1951 – 1970

Lilija Granta

Direktore. Vēstures skolotāja. Zēnu skolu pārveido par jauktu skolēnu skolu . Disciplīna, padomju tradīcijas augstā līmenī.

1951.gadā direktore Granta no otrās skolas paņēma vienu klasi līdz, atkal zēnu – meiteņu skola. Skolēni negāja pie skolotājiem, bet skolotāji pie skolēniem. Nebija elektrisks zvans.

‘’Skolā aktivizējās mākslinieciskā pašdarbība, fiziskā kultūra un sports, īpaša vērība tika veltīta darbam izmēģinājuma lauciņos rajona kopsaimniecībās, kur skolnieki audzēja cāļus, cūkas, jaunlopus.’’ Vēsta jubilejas buklets ‘’Jelgavas 1.ģimnāzija 1919.-1994.’’

Skolas buklets ‘’Jelgavas 1.vidusskola 1919. – 1989.’’ vēsta – ar 1951./52.m.g. 19 gadus par direktori strādā L.Šarakova (tagad L.Granta). Vidusskolēniem raksturīga liela interese par  māksliniecisko pašdarbību. Dramatisko pulciņu un vokālos ansambļus vada paši audzēkņi. Arī skolotājiem ir savs dramatiskais kolektīvs. Skolēnu priekšnesumos populāras ir fizkultūriešu veidotā ‘’piramīdas’’

Visās klasēs ir ‘’mūsu tēva, skolotāja un vadoņa’’ J.V.Staļina attēli.  Viņa vārds tiek izdziedāts dziesmās, izrunāts dzejoļos, izteikts gramatikas piemēros. Vairāk nekā drūma ir diena, kad šo ģīmetni apvij ar sēru lenti…’’

1952. gada absolventi:

Vilnis Berlands 11.kl.
Vilnis Beitiņš 11.kl.
Augusts Cinis 11.kl.
Laimonis Grinfelds 11.kl.
Uldis Helmanis 11.kl.
Imants Jākobsons 11.kl.
Verners Kochs 11.kl.
Pēteris Kroģeris 11.kl.
Visvaldis Lībietis 11.kl.
Vitalijs Lukševics 11.kl.
Jānis Majevskis 11.kl.
Jānis Meiliņš 11.kl.
Ivars Pantelis 11.kl.
Ēriks Prokopovičs 11.kl.
Harijs Renkulis 11.kl.
Alfreds Trakmanis 11.kl.
Guntis Vētra 11.kl.
Jānis Vīksna 11.kl.
Ivars Zaķītis 11.kl.
Alfreds Zīriņš 11.kl.
Pārsla Zorenberga 11.kl.

Elmāra Saknes atmiņu stāsts ”ZZ”9.05.2014 – ”Pirmais, ko uzzināju par ģimnāzijas lielajiem puikām, ir viņu dižošanās ar ģimnāzistu formas cepurēm. Viņi tās ne tikai centās valkāt, bet darīt to ļoti īpatnējā veidā. Pirmkārt bija jāpārlauž spožais nags un tas jāsašuj ar melnu diegu. Tā bija zīme, ka darīšana ir nevis ar vienkāršu skolēnu, bet ģimnāzistu ar stāžu. Arī formas tērpi tā laika skatījumā nebija nemaz tik krāšņi, bet tos valkāja ar milzīgu lepnumu. Kad vecākais no mūsu komandas veiksmīgi izturēja eksāmenu un tika uzņemts proģimnāzijā, notika kaut kas mūsdienām neraksturīgs – sētā sarīkotas trakulīgas ovācijas. Mūsu Akadēmijas iela bija viena no skaistākajām Jelgavā, jo tā bija asfaltēta. vēl ar asfalta segumu lepojās tikai Slimnīcas iela. Pārējās bija bruģētas ar kalto vai apaļo bruģakmeni. Šodien var dzirdēt nožēlu, ka ielas ir asfaltētas, bet ne bruģētas. Toreiz skatījums bija praktiskāks, jo bruģētās sagādāja daudz darba sētniekiem – vajadzēja kopt, ravēt arī braucamo daļu. Sen esam aizmirsuši to raksturīgo pilsētas troksni, ko radīja pa bruģi braucošie kaltie rati un zirgu pakavu klaboņa. Vai toreiz varēja ienākt prātā, ka būs jānodzīvo vesels mūžs, paies vairāk nekā piecdesmit gadu, bet tolaik visu kārotā naģene būs muzeja eksponāts, kuru jēgu pa īstam sapratīs tikai gados vecie, un lielai jauniešu daļai iekļūšana un izkļūšana no ģimnāzijas būs vienlīdz mazsvarīga.

Pielāgošanās, bet tajšā laikā gudru savas stājas un pārliecības noturēšanas mākslu Elmārs Sakne apguvis jau vidusskolā, kas, savulaik pārtapusi Hercoga Pētera ģimnāzijā un jelgavas Valsts 1.klasiskajā ģimnāzijā, ir tieša ”Academia Petrina” mantiniece. ” Kad mācījos, bija Staļina laiks. Skolotāji runāja, kas viņiem klases priekšā bija jārunā, bet virtuvē sprieda  pavisam ko citu. Skolēni lasīja skolotāju domas par visiem simts procentiem. Viens cilvēks gan atklāti nostājās pret sistēmu, bet zaudēja. Tas bija skolas direktors  Pēteris Bušs. Tūlīt pēc kara bija kāda tiesāšana. Paziņo – kāds cilvēks jānošauj. Kurš par? Rokas pacēla visi, izņemot Pēteri Bušu. Brīnos, kā pēc tam viņu vēl tik ilgi atstāja amatā, bet dzīves direktoram vairs nebija. Viņš bija arī fantastisks literatūras skolotājs – mūsu klasē ļoti emocionāli noskaitīja visu ”Atraitnes dēlu”, izgāja no klases, aizgāja un pakārās,” dramatiskos notikumus atsauc atmiņā Pētera Buša darba pēctecis.” Lāsma Antoneviča.

”Zemgales Ziņas”24.07.2015 Gaitis Grūtups – ”1953.gadā pirmajām klasēm mācības notikavecā koka ēkā Slimnīcas ielā 12. Kaut arī tur bija šauri, starpbrīžos skolēni sapulcējušies lielākajā telpā un gājuši tautiskajās rotaļās ”Kas dārzā?”, ”Tūdaliņ, tāgadiņ” un citās – tā, ka vecā dēļu grīda mazliet šūpojās. ”Neviens nekur projām neklīda. Un tas arī būtu bijis bīstami, jo vēl piecdesmitajos gados daļa pilsētas centra bija drupās,” atceras Biruta Ašmane. Absolventes Astrīda Celma, Lidija Strautiņa, Zina Karepova, Ēriks Beraģis, Rita Sirmoviča, Aina Ūtena, Edīte Lošaka, Māra Eferte un Biruta Ašmane, atzīmējot 55 gadu jubileju, kopš iegūts pamatskolas diploms, spriež, ka vecās, vēl Latvijas brīvvalsts laika skolotājas centās pasargāt bērnus no okupācijas laika negācijām. Pedagogi cēla godā tautas folkloru.”Ja mēs kaut ko nemācējām atbildēt, matemātikas skolotāja Emīlija Leināte dusmīgi sita dūri uz rakstāmgalda un skaitīja:”Antiņ, pūt stabulīti! Prātiņ, nāc mājās!”,” smej Aina Ūtena. Savukārt klases audzinātāja Hilda Majore visādi veicinājusi, lai skolēni  klasē būtu draudzīgi. ”Ja kāds saslima, tad audzinātāja jautāja, kurš uz to pusi dzīvo. Tad viņa pienākums bija aiznest iztrūkstošajam mājas darba uzdevumus,” atceras Lilija Strautiņa.
Skolā bija arī vokālais ansamblis, ko vadīja skolotājs Jānis Zgrunda. Tajā dziedāja arī vēlāk slavenā  estrādes dziedātāja Nora Bumbiere.
Vecajā skolā stundas ar roku iezvanīja veca apkopēja. Ziemā viņa kurināja krāsnis, skola bija silta. Absolvents Ēriks Beraģis atceras, ka piecdesmitajos gados Jelgavā zēniem modē bija neilona kapzeķes. ”Tas, kurš staigāja vilnas zeķēs, skaitījās ”pāķis”. Taču pirmās neilona zeķes bija sarkanas, un kājas izskatījās sarkanas kā stārķim,”smejas Ēriks. Visi salidojuma dalībnieki vienisprātis, ka tīri pieņemamas  bija skolēnu formas. Zēni valkāja naģenes, kas bija nošūtas ar baltu svītriņu (vidusskolā – ar dzeltenu). Savukārt meitenēm bija beretes. ”Reiz uz draudzības sarīkojumu ar Tartu skolēniem es atnācu kleitā, kurai biju uzšuvusi lielu poplīna apkakli, mani izdzina un aizsūtīja mājās pārģērbties. Kā es raudāju!” atceras Zina Karepova. Viņa piebilst, ka rudeņos ļoti jauki bija braukt talkās uz kolhoziem, piemēram, ņemt kartupeļus. Absolventi ar pateicību atceras arī nodarbības skolas sakņu dārzā. Tur gūtās iemaņas, piemēram, piķēšanā, noder vēl joprojām.
”Mūsu skolas laikā paši slaucījām un mazgājām klases, dežūrējām virtuvē, kur mizojām kartupeļus, mazgājām traukus,” stāsta Aina Ūtena. Citi piebilst  - strādājot virtuvē, vēl bija tāds labums, ka paēst  varēja par brīvu.”

1953. gada absolventi:
Gunārs Āboliņs 11.kl.
Ivars Apškalējs 11.kl.
Herberts Brekte 11.kl.
Miervaldis Buchbinders 11.kl.
Ojars Everts 11.kl.
Olģerts Hofmanis 11.kl.
Gunārs Jākobsons 11.kl.
Valdis Juškevics 11.kl.
Rolands     Jēgers 11.kl.
Jānis Kalniņš 11.kl.
Zigurds Ķesteris 11.kl.
Ivars Krastiņš 11.kl.
Ivars Ostvalds 11.kl.
Astrids Ozoliņš 11.kl.
Elmārs Sakne 11.kl.
Viktors Svare 11.kl.
Edvīns Šiltlers 11.kl.
Jānis Veilands 11.kl.
Jānis Vējšs 11.kl.
Edvins Vīgants 11.kl.
Taiga Alksne 11.kl.
Ilga Andersone 11.kl.
Rūta Apšeniece 11.kl.
Arvīds Balodis 11.kl.
Hedviga Beržisnka 11.kl.
Ārija Bolšteine 11.kl.
Gunārs Bulderbergs 11.kl.
Diana Cīrule 11.kl.
Regina Eichmane 11.kl.
Ruta Eiduka 11.kl.
Vita Kāpa 11.kl.
Mirdza Kupše 11.kl.
Laimīte Lukševica 11.kl.
Ludmila  Lukševica 11.kl.
Ritvars Niedols 11.kl.
Rija Ozola 11.kl.
Biruta Ozola 11.kl.
Vija Romane 11.kl.
Astra Švītiņa 11.kl.
Ilga Švītiņa 11.kl.
Maija Veidemane 11.kl.
Eduards Rusmanis 11.kl., ekstern.
Teodors Jorgevics 11.kl., ekstern.

1954.g Slimnīcas ielā ‘’mazā skoliņa’’.

1954. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Vilks

Maigonis Ābols 11.kl.
Andris Blaumanis 11.kl.
Aivars Daukša 11.kl.
Ilmars Kaufmanis 11.kl.
Andrejs Nikuļcevs 11.kl.
Augusts Ruplis 11.kl.
Mārtiņš     Skuja 11.kl.
Guntis Šmits 11.kl.
Māris Steinblums 11.kl.
Edmunds Trompels 11.kl.
Jānis Uldriķis 11.kl.
Jānis Vīgulis 11.kl.
Arturs Ziediņš 11.kl.
Arnis Meiliņš 11.kl.

1955. gada absolventi:

Arnolds    Bartkevičs 11.kl.
Valda Bumbiere 11.kl.
Ina Čače 11.kl.
Rasma Današevica 11.kl.
Vladimirs Einiņš    11.kl.
Ausma Fogele 11.kl.
Inara Gruziņa 11.kl.
Gunārs Karašs 11.kl.
Mintauts Labrencis 11.kl.
Sarmīte-Ināra Liepiņa 11.kl.
Alfons Neimanis 11.kl.
Maiga-Anita Neimane 11.kl.
Zaiga Oga 11.kl.
Helmuts Pavītols 11.kl.
Taisa Seile 11.kl.
Pēteris Stuburs 11.kl.
Maiga Zāģere 11.kl.
Ojars Auziņš 11.kl.
Jānis Dreismanis 11.kl.
Jānis Grizāns 11.kl.
Gunars Grosmanis 11.kl.
Arnolds    Grosbergs 11.kl.
Imants Lapiņš 11.kl.
Tālis Lapiņš 11.kl.
Andrejs    Manguss 11.kl.
Arnolds    Mežs 11.kl.
Ilmars Neilands 11.kl.
Raimonds Ostvalds 11.kl.
Jurjans Steprāns 11.kl.
Alfreds Sudiks 11.kl.
Jānis Šķipsna 11.kl.
Jānis Urlovskis 11.kl.
Elmārs Zeķe 11.kl.
Romans  Eižvertiņš 11.kl.

1956. gada absolventi:

Dzintra Banuško 11.kl.
Arnolds    Baškevics 11.kl.
Sarmīte    Betjāne    11.kl.
Gita Bumbiere 11.kl.
Jānis Greivulis 11.kl.
Gunta Jansone 11.kl.
Jānis Jonikāns 11.kl.
Rasma Kļaviņa 11.kl.
Zigurds Kristaps    11.kl.
Ernests    Mickevičs 11.kl.
Leons Pakārklis 11.kl.
Austra Stragauska 11.kl.
Andris Šķiliņš 11.kl.
Jevgēnijs Uzuliņš 11.kl.
Alīse Veismane 11.kl.
Gunars Zariņš 11.kl.
Gunars Zichmanis 11.kl.
Ausma Zīriņa 11.kl.

Kl.audz. sk.Mežgaile

Irēna Čapa 11.kl.
Irēna Čerenoks 11.kl.
Biruta Danuss-Današevics 11.kl.
Andris Drēska 11.kl.
Olģerts Fogels 11.kl.
Inta Goslere 11.kl.
Regīna Kalēja 11.kl.
Ivars Kārkliņš 11.kl.
Henrijs Kress 11.kl.
Vera Markeviča 11.kl.
Eleonora Meženiece 11.kl.
Harijs Neizarts 11.kl.
Jānis Neliuss 11.kl.
Daina Petermane 11.kl.
Andris Pūpols 11.kl.
Vladislavs Valainis 11.kl.
Andris Saulgriezis 11.kl.
Harijs Zaļums 11.kl.
Rita Roga 11.kl.
Uģis Gods 11.kl.
1957. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Sprūds

Rihards    Bulderbergs 11.kl.
Māris Graudelis    11.kl.
Agris Černovskis 11.kl.
Austris Ilgunas 11.kl. – sudraba medaļa
Valentins Fjodorovs 11.kl.
Juris Kalniņš 11.kl.
Gaida Kreice 11.kl.
Nikolajs  Lastovka 11.kl.
Alda Lipīte 11.kl.
Teodors Mickevičs 11.kl.
Eriks Priednieks 11.kl.
Raimonds Rupeneitis 11.kl.
Imants Straupe 11.kl.
Viskauts Tīlība 11.kl.
Juris Vētra 11.kl.
Gunārs Junde-Zakevičs 11.kl.

Jānis Agals 11.kl.
Edīte Beķere 11.kl.
Guntis Cēsnieks    11.kl.
Jānis Dimants 11.kl.
Edmunds Grandans 11.kl.
Asja Januševska    11.kl.
Zigrīda Jakobsone 11.kl.
Līvija Kalsone 11.kl.
Ieva Medne 11.kl. – sudraba medaļa
Anna Popa 11.kl.
Jānis Rasa 11.kl.
Aija Seisuma 11.kl.
Pauls Sirmais 11.kl.
Jānis Vilks 11.kl.
Andris Ziemelis 11.kl.
Zinaida Voitkāne 11.kl.

1958. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Meija Anna2

Arvids Auziņš 11.kl.
Rasma Bārenīte    11.kl.
Jēkabs Beihmanis 11.kl.
Ārija-Maija Bensons 11.kl.
Rasma Bērzājs 11.kl.
Andris Blekte 11.kl.
Ivars Grinfogels    11.kl.
Māra-Līze Jurevičs 11.kl.
Andris Jurevskis    11.kl.
Andrejs    Lasmanis 11.kl.
Agra Liepiņš 11.kl.
Gunta Poga 11.kl.
Velta-Erna Skrapce 11.kl.
Irēna-Regīna Šarko 11.kl.
Ilze Šķipsna 11.kl.
Ira Vidiņa 11.kl.
Aina-Velta Vilmanis 11.kl.
Leonīds    Voitkovs 11.kl.
Sarmīte    Zemgals-Zemgalnieks 11.kl.

Kl.audz. sk.Strautiņa

Vija Blūma 11.kl.
Biruta Bumbiere 11.kl.
Dace Bumbiere    11.kl.
Aleksis Jemeļjanovs 11.kl.
Miervalds Kalniņš 11.kl.
Mirdza Kalniņa    11.kl.
Romualds Konuševskis 11.kl.
Antoņina Leitane 11.kl.
Reinis Liepiņš 11.kl.
Agrita Matuļeviča 11.kl.
Hedviga Nekraša 11.kl.
Viktors Paeglis 11.kl.
Vija Pukinska 11.kl.
Aina Smuidrīte Stašule 11.kl.
Maija Vilka 11.kl.
Alfs Ziverts 11.kl.
Edvīns Zmičerevskis 11.kl.
Ieva-Ruta Steinberga 11.kl.
Pēteris Liepiņš 11.kl.
Kārlis Strautiņš 11.kl.

1959.g. Skolotāju ielā 8 (no 5.klases).

1959. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Rasnača

Jānis Belkovskis 11.kl.
Juris Bolšteins 11.kl.
Smaida Dižais 11.kl.
Jānis Helmanis 11.kl.
Dzidra Jēkabsone 11.kl.
Saulcerīte Meija 11.kl.
Maija Pelūde 11.kl.
Andris Pļaviņš 11.kl.
Mārtiņš  Plūme 11.kl.
Inta Rūja 11.kl.
Renāta Rusmanis 11.kl.
Ēriks Skrapcis 11.kl.
Vija Stokmane 11.kl.
Ruta Strazdiņa 11.kl.
Nadežda Streļcova 11.kl.
Guntis Trapencieris 11.kl.
Kārlis Tupiņš 11.kl.
Mirdza Upleja 11.kl.
Marita Zariņa 11.kl.

Kl.audz. sk.Zgrunda

Lilija Adijāne 11.kl.
Jānis Dubins 11.kl.
Brigita Dudare 11.kl.
Viesturs Grubaums 11.kl.
Agris Jaškovskis    11.kl.
Ilgvars Kerevics    11.kl.
Andris Kroņkalns 11.kl.
Gunta Kroņkalne 11.kl.
Ilga Ļuļļa 11.kl.
Staņislavs Maržeckis 11.kl.
Brigita Māske 11.kl.
Ventis Mārums    11.kl.
Imants Pauls 11.kl.
Ausma Resne 11.kl.
Marģers Spalva    11.kl.
Skaidrīte Zukule    11.kl.
Augusts  Zvaigznīte 11.kl.
Jānis Jekševics 11.kl.

Skola 60-os gados

‘’Zemgales Ziņas’’24.07.2015 – Gaitis Grūtups’’1960.gadā beidzot pamatskolu, tos, kuri turpināja mācības vidusskolā, no septītās klases ieskaitīja devītajā. Tieši togad Latvijas pamatskolās notika pāreja no septiņām uz astoņām klasēm. Žurnālistam stāsta arhitekte Biruta Ašmane, kura pati turpināja mācības vidusskolā. ‘’

1960.gadā Skolotāju ielā 6 fizikas kabinets.

Matemātikas skolotāja – Helēna Sičevska

Vakarskolas ēkā skolēni no 8.-11.kl. (mācības tikai latviešu valodā).

Padomju laikā – skolā politinformācija, skolēnu formas. Pastāvēja dažādas akcijas, kurās jāpiedalās obligāti, piem., vienu vasaru klasei un audzinātājai uzdeva audzēt trušus, citu vasaru jāizravē 2ha cukurbietes vai jāpiedalās laukakmeņu vākšanā no laukiem. Stingri aizliegts svinēt Ziemassvētkus, Lieldienas.

60 gados no 9.klases notika ražošanas apmācība (traktoristi, daiļdārznieki).

1960. gadā skolai dārzs jeb izmēģinājuma lauciņš ar siltumnīcu.

60 gados pārgājieni uz Vilces gravu.

Apmēram 60 gados sāka rakstīt ar lodīšu pildspalvu.

1960. gada absolventi:

Rolands     Bārenis     11.kl.
Inara Cimdare 11.kl.
Inta Draule 11.kl.
Pāvils Dzičkovskis 11.kl.
Irēna Gauja 11.kl.
Solveiga Grīvfogele 11.kl.
Staņislavs Hasiaks 11.kl.
Voldemārs Ilgunas 11.kl.
Dagnija Kalniņa 11.kl.
Lidija Kalniņa 11.kl.
Anda Kāpa 11.kl.
Kārlis Kruviņš 11.kl.
Aivars Kugelbergs 11.kl.
Dace Lāce 11.kl.
Ilze Liepiņa 11.kl.
Raimonds Lērums 11.kl.
Andris Meinerts    11.kl.
Pēteris Ozoliņš 11.kl.
Jānis Ruško 11.kl.
Aivars Salnājs 11.kl.
Sofija Siemaškevičs 11.kl.
Lizela Sproģe 11.kl.
Melita Tīruma 11.kl.
Georgijs Uļjanovs 11.kl.
Modris Kreicbergs 11.kl.
Jānis Kačevskis 11.kl.
Dzintra Balčikans 11.kl.
Juris Baško 11.kl.
Pēteris Bogdanovs 11.kl.
Helēna Budjanska 11.kl.
Silvija Grīverte 11.kl.
Vanda Jančiauska 11.kl.
Raimonds Jankauskas 11.kl.
Imants Juberts 11.kl.
Maruta Ķelderis     11.kl.
Jevgenija Korniševa 11.kl.
Ausma Lajuka 11.kl.
Jānis Liepa 11.kl.
Edvīns Ļuļļa 11.kl.
Julijs Mačulis 11.kl.
Marija Maržecka 11.kl.
Vija Mazkalniņa    11.kl.
Guna Pikiere 11.kl.
Ināra Rubene 11.kl.
Livija Salmiņa 11.kl.
Voldemārs Štameistars 11.kl.
Austra Valdovska 11.kl.
Imants Valters 11.kl.
Ilmars Vilsons 11.kl.
Aivars Ūdriņš 11.kl.
Ausma Lajuns 11.kl.

1961. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Djakonova

Viktors Briss 11.kl.
Edīte Cinnius 11.kl.
Viesturs Ezergailis 11.kl.
Maija Freimane    11.kl.
Juta Kalniņa 11.kl.
Daina Kristalte 11.kl.
Lonija Kvjatkovska 11.kl.
Daina Lāce 11.kl.
Jānis Meņķis 11.kl.
Dzintars Ozols 11.kl.
Ņika Puķīte 11.kl.
Gunārs Putniņš 11.kl.
Ilga Radziņa 11.kl.
Tālivaldis Rozenštoks 11.kl.
Armīns Slaveiks 11.kl.
Biruta Vaisļa 11.kl.
Kārlis Zukuls 11.kl.

Kl.audz. sk.Černova

Rudīte Dzelme 11.kl.
Miķelis Bičevskis 11.kl.
Dace Jansone 11.kl.
Andris Klaus 11.kl.
Uldis Krīgers 11.kl.
Andulis Krūmiņš 11.kl.
Aina Silava 11.kl.
Iveta Slavska 11.kl.
Biruta Šakne 11.kl.
Dzidra Šimkevica 11.kl.
Nikolajs  Šalkūns-Šalkovskis 11.kl.
Gunārs Trapāns    11.kl.
Irēna Ugarenko    11.kl.
Valdis Valkovskis 11.kl.
Māra Vidiņa 11.kl.
Zigrīda Ziņģe 11.kl.
Jānis Zīriņš 11.kl.
Jānis Zukulis 11.kl.
Tālivaldis Rozenštoks 11.kl.
Ilga Radziņa 11.kl.

1961.g. 1.a – krieviski runājošo bērnu klase

1.b – ‘’sabiedrības krējuma’’ bērnu klase

1.c – darba tautas bērnu klase

1962. gada absolventi:

Inta Aukone 11.kl.
Maija Antrupa 11.kl.
Astrīde Bērziņa 11.kl.
Biruta Bolmane    11.kl.
Brigita Brāķere 11.kl.
Venta Daugaviete 11.kl.
Arvids Drusts 11.kl.
Erika Grīverte 11.kl.
Juris Grundans 11.kl.
Pēteris Kačevskis 11.kl.
Biruta Kiseļukus    11.kl.
Vanda Kuraševica 11.kl.
Inta Lulle 11.kl.
Zigurds Mīļais 11.kl.
Gunta Paugule 11.kl.
Normunds Pavars 11.kl.
Dzintra Putriņa 11.kl.
Uldis Riekstiņš 11.kl.
Anna Saliņa 11.kl.
Vija Tukule 11.kl.
Edvīns Valbaks 11.kl.
Veronika Vanaga 11.kl.
Kārlis Voveris 11.kl.
Silvija Zundure 11.kl.
Olga Vultere 11.kl.
Māra Lukjānova    11.kl.
Sarmīte Trautmane 11.kl.
Daina Tīruma 11.kl.
Henrihs     Šorns 11.kl.
Aija Rusmane 11.kl.
Lidija Skrinda 11.kl.
Vaclavs Kuprēvičs 11.kl.
Maija Kupče 11.kl.
Māra Ksilandere 11.kl.
Andrejs  Krastenbergs 11.kl.
Rita Kalpoviča 11.kl.
Guntis Jurevičjus 11.kl.
Jānis Gertvends    11.kl.
Jevgenijs Fišjukovs 11.kl.
Regina Dobeseks 11.kl.
Andris Baško 11.kl.
Tamara Auziņš 11.kl.
Brigita Zandberga 11.kl.
Irma Balančonoka 11.kl.
Ivars Betjānis 11.kl.
Jānis Bičevskis 11.kl.
Dace Biķerniece    11.kl.
Viktors Briedis 11.kl.
Inta Buša 11.kl.
Anita Gauja 11.kl.
Mārcis Gerhards 11.kl.
Andrejs     Grāvītis 11.kl.
Vija Kalniņa 11.kl.
Velta Kēnigsberga 11.kl.
Ināra Ļaksa 11.kl.
Daina Ņesterova 11.kl.
Ilga Obuhovska    11.kl.
Alīda Reča 11.kl.
Daina Rogaļska 11.kl.
Elza Runce-Runcevič 11.kl.
Jānis Vedļa 11.kl.
Uģis Vilkārsis 11.kl.
Anna Vītiņa 11.kl.
Ojārs Vidiņš 11.kl.

1963. gada absolventi:
Kl.audz. sk.Leja

Viktorija Aizpure 11.kl.
Lilija Cjukša 11.kl.
Baiba Grīnfogele 11.kl.
Una Kļaviņa 11.kl.
Dzintars Kupčs 11.kl.
Jaņina Lipšāne 11.kl.
Velta Ozoliņa 11.kl.
Māris Puksis 11.kl.
Dzintra Prūse 11.kl.
Miervaldis Saša-Zaša 11.kl.
Valdis Lūcis 11.kl.
Dzintars Šteinbergs 11.kl.
Klaudija     Trekačenoks 11.kl.
Anita Zandberga 11.kl.
Melita Zemeris 11.kl.
Atis Zirdziņš 11.kl.
Inta Sīpola 11.kl.
Maiga Kačāne 11.kl.
Rūta Eglīte 11.kl.
Velta Jēkabsone 11.kl.
Skaidrīte Steļmačonoka 11.kl.
Juris Penka 11.kl.
Gunta Laivenieks 11.kl.
Māra Labsvārde     11.kl.
Leons Briss 11.kl.
Sarma Kolrabe 11.kl.
Jānis Brahmans 11.kl.
Ziedonis Gerkens alias Bergmanis 11.kl.
Marija Solotka 11.kl.
Gunārs Urķis 11.kl.
Aivars Līcis 11.kl.
Zigurds Bušenieks 11.kl.
Aleksandrs Rozenbergs 11.kl.
Juris Lilo 11.kl.
Uldis Melhers 11.kl.
Volodja    Zigis 11.kl.
Dainis Grabauskis 11.kl.
Valdis Ans 11.kl.
Uldis Zīmons 11.kl.
1964. gada absolventi:

Ruta Apse 11.kl.
Jānis Auziņš 11.kl.
Biruta Bārtule 11.kl.
Rūta Celma 11.kl.
Māra Čakste 11.kl.
Viktors Gaišenoks 11.kl.
Mārīte Kaplunovska 11.kl.
Voldemārs Petrovs 11.kl.
Aija Priedniece 11.kl.
Tamāra Plavko 11.kl.
Ināra Rinkevica 11.kl.
Malda Saleniece 11.kl.
Māra Siliņa 11.kl.
Aina Skudra 11.kl.
Valda Spricis 11.kl.
Ērika Vendiņa 11.kl.
Vija Vindberga 11.kl.
Pēteris Zīriņš 11.kl.
Velta Bartkeviča 11.kl.
Margita     Proša-Broša 11.kl.
Māra Cigelniece  11.kl.
Ināra Daugaviete 11.kl.
Lidija Doložeka 11.kl.
Ruta Feldmane 11.kl.
Māris Kronis 11.kl.
Dzintra Neilande 11.kl.
Māra Paugule 11.kl.
Jānis Liepa 11.kl.
Tālivaldis Liepiņš 11.kl.
Rasma Pilka 11.kl.
Aldona    Meikulova 11.kl.
Inga Šaliņš 11.kl.
Rasma Stūre 11.kl.
Mudīte    Šimiņa 11.kl.
Aina Valtiņa 11.kl.
Dzintra    Zaurīte 11.kl.
Arturs Zemītis 11.kl.
Jānis Zīmons 11.kl.

1965. gada absolventi:
Kl.audz. sk. Anna Medne

Gunārs Bāgunts    11.kl.
Dainis Blumbergs 11.kl.
Dzintra Bušmane 11.kl.
Andris Bušs 11.kl.
Roberts     Cjukša 11.kl.
Daina Čakste 11.kl.
Mārīte Dābola 11.kl.
Rasma Dūrēja 11.kl.
Alnis Dzelme 11.kl.
Viviāna    Hausmane 11.kl.
Inta Jurevičuite 11.kl.
Jānis Kreilis 11.kl.
Ruta Krieviņa 11.kl.
Gaida Lielanse 11.kl.
Terēza Rakicka 11.kl.
Vija Ranka 11.kl.
Zigurds Strazds 11.kl.
Viesturs Virsaitis 11.kl.
Ilona Zavacka 11.kl.

Juris Apse 11.kl.
Pēteris Auziņš 11.kl.
Antra Bierne 11.kl.
Maija Biezā 11.kl.
Brigita Bole 11.kl.
Aija Feldmane 11.kl.
Vladimirs Gaišonoks 11.kl.
Juris Liepiņš 11.kl.
Līga Pelūde 11.kl.
Regīna Stagiša 11.kl.
Astrīda Stradiņa    11.kl.
Inta Vilciņa 11.kl.
Baiba Vilkarsis 11.kl.
Uldis Zeltiņš 11.kl.
Andris Jumburgs 11.kl.
Mudīte Fogele 11.kl.

1966. gada absolventi:
Kl.audz. sk. Zigrīds Frīdbergs

Zaiga Bensons 11.kl.
Brigita Blumfelde 11.kl.
Andris Burtnieks 11.kl.
Māris Dūrējs 11.kl.
Irēna Ganuļeviča 11.kl.
Staņislavs Gražulis 11.kl.
Loja Helviga 11.kl.
Valdis Hermanis     11.kl.
Ilze Jansone 11.kl.
Ilze Kārkle 11.kl.
Zigismunds Karlsons 11.kl.
Raita Kilbloka 11.kl.
Miervaldis Kundziņš 11.kl.
Regina Ozerska    11.kl.
Vēsma Piekuss    11.kl.
Mirdza Pikšteins 11.kl.
Gunta Skurstenis 11.kl.
Arvīds Sproģis 11.kl.
Irēna Šalkovska    11.kl.
Inta Upeniece 11.kl.
Māris Ūtens 11.kl.
Juris Utināns 11.kl.
Daina Vēja 11.kl.

Kl.audz. sk. Ojārs Brežinskis

Zaiga Bengere 11.kl.
Mairita Biezā 11.kl.
Ilze Čakste 11.kl.
Ruta Dābola 11.kl.
Mārīte Freimane 11.kl.
Maija Grava 11.kl.
Aivars Grīnfelds    11.kl.
Dagnija Kalva 11.kl.
Modris Kukainis    11.kl.
Lauma Ķīvīte 11.kl.
Juris Lapsenbergs 11.kl.
Spodra  Leikuma 11.kl.
Miervaldis Liepa 11.kl.
Zeltīte Liepiņa 11.kl.
Agrita Liparte 11.kl.
Vija Mākule 11.kl.
Pēteris Micāns 11kl.
Austra Zīmeca 11.kl.

Ilga Beijere 11.kl.
Vija Brakmane 11.kl.
Dace Burdais-Burda 11.kl.
Jānis Čūve 11.kl.
Vija Diļevka 11.kl.
Māra Dvorņikova 11.kl.
Lauma Fārneste 11.kl.
Auseklis Granits    11.kl.
Eriks Indriksons 11.kl.
Brigita Kārkliņa     11.kl.
Juris Klīve 11.kl.
Ritma Malēvica 11.kl.
Maija Namatēva 11.kl.
Mārīte Nekraša 11.kl.
Māra Repe 11.kl.
Ilga Ruņģe 11.kl.
Māra Lējēja 11.kl.
Andris Skuja 11.kl.
Jānis Solodkis 11.kl.
Aina Stelmačonoka 11.kl.
Laima Štāls 11.kl.
Inesis Vimba 11.kl.
Māris Vulfs 11.kl.
Ilga Zeriņa 11kl.

Valda Alksne 11.kl.
Māris Āra 11.kl.
Ināra Bārdiņa 11.kl.
Zoja Bulle 11.kl.
Sarmīte    Duntava 11.kl.
Irēna Geiba 11.kl.
Māra Kugrēna 11.kl.
Silvija Kanopka 11.kl.
Regina Kondrāte 11.kl.
Ingrīda Mākulēna 11.kl.
Velta Misēviča 11.kl.
Aija Neilande 11.kl.
Ārija Peikmane 11.kl.
Ženija Romule    11.kl.
Rasma Sloka 11.kl.
Valda Strazda 11.kl.
Juris Vilkaste 11.kl.
Romāns     Eižvērtiņš 11.kl.

10.02.1966 Jelgavas pilsētas Arhitektūras nodaļai. Jelgavas pilsētas Tautas izglītības nodaļa lūdz izgatavot arhitektūras plānošanas uzdevumu Skolotāju ielā Nr8 esošās ēkas rekonstrukcijai. Pārbūve – kapitālremonts nepieciešams sakarā ar to, ka minētā ēka nolietojusies. Jelgavas 1.vidusskola ar 1967./68.mācību gada sākumupāriet uz jaun;am telpām Sarmas ielā, patreizējā centrālā ēka jāremontē, piemēram, strādājošās jaunatnes maiņu skolas vajadzībām ar skolnieku skaitu 560 t.i.24 komplektiem. Jelgavas Tautas izglītības nodaļas vadītājs E.Sakne.

1965./66.m.g.vidusskolā beidza vienlaicīgi 10. un 11.klasi, jo 64./65.m.g.tika valstī izvirzīts jautājums – par mācību saīsināšanu līdz 10 gadiem. Tāpēc šajos laikos sākās paralēlā iespēja apgūt profesiju (traktorista tiesības, ķīmijas laborants).

6.01.1967 Jelgavas pilsētas Arhitektūras nodaļai. Lūdzu izsniegt arhitektūras plānošanas uzdevumu peldbaseina ēkas projektēšanai pie Jelgavas 1.vidusskolas Sarmas ielā. Jelgavas pilsētas Tautas izglītības nodaļas vadītājs E.Sakne.

Ēka Sarmas ielā 2

Agra Kalniņa un Jāņa Āboliņa pētījums 2008.gadā sk.Dzintras Ozolas vadībā.

Ēka celta speciāli vidusskolas vajadzībām. Arhitekts K.Plūksne. Ēka tika celta pēc L2-02-8 projekta. Celtniecības firma –‘’Tipprojekts’’. Projektu pasūtīja PSR Izglītības ministrija un projektu apstiprināja Latvijas PSR celtniecības ministrijas pilsētbūves valsts projektēšanas institūts. Ēka tika paredzēta 1072 skolēniem.

1967.gadā 1.vidusskolai ir jurģi – jāpārceļas uz jauno ēku Sarmas ielā. Īpaša prieka nav, objekts gan nodots lietošanā, tomēr vēl daudz jāstrādā gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem, lai varētu sākties mācības.

Pārnākot uz Sarmas ielu 1967.gadā., 1.vidusskolai pievienoja arī krievu valodā runājošos skolēnus. Īpaši izmainījās arī skolotāju kolektīvs. Zinības guva no 1.-11.klasei. Darbs skolā divās maiņās.

Skolotājiem piešķīra vecākā skolotāja titulu, skolotāja – metodiķa nosaukumu

Matemātikas eksāmenos biļetes, kas nodrukātas īpašās grāmatiņās (divi teorētiskie uzdevumi un viens praktisks uzdevums).

1968.g. skolas balli ievada polonēze.

‘’Vidējā izglītība tiek pasludināta par obligātu, un tad ,protams, galvenais nav zināšanas, bet papīrs atestāta veidā,’’ – vēsta skolas buklets’’Jelgavas 1.vidusskola 1919.-.1989.’’

1968. gada absolventi:

1968.gada absolventi un kl.audz. sk.Grifogele

1968.gada absolventi un kl.audz. sk.Grinfogel

Marija Bečis 11.kl.
Aija Bumbiere 11.kl.
Ilze Burdais-Burda 11.kl.
Zenta Dimza 11.kl.
Elga Dzirnekle 11.kl.
Ingrīda Eihmane 11.kl.
Inta Feldmane 11.kl.
Māra Gaidukēviča 11.kl.
Feliks Jasenas 11.kl.
Irēna Kavose 11.kl.
Anita Kronis 11.kl.
Ināra Neiburga 11.kl.
Oskars Priede 11.kl.
Arnolds  Skujāns 11.kl.
Ruta Strads 11.kl.
Ilva Skareniece 11.kl.
Vilnis Zemene 11.kl.
Brigita Pētersone 11.kl.
Imants Joma 11.kl.
Zoja Žbanova 11.kl.
Agris Švalkovskis 11.kl.
Dzidra Šņoriņa 11.kl.
Solita Straume 11.kl.
Austra Rakitova    11.kl.
Valerijs Millers 11.kl.
Gaida Kalniņa 11.kl.
Ilva Kārkliņa 11.kl.
Regīna Kucobina 11.kl.
Andris Jaunģerkēns 11.kl.
Modris Jansons 11.kl.
Inta Gruntmane     11.kl.
Teodors Garuts    11.kl.
Biruta Erbss 11.kl.
Ervīns Ceihners    11.kl.
Gunta Āboliņa    11.kl.
Vulfs Kozlinskis    11.kl.
Ainars Millers    11.kl.
Imants Bārenis    11.kl.
Oskars Priede    11.kl.
1969. gada absolventi:
Kl.audz. sk. Rozenvalds

Anda Amola 11.kl.
Rasma Akerčenko 11.kl.
Ināra Ābola 11.kl.
Juris Bengers 11.kl.
Lija Biezā 11.kl.
Silvija Butāne 11.kl.
Gunta Dzene 11.kl.
Andris Englands    11.kl.
Guntis Hercs 11.kl.
Janīna Jermoloviča 11.kl.
Kārlis Grinbergs    11.kl.
Jānis Kalniņš 11.kl.
Daina Kārkliņa 11.kl.
Edīte Klubure 11.kl.
Dace Ķīvīte 11.kl.
Zigrīda Līberga 11.kl.
Andris Ozols 11.kl.
Astrīda Peņķe 11.kl.
Gita Rozentāle 11.kl.
Irisa Rozenvalde 11.kl.
Zaiga Šatkovska    11.kl.
Inita Šķirpa 11.kl.
Ingrīda Štauere 11.kl.
Mudīte Trumpe    11.kl.
Ojārs Turčinskis    11.kl.
Dzintra Valta 11.kl.
Velga Vidiņa 11.kl.
Andris Vītols 11.kl.

Kl.audz. sk. Briģis

Gunta Bolceraite 11.kl.
Zaiga Bērziņa 11.kl.
Māra Bērziņa 11.kl.
Jānis Buģins 11.kl.
Ināra Gaile 11.kl.
Juris Golunovs 11.kl.
Biruta Grīnfelde    11.kl.
Laimons Jansons 11.kl.
Ilga Krastiņa 11.kl.
Silvija Kurta 11.kl.
Agnese Maldava 11.kl.
Dainis Millers 11.kl.
Valdis Paspārnis  11.kl.
Vija Rozentāle 11.kl.
Solvita Rozentāle 11.kl.
Skaidrīte Saule 11.kl.
Inese Sviķe 11.kl.
Vitālijs Upenieks 11.kl.
Dagnija    Valtere 11.kl.
Anita Vēja 11.kl.
Rita Valmane 11.kl.

1970. gada absolventi:

Vēsma Ābele 11.kl.
Maruta    Bērziņa    11.kl.
Vaira Buķevica 11.kl.
Vaira Ceihnere 11.kl.
Dzintra    Ceplīte 11.kl.
Pēteris    Dzirkalis 11.kl.
Irēna Feldmane    11.kl.
Astra Grenere 11.kl.
Olita Jansone 11.kl.
Māra Jurēvica 11.kl.
Silvija Lele 11.kl.
Anita Nartiša 11.kl.
Ilga Pluģe 11.kl.
Biruta Podžuma    11.kl.
Skaidrīte Prenclava 11.kl.
Andris Rozenbergs 11.kl.
Aija Skrastiņa 11.kl.
Jānis Zeidags 11.kl.

Kl.audz. sk. Zigrīds Frīdbergs

Guntars     Ārons 11.kl.
Ilga Benze 11.kl.
Uldis Bēvalds 11.kl.
Ilze Brahmane 11.kl.
Irēna Bušmane 11.kl.
Silvija Celms 11.kl.
Marika Čilipenoka 11.kl.
Liāna Degaine 11.kl.
Māra Gasiņa 11.kl.
Alberts    Janševics 11.kl.
Gunta Jurēvica 11.kl.
Aija Kleina 11.kl.
Daina Kuļikovska 11.kl.
Oļegs Lapiņš 11.kl.
Agris Lībergs 11.kl.
Arnis Malējs 11.kl.
Jānis Mucenieks 11.kl.
Juris Ozoliņš 11.kl.
Leokādija Smagars 11.kl.
Benita Torne 11.kl.
Alda Veldre 11.kl.
Uldis Ziediņš 11.kl.
Leonora Mackeviča 11.kl.
Rita Mitkeviča 11.kl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − 9 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>