēram, popielu.
Skolai jātiek galā ar tehnoloģiju problēmām. Dažu skolotāju attieksme man nebija pieņemama. Ieteikt var daudz, bet vai kas mainīsies? Manuprāt, ar skolēnu viedokļa uzklausīšanu nav problēmu, bet vajag arī ko mainīt, nevis uzklausīt, no tā, ka uzklausa, nekas nemainās. Kā arī vairāk pievērst uzmanību datoru kabinetiem, lai skolēni klasē nepaliek vieni, lai netiek zagtas detaļas no datoriem, kā rezultātā skolēni, kuri vēlas mācīties, to nevar pilnvērtīgi darīt, jo dators kārtīgi nestrādā. Kā arī datorzinību skolotājiem mēģināt neapzinīgajiem audzēkņiem iestāstīt, ka citu mapītes nedrīkst izdzēst, lai citiem skolēniem netiek izdzēstas ieskaites vai citi dokumenti. Kā inženieru klases pārstāvis ieteiktu, ja ir iespējams, nedaudz pamainīt šo programmu. Ar domu, ka 10.klasē ir tehniskā grafika, 11.klasē – datorizētā projektēšana 2D vidē, bet 12.klasē skolēns var izvēlēties, vai vēlas turpināt AutCad programmu ar 3D vidi vai tomēr vēl gadu rasēt ar roku un attīstīt domāšanu. Manuprāt, tas būtu labs solis. Inženieru sarunas ir superīga vadības ideja, bet varētu aptaujāt skolēnus, lai uzzinātu, ar kādas nozares speciālistiem viņi labprāt tiktos. Rīkot balles un filmu vakarus. Vairāk praktiski sadarboties ar dažādiem ražojošiem uzņēmumiem, lai mēs gūtu priekšstatu par reālo dzīvi.
Ieklausīties, kad mēs piedāvājam kaut ko. Vairāk pasākumu, kuros ir ieinteresēti skolēni. Ja par šo tēmu mēs runātu pēc dažām nedēļām vai mēnešiem, droši vien atziņas būtu citādas, jo laiks visu nostādīs savās vietās. Vēl jau mēs esam tepat, vēl jau nekas nav beidzies. Vēl būs pārējo eksāmenu satraukums, izlaiduma prieki un asaras, šķiršanās no skolas un ierastā dzīves ritma, vidusskolas beigšanas apliecības un sertifikātu saņemšana, turpmākā ceļa izvēle. Tik daudz kas mums vēl priekšā. Ne jau velti pavasaris ir cerību, ilgu un gaidīšanas laiks – kas nu būs? Nekas jau neapstāsies, mēs aiziesim no skolas, nāks citi divpadsmitie, varbūt rāmāki, varbūt gudrāki, bet tie jau būs citi. Taču mēs vienmēr paliksim šīs skolas absolventi, un par to liecinās mūsu žetonu gredzeni. (Ieva Ločmele 12.m)

”Zemgales Ziņas” 4.06.2015 – ”Lai veicinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību Jelgavā, pašvaldība šogad piešķīrusi naudas balvu 75 eiro apmērā 225 pilsētas vispārējo 7.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu 1.-4. kursu audzēkņiem, kuru vidējais vērtējums mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm……. Tehnoloģiju vidusskolā – 11,…..”

”Zemgales Ziņas”5.06.2015 – ”Datorzinības mācīs pamatīgāk” Lāsma Antoneviča – ”…nolemts iesaistīties jaunās datorikas programmas aprobācijā. 155 Latvijas izglītības iestāžu vidū ir arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.”

”Jelgavas vēstnesis” 11.06.2015 – ”Tehnoloģiju vidusskolā pieteikties mācībām 10.klasē var no 15. līdz 17.jūnijam katru dienu no pulksten 9 līdz 15 (115.kabinetā) un no 18. līdz 19. jūnijam no pulksten 9 līdz 12 (115.kabinetā). Rezultātu paziņošana – 25. jūnijā, līgumu slēgšana – no 25. līdz 29.jūnijam.”

”Zemgales Ziņas”11.06.2015 – ”Vasaras skolā apciemo robotu pasauli”, Lāsma Antoneviča,” atvērtā vasaras skola ”Kopā labāk, kopā jautrāk”, kas pilsētas izglītības iestādēs tiek organizēta jau vairākus gadus, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā notiek pirmo reizi, un tajā piedalās 20 1.un 2.klašu skolēni.”

Absolventi:
12.a
kl.audz. Ilze Skudra un Ināra Radčenko

Barkane Vendija
Dagile Ilze
Dreimanis Jānis
Eņģele Daira
Freimanis Renārs
Goldbergs Sandijs
Holta Kitija
Kalniņš Kristaps
Muižnieks Emīls
Neimanis Artūrs
Obuhovskis Arnis
Pētersone Evita
Štokmanis Kristiāns
Trepša Ieva
Vītiņa Beāte
Zāle Toms

12m
kl.audz. Vita Hermane

Bauska Jānis
Bērziņš Gvido
Burikina Diāna
Černiševa Diāna
Fogts Edijs
Kutumova Elīna
Landmanis Matīss
Liepa Kristaps
Ločmele Ieva
Maido Monika Kitija
Mestere Elza
Muravka Viktorija
Nordens Rihards
Rozenštrauha Santa
Rūdups Nauris
Rutka Gita
Speranskis Aleksandrs
Strode Sintija
Šilo Natālija
Taube Eva
Veismane Anna
Zaķe Jolanta

”Zemgales Ziņas”21.07.2015 – ”Lai realizētu Inženieru dienu galveno mērķi pievērst jaunatnes uzmanību tehnikai jeb, kā raksturo pasākuma organizators Jānis Kuķis, ”atvērtu acis”, interesenti varēja iepazīties ar izglītības iestādēm, kurās var apgūt inženierzinātnes – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, Jelgavas tehnikumu un LLU Tehnisko fakultāti -, kā arī iepazīt bērnu un jauniešu centra ”Junda”tehniskos pulciņus.

2

Inženieru Dienas 2015
Inženieru Dienas 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>