2015./2016.m.g.

img343

”Zemgales Ziņas” 27.08.2015 – ”…Tehnoloģiju vidusskolā ieceltas trīs jaunas direktores vietnieces – Dita Štefenhagena, Aija Treija un Ineta Blumberga.” Santa Logina.

”Jelgavas Vēstnesis” 27.08.2015 – Andra Ozola ”…Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā izremontēts 3.stāva gaitenis un klašu telpas, šim mērķim izlietojot 19 087 eiro.”

Spītējot lietum, 1.septembra rītā 568 skolēni un 50 pedagogi ”Sauli ”nesa” Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”. Lepojamies, ka Latvijā mums jau ir ”sekotāji”, skolas pamatmotīva jomā. Tradīcija – prieki, smiekli, veiklība, gudrība, draudzība un foto kopā ar Zinīti un Pepiju, arī šogad 56 pirmklasniekiem bija lielisks mācību gada iesākums.

”Jelgavas Vēstnesis”3.09.2015 – ”Kā iesācies jaunais mācību gads? – Zane Bebriša, mācās Tehnoloģiju vidusskolas 2.klasē: – Beidzot satiku savus skolas draugus! Ļoti labi, ka mācības sākušās – īpaši gaidu latviešu valodu un matemātiku. Priecājos , ka atsāksies arī mani pulciņi – kustību plastika un robotika. Gribētu, lai skolā pēc stundām piedāvā arī dejas, bet pagaidām tādas iespējas vēl nav.”

5.09.2015 Esam aktīvi gan kā dalībnieki, gan skatītāji Metāla svētku dienā Pasta salā.

6.09.2015 LTV 1 Novadu ziņas – Ksenija Furmanova 10i  - ”…šī lieta man vēl nav saprotama, bet roboti ir Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā…”

7.09.2015 – starpdisciplinārā mācību stunda – ”Līdz ausīm Jelgavā”

”Zemgales Ziņas”8.09.2015 – ”Līdz ausīm Jelgavā” jeb citāda mācību stunda – ”jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā vakar palika tikai 1.-3.klašu audzēkņi, pārējie jau otro skolas klašu telpu vietā mācīties devās uz Jelgavas parkiem – no rīta skolēni pulcējās skolā un, saņēmuši uzdevumus, devās ”līdz ausīm Jelgavā”. Viena no idejas autorēm matemātikas skolotāja Antra Dunce stāsta:”Starpdisciplināro stundu mērķis ir realizēt to, ko varbūt klašu telpās ir grūtāk panākt. Klasē mēs veltam pūles, lai apgūtu obligāto mācību programmu, bet, izejot ārpus ierastās vides, atraisās gan skolotāju fantāzija, veidojot uzdevumus, gan skolēnu fantāzija, meklējot dažādus netradicionālus problēmu risinājumus. Šāda stunda pilsētvidē ir daudz tuvāka praktiskajai dzīvei nekā grāmatas uzdevumi. Skolēni mācās novērtēt situāciju, lietot tehnoloģijas, plānot savu laiku un sadalīt pienākumus.” Veicamie uzdevumi bija ļoti dažādi – sākot no koku izpētes, to mērīšanas, tad dažādas matemātiskas darbības ar iegūtajiem datiem, informācijas meklēšana par parka tuvumā esošajiem arhitektūras pieminekļiem un vēstures notikumiem saistībā ar šo vietu, līdz pat uzdevumiem literatūrā – dabā jāsaskata salīdzinājumi.”

8.09.2015 – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC, Latvija) un ”Nordmetall” (Vācija) sadarbības projekts”TehnoBuss Latvija”, kas ir ar ražošanas un eksperimentu iekārtām un multimediju sistēmām aprīkota  ceļojošā mācību laboratorija -piedāvājums ikvienam Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnam. Izzinājām moderno mašīnbūvi un metālapstrādi, sapratām, ka inženierzinātne ir arī māksla. Sporta dejas starpbrīdī – estētisks baudījums sākumskolēniem.

11.09.2015 plkst.9.00- zibakcija – Rainis ”Pats” Priekš citiem darbodamies, attīsti Pats savus spēkus negurstošā karā- Un mūžīgs darba lauks būs Tavā varā Un mūžam jaunots spēks un ieroči. Bet sargies būt kā nabadzīgie garā, Kas, sevi projām sviežot, laimīgi- Uz tevi spļaus un samīs tevi barā. Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver, Pats esi kungs, pats laimei durvis ver.”
Viesi dzejas nedēļā – Inga Gaile un Evija Gulbe. ”Šī gada tēma bija „Dzejas lietus”, tāpēc skolēni vai nu sameklēja kāda latviešu autora dzejoli par lietu un ar to saistītām norisēm, vai arī paši mēģināja tādu sacerēt. Dzejas darbs tika noformēts atbilstoši tematikai, tāpēc pa skolas gaiteņiem peldēja lielāki un mazāki zili, pelēki, melni, pūkaini, spalvaini vai zibeņoti lietus mākoņi. Vējā draiski šūpojās krāsaini dzejas lietussargi, ritēja jautras lietus lāses, pazibēja kāds košs lietusmētelis vai raibu gumijas zābaciņu pāris. Bet tos visus rotāja dzeja,”skolas avīzei vēsta S.Kukute 9m.

”Zemgales Ziņas”15.09.2015 – Ernests Treijs”Spēka dienā, ko 12.septembrī organizēja Latvijas Ielu vingrotāju sporta biedrība sadarbībā ar VAS ”Latvijas dzelzceļš” . Lielu pārsteigumu pašam sev un citiem  sagādāja Eduards Paškovs, kurš mācās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12i klasē. Eduards pievilkās 50 reižu, kas ir trešais labākais rezultāts valstī.”

”Jelgavas Vēstnesis”24.09.2015 – ”Tehnobusā” skolēni iepazīst modernākās tehnoloģijas”Ritma Gaidamoviča – ”….Līdz šim ”TehnoBuss” vairākas dienas jau pavadījis Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā,…..
”Tehnoloģiju vidusskolas vecāko klašu jaunieši, kuri mācās inženieru klasē, uz ”Tehnobusu” nākuši ar konkrētiem jautājumiem par datorvadību sistēmām, spēļu programmēšanu, sumo robotiem, ”saka ”Tehnobusa” skolotājs Māris Eiduks.”

25.09. 2015 plkst.9.50 – Olimpiskās dienas rīta vingrošana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

”Kvadrātsakne” nr.1_2015 – ”Katrs jauns mācību gads nes sev līdzi arī pārmaiņas skolas dzīvē. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā šogad darbu uzsāka direktora vietniece mācību darbā Dita Štefenhagena. Viņai te jauns ir viss – gan telpas, gan skolēni, gan kolēģi, gan darba specifika. Par iespaidiem pēc pirmā darba mēneša viņa pastāstīja mūsu skolas avīzes pārstāvei Jutai Adrianai Grigaļevičai. Vai, strādājot skolā, nāk atmiņā arī Jūsu pašas skolas gaitas? Esmu strādājusi augstskolās, jo mana līdzšinējā darbī- ba bijusi saistīta ar LLU, esmu studējusi Latvijas Universitā- tē, mazliet strādājusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, taču skolā strādāju pirmo reizi. Pati esmu pabeigusi Jelgavas 4.vidusskolu, kā arī mani bērni tagad mācās tur, jo skola ir tuvu mājām, bet meita pārgāja uz Jelgavas Spīdolas ģimnāziju. Priecē tas, ka, ienākot skolā, sastapu Veroniku Miglāni – savu bijušo bioloģijas skolotāju. Pedagoga darbs ir mūžīgs. Mācījos diezgan labi. Tajā laikā biju 5 ballu sistēma, tāpēc bija vairāk četrinieki un piecinieki, bet tikai paretam gadījās kāds trijnieks. Eksaktajos priekšmetos neveicās tik labi, bet vairāk padevās humanitārie priekšmeti. Vislabāk patika angļu valoda, tāpēc jau 6.klasē vadīju stundas mazā- kajām klasēm. Skolotāja Bražinska ielika pamatu angļu valodā, bet tajā laikā bija pagrūti mācīties, jo toreiz nebija nekāda sadarbība ar ārzemēm, nebija materiālu, interneta. Padevās arī latviešu valoda, literatūra. Katram bērnam atradīsies vieta zem saules 5 Kuras klases esat paguvusi iepazīt? Pagaidām klases neesmu iepazinusi, jo ir jāapgūst dokumentu darbs, kā arī jāizpēta darbības jomas, kuras ir manā pārvaldībā. Klašu iepazīšanu esmu atlikusi uz oktobri, taču, protams, 10.klases esmu iepazinusi labāk, jo pasniedzu tām angļu valodu. Vairāk izprotu vidusskolēnus, jo agrāk strādāju ar studentiem, pasniedzu lekcijas, un studenti, protams, ir 20, 25 un 30 gadus veci. Man nav pedagoģiskās prasmes, lai es varētu strādāt ar mazajām klasītēm, jo tur, es uzskatu, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, kas mūsu skolotājām, kā esmu novērojusi, noteikti piemīt. Priecē tas, ka sākumskolas skolotājas mums ir ļoti labas, taču par skolu reizēm apkārtējiem ir slikts iespaids. Man teica, ka šī skola nav no labākajām tādā ziņā, ka tiek pieņemti visi skolēni, netiek veikta atlase, taču nekas slikts man te nepavērās, jo, manuprāt, nevajag ticēt stereotipiskām baumām no malas. Vērojot skolēnus, redzu, ka daži ir labāki, daži sliktāki, bet tas pieder pie dzīves. Ļoti patīk tas, ka skolēni daudz darbojas radoši, piemēram, 10.i, 11.i un 12.i iet uz papildu nodarbībām, lai sagatavotos inženieru novirzienam. Kādi ir pirmie pozitīvie iespaidi par skolu un skolēniem? Skolu redzu kā jaunu iespēju – profesionālajā ziņā. Uzskatu, ka vispārējai izglītībai ir nākotne darba ziņā, jo skolēni būs vienmēr. Piemēram, es no nulles esmu apguvusi prasmi strādāt ar valsts izglītības informācijas sistēmu, kur ir informācija par pedagogiem, informācija par visu mācību procesu, un man šīs zināšanas paliks jebkurā gadījumā, es tās varēšu pielietot. Par skolu man ir ļoti pozitīvs iespaids, jo kolēģi un direktore ir ļoti atsaucīgi. Par skolēniem man vēl nav tik vispusīgs priekšstats, jo man ir 6 angļu valodas stundas nedēļā, bet mans pamatnodarbošanās ir administratīvais darbs- direktores vietniece izglītības jomā. Esmu ievērojusi, ka skolēni pieiet radoši mācībām, izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģijas – no viņiem var mācīties. Kas ne īpaši patīk mūsu skolā? Skolā man patīk viss, izņemot zvanu. Kāpēc zvana signāls nevar būt citāds? Manuprāt, šis zvans uzdzen stresu. Kāpēc nevar būt kāds patīkams vai, piemē- ram, muzikāls zvans? Tas bija pirmais, par ko es padomāju. Ko skolēni varētu Jums darbā palīdzēt? Es tikai tagad iepazīstu mācību procesu. Manuprāt, skolēni var palīdzēt ar savām idejām, ieteikumiem, viedokļiem, kā arī ar pretenzijām, kuras varētu uzlabot mācību procesu. Ko darīt, lai viņi justos vairāk sagatavoti darba tirgum? Ko Jūs gribētu novēlēt mūsu skolai un skolēniem jaunajā mācību gadā? Novēlu optimismu un prieku, lai būtu vēlme mācīties un strādāt ar patiku. Nav slikti, ka katrai skolai ir sava niša, un, manuprāt, šai skolai tā ir tāda, ka te strādā ar visiem bērniem. Kā man teica skolas direktore-„ Katram bērnam atradīsies vieta zem saules.”

”Kvadrātsakne” nr1 – ”Apliecinājums tam, ka laiks tiešām skrien ātri, visspilgtāk izpaužas tieši skolas mācību gadā. Šķiet, tikko bija 1.septembris, bet kalendārs jau rāda, ka sācies oktobris. Tāpēc skolas avīze vēlējās noskaidrot, kādas izjūtas un domas ir raksturīgas skolēniem, jauno darba cēlienu uzsākot. 12.i klases skolniece Santa Bebre iztaujāja dažus 8.un 9., kā arī 12.klašu skolēnus, lai noskaidrotu, kā viņi jū- tas, jaunajam mācību gadam sākoties. Atbildes lielākoties ir optimistiskas un cerīgas, bet tas varbūt tāpēc, ka saņemti tikai pirmie vērtējumi un augusta saules dotā enerģija vēl nav izbalējusi. Cerams, kā tikpat pozitīvā noskaņā turpināsies viss mācību gads.
Dāniels Daugulis 9.a klase. Šajā mācību gadā Dāniels jūtas labi, jo saprot, ka šis ir pē- dējais gads pamatskolā un gada beigas Dāniels saņems 9. klases atestātu. Viņam jau ir plāni pēc skolas beigšanas – uzreiz pēc izlaiduma viņš dosies uz Angliju apciemot radiniekus un strā- dāt, turpinās turpat arī mācīties. Lai gan viņš mācās 9. klasē un šogad ir eksāmeni, skola viņam grūtības nesagādā. Dānielu motivē doma, ka viņš varēs doties uz ārzemēm un ka, pabeidzis mācības 9. klasē, viņš dabūs darbu. Kā jau daudziem skolēniem pamatskolā, viņam ne īpaši patīk apmeklēt stundas, tā vietā viņš labāk izklaidējās ar draugiem, taču skolā vislabāk viņam patīk vēstures stundas. Pagājušajā gadā Dāniels piedalījās visos skolas pasākumos, savu iespēju robežās, un apņemas to darīt arī šogad. Uz pirmo septembri viņš nāca ar prieku, jo gribēja satikt savus klasesbiedrus. Šajā mācību gadā viņš ar apmierināts ar savām atzīmēm, jo viņam nav neapmierinošu vērtējumu. Mācību gads ir tikai tagad iesācies, tāpēc Dānielam nav īpašu notikumu, par kuriem pastāstīt. Viņam liekas, ka skolas dzīvē viss ir kārtībā.
Kelvins Indriksons 10.i klase Kelvins Indriksons mācās desmitajā inženieru klasē. Viņš izvēlējies turpināt savas mācības tieši šajā skolā un klasē, jo uzskata, ka, pabeidzot šo vidusskolas klasi, viņam būs daudz vairāk iespēju iegūt labu amatu. Savu dzīvi viņš vēlas saistīt ar inžiniera darbu un tagad cītīgi apmeklē papildu nodarbības, kas tiek piedāvātas šai klasei. Kelvins uzskata, ka šogad viņam ir vieglāk mācīties nekā pagājušajā gadā, jo ir daudz labākas sekmes nekā iepriekš. Viņu motivē mācīties vecāki, un pats arī saprot, ka bez mācībām viņš nevarēs iegūt labu amatu. Tāpat kā Dānielam, mīļākais mācību priekšmets viņam ir vēsture. Skolas sabiedriskajā dzīvē Kelvins piedalās reti, jo viņam ir arī savas ārpusskolas intereses. Kelvinam šajā mācību gadā ir nākuši klāt daži jauni mācību priekšmeti, piemēram, rasēšana, taču viņš nepievērš tiem īpaši lielu uzmanību un uztver tos kā parastas stundas. Viņš vēlējās nākt 1. septembrī uz skolu, jo bija apnikusi vasaras rutīna. Mūsu skolas audzēkņiem Kelvins iesaka mācīties un neslinkot. 8 Domas un izjūtas, jauno mācību gadu sākot
Evelīna Kaķīte 8.b klase Evelīnai Kaķītei šis mācību gads ir iesācies ļoti labi. Viņa uzskata, ka pašlaik, skolas gada sākumā, visās stundās mācīties ir diezgan viegli. Neviens mācību priekšmets viņai nesagādā grūtības, ar prieku iet uz matemātikas stundām. Šogad viņa mācās 8. klasē un klāt nākuši ir divi jauni mācību priekšmeti – fizika un ķīmija. Evelīna apgalvo, ka tie nav grūti, tikai ir cītīgi jāmācās un jāklausās stundās. Viņa uzskata, ka pirmā septembra pasākums bija interesants un atšķirīgs, salīdzinot ar citiem gadiem. Viņai pa vasaru nedaudz bija pietrūkusi skola, tāpēc viņa pat ar prieku gāja uz pirmo septembri, un, protams, visvairāk viņa vēlējās satikt savus draugus no skolas un pavadīt laiku ar viņiem.
Monta Ševļakova 12.i klase Monta Ševļakova šajā mācību gadā jūtas labi un ir diezgan pārliecināta par saviem spēkiem un to pielietošanu mācību procesā. Viņu sajūsmina doma par to, ka šis ir pēdējais mācību gads vidusskolā un ka jau nākamgad varēs iestāties augstskolā. Montai liekas, ka šogad mācīties ir daudz grūtāk nekā pagājušajā gadā, jo skolotāji cenšas pēc iespējas kārtīgāk sagatavot audzēkņus eksāmeniem, uzdodot mājasdarbus un patstāvīgos darbus. Monta sevi motivē pati, jo apzinās, ka mācības un zināšanas, kas tiek dotas mūsu skolā, ļoti dzīvē noderēs. Viņai sagādā nelielas grūtības matemātika, bet viņa tām tiek pāri, cītīgi mācoties mājās un klausoties ļoti uzmanīgi skolotājas teiktajā. Monta jau no pamatskolas klasēm ļoti aktīvi piedalās skolas sabiedriskajā dzīvē, ejot gan uz skolēnu pašpārvaldes sapulcēm, gan piedaloties skolas rīkotajos pasākumos. Pēc skolas Monta savu brīvo laiku ir izvēlējusies aktīvi pavadīt zemessardzē. Viņa uzskata, ka tās grūtības, kuras ir pārvarētas, būtu nepieciešamas jebkuram mūsu skolas audzēknim, jo norūda mūs. ”

‘’Kvadrātsakne’’nr2 – ‘’Katru gadu skolā norisinās Skolotāju dienai veltīts pasākums un skolēni izdomā kaut ko jautru, sirsnīgu, interesantu, tomēr šogad tas bija nedaudz neparasti. Tā vietā, lai skolotājiem dotu iespēju stundu pasēdēt un paskatīties kādu izrādi vai noklausīties kādu koncertu, mūsu skolas teātra režisore, skolotāja Aija Treija, izdomāja, kā iepriecināt savus kolēģus šajā jaukajā pasākumā, neļaujot visu laiku sēdēt vienuviet un būt tikai pasīviem vērotājiem. Ar skolotājas idejām ir kā ar bitēm; ar tām nekad neko nevar zināt, un tās vienmēr ir kaut kas neparasts un radošs. Tieši tā bija arī šoreiz. Kad mums, teātra bērniem, paziņoja, kāds ir mūsu uzdevums un mērķis, es mazliet nobijos, jo visa pasākuma pamatā bija improvizācija, un man tas bija kaut kas jauns. Tomēr ar lielu prieku varu teikt, ka tas bija fantastiski. Man bija patiess prieks redzēt tik daudz pozitīvu emociju” savās” baudas stacijās, kur skolotājiem bija iespēja gūt labu garastāvokli un iepriecināt kolēģus ar mīļām nemateriālām dāvanām. Beigu beigās izskatījās, ka skolotāji bija apmierināti, tomēr, lai noskaidrotu, vai tā ir taisnība, es uzdevu vairākiem mūsu skolas skolotājiem četrus vienkāršus jautājumus: ”Vai Jums patika Skolotāju dienai veltītais pasākums? Kāpēc? Kura ”pietura” Jums patika vislabāk? Kāpēc?” Skolotāja Vita: Pēdējo gadu laikā šis bija jaukākais Skolotāju dienas pasākums. Ļoti sirsnīgs, mīļš, interesants, pozitīvas emocijas rosinošs. Visi skolotāji bija priecīgi par labestīgo noskaņu. Man visvairāk patika „Dāvanu pietura”, jo tas bija jautri, bet arī ļoti mīļi. Liels paldies skolotājai Aijai un visiem teātra bērniem par izdomu, uzņēmību un atsaucību! Skolotāja Regīna: Man ļoti, ļoti patika! Tāpēc, ka bja neredzēti, nedzirdēti, interesanti pārbaudījumi (pieturas). Mani iepriecināja visas „pieturas”. Tiešām! Vienas īpašas nebija, jo katrā bija kāds mīļš pārsteigums! Skolotāja Santa: Ļoti patika, jo tas bija pārdomāts, sirsnīgs, neparasts! Man vislabāk patika tējas gatavošana otram, jo katrs to darīja ar īpašu uzmanību, izdomu. Arī pasniedza īpaši. Kaut gan visas „pieturas” bija interesantas, saliedējošas. Liels paldies visiem! 1.m klases audzin. skolotāja Santa: Patika. Tas bija kaut kas neredzēts un nepiedzīvots. Interesanti. Katra baudas stacija bija gan jautra, gan asprātīga, gan lika pārdomāt. Man patika ceļojums ar lidmašīnu. Lieliska atpūta skolotājiem un fantastiska iespēja jauniešiem izpausties radoši, jo iepriekš taču nezināja, kurp skolotāji izvēlēsies doties! Tā kā skolotājas bija nodarbinātas baudu stacijās, bija „mazās” klases, kurām 2 mācību stundas novadīja „lielās” meitenes. Un liekas, ka gan jaunās skolotājas, gan skolēni bija apmierināti ar tādu kārtību. Palūdzu arī viņām izteikt savu viedokli. katra diena ir kā dāvana, un neaizmirsīsim- lai nokļūtu galamērķī, pietiek tikai ar acu aizvēršanu, jo fantāzijas spārni mūs nes.
Anastasija: Man patika vadīt stundu mazajiem bērniem, jo bija jautri un interesanti. Viņu attieksme pret mums bija ļoti laba, ejot garām, joprojām sauc mani par skolotāju un sveicina; viņi izturējās ar cieņu. Aleksandra: Man ļoti patika vadīt stundu 3.m1 klasei, jo mazie bērni mūs klausīja un bija atvērti un jautri. Agnese: Man patika vadīt stundu Skolotāju dienā un palīdzēt mazāko klašu bērniem. Mazie bērni tā īpaši nereaģēja uz to, kas viņiem vada stundu- tas viņus neuztrauca, tomēr pret mums bija atklāti. Amanda: Man bija ļoti interesanti vadīt viņiem stundas. Ļoti jauki, mazi cilvēciņi. J Būtu jauki, ja kaut kas tāds atkārtotos. Ksenija: Man ļoti patika „pastrādāt” par skolotāju mazākajiem mūsu skolas skolēniem. Viņi bija atsaucīgi un patiešām izrādīja cieņu pret mums. Arī tagad kāds, paskrienot pa gaiteni, pasveicina mani. Sabīne: Ļoti patika, jo varēja ar viņiem iepazīties un pavadīt laiku. Bērni izturējās ar cieņu un bija ļoti priecīgi, ka bija kādas pārmaiņas viņu stundās. Kopumā šis pasākums vairoja pozitīvās emocijas gan mazāko, gan arī lielāku cilvēku vidē. Ceram, ka nākamgad būs tikpat pārsteigumiem bagāts Skolotāju dienas pasākums. Novēlu, lai Jums katra diena ir kā dāvana, un neaizmirsīsim- lai nokļūtu galamērķī, pietiek tikai ar acu aizvēršanu, jo fantāzijas spārni mūs nes.’’ A.Bondareva 10.i

”Jelgavas Vēstnesis” 8.10.2015 – Ritma Gaidamoviča ”Pilsētas skolās jau vairākus gadus tiek ieviesta programma ”Miniphanomenta”.”Ir vairākas skolas, kas pelnījušas uzslavu, jo izveidojušas jaunas eksperimentu stacijas un veiksmīgi integrējušas metodikas elementus mācību procesā. Īpaši jāuzteic 4.vidusskola un Tehnoloģiju vidusskola,”tā S.Vīksna.
…Šogad Jelgava svin 750 gadu jubileju,m tādēļ konkursā tika novērtēti skolu pasākumi, kas veltīti šim notikumam. S.Vīksna atzīst, ka īpašu uzslavu pelnījusi Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, kas, atzīmējot skolas 25 gadu jubileju, izveidoja vērienīgu teatralizētu uzvedumu par Jelgavas vēsturi un tās iedzīvotājiem. ”Šis bija lielākais, emocionālākais skolu veidotais pasākums, taču ir arī vairāki mazi interesanti darbi, kuros pausta mīlestība pret pilsētu: izstādes, bukleti, literārie darbi un praktiskas lietas (tērpu kolekcija ”Satiksimies Jelgavā”), piem., 5.vidusskola mazākajiem skolēniem radīja krāsojamo grāmatu par Jelgavu,” tā S.Vīksna, atzīmējot, ka šogad konkursa komisijai patika dažādi jaunie risinājumi, ko skolas īstenojušas savas vēstures saglabāšanai. Tie vairs neesot vēstures muzeji tradicionālā izpratnē, bet darbā tiek izmantotas digitālās iespējas, piemēram, veidojot digitālos muzejus skolas mājas lapā.”

”Zemgales Ziņas”9.10.2015 – ”Zemgales Olimpiskajā centrā šonedēļizspēlēts pēdējais Jelgavas skolēnu 45.spartakiādes futbola turnīrs: 1996.-1999.gadādzimušo grupā spēkiem mērojās sešas vispārizglītojošo  vidusskolu un ģimnāziju jauniešu komandas. Spēlē par trešo vietu ar 2:1 pieveicot Tehnoloģiju vidusskolas komandu, pie godalgām tika Valsts ģimnāzijas jaunieši.”

14.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros – ”Modes skate – profesijas” , dalībnieki – 1, 2 un 3 klašu skolēni.

21.oktobris – ievēlēts skolas prezidents – Miks Krišs Novads 10i

22.oktobris – pilsētas konkursā ”Matemātika visapkārt” 7.klašu grupā Kaspars Pabērzs, Arvis Bergs, Matīss Graubiņš, Kristīne Ilmere, Inese Ļitvina komandu cīņā izcīnīluši 2.vietu.

7

”Zemgales Ziņas”22.10.2015 – Ernests Treijs ”Ar kuplu dalībnieku skaitu startē projekta ”Sporto visa klase” otrā sezona. Projektā iesaistījušies arī Tehnoloģiju vidusskolas bērni.
Projekts paredz iesaistītajiem skolēniem katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvas un metodiski atbilstošas trīs fakultatīvas sporta nodarbības papildus tām divām stundām, kas paredzētas obligātajā izglītības programmā. Viena papildu nodarbība būs peldēšanā, otra- sporta spēles un aktivitātes svaigā gaisā, savukārt trešā – vispārējā fiziskā sagatavotība un vingrošana.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta skolotāja Santa Lorence stāsta:”Uzskatu, ka šī programma ir ļoti vajadzīga, jo divas sporta stundas nedēļā ir par maz. Kustēties vajag katru dienu, un šis projekts to arī paredz.
Skolēniem ir interesanti, jo nodarbības ir dažādas – viņi peld, vingro svaigā gaisā, apgūst sporta spēļu pamatus utt.” Arī kāda 3.m2 klases skolēna mamma izsakās atzinīgi:”Bērns ir fiziski nodarbināts katru dienu – nav jādomā par papildu fiziskām aktivitātēm vai pulciņiem, jo viss ir tepat skolā. Priecājamies par peldēšanu, kas nostiprina imunitāti.”
Kopējā sportošana vieno klases kolektīvu. Klases šodien tiks pie vienotiem sporta tērpiem, lai varētu doties uz projekta svinīgo atklāšanu Rīgā. Pēc tam bērni kopā skatīsies basketbola spēli.
Uz atklāšanas ceremoniju pulksten 17 Olimpiskā Sporta centra futbola zālē gaidīti visu 43 skolu 3.klašu skolēni, viņu audzinātāji un sporta skolotāji, kā arī sešas 4.klases, kas dalību projektā sāka jau 2014./2015.m.g.
jāpiebilst, ka nodarbības projektā notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādātu metodisko materiālu.”

Eva Lapsa”NATIONAL GEOGRAPHIK” oktobris 2015. – ”Lielupes labā krasta pļavā pretī Jelgavas pilij savas koncerttūres te, dzimtajā pilsētā, uzsāk latviešu spožākā poproka grupa ”Prāta Vētra”(Brainstorm). Jelgavas tūrisma informācijas centrā pieejama 3 stundu velopastaiga, iepazīstot šīs grupas atmiņu takas – ieskaitot Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas muzeju un bojā gājušā grupas basģitārista Gundara Mauševica (Mumiņa) atdusas vietu Baložu kapsētā.”

‘’Jelgavas Vēstnesis’’29.10.2015 – Ilze Knusle-Jankevica ‘’Pagājušajā nedēļā oficiāli atklāts projekts ‘’Sporto visa klase’’, kas paredz, ka projektā iesaistītajām klasēm būs piecas sporta stundas nedēļā standartā noteikto divu vietā, arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem. ‘’Klašu iesaistīšanās šajā projektā ir vērtējama pozitīvi, jo tā mērķis ir panākt, lai skolēni iegūtu kustību prieku. Turklāt tas liek arī citiem aizdomāties, ka kustības un fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas. Tas arī ir pats galvenais – lai sabiedrībā veidotos izpratne, ka bērniem ir jākustas,’’uzsver Sporta servisa centra direktora vietniece Maija Actiņa. Viņa norāda, ka Jelgavā tiks rīkots savs projekta atklāšanas pasākums. Tas notiks novembra sākumā.
Sporta servisa centrs sola, ka visām trīs(Tehnoloģiju vidusskolas 3m2 starp tām) jaunajām projekta dalībniecēm tiks ‘’piešķirts’’ savs olimpiskais audzinātājs, ar kuriem klases iepazīsies Jelgavas projekta atklāšanas pasākumā.’’

3.11.2015 – poļu dzejas pēcpusdienā Alberts Vanags 12.h runāja Ādama Mickēviča dzejoli ”Vēstule M.”.

”Zemgales Ziņas” 12.11.2015 – ”Izstādē Saeimas namā starp fotokonkursa uzvarētājiem arī Monta Ševļakova no Tehnoloģiju vidusskolas”

”Zemgales Ziņas” 12.11.2015 – ”Lāčplēša dienas rītā pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un pedagogi pulcējās pie skolas, kur visus uzrunāja direktores vietniece audzināšanas darbā Aija Treija, iedvesmojot skolēnus būt savas zemes un valsts patriotiem. Godināt un pieminēt kritušos brīvības cīnītājus aicināja jaunievēlētais skolas pašpārvaldes prezidents Mikus Krišs Novads no 10.i klases.
Pēc tam visa skola devās uz sporta laukumu, kur vienotā aplī dzijas kamolā ietina sarkanbaltsarkanas sirdis. Iepriekš jau padomāts, lai uz katras no tām būtu skolēna vai skolotāja vārds. Lielais dzijas kamols simbolizēs skolas vienotību svētku laikā. Pasākuma muzikālo pavadījumu ar akordeonu un saksofonu nodrošināja skolotājs Kārlis Krusts un Klāvs Uškāns no Jelgavas Mūzikas vidusskolas.
Kā atzina skolēni, pasākums šķitis ļoti saviļņojošs, jo šāda kamola sirsnīga tīšana notiek pirmo reizi skolas vēsturē.
Skolā Patriotu nedēļa turpinās ar dažādiem pasākumiem. Dažas stundas vēlāk aktu zālē notika pazīstamās vīru kopas «Vilki» koncerts, bet vakarā skolēni un pedagogi dodas tradicionālajā lāpu gājienā no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem.
Savukārt 12. novembrī Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas 6.–9. klašu audzēkņi piedalīsies dziesmu karos, lai noskaidrotu, kura klase ir atraktīvākā, muzikālākā un patriotiskākā.
Pirmdien, 16. novembrī, 1.–3. klašu audzēkņi piedalīsies viktorīnā «Mana Latvija», kurā mazākie mācīsies valsts himnu, minēs mīklas, iepazīsies ar Latvijai raksturīgo, kas mūsu zemi padara tik īpašu.
Visu klašu skolēni vairāk nekā nedēļu uz skolu nes svecītes, lai 18. novembra vakarā tās aizdegtu jauniešu veidotajā sveču kompozīcijā «Latvija uguns zīmēs» Hercoga Jēkaba laukumā.
Lai jauka svētku nedēļa!”
CUGj1SBWwAEXBh9

Dzejas konkurss “Es nāku no savām mājām” 19.11.2015.1273742926dzejaskonk_15_002

”Zemgales Ziņas” 20.11.2015 Lāsma Antoneviča – ”Pedagogu arodbiedrība aicina vecākus 27.novembrī uz izglītības iestādēm nevest savus bērnus, tādējādi paužot atbalstu streikojošajiem skolotājiem…..arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola lēma par labu dalībai vienas dienas brīdinājuma streikam.”

”Jelgavas Vēstnesis”20.11.2015 – ”Projektā ”Sporto visa klase” olimpiskais audzinātājs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3.m2 klasei – bijušais šķēpmetējs un leģendārā šķēpmetēja Jāņa Lūša dēls Voldemārs Lūsis. Skolēni sportos piecas reizes nedēļā un piedalīsies sacensībās, bet olimpiskie audzinātāji atbalstīs, motivēs, palīdzēs ar padomu.”

2

”Zemgales Ziņas” 20.11.2015 Maija Laizāne – ”Ar kopīgu atklāšanas pasākumu Zemgales Olimpiskajā centrā oficiāli tika apstiprināts ”olimpiskais audzinātājs” arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3.m2 klasei –  Atēnu un Sidnejas olimpisko spēļu dalībnieks šķēpmetējs  Voldemārs Lūsis.”

1273742926KoperniksVarsava_15_005

Kopernika centrs Varšavā 20.11.2015 – skolēnu mācību ekskursija par labiem sasniegumiem mācībās un inženierzinātņu jomā.

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 26.11.2015 – ‘’Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2015.gada 9.decembrī plkst.18 organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU 2016./2017.m.g.1.klašu skolēniem un vecākiem.’’

‘’Zemgales Ziņas’’ 26.11.2015 – ‘’Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2015.gada 9.decembrī plkst.18 organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU 2016./2017.m.g.1.klašu skolēniem un vecākiem.’’

1273742926aspired_15_005 1273742926aspired_15_012

Aspired darbnīcas 30.11.2015 - divas darbnīcās vidusskolas klasēm par klimata izmaiņām.

2

”Zemgales Ziņas” 1.12.2015 – Gaitis Grūtups – ”Stāstot par savām domām un izjūtām atmodas laikā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā vakar viesojās Latvijas Tautas frontes kādreizējais līderis Dainis Īvāns un par Latvijas neatkarību balsojušās Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāte Velta Čebotarenoka. Viņi atklāja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošo izstādi ”Baltijas brīvības ceļš”.
Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vēstures skolotāja stāsta, ka izstādi apskatīs ne tikai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, bet arī citu Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņi.”

CVNDYgpWUAA0YQ4

2.decembris – limonādes Lotte Ziemassvētku kartīšu zīmēšanas konkursā balvas saņēma 2.a un 3.m2 klase.

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 3.12.2015 – ‘’Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2015.gada 9.decembrī plkst.18 organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU 2016./2017.m.g.1.klašu skolēniem un vecākiem.’’

4.decembris - Valsts neklāties komandu matemātikas olimpiādē “Atvērtā kopa” mūsu komandām – 7.m “Brīnumi” un 10.i “Kubiksakne” – ATZINĪBA.

”Zemgales Ziņas” 4.12.2015 – Santa Logina ”Jaunieši vēlas būt radoši, sportot un apmeklēt kino” – ”…Arī pirms foruma jaunieši varēja iesūtīt idejas – kopā tika saņemta 141 iecere. Visvairāk ideju(78) radījuši 4.vidusskolas audzēkņi, otrajā vietā – Tehnoloģiju vidusskola (42)…..”

‘’Zemgales Ziņas’’10.12.2015 – Agnese Leiburga ‘’Videi draudzīgas sveces ar senām zīmēm’’ – ‘’…Meklējot tehnisko risinājumu, Ilze Gamorja uzzināja par trīsdimensiju printera plašajām iespējām un to, ka tāds ir arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Tā tapuši pamata šabloni svecēm…..’’

”Jelgavas Vēstnesis”17.12.2015 Sintija Čepanone – ”Nākamajā gadā mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2016.gadā būs septiņi gadi. Reģistrācija izglītības uzsākšanai sāksies pirmdien, 4.janvārī, tādējādi vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir jāpieņem lēmums, kurā skolā pēc obligātās pirmsskolas izglītības apguves bērns uzsāks mācības. Topošo pirmklasnieku var pieteikt mācībām Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, …..
Saskaņā ar Izglītības pārvaldes informāciju 2016./2017. mācību gadā skolas gaitas 1.klasē jāuzsāk 752 bērniem: Tehnoloģiju vidusskolā – 60,……”

Decembris – Ziemassvētku noskaņas mēnesis –  gan aktivitātes, gan izklaides, gan mācību sasniegumu kopskats, gan laipna viesu uzņemšana, gan piparkūku smarža.

”Zemgales Ziņas”5.01.2016 Lāsma Antoneviča – ”…Abas plānotās 1.klases jau pirmajās stundās izdevies nokomplektēt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai, kas pirmklasniekiem piedāvā matemātikas, dabaszinību un tehnikas, kā arī profesionāli orientētā virziena programmas.”

‘’Jelgavas Vēstnesis’’7.01.2016 Ģirts Pommers – ‘’..Šobrīd no plānotajām 752 pimklasnieku vietām brīvas joprojām ir 228, taču situācija mainās katru stundu. 5.janvārī pirmklasnieku reģistrēšana 1.klasēs noslēdzās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – aizpildītas visas 60 vietas.’’

”Inženieru sarunas” 08.01.2016 ar ainavu arhitektu.
Sarunas vadīja mūsu skolas absolvente Diāna Lukjanska, tiekoties ar 10.i un 12.i klases skolēniem. Diāna LLU ir ieguvusi bakalaura grādu ainavu arhitektūrā. Pēc neliela darba posma, sāka meklēt iespējas iegūt maģistra grādu, un pieņēma drosmīgu lēmumu to darīt Vāgeningenas Universitātē Nīderlandē.
Jaunieši uzzināja, ka ainavu arhitekts nodarbojas ne tikai ar piemājas dārzu un pilsētu parku labiekārtošanu, bet arī ar ekonomiski pasīvu ciematu un mazpilsētu vides labiekārtošanu, bada problēmu risināšanu, projektējot ekoloģiskas lauksaimniecības platības, projektē sistēmas, kas atveseļo dabisko vidi atkritumu izgāztuvēs utt.
Diāna izstrādā darbu par Jelgavas pilsētas pagalmu labiekārtošanu. Skolēni piedalās darbā ar anketas aizpildīšanu, kurās kā Jelgavas iedzīvotāji var izteikt savu viedokli par pagalmu iekārtojuma problēmām, izteikt savus ierosinājumus uzlabojumiem. Iespējama arī turpmāka skolēnu sadarbība ar Diānu.

‘’Jelgavas Vēstnesis’’11.01.2016 – Sintija Čepanone
”Šis ir jau otrais gads, kad pasniegta šāda stipendija. Pērn noteicošā bija atzīme ķīmijā, savukārt šogad, lai saņemtu naudas balvu, papildus tika ņemts vērā arī vērtējums bioloģijā.
Jāpiebilst, ka, apbalvojot centīgākos 11. un 12. klašu skolēnus, uzņēmums sadarbībā ar Izglītības pārvaldi cer sekmēt un stimulēt jauniešu centību eksaktajos priekšmetos, turklāt vairāki skolēni «PET Baltija» sarūpēto stipendiju saņēma jau otro reizi.
«Izglītības mērķis ir panākt, lai jaunietis pēc skolas absolvēšanas prot izveidot pats savu uzņēmumu. Tas, vai to dara vai ne, ir paša izvēle, bet galvenais, lai prot! Gribu vēlēt, lai esat stingri izlēmuši savas dzīves tālāko ceļu, lai stiprinātu ražošanu Latvijā un lai saredzētu savu nākotni Latvijā un Jelgavā!» uzrunājot jauniešus un viņu pedagogus, vēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, sakot paldies gan pedagogiem un jauniešiem, kuri uzrādījuši labas sekmes eksaktajos priekšmetos, gan arī uzņēmumam «PET Baltija», kurš to novērtējis ar naudas balvu: ««PET Baltija» ir sociāli atbildīgs uzņēmums un rūpējas gan par saviem darbiniekiem, gan par to, lai uzņēmumam būtu jauni darbinieki.»
«Ja viss izdosies, kā plānots, tad jau pēc dažiem gadiem šeit būs polimēra parks – ar divreiz lielāku jaudu, ar divreiz vairāk darbiniekiem. Iespējams, jūs būsiet tie, kas strādās mūsu polimēra parkā!» uzrunājot jauniešus, norādīja «Eco Baltija» grupas, kurā ietilpst uzņēmums «PET Baltija», padomes priekšsēdētāja vietniece Undīne Būde, vērtējot, ka uzņēmuma naudas prēmija pasniegta «pieaugušiem un pašapzinīgiem cilvēkiem».

img1900

img1902
Jāpiebilst, ka līdztekus skolēniem  paldies teikts arī pedagogiem (Baibai Balodei- Lukjanskai un Veronikai Miglānei no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas), kuri jauniešiem palīdzējuši gūt panākumus.
Skolēni, kas saņēma AS «PET Baltija» vienreizēju naudas balvu 40eiro par augstiem sasniegumiem bioloģijā un ķīmijā 2015./2016. mācību gada I. semestrī
2. Andrejevs Arturs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 11. klase
3. Hnikins Jevgēnijs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 11. klase
4. Sarmule Anete Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 11. klase
5. Furmanovs Ņikita Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 12. klase
6. Mazurs Artūrs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 12. klase
7. Lauva Santa Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 12. klase ”.

”Zemgales Ziņas”14.01.2016 – ”Jelgavas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību organizētajā konkursā 9.klašu skolēniem ”B-Ķ-F” piedalījās arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas komanda.
Konkursa sākumā katra komanda sevi prezentēja, izdomājot savu nosaukumu un devīzi. Skolēniem bija jāveic teorētiskie un praktiskie uzdevumi, kas saistīti ar ķīmijas, bioloģijas un fizikas tēmām. Savukārt praktiski radošajos uzdevumos tika pārbaudītas skolēnu prasmes analizēt, novērot, pamatot savu viedokli, pētnieciskās prasmes, kā arī strādāt komandā.
Konkursa dalībnieki saņēma ZRKAC atzinības rakstus.”

”Zemgales Ziņas”19.01.2016
210568__569e2e921dc7b.jpg

Šorīt klases stunda Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vecākajiem skolēniem sākās nevis kā parasti, bet skolas pagalmā, turpinot tradīciju atcerēties barikāžu notikumus, sildoties ap ugunskuru.
Vidusskolēniem pēc jaunsargu defilē bija iespēja uzklausīt skolotāju – barikāžu dalībnieku – Vitas Hermanes un Andreja Sālzirņa atmiņas par 25 gadus seniem notikumiem.
Pasākumu papildināja projekcijas un jauniešu priekšnesumi.
Barikādes atgādina par ticību sapņiem un ideāliem, tāpēc arī skolēni paši uzrunāja savus vienaudžus par viņu šodienas sapņiem par Latviju – tās ir stipras ģimenes, lepnums par savu valodu, spēja pieņemt citas kultūras un sargāt savējo, dabas aizsardzība un aktīva iesaistīšanās pašiem savas valsts veidošanā.
Foto: Maksims Šaldajevs

”Kvadrātsakne” janvāris- nr1- 2016 – ”20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” - ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vecākās klases plkst.8.30 šī gada 19.janvārī pulcējas skolas pagalmā pie spoži degoša ugunskuru, karstas tējas un gardām maizītēm, kā arī smeldzīgām dziesmām un atmiņu, un apceres pilnām sarunām. Šāds pasākums jau mums ir kā tradīcija, pieminot barikāžu laiku. Un man kā 10 . klases vidusskolniecei bija neaprakstāmas sajūtas piedalīties šajā atceres brīdī. Droši vien līdzīgas noskaņas pārņēma katru, kas vēsā janvāra rīta krēslā pulcējās pie šī piemiņas ugunskura. Visus pārsteidza jaunsargu defilē, tā precīzais, ritmiskais un saskaņotais izpildījums. Iespējams, kādam straujāk iepukstējās sirds un prātā sarosījās doma, ka viņš arī tā gribētu iemācīties. Te gan jāatgādina, ka darbošanās Jaunsargos ir saistīta ar pamatīgu fizisko slodzi, disciplīnu un patriotisma apziņu, bet Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni – M.Ševļakova, M.Grigrjrvs un E.Krusts – jaunsargi – varētu būt labi padomdevēji šajā jomā. Skolotāju V.Hermanes un A.Sālzirņa atmiņu stāsti par barikāžu laikiem mudināja saprast, ka mūsu neatkarīgā valsts nav tāpat vien viegli un brīvi radusies, tā ir apzināti izcīnīta gan riskējot ar dzīvību, gan arī zaudējot citu cilvēku dzīvības. Tas bija izšķiršanās un sevis apliecināšanas laiks, kad savas valsts ideja bija katram jāizlaiž caur sirdi. Nopietni svinīgo noskaņu papildināja skolēnu pārdomas par savu sapni – Latviju. Dažus tekstus arī publicējam. * Mēs dzīvojam valstī, kur izcili sportisti, zinātnieki, dziedātāji un rakstnieki. Bet kā mums pietrūkst? Mums pietrūkst lepnuma sirdī un laipnības dvēselē. Mēs gribam būt katrs par sevi, nevis viens par visiem. Es gribētu, lai ik dienas laipnības pilno cilvēku būtu vairāk par tiem, kuri skauž un vēl ļaunu. Es gribētu, lai ikviena mute – gan maza, gan liela – būtu paēdusi. Es vēlētos vienmēr lepni teikt – esmu latviete! *Vēlētos Latviju redzēt tīru un skaistu un cilvēkus – labsirdīgākus. Nevēlos redzēt mūsu attiecībās naidu un pārmetumus. Naids tikai mūs nospiež zemākā līmenī. Vēlētos, lai katrā ģimenē ir laime, kaut neliela, bet ir. Nevēlētos, lai Latvijā šķirotu un apsmietu cilvēkus viņu izskata dēļ. *Vēlos redzēt latviešus kā cilvēkus, kuri prot ne tikai grandiozi sapņot, bet arī sekot šiem sapņiem ar patiesu aizrautību. Tad neviens nebūs spējīgs tos apturēt. Latviešiem nepieciešama tāda sajūta kā ugunīga pašiedvesma. Tā piepildītu katra dzīvi ar kaut ko īpašu. Latvieši nedrīkst ieslīgt rutīnā, pesimismā un neiecietībā. Tas, kas mums liekas neciešams citos, patiesībā ir mūsos, tikai mēs nespējam to izpaust un apslāpējam. *Es vēlētos redzēt cilvēkos vairāk patriotisma, it īpaši jauniešos, lai viņi izjustu piederību savai valstij. Vēlētos redzēt Latvijas vidi tādu, lai mums nebūtu par to jākaunas un lai mūsu bērni un mazbērni būtu mums pateicīgi par to. Es vēlētos, lai mūsu valsti respektē citi un tajā ieklausās. *Es gribētu redzēt vienotību arī ikdienā, nevis tikai svētkos. Es gribētu redzēt sakoptu apkārtni, nevis papīrus un plastmasas pudeļu kaudzes. Es gribētu latvisku Latviju, nevis svešu kultūru piedrazotu. Es vēlētos, lai bērnos tiktu ieaudzinātas kārtīgas vērtības, nevis tikai visat- ļautība un eogisms. Es gribētu redzēt, kā mūsu mazā valsts izceļas ar kaut ko savu un īpašu uz lielo valstu fona. *Latviju es vēlētos redzēt kā vienu no pasaules attīstītākajām valstīm, lai šeit ir rūpniecība, gudri un zinoši cilvēki. Es vēlos, lai mums rastos stipras ģimenes un dzimtu laimīgi bērni, lai cilvēki nebrauktu prom, bet paliktu un palīdzētu attīstīt savu zemi. *Es vēlos redzēt cilvēkos mīlestību pret mūsu valsti, gribu redzēt un just patriotisma garu visos, kas ir man blakus. Vēlos redzēt patiesu cīņas sparu un neatlaidību. Latvijas daba ir unikāla. Katrs koks šajā zemē ir iesakņojies tiktāl, ka nelīdzēs pat nociršana vai izrakšana, tas paliks šeit mūžu mūžos.Tāpat vēlos šeit palikt arī es – uz visiem laikiem.Vēlos, lai šeit uzsāk savas bērnības gaitas manas atvases, vēlos, lai šeit viņi vecumdienās auklētu savus mazbērnus. Es gribu redzēt daudz mazo bērnu sejiņu mūsu valsts piemiņas pasākumos, kur to acis un sirdis uztver pagātnes stāstus, lai nestu tos tālāk. To visu es ceru un gribu redzēt savā valstī – savā Latvijā. Ugunskurs kuras šajā rīta agrumā, Sveču gaisma kā acis , Ikviens grib just un būt svarīgs šai Latvijai, Sirdī sajust un atmiņās veldzēties, Blakusstāvošajam droši līdzi dziedāt , Lai sajūtas, kas sirds dziļumos mīt, Nostātos līdzās mums šodien. Un kur tad vēl silta tēja, ugunskurs un dziesmas. Sajūtas bija neaizmirstamas, jo skolēnos patiess varēja redzēt to līdzjūtības un vienotības sajūtu. Es domāju, ka šinī dienā ikkatrs juta ko īpašu, varēja sirdi sasildīt un justies pacilāts, ka dzīvojam brīvi.” S.Višņauska 10.i (Paldies visiem vidusskolēniem, kas atļāva publicēt savus tekstus)

”Zemgales Ziņas”19.01.2016 Uldis Veilands – ”Izvērtējot izstādes un mākslinieku darbus laika posmā no 2015.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim, neatkarīgo ekspertu darba grupa Vilhelma Purvīša balvai, kas tiks pasniegta 2017.gada februārī, nominējusi trīs autorus Arturu Bērziņu, Kristu Dzudzilo un Maiju Kurševu.
Protams, ievērību pelnījuši visi trīs, bet M.Kurševa ”Ziņu” lasītājus varētu saistīt mūsu novadniece, kas savulaik beigusi  Jelgavas 1.ģimnāziju.
Purvīša  balvas nominante pašlaik atrodas ārpus Latvijas robežām.Plašāka intervija būs vēlāk.
Maiju Kurševu nākamajai Purvīša balvai izvirzīja par darbu ”Dzīvesprieks”.”

Pilsētas latviešu valodas olimpiādē:

2.vieta - Jekaterinai Kaveckai (12.h)
Skolotājai Ilze Ulmane

2

‘’Zemgales Ziņas’’21.01.2016 Maija Laizāne – ‘’VEF LATVIJAS JAUNATNES BASKETBOLA LĪGAS projekta ‘’Basketbols aicina’’ sezonas kārtējais  pasākums Zemgales Olimpiskajā centrā vakar pulcēja Jelgavas 4.vidusskolas un Tehnoloģiju vidusskolas pirmo un otro klašu skolēnus.
‘’Stundās esam ņēmuši bumbu spēļu elementus, un prieks, ka arī sarežģītāki vingrinājumi daudziem jau itin labi izdodas,’’ vērodama savējos no malas, sprieda Tehnoloģiju vidusskolas sporta skolotāja Santa Lorence. Arī vēlme piedalīties pirmo un otro klašu bērniem bijusi liela, un grūti pat nācies izvēlēties, kuri desmit no katras klases tiks uz trennera Matīsa Rožlapas vadīto nodarbību.
Kopīgās trenniņdienas ieguvumi – jaunas iemaņas oranžās bumbas pārvaldīšanā, Tkrekls ar projekta simboliku, atmiņas par tikšanos ar ‘’īstiem’’ basketbolistiem un dažam varbūt arī pavērsiens BJSS Basketbola nodaļas virzienā. ’’

”Zemgales Ziņas” 21.01.2016 Santa Logina – ”Dzestrajā otrdienas rītā, kura debesis, saulei lecot, krāsojās tikpat sarkanas kā skolas pagalmā iekurtā ugunskura liesmas, 25 gadus senā pagātnē pārcēlās skolas pedagogi Andrejs Sālzirnis un Vita Hermane, kuri dalījās toreiz pieredzētajās sajūtās. A.Sālzirnis atmiņas, ka skolā aktīvi darbojās Tautas frontes grupa. Televīzijas torni Rīgā sargāt devās gan skolotāji, gan skolotājas. Televīzijas studijas foajē bijis pilns ar cilvēkiem, daļa pat paņēmusi līdzi matračus, uz kuriem atpūsties. Jelgavas ”Lauktehnikas” tehnikas bāzes kolonna., kas skaitījās padomju armijas rindās, kā viena no pirmajām sasniedza Rīgu un bija gatava darboties pret padomju karaspēku, skolotājas minēja šo interesanto faktu. ”Galvenais, kas manī toreiz radīja un vēl tagad rada apbrīnu, bija tā lielā tautas vienotība, ka mums sava Latvija  ir jāaizstāv. Diemžēl mūsdienās šīs vienotības dažkārt pietrūkst,”tā A.Sālzirnis.
Pirmais brīdis, kad skolotāja V.Hermane apzinājās situācijas nopietnību, bija, kad padomju tanki devās Viļņas televīzijas virzienā, braucot pāri dzīviem cilvēkiem. Kad, jau esot Zaķusalā, saņemtas instrukcijas, kā rīkoties tanku uzbrukumu gadījumā, nākusi apjausma, ka gadīties var visādi, bet mājās taču palikuši divi mazi bērni. ‘’Mēs tur stāvējām un vienojāmies, ka tankiem ceļu nedosim. Tā vienotības un apņēmības sajūta nav vārdos aprakstāma. No vienas puses, priecājos, ka man toreiz dūša nenotrīcēja un es piedalījos barikādēs. No otras puses, domāju, ka jaunībai ir savs dullums. Bet es tur biju un piedalījos. Man Latvija ir tik dziļi sirdī, ka, ja ne gluži ar savām asinīm, tad sirdi un dvēseli esmu par šo valsti. Ja mēs neesam Latviju caur savu sirdi un dvēseli izlaiduši, tad īsta dzimtene tā mums nebūs,’’ pārliecināta V.Hermane.
Pasākumā viesojās arī Jelgavas jaunsargi un Jelgavas zemessargu komandieris Ilmārs Džeņevs, kurš aicināja jauniešus novērtēt, ka viņiem šodien ir dota izvēle. Tāpat viņš aicināja darīt visu, lai barikāžu laiks nekad vairs neatkārtotos, un topošos skolas absolventus apsvērt militārās karjeras iespēju.
Lai gan ‘’Ziņu’’ uzrunātie 10.i klases audzēkņi barikāžu laiku nav piedzīvojuši, viņi norāda – ja būtu vajadzība, viņi tajās piedalītos. Anastasija Bondareva teic – tā laika notikumi unvienotības gars viņu iedvesmo darboties kaut vai skolas labā, jo tā viņa var palīdzēt augt pilsētai. Barikādēs piedalījies Anastasijas brāļa sievas tēvs, kura ģimene to atceras kā trauksmainu, taču tajā pašā laikā vienojošu notikumu. Jaunsargs Kārlis Valainis domā, ka saliedētība bija viens no iemesliem, kas viņa tētim un citiem klātesošajiem palīdzēja nosargāt Ministra kabineta ēku. Pēc Kārļa domām, barikādes nepieredzējušajai paaudzei tas laiks nekad nebūs tikpat nozīmīgs kā to pieredzējušajiem. ‘’Cik man vecāki stāstījuši, galvenā bija sajūta, ka nav jēgas cīnīties ar ieročiem, bet jāuzsver, ka tauta ir vienota un ka tai pat liels spēks nevar neko izdarīt,’’ stāstaArtis Galvanovskis, kura vecāki arī bijuši klāt svarīgajos notikumos. Puisis labprāt gribētu vairāk barikāžu laika atceres pasākumu, tai skaitā arī pilsētas mērogā.
Pasākumā vidusskolēni arī dalījās savos sapņos par Latviju.’’

Valsts bioloģijas 38.olimpiādē:
atzinība - Artim Galvanovskim (10.i),  skolotāja Baiba Balode- Lukjanska.

Pilsētas vēstures 22. olimpiādē:
atzinība - Edvartam Krustam (9.m), skolotāja Ruta Dišereite.

Pilsētas angļu valodas olimpiādē:
2.vieta - Kristiānai Kadrijai Sīlei (11.i), skolotāja Agnese Amstere.

8.-9.klašu  zēnu komanda  (Regnārs Jansons, Mareks Grigorjevs, Andris Buske, Hugo Ernests Akonts, Edijs Kozlovs, Artūrs Pontaks, Reinis Gūtmanis, Roberts Cimdiņš) -  1. vieta Jelgavas pilsētas 45. skolēnu spartakiādē volejbolā.

”Kvadrātsakne” janvāris- nr1- 2016  - ”Pirmie soļi inženiera profesijas virzienā.”
” Dzīve un pasaule top arvien raibāka. Visdažādākajās nozīmēs. Arī 21.gadsimtā sastopamās profesijas kļūst arvien specifiskākas, sazarotākas, gandrīz katrā jomā nepieciešami ļoti smalkas specializācijas pārstāvji, jo zinātne un tehnika attīstās strauji, ieviešot jaunas nozares, kurām savukārt vajadzīgi darbinieki. Pēc spēciālistu atzinumiem pašlaik visvairāk ir nepieciešami darbinieki metālapstrādē, mašīnbūvē un elektronikā, kokapstrādē, IT un globālo biznesa pakalpojumu jomā. Tāpēc arī katra skola cenšas veidot vidusskolas klases ar dažādām mācību programmām, lai savlaicīgi orientētu un sagatavotu skolēnus profesiju izvēlei. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola no pārējām pilsētas izglītības iestādēm atšķiras ar inženierzinātņu klasēm, kas skolēniem palīdz sagatavoties inženieru profesijas studijām gan Latvijas Lauksaimniecības universitātē, gan Rīgas Tehniskajā universitātē. Šajās augstskolās katru gadu iestājas krietna daļa kārtējās 12.i klases absolventu, un septembrī 10.i klasē atkal mācības uzsāk jauna inženieru klase. Skolas avīze lūdza šīs klases skolēnu Māri Būmani izteikt savu viedokli par pirmajiem iespaidiem vidusskolas gaitās. Māris jau pamatskolā interesējās par arhitekta profesiju un kopā ar klasesbiedru izveidoja sekmīgu pētniecisko darbu par Jelgavas tiltiem, iegūstot godalgotu vietu pilsētas konkursā, tā ka izvēle mācīties inženieru klasē nebija nejauša. Māris atzīst, ka vidusskolas pirmais semestris bija pārsteigumu pilns. Viņš jau bija noskaņojies, ka fizika, matemātika un vispār dabaszinātnes ieņems lielāko vietu viņa stundu plānā. Par to bija jau priekšstats no pamatskolas gadiem, bet kaut kas pavisam jauns ir tehniskā grafika, kas ir īpaši nepieciešama visām inženieru specialitātēm un arī 10.i klases skolēniem sagādā krietnas galvassāpes. Bet katrs sākums jau ir grūts, un ar šī mācību priekšmeta puniem un zilumiem ir sastapušies visu inženieru klašu skolēni. Liels pluss ir tas, ka skolotājs O.Vronskis ir LLU pasniedzējs, ieguvis arī doktora grādu, tāpēc viņš jau nu vislabāk saprot, kādas zināšanas būs nepieciešamas topošajiem inženieriem. Savukārt 12.klasē notiks jau pavisam konkrēta iepazīšanās ar augstskolu, jo LLU auditorijās un laboratorijās skolēni apgūs mācību priekšmetu, ko sauc par mehatroniku un kas ir mehānikas un elektronikas apvienojums. 10.i klase un audzinātāja skolotāja A.Dunce 1.septembrī.  10.i klasē mācās 24 skolēni, no kuriem 19 ir zēni,kas gan nav nekas pārsteidzošs, jo tradicionāli jau ir izveidojies priekšstats, ka inženieris ir vairāk vīriešu profesija, kaut arī mūsdienās jau sen tā vairs nav, bet mīti ir spēcīgi un tik ātri negaist. Zēniem, protams, arī meitenēm, ir iespēja apgūt arī metinātāja profesiju un iegūt attiecīgu izglītības dokumentu, kas nodrošina iespēju strādāt šajā specialitātē. Vēl papildus var mācīties CNC darbagaldu programmēšanu, kas arī ir ļoti perspektīva joma, jo pārsvarā jau tagad lielā- kajā daļā uzņēmumu darbagaldi strādā ar datorprogrammu palīdzību. Skolēni apmeklē arī Microsoft IT akadēmiju, kas palīdzēs nākotnē jau nopelnīt. Protams, jāapgūst arī visi pārējie mācību priekšmeti, tāpēc slodze veidojas diezgan pamatīga, tas ir, ja skolēns regulāri mācās un ir nolēmis vidusskolu pabeigt. Bet vienmēr jau var atrast laiku arī saviem vaļaspriekiem – sportam, deju, dziedāšanas, teātra pulciņu nodarbībām, kā arī aktīvam darbam skolēnu pašpārvaldē, kur iesaistījusies krietna daļa mūsu klases, skolas prezidentu Miku Krišu Novadu ieskaitot. Redziet, par garlaicību nevaram sūdzēties un to arī nedarām, jo reizēm vēl paspējam kādu skolotāju mācību stundās nokaitināt, jo atļautības robežas taču jāpārbauda, taču faktiski jau saprotam, ka ar to īpaši lepoties nevajadzētu. Ceram, ka, audzinātājas un matemātikas skolotājas A.Dunces stingrās rokas vadīti, veiksmīgi nonāksim līdz 12.klases izlaidumam.” M.Būmanis 10.i

”Kvadrātsakne” janvāris- nr1- 2016 – ”Arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola ir iesaistījusies ”Draudzīgā aicinājuma”pasākumā, un skolas bibliotēka aicina gan skolēnu, gan viņu vecākus, gan skolotājus atbalstīt lielus un mazus lasītājus, dāvinot grāmatas bibliotēkai.
Pašlaik grāmatu krājums ir papildinājies ar 45 jauniem, interesantiem, skaistiem izdevumiem. Pasākums vēl turpinās, un visi tiek aicināti tajā iesaistīties. Skolas bibliotēkā ir jaukas uzlīmes, ko ievietot grāmatās un kas vēl pēc gadiem apliecinās, tieši kurš šo izdevumu ir dāvājis.”

2.02.2016 ZRKAC konkursā “Droši un radoši informācijas pasaulē”  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3.klašu komanda atzīta par VISZINOŠĀKO!
1.vieta - Ralfs Dārznieks, Sandis Grīnbergs, Evelīna Liepa, Laura Kudinova, Kristers Dalbiņš.
Skolotāji Santa Zaremba, Regīna Jurjāne, Ivars Bahmanis

Pilsētas krievu valodas olimpiādē:
atzinība - Ksenija Furmanova (10.i), Amanda Zariņa (11.i)
Skolotājas –  TamāraiŠembele un Svetlana Anševica

Pilsētas fizikas olimpiādē:
3.vieta - Artis Galvanovskis (10.i)
3.vieta - Mikus Krišs Novads (10.i)
3.vieta - Kārlis Valainis (10.i)
3.vieta - Santa Lauva (12.i)
Skolotājs Andrejs Sālzirnis

9.02.2016 - 3.klašu ģimeņu sporta diena.

Pilsētas matemātikas olimpiādē:
2.vieta - Santa Lauva (12.i)
atzinība - Jevgēnijs Hnikins (11.i)
Skolotājas Dzintra Kancēviča un Antra Dunce

12.02.2016 – ZPD skolas konference.
Skolēns, temats, sekcija, darba vadītājs:

 • Santa Lauva (12i) “Salikumu skaita noteikšanas problēma acteku kristālā” (matemātika, fizika), skolotāja  Antra Dunce;
 • Līva Jansone (12.h) “Nestandarta uzdevumi matemātisko spēju attīstībai sākumskolā” (matemātika, fizika), skolotāja Dzintra Ozola;
 • Artūrs Mazurs (12.i) “Dzesēšanas iekārta ar Peltjē elementu”, (inženierzinātnes, informātika), skolotājs Aivars Kaķītis;
 • Artūrs Andrejevs (11.i) “Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mikroskopijas pētnieciskā metodē” (inženierzinātnes, informātika), skolotāja Ilona Stūrāne;
 • Sanijs Zajacs (11.i) “Publiski pieejamā interneta drošība Jelgavā” (inženierzinātnes, informātika), skolotājs Kaspars Antonevičs;
 • Santa Bebre (12.i) “Nebanku kredītdevēji” (ekonomika), skolotāja Ilze Skudra;
 • Kristaps Rupmanis (12.i) “Bezdarbnieku iespējas atgriezties darba tirgū” (ekonomika), skolotāja Ilze Skudra;
 • Jekaterina Kavecka (12.h) “Neliterārās leksikas lietojums T.R.Notara grāmatā “Belašs jeb vilcienā lasāma grāmata”” (latviešu valoda un literatūrzinātne), skolotāja Ilze Ulmane;
 • Reinis Mākulis (12.h) “Simboli japāņu studijas “Ghibli” multfilmās” (latviešu valoda un literatūrzinātne), skolotāja Ilze Ulmane;
 • Matijs Lode, Jānis Circenis, Monta Ševļakova (12.i) “Jaunsargu 501. vienības vērtības un to atspoguļojums A. Grīna romānā “Dvēseļu putenis”” (vēsture, kulturoloģija,socioloģija, māksla), skolotāja Ruta Dišereite.

CbAhzODWIAE2B69

12.02.2016 – Valentīndienas balle ”Princese un princis”.

CbWKFIEWIAUqlzJ

Pilsētas skatuves runas konkursā:
2.vieta - Madarai Harju (1.m)
2.vieta - Karīnai Sīlei (6.m)
atzinība - Raivo Zimelim (1.m)
atzinība - Evelīnai Ribčinskai (2.m)
Skolotājas Dace Jubalte, Santa Gindra un Aija Treija.

Pilsētas ekonomikas olimpiādē:
2.vieta - Jevgēnijs Hnikins (11.i)
3.vieta - Mikus Krišs Novads (10.i)
Skolotāja Ināra Radčenko.

Pilsētas krievu valodas olimpiādē:
3.vieta - Ilona Kabanova (8.m)
atzinība - Antoņina Maksimova (7.m)
Skolotājas Tamāra Šembele un Svetlana Anševica.

Jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē!”
2.vieta - Elizabete Akermane un Krista Tkačova (8.m)
Skolotāji Baiba Balode Lukjanska un Ivars Bahmanis.

”Zemgales Ziņas” 23.02.2016 – Alise Gubene – ”Ikgadējais jauno vides pētnieku forums ”Skolēni eksperimentē”, šogad pulcējis vairāk nekā 30 1.-9.klašu vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņu, kuri pētījuši apkārtējo vidi un nodevušies eksperimentiem kā individuāli, tā grupās.
Otrajā vietā ierindojās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 8.klases skolnieces Elizabete Akermane un Krista Tkačova ar darbu ”Sēklu dīgstspēja ”Lego” siltumnīcā”. Meitenes salīdzināja, kā dīgst dažādas sēklas podiņā un robotizēti automatizētā ”Lego” siltumnīcā. Eksperimentam viena no skolniecēm pati ieprogrammēja vajadzīgo temperatūru, kas nepieciešama augu attīstībai. Ja temperatūra tiek pārsniegta, tiek nodrošināta ventilācija.”

Pilsētas vācu valodas olimpiādē:
1.vieta - Di Blasio Maikls Antonio (8.b)
Skolotāja Maruta Gāle.

Pilsētas ķīmijas olimpiādē:
2.vieta - Artim Galvanovskim (10.i)
Skolotāja Veronika Miglāne.

“Riti raiti, valodiņa”
(daiļlasītāju konkurss tiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda):
pateicība - Arturam Rumjancevam (8.a)
Skolotājas Jana Mackēviča, Svetlana Anševica, Violeta Stūrmane.

19.02.2016. 10.i klase devās inženieru ekskursijā uz SIA AKG Thermotechnik Lettland Jelgavā, Aviācijas ielā 34. Vispirms skolēni iepazinās ar uzņēmumu. SIA AKG Thermotechnik Lettland ir Vācijas uzņēmuma AKG – Gruppe rūpnīca Latvijā. Uzņēmums dibināts 1919.gadā kā radiatoru remonta darbnīca. Šobrīd AKG pieder 12 ražotnes Vācijā, Ķīnā, Lielbritānijā, ASV (2 ražotnes), Francijā un Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar dzesēšanas, ventilācijas un citu termotehnisku iekārtu un detaļu ražošanu. AKG rūpnīcā Latvijā ražotos dzesētājus piegādā tādiem klientiem kā “Porsche”, “Ferrari”, “Bentley”, “Volvo”, “DaimlerChrysler” utt.
Pēc tam skolēni iepazinās ar ražošanas ciklu rūpnīcas darba telpās. Vēlāk uz jautājumiem izsmeļoši atbildēja finanšu direktors Kaspars Mazapšs.
Trīs galvenās atziņas lai kļūtu par labu inženieri:

 • jābūt ļoti precīzam – katra kļūda rasējuma radīšanā vai lasīšanā var radīt lielus zaudējumus;
 • jābūt ļoti pacietīgam – tikai tā var iegūt labāko inženiertehnisko risinājumu;
 • jāgrib strādāt – inženieris nesēž kabinetā, bet atrodas ražošanas cehā un līdzdarbojas ražošanas procesā.

Pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē:
1.vieta (B grupā) - Viktorijai Larkinai (6.m)
Skolotāja Raisa Petrova.

Pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē:
1.vieta - Anetei Lagzdiņai (8.m)
2.vieta - Ralfam Bāram (6.m)
Atzinība – Renāte Laure (6.m)
Skolotāji Linda Stepena, Ivars Bahmanis un Zanda Jevsina.

Video konkurss ”Torņu spēles” 7.-9.klašu skolēniem – atzinība Kasparam Pabērzam (7.m).

Matemātika Šauļi

Piedalāmies starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiādē!
Veicinot interesi par matemātiku un sekmējot radošumu, 27.februārī Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (High School Pupil Scientific Mathematic Olympiad), ko organizēja Šauļu Universitāte sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Matemātikas katedru.
Šajā olimpiādē bija iespēja piedalīties arī skolēniem no Latvijas. Mūsu skolu pārstāvēja septiņi skolēni: no 10.i klases – Anastasija Bondareva, Mikus Krišs Novads, Māris Ķīselis, Ansis Aleksandrs Ziemelis, Kārlis Valainis, no 11.i klases – Jevgēnijs Hnikins, no 12.i klases – Santa Lauva.
Lai aktivizētu matemātikas skolotāju darbu, izglītojot matemātikā apdāvinātos skolēnus, Starptautiskās skolēnu zinātniskās matemātikas olimpiādes laikā notika seminārs-diskusija, kurā piedalījās matemātikas skolotāja Antra Dunce.
Olimpiāde tika īstenota saskaņā ar LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes un Šauļu Universitātes Matemātikas un informātikas fakultātes noslēgto sadarbības līgumu eksakto zinātņu jomā, kas paredz, ka Šauļu universitātē tiks rīkotas skolēnu matemātikas olimpiādes, savukārt LLU – Starptautiskās studentu matemātikas olimpiādes. Šī tradīcija tika iedibināta abām universitātēm sadarbojoties Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā” (MATNET) ietvaros.

7.martā matemātikas pēcpusdiena 2.klasēm.

”Zemgales Ziņas”8.03.2016 Santa Logina – ”Šogad pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konferencē 14 sekcijās tika aizstāvēti 74 darbi, ko izstrādājuši 95 skolēni. …. Tehnoloģiju vidusskola iesniedza 10 darbus.”

ZPD, izvirzīti uz reģiona konferenci:
1.vieta - Artūrs Mazurs (12.i) “Dzesēšanas iekārta ar Peltjē elementu”, (inženierzinātnes), skolotājs A.Kaķītis.
1.vieta - Jekaterina Kavecka (12.h) “Neliterārās leksikas lietojums T.R.Notara grāmatā “Belašs jeb vilcienā lasāma grāmata”” (latviešu valoda un literatūrzinātne), skolotāja Ilze Ulmane.
2.vieta - Kristaps Rupmanis (12.i) “Bezdarbnieku iespējas atgriezties darba tirgū” (ekonomika), skolotāja Ilze Skudra.
3.vieta - Santa Lauva (12i) “Salikumu skaita noteikšanas problēma acteku kristālā” (matemātika, fizika), skolotāja Antra Dunce.

10.03. – matemātikas pēcpusdiena 1.klasēm.
Pasākuma scenāriju izveidoja 9.m klases skolnieces Santa Antoņonoka un Viktorija Loginova. Meitenes izstrādā pētniecisko darbu ar mērķi sameklēt uzdevumus četrām stacijām, kurus izpilda 1.a un 1.m klases komandas; izdomāt līdzjutēju uzdevumu un komandu kapteiņu pārbaudījumu. Santa un Viktorija izveidoja arī galvas rēķinus. Tos bez kļūdām izpildīja un saņēma atzinības rakstus 10 skolēni:
1.a Kristija Visocka, Anete Mūrniece, Ance Buša, Patriks Veļeckis;
1.m Valters Lazda, Artūrs Dandens, Raivo Ziemelis, Beatrise Jansone, Rūdolfs Mikiško, Madara Harju.
Kopvērtējumā 1.vietu ieguva 1.m klase, bet 2.vietu – 1.a klase.
Šādi pasākumi skolēnus motivē iepazīties ar dažādiem interesantiem matemātikas uzdevumiem, kā arī saliedē skolas solēnus no dažādām klašu grupām.

Pilsētas informātikas olimpiādē:
3.vieta - Kaspars Pabērzs (7.m)
atzinība - Nikola Žilinska (7.m)
Skolotājs Kaspars Antonevičs.

Pilsētas angļu valodas olimpiādē 8. klasēm:
atzinības - Arvis Bergs (7.m), Krista Tkačova (8.m), Nauris Kunickis (8.m)
Skolotājas InetaiBlumberga un Ieva Cauna.

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē:
1.vieta - Mikus Krišs Novads (10.i). Uzaicināts uz Valsts olimpiādi.
Skolotāja Valda Grunte.

Pī dienu svin visā pasaulē vienlaicīgi ar Alberta Einšteina dzimšanas dienu!
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā  11.martā notika atjautības un veiklības konkursi 6.-9.klašu komandām un komandu līdzjutējiem.
6.m klasē uzvarēja komanda „Reizrēķins”, komanda ieguva arī žūrijas simpātiju balvu;
starp 7.klasēm – 7.m klases komanda, kura ieguva arī galveno balvu par vislielāko punktu skaitu starp visām komandām;
starp 8.klasēm – 8.m klases komanda;
starp 9.klasēm – 9.b klases komanda.

2016.gada 10.martā  jauniešu radošais erudīcijas konkurss „Dipadu dapadu”.Deviņu pilsētas skolu komandu konkurencē uzvaras laurus plūca Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 10.i klases komanda.

“Lielā balva 2016″ 8.-9.klašu grupā, mūsējie saņēma 3.vietu, bet mūsu vidusskolas grupai vienkārši gāja jautri!

Lai veicinātu interesi par matemātiku un nodrošinātu studentiem iespēju radoši piemērot iegūtās zināšanas, 2016.gada 16. martā LLU Matemātikas katedra rīkoja Starptautisko studentu matemātikas olimpiādi (International Student Scientific Mathematic Olympiad). Tradīcija tika iedibināta 2011.gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā” (MATNET) ietvaros un šogad tā tika organizēta jau piekto reizi. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē savu pratību matemātikā apliecinās ne tikai studenti no LLU un Šauļu Universitātes (Lietuva), bet arī Rīgas Tehniskās Universitātes, Vidzemes un Ventspils augstskolu studenti. Tās līmenis nepārsniedz vidusskolas zināšanas, taču var pielietot arī augstskolā iegūtās zināšanas. Tāpēc jau otro gadu uz olimpiādi tiek aicināti arī LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultātes sadarbības skolu skolēni. Šogad olimpiādē piedalījās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas tehnikuma un Ozolnieku vidusskolas.
Mūsu skolas 12.i klases skolniece Santa Lauva izcīnīja 3.vietu.
Pirmajā daļā studenti un skolēni pildīja uzdevumus individuāli. Otrajā daļā jauktās grupās saņēma problēmuzdevumu, kuru risināja ar matemātiskām metodēm. Grupas komunikācija un darbu prezentācija notika angļu valodā.
Paralēli olimpiādei, notika arī matemātikas skolotāju un pasniedzēju seminārs-diskusija par matemātikas izglītību augstskolā ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kurā piedalījās matemātikas skolotāja Antra Dunce.

”Zemgales Ziņas” 18.03.2016 – Gaitis Grūtups ”Tehnoloģiju vidusskolas audzēkne – trešā starp studentiem.”
Skolotājas Antras Dunces audzēkne Santa Lauva starptautiskā skolēnu un studentu matemātikas olimpiādē trešajā vietā.
19.martā arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola piedalījās Zemes stundā.

22.martā  Pasaules ūdens diena. Ķīmijas stundās ar domu “Kādu ūdeni mēs dzeram?” veica eksperimentus ar ūdeni, kas tek skolā no krāna.

Atsaucoties UNESCO LNK Pasaules ūdens dienas aicinājumam 22. martā LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības specialitātes 2. kursa studenti sadarbībā ar LLU Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju organizēja Pasaules ūdens dienai veltītu izglītojoši praktisku pasākumu vidusskolēniem ar tēmu “Ūdens un darbs”.
Pasākumā piedalījās komandas no Rīgas 94. vidusskolas, Jelgavas tehnikuma, Dobeles 1. vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas 5. vidusskolas. Komandas sacentās erudīcijā un praktiskajās darbnīcās. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu pārstāvēja Māris Ķīselis un Niks Šlosbergs no 10.i klases, Andris Buske un Roberts Ļeontjevs no 9.b klases.
Tā kā Vides un būvzinātņu fakultāte īsteno studiju programmu “Vide un ūdenssaimniecība”, kuras absolventi kļūst par inženieriem vides jomā, un veic dažādus ūdens izpētes darbus laboratorijās, tai ir atbilstošs aprīkojums un skolēniem bija iespēja iepazīties ar ūdens izpētes iekārtām un vērot, kā tās tiek izmantotas.

Starptautisks matemātikas konkurss ”Ķengurs”. Sertifikāts par piedalīšanos konkursā. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola. Latvijas orgkomitejas priekšsēdētāja ISMA vidusskolas ”Premjers”skolotāja Inga Bričinska, konkursa koordinatore Latvijā ISMA vidusskolas”Premjers”skolotāja Irina Kazakova, konkursa žūrijas priekšsēdētājs informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas rektors Deniss Djakons, 2016.gada 24.martā.

”Kvadrātsakne” februāris/marts – ”Padarītais, kad skolas durvis aizvērtas no ārpuses.
Pagājušā mācību gada 12.klases absolventi nu ir kļuvuši par jaunajiem studentiem, kuri tikko aizvadījuši pirmo sesiju, guvuši pirmos novērtējumus, kā arī sāpīgākas vai tīkamākas atziņas par savām spējām, varēšanu vai negribēšanu. Vienu no viņiem, pagājušā gada inženierzinātņu programmas absolventu, tagadējo LLU studentu, Gvido Bērziņu lūdzām padalīties pirmā studiju semestra iespaidos.
„Ir jau pagājis pietiekams laiks, kopš pirmais semestris jaunajā mācību vietā aizvadīts, un ir notikumi, par kuriem jau būtu vērts pastāstīt. Sākot mācīties augstskolā, ir uzreiz saprotams, ka šeit ir tā vieta, kur ar tevi nerotaļāsies kā ar mazu bērnu, ka te visa atbildība gulstas uz saviem pleciem un ka pašam jāatbild par izdarītiem un neizdarītiem darbiem. Lekcijas ir domātas tam, lai iepazītos ar vielu, kuru pašam jāmācās, praktiskie darbi ir domāti, lai to mācību vielu iepazītu no praktiskās puses, un laboratorijas darbi, kas ir atsevišķos priekšmetos, ir domāti, lai pasniedzējs redzētu, cik labi teorētiskās zināšanas esi spējīgs pielietot praktiski.
Par laimi, LLU visi pasniedzēji ir atsaucīgi, tikai jāmāk sarunāt un runāt par problēmu, kāda ir radusies. Ja esi nācis uz lekcijām un praktiskajiem darbiem, ja esi apmeklējis praktiskos darbus, tad viss ir iespē- jams, jo ir jāparāda, ka kaut nedaudz šis priekšmets studentam ir interesants. Kad jau biju kaut cik nedaudz pieradis pie mācībām un apjautis, kā šeit lietas jākārto, tad, protams, man ar to bija par maz, jo tāpat kā skolā man interesēja jaunatnes politika, un studentu vidū šī joma jau ir daudz nopietnāka, jo šeit pasākumi risinās jau valsts mērogā. Aizejot uz LLU studentu pašpārvaldi, satiku daudz iedvesmas pilnu jauniešu, ar kuriem varētu kalnus gāzt, un var redzēt, ka viņi tiešām ir apņēmības pilni kaut ko darīt. Studentu pašpārvaldes iedvesmotam, decembra beigās man jau bija iespē- ja pierādīt sevi vēl vienā nopietnā studentu organizācijā – Latvijas Studentu apvienībā, kas ir ļoti liela un ietekmīga organizācija valsts un studentu līmenī un kas ir spējīga ietekmēt studiju procesus, ja tas ir vajadzīgs.
Aizbraucis uz pirmo domes sēdi, sapratu, kā šī ir tā vieta, kur es vēlos darboties, jo tas, manā gadījumā, tiešām ir aizraujoši. Iedomājoties jau vien par to, ka uz domes sēdi sabrauc 30 – 40 studenti no daudzām augstākās izglītības iestādēm, kurus vieno doma – mainīt pastāvošo studiju sistēmu, sakārtot to, izteikt savu viedokli par notiekošo, rodas vēlme kaut ko darīt. Un galvenais, tas viss ir iespējams, tas nav tikai domu vai sapņu līmenī, tās tiešām ir reāli veicamas darbības. Kafijas pauzēs ir iespējams diskutēt par aktuāli izskatāmo jautājumu vai vienkārši parunāt pie tējas vai kafijas, kā citās augstskolās darbojas studentu pašpārvalde vai kā viņu augstskolā notiek studiju process. Aizbraucis uz otro Studentu apvienības domes sēdi, es sapratu to, ka nav nekādas atšķirības, kāda augstskolā studē, jo, galu galā, mēs visi esam studenti, kurus vieno doma – studēt, lai gūtu panākumus un izaugsmi savā karjerā. Jā, tas varbūt ir mans subjektīvais viedoklis, var redzēt – debatējot, kuri studenti nāk no Stradiņiem, kuri no Latvijas Universitātes, bet kafijas pauzēs visi esam vienādi. Man nekad nav bijis grūti izteikt savu domu par kādu problēmu, bet šeit būtu svarīgi minēt, ka skolās tiešām ir jāmāca debatēt un nebaidīties paust savu domu apkārtējiem, nebaidīties no tā, ka tev ir atšķirīgs viedoklis, bet vajag mācīties savu viedokli aizstāvēt, jo tieši to mēs darām Latvijas Studentu apvienībā.
No vienas puses, interesanti, jau ir, ka es studēju inženierzinātnes, bet darbojos aktīvi jaunatnes politikā, bet, no otras puses, es sevi papildinu no divām ārkārtīgi dažādām nozarēm. Jo inženierzinātnēs jāstrādā ar galvu, bet politikā jāstrādā verbāli. Un tā, atkal no citas puses skatoties, abas jomas viena otru papildina. Inženierim ir jāmāk aizstāvēt sava doma vai savs projekts un jāpierāda, ka tas būs tas labākais risinājums kādai no problēmām. Politiķis, kas domā, ir daudz labāks un lietderīgāks tautai nekā tie, kas ikdienā ir sastopami saeimā. Gvido ar saviem studiju biedriem.
Es studēju inženierzinātņu programmā – mašīnu projektēšanu un ražošanu, kas, manuprāt, ir nākamais solis, pabeidzot skolas inženierzinātņu klasi, jo tajā tiek mācīta rasēšana gan ar roku, gan datorā. Skolā tiek mācīts ievads inženierzinātnēs, priekšmets, kur 12.klasē ir jāiet pie profesora Kaķīša uz universitāti, kur viņš pasniedz interesantu priekšmetu mehatronika. To viņš arī pasniedz manas programmas studentiem no otrā kursa. Nerunājot jau par citiem priekšmetiem, bez kuriem inženiera dzīvi nevar iedomāties – matemātika, fizika, ķīmija. Neesmu nožēlojis ne mirkli, ka mācījos Tehnoloģiju vidusskolas inženieru klasē, un neesmu nožēlojis ne mirkli, ka studēju LLU, jo es tikai papildinu skolā iegūtās zināšanas.
Nekad nevajag baidīties, no kaut kā nezināma, jo, tikai saskaroties ar to nezināmo, mēs gūstam jaunu pieredzi. Šajā gadījumā tā ir augstskola un inženierzinātnes, nevajag baidīties no fizikas, matemātikas. Cilvēks nekad nevarēs visu iemācīties no galvas vai arī visu perfekti iemācīties. Tādam nolūkam augstskolā būs kursa biedri, kas palīdzēs, pasniedzēji, kas apgaismos ar kādu gaišu ideju, un augstskolas studenti, kas nekad neatteiks palīdzību, ja tāda būs nepieciešama, vismaz tā ir manā augstskolā.
Ir jāsaprot, ka augstskola nav parastā skola, kur mamma spiež celties no rītiem un kur šķiet, ka desmit tūkstoš citu lietu ir daudz svarīgākas nekā aiziet uz kādu no stundām. Augstskolā pašam ir jāmācās un pašam ir jātiek galā ar mācībām, un, kas ir pats svarīgākais, maksimāli jāpaņem viss, ko spēj dot augstskola un mācībspēki, jo ar tām zināšanām jau būs jāstrādā tālāk dzīvē. To varētu darīt jau skolā, bet skolā ir jāizbauda kopā būšanas laiks ar klasesbiedriem. Un augstskolā ir vēl tāda laba nodarbe, kā fakultāšu rīkotās studentu balles, kur apmeklētība ir daudz labāka nekā skolu rīkotajās ballēs un kur tiešām var redzēt, ka studenti šīs aktivitātes uztver nopietni, jo meitenes ierodas kleitās un zēni uzvalkos.
Bija labs skolas laiks, bet ir jāskatās un jādomā tālāk, jo praktiski pēc 12.klases jau iestājas tā saucamā lielā dzīve, kur katrs pats jau sāk pieņemt nopietnos dzīves lēmumus. Bet vienmēr ir patīkami atcerēties, ka ir tāda vieta, kur tevi vienmēr sagaidīs jaukie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāji.””
Gvido Bērziņš LLU students, bijušais mūsu skolas absolvents.

Zemgales reģiona ZPD konferences rezultāti
(izvirzīti uz Latvijas 40. skolēnu zinātnisko konferenci):
atzinība - Artūrs Mazurs (12.i) “Dzesēšanas iekārta ar Peltjē elementu”, (inženierzinātnes), skolotājs A.Kaķītis;
2.vieta - Jekaterina Kavecka (12.h) “Neliterārās leksikas lietojums T.R.Notara grāmatā “Belašs jeb vilcienā lasāma grāmata”” (latviešu valoda un literatūrzinātne), skolotāja Ilze Ulmane;
3.vieta - Kristaps Rupmanis (12.i) “Bezdarbnieku iespējas atgriezties darba tirgū” (ekonomika), skolotāja Ilze Skudra;
2.vieta - Santa Lauva (12i) “Salikumu skaita noteikšanas problēma acteku kristālā” (matemātika, fizika), skolotāja Antra Dunce.

80.gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidnejas, nolēma organizēt spēles-konkursa jauno veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pārbauda dators. Tūkstošiem skolēnu varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi. Šobrīd konkurss notiek aptuveni 50 Eiropas, Āzijas un Amerikas valstīs.
Konkursam ir viena kārta, bez atlases sacensībām. Šogad sacensība  24.martā, darba ilgums – 75 minūtes un sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pieauguma. Katram jautājumam piedāvāti 5 atbilžu varianti.
Šajā gadā konkursa “Ķengurs” dalībnieku skaits ir izaudzis līdz pat 20115 skolēniem no 220 Latvijas skolām. Mūsu skolā konkursā piedalījās 103 skolēni no 2. līdz 12.klasei.

29.03.2016 –   starpskolu florbola sacensībās  vidusskolas komandai 2.vieta.

RTU organizētajās spageti tiltu būvēšanas sacensībās ”Stiks 7” Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu pārstāvēja 6 komandas skolotāju A.Dunces un Dz.Ozolas vadībā:

 • “Neatlaidīgie” – Elizabete Akermane, Arvis Ziemelis, Eduards Sigutenkovs (8.m);
 • “Rūdītie” – Agris Ozols, Rinalds Rinkulis, Arturs Masevičs (8.m);
 • “Bērzu mīļi” – Kaspars Pabērzs, Niks Mīlgrāvis (7.m);
 • “Brīnumi” – Matīss Einārs Graubiņš, Kristians Pakulis, Ansis Vedļa (7.m).
 • “Ziemeļu zēni” – Ansis Aleksandrs Ziemelis, Emīls Purviņš, Vladimirs Volkovs (10.i);
 • “Grāvjrači” – Jānis Grāvītis, Jānis Vedļa, Kārlis Valainis (10.i).

16_04_inzMajtur
Noslēdzies 2015./2016.m.g. inženierprasmju attīstības mēnesis mājturībā un tehnoloģijās.
Vārds “inženieris” ir radies no franču valodas vārda ingénieur, kas savukārt ir radies no latīņu valodas vārda ingeniare (‘izstrādāt’) vai ingenium (‘gudrība’). Tātad darbojoties praktiski ar inženierprasmju uzdevumiem vēl vairāk nekā ikdienā “jāstrādā gudri”. Jāņem talkā iepriekš iegūtās zināšanas par līniju veidiem, griešanu, līmēšanu, telpisku redzējumu, precīzu konstruēšanu, iztēli gala rezultāta prognozēšanā, dažādu materiālu savstarpēju sasaisti.
Visi dalībnieki iemācījās jaunu prami- bigošana, kas ir palīgs precīzai papīra locīšanai.
2.m klases skolēni gatavoja nelielas papīra piramīdas, kas vēlāk tika apvienotas klases kopējā darbā: “Gulbis”. Kopdarbā neizpalika sacensību elements – precīzi un daudz.
3.klašu skolēni uzmeistaroja telpiskus klucīšus- konstruktora sastāvdaļas, kuras iespējams dažādi savietot. Kā arī izveidoja “Pandu dārzu”. Veiklākie ķērās pat pie auto būves.
Pamatskolas vecāko klašu skolēni radīja dizaina aksesuārus šobrīd tik aktuālajās ģeometriskajās formās. Jaunākie skolēni mājturības un tehnoloģiju stundā apgūto batiku sasaistīja ar funkcionālu telpisku figūru šūšanu. Visi pamatskolēni turpināja trennēt tehniskā raksta prasmi. Stundas vadīja skolotāja Zanda Jevsina un Linda Stepena.
Pētījumā par darba tirgu Latvijā secināts, ka 2020. gadā inženierzinātņu jomā pietrūks 20 000 speciālistu. Ceram, ka Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola ar savām aktivitātēm inženierzinātņu jomā veicinās šī deficīta mazināšanos!

Pilsētas angļu valodas olimpiādē:
2.vieta - Kristiānam Vinteram, Renātei Lauvai (6.m)
Skolotājas Svetlana Živjuka un Agnese Amstere

1.aprīlis visā pasaulē ir pazīstams kā Joku jeb smieklu diena, kad cilvēki savā starpā izspēlē dažādus jokus un sīkas blēdības, rada pirmā aprīļa joku un cilvēki šajā dienā cenšas izjokot viens otru, tieši tāpēc mūsu skolas pašpārvalde iesaistīja savās blēdībās 6.-11.klasi.
Citus gadus skolā tika organizēti anekdošu konkursi, taču šogad pašpārvalde pacentās un izveidoja īpaši veltītu pasākumu 1.aprīlim, lai skolēni gūtu smieklu devu, veicot uzdevumus. Pirmais uzdevums bija izveidot avīzes rakstu par konkrētu tēmu. Nākamais uzdevums bija uzrakstīt dzejoli, attiecīgi 1.aprīlim.  Pēdējie uzdevumi bija anekdošu stāstīšana un loterija. Loterijā bija 12 neīstas dāvanas un viena īsta balva.

4. un 5.aprīlī sākumklašu skolēniem” Veselības dienas”.

”Zemgales Ziņas”8.04.2016 – ”14.aprīlī plkst.18.00 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina uz ”Atvērto durvju dienu” nākamā mācību gada 5., 6., 7. un 10.klašu skolēnus un viņu vecākus. Sīkāka informācija skolas mājas lapā www.jtv.lv un pa tālruni 63045548.”

Mūsu skolā pirmajā radošajā darbnīcā “Tauriņa efekts” (Rūba Goldberga mašīnas) 6.-8.klasēm skolēnu komandas (5 cilvēki) iepazinās ar darba uzdevumiem un izveidoja savu Rūba Goldberga mašīnu. Laiks – 1 astronomiskā stunda.
Uzvarētāji:
1.vieta – 8.m klases komandai “Lēnīši”,
2.vieta – 7.m klases komandai “Pikačū”,
3.vieta – 7.b klases komandai “Porziņģi” un 6.m klases komandai “Jautrie makaroni”.

Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”:
1.vietas savās klašu grupās - Kristofers Petrovskis 2.m, Ričards Antsons 3.m1, Renāte Laure 6.m, Kaspars Pabērzs 7.m, Eduards Šveimrauss 8.m, Ilona Amanda Pētersone 9.m, Mikus Krišs Novads 10i, Jevgēnijs Hnikins 11.i, Santa Lauva 12.i.

”Zemgales Ziņas” 12.04.2016 – ” Jelgavas skolu septītklasnieki un astotklasnieki tiekas pasākumā ”Dzīve bez atkarībām!”, lai radoši spriestu, kā izvairīties no šī posta.
… lai akcentētu bērnu drošības jautājumus, veicinātu skolēnu izpratni par veselīgu dzīvesveidu un iespēju pašapliecināties bez atkarībām, kā arī uzzinātu pašu pusaudžu domas un pieredzi, Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa policijas darbinieki sadarbībā ar Jelgavas Pašvaldības policiju, Jelgavas Izglītības pārvaldes un Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes veicināšanas un Ģimenes atbalsta nodaļu sociālajiem darbiniekiem pusau’džus aicināja kopā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.”

Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē:
3.vieta - Kristiānai Kadrijai Sīlei (11.i)
Skolotāja Agnese Amstere.

”Jelgavas Vēstnesis 14.04. 2016” – Egija Grošteine – ”Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā kopš pērnā gada septembra beigām pilotprojektā tiek izmēģināta mācību programma ”FasTracKids Fundamentals”, ļaujot izklaidējošā un interaktīvā veidā pirmsskolas vecuma bērniem apgūt nepieciešamās prasmes, lai veiksmīgi palīdzētu sagatavoties skolai un reālajai dzīvei, kā arī pieaugot, iespējams, gūt panākumus zinātnē.
Jaunajā mācību gadā nodarbības notiks četrās vietās (četri moduļi: ”Dabas zinības”, ”Zemes zinātnes”, ”Astronomija” un ”Bioloģija”) – ZRKAC, divos pašvaldības bērnudārzos un Tehnoloģiju vidusskolā, kur tāpat kā pilotprojekta laikā uz mācībām ZRKAC dosies tuvāk esošo pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi.”

15.04.2016 – ”Tauriņu efekts 1.-3.klasēs” – ”Mūsu skolā pirmajā radošajā darbnīcā “Tauriņa efekts” (Rūba Goldberga mašīnas) 1.-3.klasēm skolēnu komandas (5 cilvēki) vispirms jauki prezentēja savus nosaukumu, par ko arī saņēma vērtējuma punktus. Tad komandas un līdzjutēji iepazinās ar darba uzdevumiem un noskatījās filmiņu iedvesmai. 1 astronomiskās stundas laikā visas četras komandas izveidoja katra savu Rūba Goldberga mašīnu. Skolas mazākajām klasēm saprast uzdevumu palīdzēja 10. inženieru klases skolēni – Anastasija Bondareva, Sanita Višņauska, Kristaps Krivens, Emīls Purviņš, Jānis Grāvītis, Rolands Višņausks, Vladimirs Volkovs – paldies viņiem par darbu un pacietību uzdevumu skaidrošanā.
Uzvarētāji:
1.vieta – 2.m klases komandai “Mazie zinātnieki”,
2.-3.vieta – 3.m1 klases komandai “Tauriņi” un 2.a klases komandai “Bremzes”,
4.vieta – 3.m2 klases komandai “Mazie profesori”.

16.04,2016 – forums “Eiropas pēdas Latvijā 2016″ – Es vārdus pārvēršu darbos!

”Zemgales Ziņas”19.04.2016 – ”Sportiskās klases sacenšas tautas bumbā. …Kopumā projektā šajā mācību gadā iesaistījušās 43 skolu trešās klases no visas Latvijas, tostarp Arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3.m2… Tautas bumbas sacensības norisinājās sešās apakšgrupās, no kurām viena savu turnīru izspēlēja Jelgavā.
Apakšgrupu uzvarētāji gan vēl nav nopelnījuši vietu gada noslēguma finālā, atklāj Jelgavas Sporta servisa centra direktora vietniece un turnīra galvenā tiesnese Maija Actiņa. ” Lai noteiktu, kuras skolas sacentīsies par ceļojošo kausu gada noslēguma stafešu finālsacensībās 20.maijā, tautas bumbas rezultāts ir svarīgs, taču vērā tiks ņemtas arī klašu skolēnu sekmes latviešu valodas un matemātikas pārbaudes darbos un vērtēti katras klases labie darbi, par kuriem prezentācija Latvijas Olimpiskajā komitejā jāiesniedz līdz 22. aprīlim,” skaidro Maija Actiņa.”

21.aprīlī Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā konkurss – “Kurzemes-Zemgales hercogiste”.
Dalībnieki: Amanda Reide, Ērika Loreta Kalniņa no 8.b un Markuss Reinis Jansons, Megija Lora Kotoviča no 8.m. Skolēni darbojās jauktās – dažādu skolu vienaudžu komandās, gūstot zināšanas un pilnveidojot personīgās sadarbības prasmes. Atzinība no ZRKAC.

Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā konferencē:
3.pakāpes diploms - Arturam Mazuram (12.i) par darbu “Dzesēšanas iekārta ar Peltjē elementu”, darba vadītājs –  prof. A.Kaķītis.

22.aprīlī  baudījām lielisku muzikālo izjūtu pēcpusdienu klasikas, tautasdziesmu un pašu radītu darbu skaņās! Paldies Leldei, Kristiānai un skolotājam Kārlim Krustam.

27.aprīlī teātra dienu un Raiņa jubilejas gada izskaņās – Raiņa lugas “Zelta zirgs” iestudējums. Dalībnieki: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 7.-11. klašu skolēnu grupas.

”Zemgales Ziņas” 28.04.2016 – ”No 40. Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences Rīgā Jelgavas vidusskolēni atgriezušies ar labiem rezultātiem – godalgoti desmit Jelgavas skolu jaunieši…. trešās pakāpes diplomu saņēma Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas divpadsmitklasnieks Artūrs Mazurs par darbu ”Dzesēšanas iekārta ar Peltjē elementu” (skolotājs Aivars Kaķītis).”

28.aprīlī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā viesojās kolēģi no Gulbenes novada un pilsētas. Iepazīstinājām ar skolas redzējumu un pasākumiem, kā to piepildām. Tāpat viesiem bija iespēja piedalīties robotikas, Kodu Game Lab, netradicionālās matemātikas, datorgrafikas stundās.

Atklātais Rīgas skolēnu radioelektronikas konkurss:
2.vieta - Ansis Aleksandrs Ziemelis (10.i)
3.vieta - Emīls Purviņš (10.i)

Konkursā “Izzini Jelgavu!”:
2.vieta (5.–6. klašu grupa) - Ralfam Bāram ”Tirgus nozīme Jelgavā senāk un tagad”,
darba vadītāja skolas psiholoģe un klases audzinātāja Ludmila Soldatenoka;
1.vieta (7.–9. klašu grupa) - Sindijai Kukutei un Dianai Miļevičai
”Virsraksti laikrakstā “Zemgales Ziņas””, darba vadītāja skolotāja Vita Hermane;
2.vieta  - Kasparam Pabērzam un Kristiānam Pakulim ”Pitagora teorēma Jelgavas ielās”,
darba vadītāja skolotāja Dzintra  Ozola;
3.vieta – Vianitai Rosvitai Vēverei ”Jelgavas un Jelgavas novada luterāņu dievnami”,
darba vadītāja skolotāja Ineta Blumberga.

”Zemgales Ziņas” 3.05.2016 – Santa Logina ”Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā noritējušam konkursam, kas šogad notika jau piekto gadu un izaudzis no Jelgavai veltītas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sekcijas, bija pieteikti 22 darbi.
Jaunāko klašu grupā otrā vieta piešķirta diviem jauniešiem – Tehnoloģiju vidusskolas sestklasniekam Ralfam Bāram…..
…7.-9.klašu grupā Triumfēja Tehnoloģiju vidusskola. Par labāko atzīts 9.klases skolnieču Sindijas Kukutes un Dianas Miļevičas pētījums….. Otrā vieta septītklasniekiem Kasparam Pabērzam un Kristiānam Pakulim, trešā vieta astotklasniecei – Vianitai Rosvitai Vēverei…..”

”Zemgales Ziņas”5.05.2016 – ”Noslēdzoties 6. jauniešu Saeimai, noskaidroti nākotnes politiķa titula ieguvēji. Titulu «Nākotnes politiķis» ieguvuši Edvarts Krusts no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas,Markuss Druziks un Valters Strods no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Dāvids Brics no Rīgas Tehniskās universitātes.
Titulu piešķir jauniešiem, kuri, strādājot nozaru komisijās, izrādījuši īpaši aktīvu līdzdalību jauniešu parlamenta deklarāciju projektu apspriešanā un pilnveidošanā, informē Saeimas Preses dienests.
6. jauniešu Saeima vakar strādāja divās parlamenta sēdēs un pieņēma trīs nozaru komisijās izstrādātas deklarācijas – par jauniešu veselības veicināšanu un jauniešu darba iespējām un dzīvi laukos, vispārējās un augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanu, kā arī par Latvijas kā ES dalībvalsts lomas stiprināšanu. Savukārt Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas virzīto deklarāciju par Zemessardzes un Jaunsardzes lomas stiprināšanu 6. jauniešu Saeima noraidīja.
No ievēlētajiem simt deputātiem 29. aprīlī Saeimas namā uz 6. jauniešu Saeimu pulcējās 91 jaunietis, kam šajā dienā bija iespēja iepazīt parlamenta ikdienas darbu – likumu izstrādes procesu komisijās un Saeimas sēdēs.
Jaunie parlamentārieši deva deputāta svinīgo solījumu un apstiprināja deputātu mandātus, kā arī izveidoja nozaru komisijas, kurās izstrādāja četru deklarāciju projektu galīgās redakcijas. Sanākot uz jauniešu parlamenta otro sēdi, dalībnieki apsprieda sagatavotos deklarāciju projektus, debatēja par tiem un lēma par apstiprināšanu.”

Ventspils pilsētas 9. atklātā tehniskās grafikas olimpiāde:
1.vieta  - Emīls Purviņš (10.i),
skolotājs Olafs Vronskis.

”Jelgavas Vēstnesis” 5.05.2016 – ”… Eiropas diena Uzvaras parkā….aktivitātes radošajās darbnīcās būs sarūpējusi…..Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola……”

”Zemgales Ziņas” 6.05.2016 – Lāsma Antoneviča ” Tehnoloģiju vidusskolas 9.m klasi ”Ziņas” sastop Ozolskvērā. Pabijusi pie Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas dzelzs vārtiem, Noras Bumbieres pieminekļa, Jelgavas studenta statujas, Pasta salas mīlestības kokiem un dzelzceļa tilta, brūnais alnis ir pēdējais objekts ceļā pa metāla pēdām. Tāds ir viens no skolas tā saucamās parku stundas ”Līdz ausīm Jelgavā” uzdevumiem, kuru sarakstā tāpat ir dažādu mācību priekšmetu skolotāju pasūtītā koku mērīšana, krustvārdu mīklu minēšana, stāstījumu un prezentāciju veidošana…”

Skolas teātra studijas pirmizrāde:

c

”Zemgales Ziņas” 10.05.2016 – Lāsma Antoneviča ”Skolēni atgādina par Eiropas vērtībām un iespējām…Aktivitātes radošajās darbnīcās piedāvāja…Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola…”

”Kvadrātsakne”, aprīlis 2016 – ”Topošo inženieru daudzveidīgās aktivitātes Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem ir ļoti daudz iespēju jau no jaunības izvirzīt savus mērķus, sasniegt tos, attīstīties sev tīkamajās jomās. Viena no tām ir inženierzinātnes. JTV vistiešākie pienākumi saistībā ar inženierzinātnēm ir matemātikas skolotājai Antrai Duncei. Arī A.Duncei ir sava vizīja par notiekošajiem inženierzinātnes konkursiem mūsu talantīgajiem skolēniem.
Cik un kādi inženieru virziena konkursi jau notikuši šajā gadā? Lūdzu, nosauciet svarīgākos un interesantākos!
Inženieru virziena konkursi: 2.martā no skolas 6 komandas piedalījās RTU MTAF (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes) Studentu pašpārvaldes un RTU Studentu parlamenta organizētajās spageti tiltu konstruēšanas sacensībās STiKS 7, kas notika RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes telpās Ķīpsalas ielā 6. Skolēniem nav vecuma ierobežojuma. No mūsu skolas piedalījās divas komandas no 7.m klases, divas komandas no 8.m klases un 2 komandas no 10.i klases. Arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas rīkotajā video konkursā “Torņu spēles” 7.-9.klasēm piedalījās mūsu skolas 7.m skolēni. Skolā izdevās skolēnus ieinteresēt un aizraut radošajās darbnīcās “Tauriņa efekts” (Rūba Goldberga mašīnas). Tika iesaistītas visas klašu grupas: 12.aprīlī darbojās 6.- 8.klašu skolēni, 14.aprīlī darbojās 2. – 3.klašu skolēni, 19.aprīlī darbojās 9.-12.klašu skolēni.
Matemātikas konkursi: Pirms diviem gadiem mūsu skolā atsākām tradīciju veidot matemātikas pēcpusdienas un konkursus: 25.februārī matemātikas pēcpusdiena 2.klasēm. 1.martā matemātikas pēcpusdiena 1.klasēm. 11.martā Skaitļa π diena 6.-9.klasēm. 18.aprīlī matemātikas pēcpusdiena 3.klasēm. 18.aprīlī matemātikas konkurss “Milžu cīņas” – 7.m pret 11.i.
Dabaszinību pasākumi: 22.martā Pasaules ūdens diena , tēma “Ūdens un darbs”. Laboratorijas darbi ķīmijā 8.-12.klasēm. Skolas komanda piedalījās LLU Vides un Būvzinātņu fakultātes sadarbībā ar Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju vadītajā konkursā. 22.aprīlī Zemes diena. Laboratorijas darbi ķīmijā 8.-12.klasēm, īpašas nodarbības bioloģijas stundās. Plānots – 22.maijā Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena.
Kas organizēja tik daudzus pasākumus skolēniem ar inženierzinātnes un matemātikas virzieniem? Šo pasākumu organizēšana ir mani tiešie pienākumi mūsu skolā. Konkursu saturu veidoja matemātikas, bioloģijas un ķīmijas skolotāji.
Kādi bija šo konkursu galvenie mērķi? Veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm, pētniecības un eksperimentālā darba apguvi, attīstīt skolēnos radošo domāšanu. Iepriekšējos gados novērojām, ka skolēni īsti nezina, ko nozīmē profesija inženieris, tāpēc baidās iestā- ties inženieru klasē. Tāpēc radās nepieciešamība skolēnus ieinteresēt, iesaistīt dažādās aktivitātēs, lai mainītos attieksme.
Kas no iecerētā tika sasniegts, kurš pasākums īsti vēl neizdevās? No iecerēta ir izpildīts viss, ko uzskaitīju. Šogad nepietika laika lidmašīnu konkursam.
Ko vēlētos uzlabot, papildināt? Šajā mācību gadā lielākā daļa pasākumu notika 2.semestrī tuvu cits citam. Nākamajā gadā rūpīgāk jāplāno norises laiki, lai darbošanās izlīdzinātos vienmērīgi 1. un 2. semestrī. 1.semestrī nav priekšmetu olimpiādes, tāpēc biežāk var rīkot dažādus konkursus.
Vai ir jau jaunas idejas nākamajam mācību gadam, un kādas tās ir? Idejas nākamajam mācību gadam ir, bet tās vēl nav precīzi formulētas. Pie visa ir jāpiestrādā, jāizveido nolikumi, lai skolēniem ir skaidrs, kas jādara.
Kā un ar ko ikkatrs JTV skolēns var palīdzēt, iesaistoties šādu pasākumu organizēšanā? Vispirms skolēni atbalsta pasākumu, uz to ierodoties un aktīvi darbojoties. Skolēni var palīdzēt ar idejām. Ja paši ir piedalījušies kādā interesantā pasākumā vai par to ir atraduši informāciju, var pastāstīt man personīgi, rakstīt e-klases e-pastā. Nākamajā mācību gadā, septembrī, noteikti atkal būs akcija – lūgums ziedot dažādus priekšmetus radošājām darbnīcām. Lūgums aktīvi iesaisties šajā akcijā.
Kādi ir Jūsu novērojumi? (Kāda ir skolēnu attieksme/uztvere?) Uzsākot jaunas nodarbes, vienmēr ir bažas par to, kā izdosies tās realizēt. Bet uztraukumam nav pamata. Redzot skolēnu aktivitāti, kļūst skaidrs, ka viņiem patīk darboties. Tas arī ir galvenais novērtējums to cilvēku darbam, kuri organizēs skolas pasākumus.
Kuras specialitātes, jūsuprāt, nākotnē būs visnepieciešamākās? Inženieris ar programmēšanas zināšanām. Par to liecina mūsdienu rūpniecības straujā attīstība.
Kā skolā saglabāt līdzsvaru starp eksaktajiem un humanitārajiem mācību priekšmetiem? Vai skola nekļūst pārāk eksakta? Patiesībā līdzsvars ir. Skolā notiek daudzi citi interesanti pasākumi. Priekšstatu par eksakto pasākumu nomācošo daudzumu rada informācija skolas mājas lapā. Šeit būtu jāsasparojas citu jomu skolotājiem un mājas lapā regulāri jāatspoguļo savi organizētie pasākumi, skolēnu dalība citu mācību priekšmetu konkursos, plašāku informāciju par sporta pasākumiem – tie notiek daudz un regulāri. Vairāk jāievieto skolēnu darbi piemēram, cik brīnišķīgas ir mazo bērnu zīmētās bezdelīgas. Vairāk šādu foto galeriju.
Ko Jūs novēlētu mūsu skolas skolēniem inženierzinātņu jomā? Nebūt pārlieku bikliem un droši piedalīties aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, lai arī pasākumi notiek sestdienās. Nebaidīties no tehniskās grafikas – tā izkops telpisko domāšanu, precizitāti, iemācīs darbu padarīt precīzi un līdz galam. Šīs ir pamatprasmes visai turpmākajai dzīvei. Kamēr mēs esam skolā, mums ir iespēja atvērt sev nezināmu, nesaprotamo jauno pasauli. Teiciens “Nekad nesaki “nekad” ” nozīmē – neatsakies no iespējām, kuras dzīve sniedz dotajā brīdī. Ja skolēns zina savu nodarbes lauciņu, kur vēlas attīstīties, tas jau ir sasniegums.
Ar sk.Antru Dunci sarunājās K.Furmanova 10.i ”

”Zemgales Ziņas” 13.05.2016 – Maija Laizāne ”Starp Eiropas dienai veltītajiem pasākumiem bija arī Jelgavas Sporta servisa centra rīkotais strītbola turnīrs dažāda vecuma skolu jauniešiem, kas norisinājās Pasta salā. … Vecāko puišu trijniekā arī Tehnoloģiju vidusskola.”

Pateicība Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai par piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā ”Tīrai Latvijai!” SIA ”Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, biedrības ”Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa, a/s ”BAO”valdes priekšsēdētājs Māris Kalniņš, 2016.

13.maijā  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas aktu zālē ”Pēdējā zvana” pasākumi un skolas
” Goda grāmatas” svinības.

Eiropas eksāmenā (7.-9. klašu grupā 4278 dalībnieku konkurencē):
3.vieta - Kristiāns Pakulis (7.m)
6.vieta - Ansis Vedļa (7.m)

11

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 19.05.2016 – ‘’Sākas eksāmenu laiks. …..Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas humanitārās klases skolniece Agnese Ruiga par tālāko izglītību vēl īsti nav izšķīrusies, taču arī viņai latviešu valodas eksāmens nav šķitis grūts: ‘’Pirmajā daļā uzsvars bija uz pieturzīmju lietojumu, otrajā daļā bija jāanalizē intervija un jānosaka, kādā stilā tā rakstīta, bet man vislabāk patika trešā daļa, kad bija jāraksta domraksts. Es izvēlējos tēmu par lasītajiem obligātās literatūras darbiem – pieminēt kādus astoņus, tādēļ esmu ļoti apmierināta.’’.’’

Pateicība Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai par Olimpiešu mērķtiecības, sportiskās izturības un komandas gara veicināšanu skolēnos, piedaloties projektā ”Sporto visa klase” 2015./2016.mācību gadā. Aldons Vrubļevskis LOK prezidents Jelgavā, 2016.gada 20.maijā.

1273742926inzEkskEastmetal16_0161273742926inzEkskEastmetal16_0261273742926inzEkskEastmetal16_021
24.05.2016 – 10. un 11. inženierklašu ekskursija uz Latvijas valsts Augļkopības institūtu un lielizmēra metāla konstrukciju ražotāju East Metal Dobelē.

”Jelgavas Vēstnesis” 26.05.2016 – ”Pilsētnieks vērtē. Ko jūs visvairāk novērtējat Jelgavā?…
Dāvis, mācās Tehnoloģiju vidusskolā: – Attīstību! Prieks skatīties uz Mītavas tiltu  un promenādi. Ir ierīkotas arī peldvietas, noris daudz pasākumu jauniešiem, kas arī, protams, ir patīkami, ņemot vērā , ka Jelgava šogad  ir jauniešu galvaspilsēta. Manuprāt, pilsēta rūpējas par jauniešiem – ir gan atbilstošas aktivitātes, gan atpūtas vietas. Nākotnē vēl vajadzētu vairāk ieguldīt jauniešu talantu attīstības veicināšanā, tad būtu super.”

‘’Zemgales Ziņas’’27.05.2016 – ‘’Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Meiju ceļā 9, Jelgavā) no 2016.gada 31.maija uzņem izglītojamos 5., 6., 7.klasē. Skola piedāvā: Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu; Pamatizglītības matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu; Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. No 13. līdz 17. jūnijam uzņem izglītojamos 10.klasē. Sīkāka informācija www.jtv.lv un pa tālruni 63045548.’’

1273742926gajiens16_027
Jelgavas pilsētas svētku gājienu kuplināja arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un skolotāji.

28.05.2016 -  RTU organizētajā Latvijas Robotikas čempionātā 2016 Freestyle kategorijā Elizabetei Akermanei (8.m) 2.vieta.

1273742926liecibas16_002  1273742926liecibas16_069
30.05.2016 – Mācību gads noslēdzies 532 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.
2.-4. un 6.-12.klašu grupā iegūtas 23 zelta, 66 sudraba un 43 bronzas liecības.

Skolēnu uzņemšana 2016./2017.mācību gadam.

datums

laiks

Pamatskolai
31.05.2016. – 17.06.2016. no 9.00 līdz 13.00 (115.kabinets)
no 13.00 līdz 16.00 (kanceleja)
no 20.06.2016. no 9.00 līdz 15.00 (kanceleja)
10.klasei
13.06.2016. – 15.06.2016. no 9.00 līdz 15.00 (120.kabinets)
16.06.2016. – 17.06.2016. no 9.00 līdz 12.00 (120.kabinets)

‘’Zemgales Ziņas’’2.06.2016 – Santa Logina ‘’…Topošos septītklasniekus vakar sagaidījusi arī tehnoloģiju vidusskola, kas plāno uzņemt divas klases: vienu matamātikas, dabaszinību un tehnikas novirziena, bet otru – profesionāli orientēta virziena, piedāvājot vairāk stundu mājturībā un tehnoloģijā. Līdz trešdienas pulksten diviem mācībām pieteikušies 14 jaunieši, stāsta direktore Valentīna Maido. Lielāka interese ir par matemātikas klasi. ‘’Visi vecāki grib savam bērnam dot kaut ko vairāk un labāku, un es viņiem piekrītu. Šajā programmā bērni ir motivētāki. Nāk arī bērniņi, kuriem mācības grūtāk padodas, taču viņi cenšas, un bērna izaugsmei tas ir ļoti labi,’’uzskata direktore. Skola plāno uzņemt arī vienu 5.(pieteikušies četri) un vienu 6. (pagaidām bez pieteikumiem) klasi.’’

‘’Zemgales Ziņas’’2.06.2016 – Lāsma Antoneviča ”…pārmaiņām gatavojas gan Jelgavas Valsts ģimnāzija, gan Tehnoloģiju vidusskola… ”Tehnoloģiju vidusskolā plānots investēt ergonomiskas mācību vides izveidē, taču par to vairāk tiks spriests augustā,”informē Jelgavas pašvaldības pārstāve Egita Veinberga. Vidusskolas direktore Valentīna Maido atklāj, ka piesaistot projekta līdzekļus, varētu uzlabot skolas energoefektivitāti. ”Jau patlaban dzīvojam diezgan taupīgi, bet siltināšana nestu vēl lielāku ietaupījumu budžetā. Turklāt tas krietni uzlabotu ēkas vizuālo izskatu,” uz pārmaiņām, kas varētu sākt īstenoties nākamgad, cerīgi raugās direktore. …”

11
‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 2.06. 2016 – Ģirts Pommers ”Vakar ”Jelgavas autobusa parkā” sāka strādāt trīs Jelgavas jaunieši. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni Rolands Sīmanis, Reinis Bērziņš un Sindija Kārkliņa pēc iepazīšanās ar drošības instruktāžu veica pirmo darbu – autobusu parka teritorijas sakopšanu. Gan Rolands, gan Reinis nodarbinātības programmā nopelnīto naudu plāno tērēt, lai  nokārtotu autovadītāja apliecību, bet Sindija gan pagaidām nav izvirzījusi konkrētu mērķi, kur izlietot nopelnīto. Jaunieši skolēnu

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 2.06. 2016 – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā izlaidums 9.klasēm 10.jūnijā plkst.12.00 un plkst.14.00; izlaidums 12.klasēm  10.jūnijā plkst.17.00.

Absolventi:

12.h Barons  Gints 
12.h Davidova  Alla 
12.h Jansone  Līva 
12.h Kalniņš  Orests 
12.h Kavecka  Jekaterina 
12.h Ķauķis  Mārtiņš 
12.h Mākulis  Reinis 
12.h Ņikiforova Agita
12.h Ornicāns  Artis 
12.h Pacinko  Raivis 
12.h Pauča  Diāna 
12.h Petrova  Elīza  Jeļizaveta
12.h Pozņaks  Mārtiņš 
12.h Ruiga  Agnese 
12.h Sevele  Lelde 
12.h Sjanita  Ēriks 
12.h Ščekleins  Sergejs 
12.h Vanags  Alberts 
12.h Vītiņa  Marta 
12.i Bebre  Santa 
12.i Bērziņš  Nauris 
12.i Circenis  Jānis 
12.i Furmanovs  Ņikita 
12.i Goluba  Laura 
12.i Jegorova  Laura 
12.i Lauva  Santa 
12.i Lode  Matijs 
12.i Mazurs  Artūrs 
12.i Rupmanis  Kristaps  Dmitrijs
12.i Sutens  Edmunds 
12.i Ševļakova  Monta 
12.i Špade  Artūrs 
12.i Uļevičs  Kristaps 
12.i Žulpa  Edgars 

”Jelgavas Vēstnesis” 9.06. 2016 – ” Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola. Skolēnu uzņemšana 5., 6., 7.klasē – no 2016.gada 31.maija. Skola piedāvā: Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās); Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (padziļināta matemātikas un informātikas apguve); Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Skolēnu uzņemšana 10.klasē – no 2016.gada 13. līdz 17.jūnijam. Skola piedāvā: Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (mācību plāns inženierzinātnēs); Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu; Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu.”

”Zemgales Ziņas”30.06.2016 – Lāsma Antoneviča ”….Skolu uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (eiro) – ….Tehnoloģiju vidusskola 62,37…”

”Zemgales Ziņas” 7.07.2016 – ”…Beidzot vidusskolu, kopvērtējumā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola sasniegusi 53,7 %…., kas ir augstāks kopprocents nekā vidējais valstī (49,9%).
Kopumā absolventu sasniegumus svešvalodās, latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, fizikā, ķīmijā un bioloģijā vērtējam kā labus. Arī matemātikā visu pilsētas vidusskolu, izņemot Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas (30,58 %) , absolventu sasniegumi ir augstāki nekā valsts vidējais vērtējums,”teic Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

”Zemgales Ziņas” 7.07.2016 – Vita Hermane, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja par Ingunas Baueres  jaunāko romānu ”Grēksūdze”.

”Zemgales Ziņas”21.07.2016 – Lāsma Antoneviča ””Pūču reitings” – intelektuālās izcilības karte.” – ”…Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola lielo skolu grupā 75 vietā (1,81 punkti).
Ceļojošo balvu ”Lielā pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.mācību gadā. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome un jaunatnes firma ”Kontakts”. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, informē AKF izpilddirektore Inga Jonāne.”

”Jelgavas Vēstnesis” 21.07.2016 – ”Ata Kronvalda fonds apkopojis šī gada skolu topu, izvērtējot mācību iestādes pēc mācību sasniegumiem attiecīgā mācību gada valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos….75.vieta Tehnoloģiju vidusskolai….”

”Jelgavas Vēstnesis”28.07.2016  - Jana Bahmane ””Jauns mācību gads – jaunā vidē” – …mācību ikdienā pieaugot tehnoloģiju nozīmei, īpaša uzmanība tiek pievērsta arī informācijas tehnoloģiju kabinetu modernizēšanai. Tas šovasar jau paveikts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā….”

‘’Zemgales Ziņas’’11.08.2016 – Santa Logina ‘’…jelgavnieka Aivara Andrejeva izstādē būs skatāmi apmēram piecpadsmit portretu. ‘’Tā bija 10. vai 11.klase, kad pēc skolas atnācu mājās; man nebija ko darīt, domāju pazīmēšu. Nolēmu uzzīmēt savu mīļāko aktrisi Milu Janoviču. Darbu publicēju ‘’tviterī’’, viņa to ieraudzīja un atbildēja man. Tas šķita kaut kas nereāls – esmu no Jelgavas, un mana iemīļotākā aktrise, Holivudas zvaigzne, ir pamanījusi manu darbu. Tā bija superiedvesma, un, kad esi iedvesmots, to turpini,’’ teic Tehnoloģiju vidusskolas (tolaik 1.ģimnāzijas) absolvents, kurš uzzīmējis ap 1500 portretu – to vidū ir gan slavenības, gan darbu pasūtītāji….
…izstāde skatāma ‘’Pilsētas pasāžā’’, tad tā dosiesuz Tehnoloģiju vidusskolu, bet pēcāk Marlon Andre plāno parādīt arī citur Eiropā.’’

‘’Zemgales Ziņas’’25.08.2016 – ‘’Jelgavas izglītības iestāžu remonti (eiro, bez PVN) -… Tehnoloģiju vidusskola-informātikas klašu remonts ( 13,71 tūkstotis)….’’

‘’Jelgavas Vēstnesis’’25.08.2016 – Jānis Kovaļevskis, intervija ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības un sporta programmās Aigaru Rubli – ‘’…Kadi darbi vai projekti vēl tiek plānoti saistībā ar pilsētas izglītības infrastruktūru? – Viena no prioritātēm šajā ziņā ir Tehnoloģiju vidusskolas ēka, kurai nepieciešams veikt renovācijas darbus….
Aizvadītajā mācību gadā eksperimenta kārtā pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Sprīdītis’’ audzēkņiem tika piedāvāta jaunas mācību metodikas ‘’FasTracKids’’ realizācija – cik plaši šī programma tiks turpināta jaunajā mācību gadā? – ‘’FasTracKid’’ ir programma, kura ar dažādām mācību metodēm palīdz attīstīt kritisko domāšanu, radošumu, sadarbības un komunikācijas prasmes. Par šo programmu esam saņēmuši ļoti labas atsauksmes no vecākiem, tādēļ to turpināsim jau plašākā mērogā. Visiem vecāko grupu pašvaldības pirmsskolas iestāžu audzēkņiem šajā mācību gadā būs iespēja apgūt mācību moduļus, kuri saistīti ar dabas zinībām, astroloģiju un citiem priekšmetiem. Mācības notiks….Tehnoloģiju vidusskolā….’’.

‘’Zemgales Ziņas’’25.08.2016 – ‘’Zinību diena Jelgavas izglītības iestādēs 2016./2017.m.g. – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā plkst.9.00 pie skolas……’’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>