Academia Petrina – mācību spēki

Saskaņā ar Šveices zinātnieka Johana Georga Zulcera izstrādātajiem akadēmijas statūtiem un mācību plāniem, uz Jelgavu aicināja deviņus profesorus: teologu, juristu, filozofu, grieķu literatūras, latīņu literatūras, runas mākslas, vēstures, matemātikas un fizikas profesorus. Pasniedzēji akadēmijā bija tā laika Eiropā ievērojami zinātnieki. Jurisprudencē,tiesībzinātnieks – Gotlībs Bēzeke(1746.-1802.), dabaszinātnēs, mineralogs – Johans Jakobs Ferbers(1743.-1790.), matemātiķis V.Beitlers (1745.-1811). Tie bija pirmie zinātnieki profesionāļi, kas darbojās Latvijā. Līdzās pedagoģiskajam darbam akadēmijas mācībspēki veica arī pētījumus dažādās nozarēs un ziņojumus par tiem publicēja gan Jelgavā, gan ārzemēs.

Sešus profesorus Zulcers drīkstēja uzaicināt no Vācijas, trīs citus hercogs vēlējās pieņemt pats no Kurzemes.Klāt nāca septiņi skolotāji, kuriem bija jāmāca zīmēšana, dejošana, paukošana, jāšana un modernās svešvalodas( angļu, franču, itāliešu).

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 5 = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>