Atmiņas (E.Sakne)

Elmāra Saknes, ilggadīga skolas direktora, atmiņu stāsts par savām skolas gaitām 26.11.1993 ‘’Zemgales Avīze’’– ‘’Vidusskolu es pabeidzu 1953.gadā. Toreiz tā atradās Skolotāju ielā 8 bijušās vācu ģimnāzijas ēkā. (Agrs Kalniņš un Jānis Āboliņš savā pētnieciskajā darbā skaidro) – par šo ēku ir tikai informācija, ka tur atradusies Jelgavas 1.vidusskola, bet kā ēka celta informācija nav. Šī ēka tika pārbūvēta Jelgavas vakaru maiņu vidusskolas vajadzībām, kad Jelgavas 1. vidusskola pārvācās uz telpām Sarmas ielā 2. Šis fakts ir ierakstīts būvvaldes arhīvā pie šīs ēkas faila.) Sākumā šajā vidusskolā uzņēma tikai zēnus. Vēlāk piebiedrojās arī meitenes. Mēs bijām karalaika bērni. Dzīvot bija nesalīdzināmi grūtāk nekā tagad. Kad pēc pamatskolas beigšanas iestājos vidusskolā, likās, ka esmu pakāpies solīti augstāk. Auga pašapziņa, bija lepnums mācīties.

No maniem toreizējiem klasesbiedriem daudzi vēlāk kļuva pazīstami visā valstī. Piemēram, žurnalists Gunārs Jākobsons, Latvijas Universitātes profesors Edvīns Šilters, režisors Zigurds Ķesteris, zinātņu doktors Jānis Vējš un citi. Vairumam manu vienaudžu bija pārliecība, ka ar izglītību un godīgu darbu var daudz ko sasniegt. Diemžēl šodien daudzos skolēnos šī pārliecība nav ieaudzināta vai arī pilnīgi zudusi. Tas ir traģiski. Es gan domāju, ka pienāks laiks un jaunā paaudze sapratīs, ka Latvijai ir vajadzīgi izglītoti un kulturāli cilvēki, kas ar savu godīgu darbu varētu radīt patiesi brīvu valsti.

Vēl ko gribu teikt. Maldās tie, kas uzskata, ka tajos laikos, tajā režīmā, kad daudz kas bija aizliegts, ierobežots, skolotājs nevarēja dot skolēniem dziļas zināšanas. Labs pedagogs varēja iemācīt visu, kas dzīvē vajadzīgs. Ar patiesu cieņu es atceros vēstures skolotāju un valodas skolotāju Sprūdu, matemātikas skolotāju Vilku, fizikas skolotāju Vēju, angļu valodas skolotāju Djakonovu, skolas direktoru Bušu un daudzus citus.’’

‘’Jelgavas 1.ģimnāzija 1919.-1994.’’ vēsta – ‘’Pēc Annas skolas pievienošanas pirmajām septiņām klasēm mācības notika ēkā Slimnīcas ielā, bet vidusskolēniem – bijušajā vācu ģimnāzijā Skolotāju ielā. Piecdesmito gadu sākumā 1.vidusskolai pakāpeniski pievienoja  arī meiteņu klases  un par direktori sāka strādāt Lilija Granta.’’

1950.gadā 1.vidusskolai pievienoja Annas pamatskolu, kurā arī mācījās zēni (direktore V.Vīksna).

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>