2016./2017

Saulainajā Zinību dienas rītā skolas direktores, skolas viesu, skolas teātra studijas dalībnieku un klases audzinātāju veiksmes vēlējumos ieklausījās 603  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi.
Lepojamies – turpinās sadarbība ar LLU, sākumskolas klašu posms nokomplektēts ar visu klašu skolēniem, skolas pedagogu kolektīvam būtisks papildinājums  gan sākumskolas klašu skolotāju skaitā un pieredzē, gan vienīgā šī gada  jaunā pedagoģe Jelgavas pilsētā –  matemātikas skolotāja Lāsma Medaine strādās pamatskolas klasēs un darbosies ar pirmsskolas iestāžu audzēkņiem FasTracKids projekta posmā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.
Skolas 2016./2017.m.g. moto – ””Krāsosim katrs savu mācību gadu!” Aija Treija.”

1.septembra pēcpusdienā atvadījāmies no bijušās skolas direktores Rasmas Cunskas.

”Zemgales Ziņas” 1.09.2016 – Lāsma Antoneviča ”…Sarežģīta situācija izveidojusies Jelgavā, kur pedagogu rindaspapildinājusi vien Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas jaunā matemātikas skolotāja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas absolvente Lāsma Medaine….”

2.septembris Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā Sporta diena.

10.septembrī piedalāmies Jelgavas pilsētas Metāla svētkos un Inženierdienās.

12

 

”Jelgavas Vēstnesis”15.09.2016 – ”Izzināta metāla daudzveidīgā daba”.
6

12.septembris plkst.9.00 – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā zibakcija:
”Vizmai Belševicai 85!
Maz putniņš vēsta pasaulei:
Tu-nāc-tu-ej
Tu-nāc-tu-ej
Un lazdu skaras līdzi dej:
Tu -nāc- tu-ej
Tu-nāc-tu-ej
Vai putniņš raud vai putniņš smej?
Tu -nāc-tu-ej
Tu-nāc-tu-ej
Nav miera kādai dvēselei:
Tu- nāc- tu- ej
Tu-nāc-tu-ej.”
Dzejas nedēļas turpinājumā gan ”dzejriteni”minam, gan starpdisciplinārās stundas ”Līdz ausīm Jelgavā” veltam latviešu literatūras dziļākai izziņai. Neizpaliks arī tikšanās ar dzejniekiem un konkursi dažādās klašu grupās.

Lai veicinātu skolēnu jēgpilnu moderno tehnoloģiju pielietojumu, un veicinātu interesi par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), ir nepieciešams skolēniem parādīt to pielietojumu un ļaut radoši izpausties.
Konkurss norisinās no 26. septembra līdz 11. novembrim. Konkurss tiek rīkots divās kārtās- neklātienes un klātienes. Konkursa dalībnieki 26. septembrī saņēma neklātienes kārtas uzdevumus, kuri bija jāpaveic līdz 14. oktobrim, bet rezultāti tiks izziņoti 21.oktobrī. No mūsu skolas pieteicās un darbus iesniedza 15 komandas C un D grupās.
Klātienes kārta norisināsies 10. un 11. novembrī Ventspilī.

Vai esat pamanījuši, ka zvans mūsu skolā skan nedaudz savādāk un precīzāk? To ir paveikuši 9.B klases skolēni Dans Buhrots un Aleksis Šteinburgs. Piedaloties projektā “Ventspils IT izaicinājums 2016” , viņi, “apgūstot no nulles” Arduino tehnoloģijas un programmatūru, nedēļas laikā izveidoja automātisko zvanu. Tagad skolas zvans “dzīvo” patstāvīgi, bez cilvēka klātbūtnes. Viņi paši atzīst, ka darbojušies ar azartu un lielu interesi.
Dans un Aleksis iesaka pārējiem skolēniem nebīties no grūtībām un meklēt jaunus risinājumus dažādās jomās!
Lai Danam un Aleksim veicas Ventspils konkursā!

”Jelgavas Vēstnesis” 6.10.2016 – Ilze Knusle-Jankevica ”…Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora vadītāja Ineta Vintere, pašvaldība plāno īstenot projektu ”Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”. …”

11.oktobrī inženierklašu skolēni tikās ar skolas absolventi – Finanšu ministrijas netiešo nodokļu departamenta direktori Solvitu Āmari-Pilku.

”Zemgales Ziņas” 11.10.2016 – ”Šis mācību gads arī mums iesākās ar tradicionālo Zinību dienu. Mūsu kolektīvā pirmo reizi sveicām trīs pirmās klases un jaunos kolēģus – sākumskolas skolotājas, kā arī matemātikas skolotāju. Dienas turpinājumā pirmklasnieki ar vecākiem izkustējās kopīgās rotaļās.
2. septembrī laika apstākļi mūs lutināja skolas Sporta dienā. Futbola, strītbola, dvieļbola, aukliņlēkšanas un visdažādāko jautro stafešu vajadzībām tiek izmantota ne tikai skolas sporta zāle un sporta laukums, bet pat zālāji un auto novietne.
Kā ierasts, 10. septembrī bijām klāt Metāla svētkos. Iepazīstinājām ar skolas specifisko piedāvājumu inženierzinātnēs, IT un interešu izglītībā. Ir aplūkojami bērnu darbi robotikā, 3D projektēšanā un aizraujošās «Kodu Game Lab» nodarbībās, kas pēc būtības ir programmēšanas principu apguve pirmajās klasēs. Tāpat interesentiem bija iespēja pašiem programmēt lego robotus. Šogad būtiski esam paplašinājuši sadarbību ar LLU – inženierklašu skolēni daļu specifisko priekšmetu apgūs ne tikai Tehniskās fakultātes, bet arī Vides un būvzinātņu fakultātes laboratorijās.
Arī Dzejas dienas pie mums ierodas ar virkni notikumu. 12. septembra rīts sākās ar skolas zibakciju – pieminot Vizmas Belševicas 85. jubileju, visi skolas priekšā deklamējām «Tu nāc, tu ej», lai uzreiz pēc tam izklīstu Jelgavas ielās starpdisciplinārajā stundā «Līdz ausīm Jelgavā», kur tika pētīts, mērīts, risināts un fotografēts. 13. septembrī pie mums ieradās Dzejritenis, kuru sagaidījām ar dziesmām, dzeju un teātra skeču. Visu nedēļu dzeja tika krāsota arī uz papīra un ievīta instalācijās. Vēlāk izstāde bija aplūkojama pie aktu zāles.
20. septembrī pie mums savu personālizstādi atklāja Aivars Andrejevs. Savulaik, 2012. gada novembrī, šajā pašā skolas zālē Aivars atklāja savu pirmo personālizstādi vēl kā mūsu skolēns. Tagad, tiekoties ar skatītājiem, viņš uzsver: «Ticība sev un mērķtiecīgs darbs pārspēj jebkuru talantu!»
21. septembrī tapa lielais skolas kopfoto. It kā jau nekas īpašs, tomēr interesanti vērot, kā klases izpaudušas skolas šī gada moto – «Krāsas».
Vēl šajā nedēļā skola sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādēm «Ķipari», «Kamolītis» un «Zemenīte» uzsāka apmācības pēc starptautiski atzītās «FasTracKids» pirmsskolas izglītības programmas. Tās mērķis ir palīdzēt bērnu sagatavot skolai un dzīvei, attīstot spēju radoši domāt, veicināt līderību, veidot komunikācijas un runāšanas prasmes un tamlīdzīgi.
Ceturtdien ceturto klašu skolēni piedalījās bērnu drošības izglītības pasākumā «Viena diena drošībai». Darbojoties 12 stacijās, mūsējie ne tikai atkārtoja un guva jaunas zināšanas, bet arī ieguva balvu – iespēju šajā mācību gadā apmeklēt Jelgavas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un dāvanu karti Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas filiāles apmeklējumam. Savukārt piektdiena pagāja Olimpiskās dienas zīmē ar kopīgu vingrošanu skolā un skolu komandu sacensībām ZOC.
Mēneša pēdējo nedēļu papildus Ministru kabineta apmeklējumam iekrāsoja divi lieli notikumi – Miķeļdiena sākumskolā ar iztēli rosinošiem ķirbju minjoniem, puķkāpostu suņiem un biešu vabolēm un jaunpienācēju klašu iesvētībām. Visu nedēļu skolēni tika aicināti tērpties atbilstoši tās dienas tēmai, piemēram, atdarinot profesijas, atminoties bērnību vai paužot mājīgumu, ģērbjoties halātos. Domāju, arī noslēdzošais pasākums ar audzinātājas izpirkšanu, dvieļbolu, šķēršļu trasēm, šokolādes podiņu, kreptīgām sviestmaizēm, draudzības futbolu, zvērestu un uzticamo pavalstnieku pabarošanu «Lediņos» daudziem vēl ilgi paliks atmiņā.
Kaspars Antonevičs, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktores vietnieks.”

”Jelgavas Vēstnesis” 11.10.2016 – Jana Bahmane ”…Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš atzīst, ka noteikt konkursa ”Gada skola” jeb ”Zelta grauds” laureātus nav bijis viegli, tādēļ skolām piešķirtas arī veicināšanas balvas ko saņēma 2.pamatskola un Tehnoloģiju vidusskola. ”Svarīgākais kritērijs, vērtējot skolas, bija mācību iestādes aizvadītā gada veikums un izaugsme,” tā A.Rāviņš….. skolas, kas ieguva veicināšanas balvu, saņēma naudas balvu 500eiro apmērā…”

Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensības 4. klašu skolēniem ar mērķi veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.
Olimpiāde notiek katru mācību gadu 4 kārtās. Pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās.
Olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārta ir Starptautiskā 4. klašu olimpiāde, kurā piedalās Latvija un Lietuva. Šīs kārtas uzdevumus veido LU A.Liepas NMS kopīgi ar Lietuvas Šauļu universitāti. Dalībnieki, kas 4. kārtā uzrādījuši labākos rezultātus abu valstu kopvērtējumā, saņem diplomu.
Mācību gada noslēgumā tiek apbalvoti skolēni, kas uzrādījuši labākos rezultātus visās četrās kārtās kopvērtējumā.
19.10.2016. mūsu skolas 4.klases startē “Tik vai… Cik?” 1.kārtā.

113 komandu konkurencē 7.–9. klašu grupā 10 labāko vidū iekļūst un no mūsu skolas uz konkursa klātienes kārtu tiek uzaicinātas trīs komandas: “M8DOIT” (8.m – Kaspars Pabērzs, Matīss Einārs Graubiņš, Niks Mīlgrāvis), “Vāveres” (8.m – Arvis Bergs, Uvis Fedorjans, Vanesa Stašule) un “Dadzīši” (7.m – Kristiāns Vinters, Miks Strūbergs, Daniils Babuls).
Jāpiebilst, ka jau tagad esam ieguvuši pirmās kārtas balvu: “Savukārt konkursā aktīvākā skola ar 12 iesniegtiem pirmās kārtas uzdevumiem ir Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, uz kuru dosies Ventspils Digitālā centra pasniedzēji, lai dalītos ar savām zināšanām un prasmēm jauno tehnoloģiju jēgpilnā lietošanā.”

”Zemgales Ziņas” 3.11.2016 – Vita Hermane, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja ”Cik vienkārši kļūt par vainīgo?” – Ēriks Kūlis ”Vainīgais”.

Mūsu vokālā grupa ”Karameles”  starptautiskajā festivālā Baltic Voyage izcīna 3.vietu!

11.novembris -” Ikviena, skolai piederīga, paraksts pirksta nospiedumā kā vienotības simbols īpašajā svētku laikā”.1273742926nospiedums_16_012

Skolas ikgadējā balva – skolas apmaksāts mācību brauciens uz Stokholmas Tehnikas muzeju no 14.-16.novembrim – balva par sasniegumiem dabas zinībās, matemātikā un inženierzinātņu jomā 2015./2016.m.g.

Mūsu 2.-4.klases skolēni  par Lāčplēsi mūsu bijušā skolēna, tagad Rīgas Stradiņa universitātes studenta, video operatora Kristapa Pēkaļa īsfilmā ”Bērni un Lācplēsis”.

”Jelgavas Vēstnesis”10.11.2016 – ”Jelgavas pilsētas pašvaldība, īstenojot projektu ”Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā”, ir papildinājusi esošo sporta inventāru sešām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai……..projekta kopējais finansējums ir 7628,79 EUR….”

”Zemgales Ziņas”10.11.2016 – ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 24.novembrī plkst.18.00 organizē ”ATVĒRTO DURVJU DIENU ” 2017./2018.m.g.1.klašu skolēniem un vecākiem.”

17.11.2016 – visiem svētku brīži aktu zālē….
Latvija man ir gara gara krelle
kurā ceļš pie ceļa vērts
un katrs tajā
man ir savas mūžības vērts
(U. Auseklis)

18.11.2016 - Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darbs ar tehnoloģiju sintēzi, kas rada 3D ilūziju, kas atklājas vienā fokusa punktā, atzīst par vienu interesantākajiem.cxx-cg4xcaal3gt

 

Valsts 39.bioloģijas olimpiādes 2.posmā (Jelgavas pilsēta):
1.vieta - Artis Galvanovskis (11.i, uzaicināts uz 3.posmu)
2.vieta - Ernests Kancēvičs (9.m)
3.vieta - Mikus Krišs Novads (11.i)
Skolotāja Baiba Balode-Lukjanska.

Jelgavas pilsētas biznesa spēlē “Titan”:
(organizē Junior Achivement Latvija sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu)
3.vieta - komanda “FOOKERS” (Kristaps Krivens, Mikuss Krišs Novads, Ksenija Furmanova, Ansis Ziemelis)
atzinība - komanda “PUGAVI” (Sanita Višņauska, Jānis Grāvītis, Emīls Purviņš)
Skolotājam Aleksejs Lukjančikovs.

Starptautiskajā informātikas konkursā 5.-12.klašu skolēniem Bebr[a]s:
uz 2.kārtu (2017.gada 21.janvārī RTU Inženierzinātņu vidusskolā) izvirzītas - Viktorija Apruba (8.m), Sanita Višņauska, Anastasija Bondareva (11.i)
Skolotājas Dzintra Ozola un Antra Dunce.

6.12.2016 –  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tradicionālā parka stunda “Līdz ausīm Jelgavā”. Skolēni ar darba lapām pilsētas ielās.

10.decembrī tirdzniecības centrā ”Domina” 11.i klases skolēni E.Purviņš, S.Višņauska, R.Višņausks piedalās skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgū.
”Kvadrātsakne”decembris, 2016 – ”Sestdien, 10.decembrī, TC Domina Shopping norisinājas Latvijas skolēnu Ziemassvētku gadatirgus, kur radītas oriģinālas un iedvesmojošas Ziemasvētku dāvanas. SMU uzņēmumi, kas pasākumā piedalījās, bija no visām Latvijas skolām. Arī mūsu uzņēmums ‘’Nature Beuaty’’, kas ražo poliestersveķu koka gredzenus, piedalījās šajā gadatirgū, lai parādītu savu produktu citiem. Mēs šajā produktā darbojamies trīs – Sanita Višņauska, Rolands Višņausks un Emīls Purviņš. Produktu sākām veidot jau no septembra, un tagad jau mūsu produktos ir redzama izaugsme un attīstība. Ziemassvētku gadatirgū, protams, mūs vērtēja žūrija, kas bija izbrīnā par mūsu veikumiem, jo neviens neko tādu nav redzējis. Mums pašiem ir liels prieks izgudrot ko jaunu un oriģinālu, neredzētu. Gadatirgū iepazināmies ar dažādiem skolēnu izgudrojumiem, kas tikai liek domāt, ka Latvijā būs uzņēmumi un gudras galvas. Varam arī lepoties, jo esam uzņemti konkursā – SMU ceļojums uz ASV – balva par uzvaru labākajam uzņēmumam. Lai mums veicas! S.Višņauska 11.i”

Latvijas atklātajā komandu olimpiādē matemātikā ”Atvērtā kopa”:
atzinība - “Algebrīši” 7.m (Renāte Laure, Jana Maslaka, Elizabete Dārzniece, Viktorija Larkina);
atzinība - “Kubiksakne” 11.i (Mikuss Krišs Novads, Artis Galvanovskis, Anastasija Bondareva, Ksenija Furmanova, Ansis Aleksandrs Ziemelis, Māris Ķīselis)
Skolotājas Dzintra Ozola, Antra Dunce.

21.decembrī skolā klusuma brīdis zēnu darbmācības skolotājam
Eduardam Gaciham (08.12.1932 – 18.12.2016).

”Kvadrātsakne”, 2017. janvāris – ” Svētkos kopā ar savējiem. Nekas nerodas un neattīstās tukšā vietā. Svarīgi ir, no kurienes mēs nākam, kas ir noticis iepriekš, lai saprastu, uz kurieni mēs virzāmies. Tāpēc ir būtiski palūkoties atpakaļ, padomāt par pagājušo, lai kaut ko secinātu un mācītos. Laiks pirms Ziemassvētkiem ir brīdis, kad paskatīties atpakaļ un novērtēt padarīto. Tieši šādās reizēs mūsu skolā notiek tikšanās ar aizgājušo gadu pedagogiem –skolotājiem, kuri pēc ilgajiem darba gadiem ir uzsākuši mierīgāku dzīves ritmu, lai vairāk gūtu prieku sev, darītu to, kas sirdij tīkamāks un kam nav īsti atlicis laika skolas ikdienas steigā. Katrs no viņiem ir devis savu ieguldījumu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vai agrāk 1.vidusskolas, vai 1.ģimnāzijas attīstībā, un katram ir kāds interesants atgadījums vai piedzīvojums pastāstāms. Arī pagājušā semestra pēdējā mācību dienā, 21.decembrī, skolas bibliotēkā valdīja liela rosība, jo skolotāji gatavojās sagaidīt savus pensionētos kolēģus, lai atcerētos pagājušos gadus un tajos pieredzēto. Pie svētku galda sveču gaismā atmiņu dzīparus ritināt palīdzēja bijušais skolas direktors E.Sakne, skolotājas –V.Kalēja, A.Aizsila, A.Lībiete, V.Balode, I.Grosberga, I.Arhipova un bijusī skolas dežurante J.Muriņa. Katram padomā bija kāds stāsts vai jautra epizode par saviem darba gadiem skolā. Īpaši kolēģus vienmēr pārsteidz skolotāja V.Balode, kura, būdama ļoti cienījamos gados, tomēr neizlaiž nevienu tikšanās reizi un pārsteidz visus ar precīzām un skaidrām atmiņām gan par skolēnu piedalīšanos Dziesmu svētkos, gan par dažādiem koncertiem un darba ikdienu. Skolas direktore V.Maido iepazīstināja sirsnīgi gaidītos ciemiņus ar svarīgākajiem notikumiem un pavērsieniem skolas dzīvē, lai visiem būtu priekšstats par pašlaik aktuālāko skolas ikdienā. Pēc atmiņu brīža skolas lasītavā visi kopā devās noskatīties skolēnu veidoto svētku koncertu un turpināja dalīties svētku priekā ar visiem kolēģiem. Pasauli gaišāku dara ne tikai sniega baltums un svecīšu liesmas, bet arī dotais un iegūtais sirds siltums, ko derētu atcerēties arī ikdienas skaudrajā vai pelēkajā steigā.”

”Jelgavas Vēstnesis” 22.12.2016 – Sintija Čepanone ”2017.gada 2.janvārī plkst. 8.00 sāksies bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2017./2018.m.g. 1.klasē Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. … Jelgavas  Izglītības  pārvaldes vadītājas vietniece Tija Mīlgrāve skaidro, ka bērnu reģistrēt mācībām 1.klasē var gan klātienē izglītības iestādē, gan elektroniski….Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas e-pasta adrese pieteikums.jtvsk@izglitiba.lv ……1.klasēs plānots uzņemt 710 bērnus….Tehnoloģiju vidusskolā – 84…. ”

Skolas mājaslapa:
”Skolēnu reģistrēšana mācībām 1. klasē 2017./2018. mācību gadam
Reģistrācijas sākums: 02.01.2017. plkst.8.00 skolas aktu zālē
Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē personīgi,
bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:* personas apliecinošu dokumentu,* bērna dzimšanas apliecību,* bāriņtiesas lēmumu vai pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kā arī iesniedz šī dokumenta kopiju,* aizpilda iesniegumu (aizpildāms skolā vai iepriekš izdrukājot).
Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē elektroniski,(ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) nosūta uz elektroniskā pasta adresi pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lviesniegumu (lejupielādēt te),* bērna dzimšanas apliecības kopiju,* bāriņtiesas lēmuma vai pilnvaras kopiju, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.Elektroniski saņemto iesniegumu reģistrē tikai tad, ja ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti!Elektroniski dokumentus drīkst nosūtīt tikai 02.01.2017. sākot no plkst. 8.00 Piedāvājam:
* matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (21013111),
* profesionāli orientētā virziena programmu (21014111)
* speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)”

”Jelgavas Vēstnesis”29.12.2016 – ”Šonedēļ PET pudeļu pārstrādes uzņēmums ”PET Baltija sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi jau trešo gadu godināja izcilākos pilsētas vidusskolēnus, kuri 2016./2017.m.g. 1.semestrī uzrādījuši augstus sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos – ķīmijā un bioloģijā. Pateicību un naudas balvu no ”PET Baltija” 50 eiro apmērā saņēma 32 vidusskolēni no Jelgavas…..Tehnoloģiju vidusskola…. Pateicība izteikta arī skolotājiem, kuri ar savu darbu veicina jauniešu interesi par dabaszinātņu mācību priekšmetiem.” Jana Bahmane.

”Zemgales Ziņas”29.12.2016 – Lāsma Antoneviča ”Kā ierasts, janvāra pirmās darba dienas plkst.8.00 tiks dots starts pirmklasnieku reģistrācijai septiņās pilsētas izglītības iestādēs….Tehnoloģiju vidusskola…Ātri vietas aizpildījās arī Tehnoloģiju vidusskolā, kur jau pirmajās stundās tika nokomplektētas abas plānotās pirmās klases (60 skolēni). Iespējams tāpēc nākamajā mācību gadā Tehnoloģiju vidusskolā paredzēts uzņemt 84 pirmklasniekus. Šī arī ir vienīgā izglītības iestāde pilsētā, kur tiks palielināts 1.klašu audzēkņu skaits.”
Lāsma Antoneviča ”Apbalvo labākos ķīmijā” – Pateicība un naudas balva no ”PET Baltija” 50 eiro apmērā saņēma 32 11. un12.klašu skolēni no Jelgavas…..Apbalvotie skolēni: Ksenija Furmanova (JTV 11.klase); Artis Galvanovskis (JTV 11.klase); Arturs Andrejevs (JTV 12.klase);
Jevgēnijs Hnikins (JTV 12.klase).

”Zemgales Ziņas”5.01.2017 -

  • Gunārs Apse (1930-2016.12) - Jelgavas 1.vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs.
  • Santa Logina”Kas lielāks par skolas projektu”-”…”Biznesa ekspresī” iegūta 5000eiro naudas balva (kuba lampas)…..komandā Spīdolas ģimnāzijas absolvents Ralfs Rogaļevs, Toms Sutris, Elgars Rihards un ”Jundas” robotikas pulciņā sastaptais skolotājs Ivars Bahmanis. Pedagoga darbavietā Tehnoloģiju vidusskolā kubi arī tiek izgatavoti……”

”Jelgavas Vēstnesis” 5.01.2017 – Jana Bahmane – ”Šonedēļ sākās bērnu reģistrācija skolasgaitu uzsākšanai 2017./2018.m.g. Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs…Līdz otrdienai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā saņemti 49 pieteikumi, bet plānotais
pirmklasnieku skaits ir 84…..”

12.01.2017 – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā notika Jelgavas pilsētas 1.klašu pasākums “Raibā pasaule”, kurā piedalījās bērni un skolotāji no astoņām pilsētas skolām. Katras skolas komanda prezentēja sagatavoto priekšnesumu “Mēs raibajā pasaulē”. Tad skolēni komandās veica interesantus un radošus uzdevumus – piemēram, ar lego robotu izbrauca trasi, lika puzles datorā, veidoja no sālsmīklas, trenējās angļu valodā. Kopā ar Burtu meitiņu pirmklasnieki dziedāja, dejoja un gāja rotaļās. Savukārt skolotāji izveidoja kolāžu “Raibā pasaule”.

Jelgavas pilsētas 23.vēstures olimpiādē:
2.vieta – Ilonai Kabanovai, Ernestam Kancēvičam (9.m)
atzinība – Anetei Lagzdiņai, Eduardam Šveimrausam (9.m)
Skolotājs Aleksejs Lukjančikovs.

Riebiņu novada domes, Roberta Mūka muzeja un Galēnu pamatskolas organizētā dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā
eseju konkursā:atzinība – Valerijai Kravalei (12.i),
pateicība par piedalīšanos – Andai Matkevičai (11.a) un Akvelīnai Amandai Ozoliņai (11.a)
Skolotājs Aleksejs Lukjančikovs.

16.01.2017 -”Jelgavas Vēstnesis” -
”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola saņems 697 eiro vērtu inventāru.
Jau otro gadu «Viasat» dāvā līdzekļus piecām Latvijas skolām. Tie tika vākti pasākumā «Mīļumvakars», kurā «Viasat» darbinieki demonstrēja priekšnesumus, ko vērtēja kolēģi un žūrija, ziedojot finansējumu inventāra un mācību līdzekļu iegādei piecām Latvijas izglītības iestādēm, tostarp arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai.
Līdzekļus Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai vāca Guntis Nordmanis, deklamējot paša sacerētu dzejoli un iegūstot visvairāk līdzekļu – 697 eiro inventāra iegādei, informē «Viasat» sabiedrisko attiecību vadītāja Līna Kārkliņa.
«Mīļumvakars» ir viens no «Viasat» sociālās atbildības mērķiem – attīstīt un atbalstīt jaunos talantus jau skolas gaitās. Uzņēmuma darbiniekiem talantu pasākums un kopīgais dāvinājums skolām jau ir kļuvis par tradīciju un gaidītu «Viasat» saliedēšanās pasākumu. Visa iepriekšējā gada laikā kolēģi gatavojās un izraudzījās talantus pašu vidū, kuriem ar savu priekšnesumu tagad bija jāpārstāv sev sirdij tuvā mācību iestāde. Šogad atbalsts tiks sniegts Rīgas 94. vidusskolai, Balvu novada Stacijas pamatskolai, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai, Cēsu Jaunajai skolai un Blīdenes pamatskolai, kopsummā mācību iestādēm novirzot līdzekļus 2302 eiro apmērā.
«Viasat» katrai izvēlētajai skolai piešķīra papildu naudas balvu, kā arī pasākuma laikā ikkatram viesim un «Viasat» darbiniekam bija iespēja piedalīties līdzekļu dāvinājumā.
Tuvākā mēneša laikā «Viasat» darbinieki dosies uz pārstāvētajām skolām, lai kopīgi nogādātu dāvinājumu bērniem. Katras mācību iestādes pārstāvji paši izraudzīsies un izlems, kāds inventārs vai mācību apguves līdzekļi tai visvairāk ir nepieciešami, lai attīstītu un veicinātu audzēkņu talantus un prasmes.
Pieci «Viasat» talanti, viņu izvēlētās mācību iestādes un iegūtais finansiālais atbalsts, par ko katra skola iegādāsies kādus līdzekļus talantu attīstīšanai:Guntis Nordmanis pārstāvēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu ar pašsacerētu dzejoli – «Mīļā»; tika savākti 697 eiro.Dairis Selderiņs pārstāvēja Rīgas 94. vidusskolu, repojot paša sacerētu repa dziesmu «Viasat»; tika savākti 236 eiro.Edgars Kučiks pārstāvēja Balvu novada Stacijas pamatskolu un uzstājās ar savu grupu «Fools on Parade»; tika savākti 550 eiro.Eduardo Balaševs-Samarskis pārstāvēja Cēsu Jauno skolu, dziedot dziesmu no grupas «Musiqq» repertuāra – «Silta sirds»; tika savākti 332 eiro.Rūdolfs Baumanis pārstāvēja Brocēnu novada Blīdenes pamatskolu un uzstājās ar savu grupu «Rusted Wheel»; tika savākti 487 eiro.

17.01.2017 – “Draudzībai nav robežu!” – ar šādu saukli  2.m klases kolektīvs sagaidīja ciemos draugus no Tukuma 2.vidusskolas 2.b klases. Kopā spēlējās, rotaļājās, dziedāja un devās izzinošā ekskursijā uz Jelgavas Trīsvienības baznīcas torni.

17.01.17. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā  notika Jelgavas pilsētas dabaszinātņu – bioloģijas, ķīmijas, fizikas – metodisko apvienību organizēts konkurss 9. klašu skolēniem «B-Ķ-F».
3.vieta – 9.m klases komanda “Hipotēze” (Ernests Kancēvičs, Elizabete Strupule, Ilona Kabanova, Anete Lagzdiņa un Artūrs Masevičs).
Skolotāja Baiba Balode-Lukjanska.

20.01.2017 – Barikāžu atceres pasākums skolas pagalmā pie ugunskura.
”Kvadrātsakne”2017, janvāris – ”Ugunskurs skolas pagalmā–piemiņa 1991.gada Barikāžu laikam.Šī gada 20.janvarī otrā stunda mūsu skolā bija pavisam neikdienišķa. Pie skolas pulcējās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vecāko klašu skolēni, lai pieminētu un atcerētos 1991.gada janvāra Barikāžu laika notikumus. Lai atsauktu atmiņā vēsturisko situāciju, skolas iekšpagalmā viņus sildīja un dzirksteļu šaltis gaisā meta kvēlojošs ugunskurs, kā arī sagaidīja gardas maizītes un karsta tēja. Pasākuma ievadā visi vienojās kopējā dziesmā, kura satuvināja visus klātesošos un atvēra to sirdis . Piemiņas brīža gaitā tika atskaņoti vēsturiski audio ieraksti un intervijas ar barikāžu laika dalībniekiem, un dzirdētais bija tik emocionāls, ka dažam labam no klausītājiem acīs sariesās asaras. Barikāžu laika dalībnieki-šie nesavtīgie cilvēki bija gatavi stāties pretī tankiem un lielajai PSRS armijai, viņi bija gatavi darīt visu, pat ziedot savu dzīvību, lai mūsu valsts kļūtu brīva. Palīdzīgu roku sniedza visi–cilvēki, kuri to varēja, dienu un nakti sēdēja barikādēs, būdami gatavi nosargāt tikko izcīnīto brīvību, gados vecākas sievietes caurām dienām adīja aizstāvjiem cimdus un zeķes, kāds vīrs par velti dalīja baltmaizi, katrs darīja to, ko spēja. Mūsu skolas audzēkņi šajā ziemas rītā stāvēja ap ugunskuru un kopīgi dziedāja, rokās turot karstas tējas krūzes, tā gūstot kaut nelielu priekštatu par to, kā cilvēki 1991.gada janvārī caurām dienām un naktīm aukstumā atradās barikādēs Rīgas ielās. Skolotāja V.Pirvica dalījās savās atmiņās par šo laiku, kad viņa bija 9.klases skolniece un kopā ar saviem klasesbiedriem piedalījās Latvijas aizstāvēšanā. Viņi bija par jaunu, lai dotos uz Rīgu, bet tas neliedza pastāvēt par savu viedokli, ka valsts būs brīva, pret pilnīgi pretēji noskaņotu cilvēku uzskatiem. Arī skolotāja A.Damlica-Ķere dalījās savās atmiņās. Viņa nepiedalījās barikādēs Rīgas ielās, jo viņai bija jārūpējas par savu mazo bērniņu, bet tas neliedza sekot līdzi visiem notikumiem, pārdzīvot šo mūsu tautai tikdramatisko situāciju. Latvijas iedzīvotāji klausījās radio pārraides, lai uzzinātu visus jaunumus, bet PSRS patstāvīgi centās šīs pārraides bloķēt. Pasākuma noslēgumā skolas pagalmā bija neliels klusuma brīdis, la pieminētu apšaudē kritušos. Šis pasākums visos izraisīja dziļas pārdomas un lika saprast to, ka vienotība un liels gribasspēks ir spēcīgāks par pasaules varenāko armiju.” E.E.Lipšāne 11.a

”Kvadrātsakne”2017, janvāris – ”Vidusskolēni apgūst biznesa pamatus 20.janvāri Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā norisinājās pasākums vidusskolas klasēm- Jelgavas biznesa inkubatora lekcija un darbnīcas. Visas šīs darbošanās organizēja biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs- jauns, zinošs, enerģisks un atraktīvs cilvēks. Manuprāt, šis pasākums izdevās. Vidusskolēni bija idejām bagāti un prasmīgi strādāja gan darbnīcāS, gan lekcijā, kur biznesa inkubatora vadītājs pamatīgi izstāstīja visu svarīgāko par uzņēmumu uzsākšanas procesu, kā arī rosināja skolēnus pašus piedalīties jaunu un interesantu skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā. Pirmajā darbnīcā vidusskolēniem vajadzēja izveidot garāko torni no dažādiem neparastiem materiāliem-20 spageti, zefīra un diega, bet tas nemaz nebija tik vienkārši, jo vajadzēja pielietot attapību, izdomu, veiklību, kā arī dažādas prasmes un iemaņas. Nākamā nodarbība notika lekcijas veidā, un tur katrs skolēns varēja paplašināt savas zināšanas ekonomikā, pemēram, uzzināt, kas ir„Start up’’. Tas ir jaunuzņēmums jeb„Start up” kādai inovatīvai idejai vai jaunutehnoloģiju balstītas uzņēmējdarbības sākotnējais posms uzņēmuma, partnerības vai pagaidu organizācijas formā. Jaunuzņēmumi tiek veidoti daudzās ekonomikas nozarēs, bet biežāk tie ir informācijas tehnoloģiju jomā, tāpēc vidusskolēniem bija īpaši interesanti uzzināt kaut ko vairāk par šīm iespējām. Otrajā darbnīcā, kas bija pēdējā šajās nodarbībās, skolēniem vajadzēja sadalīties komandās iun katrai grupai zstrādāt plānu uzņēmumam, ko varētu attīstīt nākotnē un saprast, vai uzņēmums ir oriģināls un kādu nozaru zināšanas ir nepieciešamas, lai to attīstītu. Idejas bija visdažādākās– gan rotaslietu izgatavošana, gan cirvis, ar kuru vienā piegājienā var saskaldīt uzreiz četras malkas pagales, gan dažādi pakalpojumu veidi. Noslēdzoties lekcijām, vidusskolēni ieguva prasmi strādāt darba grupās un apgūt uzņēmējdarbības pamatprincipus, kā arī pielietojumus tālākiem nākotnes plāniem. Paldies biznesa inkubatora vadītājam Ņikitam Kazakevičam par lietderīgi un interesanti pavadītu dienu!” S.Višņauska 11.i

24.01.2017 – Vidusskolēnu organizēta ”Matemātikas pēcpusdienas” 1. un 2.klasēm.

26.01.2017 -Inženierstundu ietvaros  11.klasei matemātikas stundu vadīja Swedbankas pārstāvis. Stundas tēma – statistika. Baņķieru komanda dodas palīgā skolotājiem, lai mācību saturā paredzētajām tēmām pievienotu finanšu jomas praktiskos piemērus un vienlaikus skolēniem sniegtu ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās. Matemātikas stundā skolēni mācījās iekāpt vērtspapīru brokera kurpēs, bet klases stundā –  iejusties personīgā finanšu konsultanta ādā.

Jelgavas pilsētas angļu valodas olimpiādē 11. klasēm:
2.vieta - Mikum Krišam Novadam (11.i)
Skolotāja Svetlana Živjuka.

”Zemgales Ziņas”26.01.2017 – Lāsma Antoneviča ”Joprojām cīnās par iespēju rekonstruēt ģimnāziju … īstenojot ERAF atbalstīto projektu ”Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Tehnoloģiju vidusskolā”, kam paredzēts finansējums 7,87 miljonu eiro apmērā (6,69 miljoni ERAF līdzfinansējums)….. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā plānots uzlabot mācību vidi…”

”Jelgavas Vēstnesis” 26.01.2017 – Ilze Knusle – Jankevica ”….Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas Biznesa inkubators sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi īsteno nodarbību ciklu visās pilsētas vidusskolās, ģimnāzijās un profesionālajās izglītības iestādēs, veicinot jauniešu interesi par uzņēmējdarbību…..Izglītojošās nodarbības jau ir notikušas….Tehnoloģiju vidusskolā….”

30.01.2017 – Matemātikas pēcpusdiena 3. un 4.klasēm.
Sagatavoja un vadīja 11.i klases skolniece Sanita Višņauska.

Jelgavas pilsētas skolu 3.klašu skolēnu konkurss
“Droši un radoši informācijas pasaulē”:1.vieta – Komanda: Evelīna Ribčinska, Rebeka Zotova, Samanta Kovzeļeva, Ruslans Poļiško, Rihards Ušvils.
Skolotājs Ivars Bahmanis.

Valsts 39.bioloģijas olimpiādes 3.posmā (valstī):
atzinība – Artim Galvanovskim (11.i)
Skolotāja Baiba Balode-Lukjanska.

Jelgavas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.klasēm:
2.vieta – Renātei Laurei (7.m)
atzinība – Kristīnei Agnesei Ilmerei (8.m)
pateicība par piedalīšanos – Annijai Beinarovičai (8.m)
Skolotāja Vita Hermane.

Jelgavas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9.klasēm:
2.vieta – Ilonai Kabanovai (9.m)
pateicība par piedalīšanos – Elizabetei Strupulei, Ernestam Kancēvičam (9.m)
Skolotāja Ināra Plivča.

”Jelgavas Vēstnesis” 2.02.2017 – Kristīne Langenfelde ”Jelgavas budžets – 61.7 miljoni eiro…. Šogad – Valsts ģimnāzija un Tehnoloģiju vidusskola, nākamais darbs Spīdolas ģimnāzija….Trijās izglītības iestādēs tiks uzlabota energoefektivitāte – pirmsskolas izglītības iestādēs ”Sprīdītis” un ”Rotaļa”, kā arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas C korpusā…..”.

Atklātā vācu valodas olimpiāde, notika Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā:
2.vieta – Maiklam Antonio Di Blasio (9.b)
Skolotāja Maruta Gāle.

”Jelgavas Vēstnesis”9.02.2017 – Ilze Knusle-Jankevica ”13.februārī ZRKAC notiks Jelgavas skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus ”Starts biznesā”. Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle stāsta, ka šogad tirdziņam pieteikušies 62 skolēnu mācību uzņēmumi:……..viens no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas….”

Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde pamatskolas grupa:
3.vieta – Kristiāns Vinters (7.m)
Skolotāja Valda Grunte.

”Zemgales Ziņas”9.02.2017 – ”Kas? Kur? Kad?” – ”Elzai Radziņai – 100. Aktrises jubilejai veltīta koncertlekcija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 10.februārī pulksten 11.20. Piedalās Eduarda Smiļģa Reātra muzeja direktors Jānis Siliņš, režisors Edmunds Freibergs, skolas kādreizējais direktors Elmārs Sakne, dziedās skolas absolvente Antra Leite. Pasākuma režisore Aija Treija.”

C4SwKFIWQAEBvpD17_02_10_KronisElzai1273742926ElzasKronis_17_047
2017.gada10.februāris -  kopīgs  laiks  atmiņās, stāstos, mūzikā un mākslā. Skolas absolventei Elzai Radziņai – 100.

Latvijas 67.matemātikas olimpiādes 2.posms, pilsēta:
2.vieta – Jevgēnijs Hnikins (12.i)
atzinība – Andris Buske (10.i)
Skolotājas Dzintra Kancēviča un Antri Dunce.

Jelgavas pilsētas SMU konkursā “Starts biznesā”:
T/C Pilsētas pasāža balva – SMU KLAFO (Ina Viršiča un Juta Adriana Grigaļeviča 11.a
Jelgavas Biznesa inkubatora balva un savs mentors – SMU Nature beauty (Sanita Višņauska, Emīls Purviņš un Rolands Višņausks 11.i
Skolotājs Aleksejs Lukjančikovs.

18. Jelgavas pilsētas ekonomikas olimpiāde:
atzinība – Andris Buske (10.i), Mikus Krišs Novads (11.i) un Jevgenijs Hnikins (12.i)
Skolotājs Aleksejs Lukjančikovs.

Pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde:
1.vieta grupā A – Ainārs Garais (8.m)
2.vieta grupā A – Renāte Laure (7.m)
2.vieta grupā B – Viktorija Larkina (7.m)
3.vieta grupā A – Samanta Korenda (8.a)
atzinība – Antoņina Maksimova (8.m)
Skolotājas Svetlana Anševica un Raisa Petrova.

Latvijas 67.matemātikas olimpiādes 2.posms (pilsēta):
3.vieta – Kaspars Pabērzs 8.m
3.vieta – Markuss Laizāns 7.m
Skolotāja Dzintra Ozola.

Jelgavas pilsētas olimpiāde ķīmija:
1.vieta – Artis Galvanovskis 11.i
Skolotāja Veronika Miglāne.

Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa!” bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda:
1.vieta – Gints Gorbacevičs 11.a
2.vieta – Ksenija Furmanova 11.i
pateicība – Anastasija Bondareva 11.i
pateicība – Ina Viršica 11.a

Starptautiskās dzimtās valodas dienai vēltītajā konkursā “Valodnieks”:
2.vieta – 7.m klases komandai  -
Renāte Laure, Elizabete Dārzniece, Laura Voliņeca, Linards Liepiņš, Markuss Laizāns.
Skolotāja Vita Hermane.

”Zemgales Ziņas 16.02.2017 -
Santa Logina ”Tehnoloģiju vidusskola jubilejā atceras aktrisi Elzu Radziņu”.

28.02 – Inženieru sarunas ar SIA COMNET īpašnieku Mārtiņu Šaiteru 10.i, 11.i un 9.m klasēs.

Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 1. kārta (7.-12.kl.):
1.vieta – JTV teātris (Ievas Samauskas dzejas izrāde “Skaļā klase”
(izvirzīti uz Zemgales reģionālo konkursu))
1.vieta (7.-9.kl., skatuves runa) – Ieva Nanija Gringofa (7.m)
(izvirzīta uz Zemgales reģionālo konkursu)
Skolotāja Aija Treija.

20. Jelgavas pilsētas skolēnu ZPD konference:
2.vieta – Diāna Miļeviča “Savrupvārdu lietojums M.Zālītes darbā “Pieci”"
(izvirzīts uz Zemgales reģionālo konferenci)
3.vieta – Ilona Amanda Pētersone “Reklāmu teksti Jelgavas pilsētvidē”
2.vieta -Anastasija Bondareva, Ksenija Furmanova “Lielveikalu “Rimi” un “Maxima” noieta akciju salīdzinājums” (izvirzīts uz Zemgales reģionālo konferenci)
atzinība – Māris Būmanis “Izglītības līmeņa ietekme uz ekonomiskās dzīves kvalitāti”
1.vieta – Andis Ramza, Jānis Vedļa “Atvieglota polimēra betona bloku izgatavošana”
(izvirzīts uz Zemgales reģionālo konferenci)
atzinība – Emīls Purviņš “Portatīvā termosa ar sildelementu izveide”
atzinība – Gints Gorbacevičs “Skolas krāna ūdens kvalitāte”

Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 1. kārta (1.-3.kl.):
3.vieta – Raivo Zimelis (2.m)
atzinība – Madara Harju (2.m), Evelīna Ribčinska (3.m)
Skolotājas Santa Gindra, Santa Kraule un AijaTreija.

MMC-Pangea matemātikas konkurss:
Labāko 50-niekā – Ernests Kancēvičs (9.m),
aicināts piedalīties matemātikas konkursa otrajā kārtā.

Pilsētas informātikas olimpiāde 7.klasei:
1.vieta – Kristiāns Vinters
Skolotāja Ilvija Bauska.

Pilsētas angļu valodas olimpiāde 7.-8.klasei:
2.vieta – Arvis Bergas (8.m), piedalīsies reģionālajā angļu valodas olimpiādē
3.vieta – Kristiāns Vinters (7.m), piedalīsies reģionālajā angļu valodas olimpiādē
atzinība – Laura Krēģere (7.m)
Skolotājas Ieva Cauna un Agnese Amstere – Zelgalve.

Zemgales reģionālajā skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursā:
1.pakāpes diploms – JTV teātris (Ievas Samauskas dzejas izrāde “Skaļā klase”)
1.pakāpes diploms (7.-9.kl., skatuves runa) – Ieva Nanija Gringofa (7.m)
Skolotāja Aija Treija.

”Jelgavas Vēstnesis”2.03.2017 – Jānis Kovaļevskis ”….saruna ar Aigaru Rubli….Tāpat šogad tiks uzsāktaprojektēšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas viena korpusa renovācijai un jaunu dabaszinātņu kabinetu izbūvei…..”

3.03.2017 – Žetonvakars 2017. Vakara tēma ”Maskas un maskošanās”.

7.03 -  aerobikas festivāls Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā.

17.03. skolotājs Aleksejs Lukjančikovs un 9.m klases skolēni Elizabete Akermane un Eduards Šveimrauss apmeklēja Latvijas Centrālās padomes memorandam veltītu konferenci pēc Saeimas uzaicinājuma.

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference:
3.vieta – Diāna Miļeviča “Savrupinājumu lietojums M.Zālītes darbā “Pieci pirksti”"
1.vieta – Anastasija Bondareva, Ksenija Furmanova “Lielveikalu “Rimi” un “Maxima” noieta akciju salīdzinājums”
2.vieta – Andis Ramza, Jānis Vedļa “Atvieglota polimēra betona bloku izgatavošana”.

Ģeogrāfijas 34. olimpiādes 2. posms:
2.vieta – Miks Krišs Novads (11.i). Uzaicināts uz valsts olimpiādi.
Skolotāja Valda Grunte.

Jelgavas pilsētas 8.kl.vēstures konkurss “Reiz Jelgavā”:
3.vieta – 8.m klases komanda  – Ilmere Kristīne, Elksne Laura, Pabērzs Kaspars, Vītols Mārtiņš.
Skolotājs Aleksejs Lukjančikovs.

18.03.2017 – Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā notika svinīga ceremonija, kurā apbalvoja erudītākos skolēnus. Ceremonijā tika apbalvoti arī 7. – 9.klašu videokonkursa “Torņu spēles” uzvarētāji – Latvijas inovatīvākie un radošākie skolēni. Mūsu skolas skolēniem Matīsam Eināram Graubiņam (8.m klase) – atzinība, Arvim Ziemelim (9.m) – atzinība. Skolotāja Dzintra Ozola.

27.03.2017 – ASV vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Junior Achievement Latvija, startstrong.lv un biedrību “Apvienība Jums” izsludināja uzņēmējdarbības konkursu “Start Strong Start Up” JA Latvijas skolu vecāko klašu (10. – 12.klašu) audzēkņiem, lai veicinātu vidusskolas jauniešus veidot skolēnu mācību uzņēmumus, kuros saskatāmas inovācijas konkrētajā nozarē un tie ir dzīvotspējīgi Latvijas vai konkrētā starptautiskā uzņēmējdarbības vidē
21.03.2017. B/A Turība notika projekta Start Strong Program 3.meistarklase. Tajā piedalījās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas SMU Nature beauty dalībnieki Sanita Višņauska, Emīls Purviņš, Rolands Višņausks un skolotājs Aleksejs Lukjančikovs.

Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde 4.klasēm:
atzinība – Roberts Dreijers (4.m1)
Skolotāja Regīna Jurjāne.

Jelgavas pilsētas 2.klašu kombinētā olimpiāde matemātikā un dabaszinībās:
1.vieta – Raivo Zimelis (2.m)
atzinība – Verners Vilciņš (2.m)
Skolotāja Santa Gindra.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas teātris “Dullie” iegūst 1. pakāpes diplomu Zemgales
reģiona skatē.

NMS “Tik vai ..Cik?”
Šajā mācību gadā 4.klašu skolēni piedalījās A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas konkursā “Tik vai ..Cik?”. Konkursa pirmās trīs kārtas skolēni pildīja skolā un atbildes iesūtīja konkursa organizētājiem. Apkopojot visus rezultātus, skolēnus ar lielāko punktu skaitu izsauc uz 4.kārtu, kas ir starptautiskā 4. klašu olimpiāde, kurā piedalās Latvija un Lietuva. Šīs kārtas uzdevumus veido LU A.Liepas NMS kopīgi ar Lietuvas Šauļu universitāti. Dalībnieki, kas 4. kārtā uzrādījuši labākos rezultātus abu valstu kopvērtējumā, saņem diplomu.
No mūsu skolas uz 4.kārtu uzaicināti: Henrijs Strods (4.m1), Roberts Dreijers (4.m1), Ralfs Dārznieks (4.m2).

11”Zemgales Ziņas”9.03.2017 – Santa Logina ”….20.Jelgavas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei 102 skolēni no pilsētas izglītības iestādēm (…Tehnoloģiju vidusskolas…)iesniedza kopumā 75 darbus, kas izstrādāti humanitāro,, socioloģijas un dabas zinātņu cikla sekcijās…..”

Finanšu olimpiādē “Finanšu ĀBECE 2017″
Mikus Krišs Novads (11.i) ieguvis serifikātu par piedalīšanos finanšu olimpiādē “Finanšu ĀBECE 2017″ un iespēju studēt Ekonomikas un kultūras augstskolā ar atlaidi.

Jau vairākus gadus Latvijas skolu skolēniem ir iespēja piedalīties starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”. Latvijas konkursa dalībnieku skaits sasniedz 19000 cilvēku, bet kopā konkursā piedalās vairāk par 6 miljoniem skolēnu no 60 valstīm. Šīs konkurss piesaista jauniešus ar veiksmīgo interesantuma, pieejamības un pietiekami nopietna satura kombināciju.
Šogad (23.03.2017.) mūsu skolā konkursa “Ķengurs 2017″ uzdevumus risināja 108 skolēni jeb vairāk nekā 18% no mūsu skolēniem.

”Jelgavas Vēstnesis” 23.04.2017 – Jana Bahmane ”…Robotika kā interešu izglītības pulciņš darbojas vairākās Jelgavas skolās, piemēram,….Tehnoloģiju vidusskolā….
…Manuprāt, ir svarīgi robotiku izzināt vispusīgi, izprotot gan programmēšanu, gan konstruēšanu, gan lodēšanu, lai nepieciešamības gadījumā varētu aizvietot kādu komandas biedru. Darba grupā ir vienmēr kāds, kurš spēj uz lietām paraudzīties plašāk, tādējādi arī paverot pārējiem iespējas jaunu ideju attīstībai.”tā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas mājturības skolotājs un robotikas pulciņa vadītājs Ivars Bahmanis.
…Arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā robotika palīdzējusi atvieglot ikdienas dzīvi – 9.klases skolnieks Aleksis Šteinburgs izstrādājis automātisko zvanu sistāmu…
…Savukārt Tehnoloģiju vidusskolā meiteņu komanda pērn no ”Lego” radījusi automātiskās siltumnīcas prototipu, un galvenā izstrādātāja bija Elizabete Akermane.”Siltumnīca var automātiski atvērt un aizvērt durvis, mērīt mitrumu un nodrošināt apsildi,”skaidro I.Bahmanis….
”Domāju, ka iespējas attīstīt robotiku pilsētā ir lielas, jo jelgavnieki gūst augstus sasniegumus dažādos robotikas čempionātos, taču pilsētai ir nepieciešama vienota vīzija,”vērtē I.Bahmanis….”

”Jelgavas Vēstnesis” 30.03.2017 – Desmitais Jelgavas Skolēnu domes organizētais erudīcijas konkurss Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā kā iepriekšējā mācību gada uzvarētājiem.

Baltijas spageti tiltu konstruēšanas sacensības STiKS 8 šogad norisinājās 2017.g 1.aprīlī Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (Ķīpsalas ielā 6). Tiltus no makaroniem bija iespējams būvēt ne tikai ierastajās kategorijās (lielie studentu tilti, konstruēšana iepriekš; mazie studentu tilti, konstruēšana uz vietas; mazie skolēnu tilti, konstruēšana uz vietas), bet klāt nākusi arī ceturtā – dizaina tiltu kategorija, kurā notika konstruēšana uz vietas un tilta dizainam bija jābūt atbilstošam sacensību dienā izsludinātajai tematikai. Tilti bija jābūvē atbilstoši nolikumā ierakstītajiem noteikumiem. Šogad no mūsu skolas STiKS 8 piedalījās 16 komandas: 13 komandas mazie tilti un 3 komandas dizaina tilti.
Dizaina tiltu kategorijā galvenā balva 10.i klases komandai “Jūrascūciņas” (Monta Gindra, Viktorija Serguna, Kendija Riekstiņa).

3.04.2017 – Talantu nedēļas ieskaņā mūsu vidusskolēniem izrādi “Sprīdis mežā” piedāvā Artūrs Jankovskis. Viņš pats ir sarakstījis tekstu, pats iestudējis un pats spēlē.
Artūrs Jankovskis ir mūsu skolas absolvents (absolvējis 2007. gadā), kurš ir aktīvs Jelgavas Latviešu biedrības biedrs, biedrības teātra direktors un nu arī režisors. Jau no skolas laikiem spēlējis pie Vijas Zelmenes.

Jelgavas pilsētas konkursā “Latvijas un Krievijas tautu kultūra”:
2.vieta – JTV komandai (Diana Miļeviča (10.i), Ina Viršiča (11.a), Gints Gorbacevičs (11.a), Arturs Andrejevs (12.i), Jevgēnijs Hnikins (12.i))
Skolotāja Svetlana Anševica.

Jelgavas pilsētas skolēnu 46. spartakiāde:
1.vieta florbolā – skolas izlases komanda (Artūrs Pontaks, Andris Buske, Mārtiņš Visockis, Olafs Aleksandrs Skulte, Uvis Oskars Fedorjans, Alvis Podrezs, Mārtiņš Friķis, Deniss Davidovs, Markuss Galanders, Ervīns Zavolžskis, Raivis Rainers Zīle)
Paldies skolotājai Santai Lorencei, Dairim Dāvidam Pētersonam un Jānim Koklačam!

”Zemgales Ziņas” 6.04.2017 – Lāsma Antoneviča ”…JVĢ rekonstrukciju plānots veikt, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstīto projektu ”Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”, kam paredzēts finansējums 7,87 miljonu eiro apmērā ( 6,69 miljoni eiro ERAF līdzfinansējums)…. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā iecerēts uzlabot mācību vidi.”

”Jelgavas Vēstnesis”6.04.2017 – ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 20.aprīlī plksts. 13.30 un 18.00 2017./2018.m.g. 5.,6.,7.  un 10.klašu skolēnus un viņu vecākus aicina uz Atvērto durvju dienām..”

10.04.2017 – skolas absolventa Artūra Jankovska monoizrāde ”Sprīdis mežā”.

Zibakcija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – “11. aprīlī pl. 10.50 šeit varēs parunāties!” Šāds ziņojums pie skolas informācijas stenda intriģēja ne tikai skolēnus, bet arī vecākus un skolas personālu. Ar ko varēs runāt? Par ko? Atbilde tika rūpīgi slēpta, aicinot pašus atnākt un piedalīties.
Skolas teātra studijas rīkotā zibakcija, iedvesmojoties no Ievas Samauskas dzejas krājuma “Skaļā klase”, starpbrīdī gaitenī uzbūvētā teltī aicināja ienākt jebkuru un veltīt laiku sarunai. Ieeja teltī bez mobilā telefona – tādi ir noteikumi! “Nav problēmu, mēs varam telefonu neizmantot!” tā atbildēja dalībnieki.
Par akciju vislielākā interese bija sākumskolas bērniem, kas bez vilcināšanās bija gatavi sarunāties un priecāties par notikumu. Lielie labprāt ieņēma novērotāju lomu.
Teātra studijas jaunieši domā, ka akcijas mērķis jebkurā gadījumā ir sasniegts, jo galvenais ir dot kā dalībniekiem, tā skatītājiem impulsu, iespaidu, kas tālāk jau raisa pārdomas un pašam liek izdarīt secinājumus. Akcija bija kā atgādinājums par dzīvas komunikācijas trūkumu, ko nespēj aizstāt mūsdienu tehnoloģijas.

Edvarts Krusts 10.i, Latvijas Republikas 7. Jauniešu Saeimā.

 

J.Bisenieka biznesa ideju konkursā uz otro kārtu izvirzīti – Linards Liepiņš (7.m) – “Arduino bluetooth 360° skaņu sistēma”, Elizabete Akermane un Krista Tkačova (9.m) – “Robotizēta Lego siltumnīca”, Sanita Višņauska, Rolands Višņausks, Emīls Purviņš (11.i) – “Gredzenu un kaklarotu komplekts no poliestersveķiem”
Skolotāji konsultanti: Aleksejs Lukjančikovs, Ivars Bahmanis, Dzintra Ozola.

Jelgavas pilsētas skolu aerobikas konkurss:
7.-9. klašu grupā 1.vieta – 9.m klases komandai
4.-6. klašu grupā 2.vieta – 4.m2 klases komandai
Skolotājas Zinaīda Auziņa un Santa Lorence.

13.04.2017 – Pavasarī, kad viss apkārt rosās un dzirkstī, grūti ir nosēdēt skolas solā. Gribas darīt! Tāpēc 120 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni atsaucās uz aicinājumu dalīties ar savu talantu. No 10.līdz 13. aprīlim skolā tika organizēta talantu nedēļa. Tās sākumā tika atklāta rokdarbu un zīmējumu izstāde, kura bija apskatāma visu nedēļu. Ar paša radīto izrādi “Sprīdis mežā” vidusskolēnus uzrunāja arī skolas absolvents Artūrs Jankovskis, kurš tagad darbojas Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātrī. Izrādes tēma lika aizdomāties par to, kas mēs skolas laikā esam gribējuši būt, ko cerējuši sasniegt, kā sevi nepazaudēt “dzīves mežā”.
13. aprīlī, talantu nedēļas kulminācijā, skolēni demonstrēja savus skatuves talantus. Gluži kā šī mācību gada skolas devīze – “raibā pasaule” – arī priekšnesumu kaleidoskops rādīja ļoti dažādas skolēnu intereses un spējas. Vijoles, klavieru, ksilofona un obojas spēle; gan solo, gan ansambļa dziedāšana; triki ar bumbu un kārtīm; gan sporta, gan mūsdienu deja; improvizācija un pašradītas teātra izrādītes; dzejas sacerēšana; saiknes atrašana ar zirgiem; džudo un daiļslidošana.
Pēc priekšnesumiem žūrijas vērtējums bija iedrošinošs un cildinošs, vēlreiz atgādinot visiem zināmo patiesību, ka ikkatram ir dots kāds talants, bet tikai ar lielu darbu un neatlaidību šīs spējas var attīstīt līdz pilnībai.

”Zemgales Ziņas”13.04.2017 – Jelgavas pilsētas skolu aerobikas konkursā piedalījās 14 komandas. Vairums komandu no 7.-9.klasēm. Viena no pirmajām vietām šajā grupā Tehnoloģiju vidusskolas 9.m.

”Kvadrātsakne” aprīlis, maijs. I.N.Grīnhofa 7.m – ”Teātra maratons startē mūsu skolā.Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā jau vairākus gadus ir tradīcija visām klasēm kopīgi iestudēt viena latviešu rakstnieka–jubilāra teātra izrādi. Katra klase spēlē savu lugas fragmentu, kopā veidojot visu sižetu.Iepriekšējos gados skolā tika iestudēta R.Blaumaņa komēdija “Skroderdienas Silmačos”, Raiņa luga “Zelta zirgs”, Aspazijas lugu fragmenti, bet šogad pievērsāmies A.Brigaderes pasaku lugai “Maija un Paija”.”

Mirusi mūsu skolas (Jelgavas 1.ģimnāzija) vēstures skolotāja Irina Grīnberga.

20.04.2017 – ”Atvērto durvju”diena Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

20.04.2017. pilsētas skolu 3.klašu konkursā “Stiprs un vesels augu es!” mūsu skolas komandai piešķirts tituls “Dzīvespriecīgākā”!

Matemātikas olimpiāde

Lai veicinātu interesi par matemātiku un nodrošinātu studentiem iespēju radoši piemērot iegūtās zināšanas, 2017.gada 18. aprīlī LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte rīkoja Starptautisko studentu matemātikas olimpiādi (International Student Scientific Mathematic Olympiad). Savu pratību matemātikā apliecinās studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunija, viesstudenti no Honkongas un Brazīlijas. Aicināti arī dažādu tehnikumu un skolu 12.klašu skolēni.
Pirmajā daļā studenti un skolēni pildīja uzdevumus individuāli.
Mūsu skolas 12.i klases skolnieks Jevgēnijs Hnikins izcīnīja 2.vietu.
Otrajā daļā studenti un skolēni darbojās jauktās grupās; saņēma divus uzdevumus, kurus risināja ar matemātiskām metodēm. Grupas komunikācija un darbu prezentācija notika angļu valodā.

Ar A/S “Latvijas valsts meži” prezidenta atzinības rakstu par radošu dalību 2017.gada stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola” apbalvoti: Ina Viršiča, Elza Lipšāne, Anda Matkeviča (11.a), Raivis Šinkarjovs, Ilona Amanda Pētersone, Nils Jaunsubrēns, Artūrs Galilejevs, Emīls Bisnieks, Rihards Kraulis (10.i), Sanita Višņauska (11.i)
Skolotājs Aleksejs Lukjančikovs.

Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs 2017″ pirmo vietu ieguvēji Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā katrā klašu grupā: Meldra Visendorfa (2.m), Rūdis Bundzēns (3.m), Elza Bebriša (4.m2), Markuss Laizāns (7.m), Matīss Einārs Graubiņš (8.m), Ernests Kancēvičs (9.m), Emīls Bisenieks (10.i), Mikus Krišs Novads (11.i), Jevgēnijs Hnikins (12.i, pietrūka 1 punkts līdz Latvijas TOP 20).

”Kvadrātsakne” aprīlis, maijs – R.Bārs 7.m – ”Izzinām Jelgavu, piedalāmies konkursā un gūstam uzvaras. Šī gada 26. aprīlī, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika kārtējais, pēc skaita sestais, Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss «Izzini Jelgavu», kurā piedalījās arī vairāki mūsu skolas pārstāvji. Kopumā konkursā piedalījās 32 skolēni, bet no JelgavasTehnoloģiju vidusskolas deviņi pārstāvji, sākot no 7. līdz 12. klasei. Mūsu pētniecisko darbu autori saņēma gan godalgotas vietas, gan atzinības.6.-
8.klašu grupā 1.vietu ieguva Laura Marija Elksne un Viktorija Apruba (8.m) par darbu “Spēle “Izzini Jelgavu”", 3.vietu ieguva Ralfs Bārs (7.m) par darbu “Personvārdi manā dzimtā un to raksturojums”, bet atzinību ieguva Kaspars Pabērzs un Matīss Einārs Graubiņš (8.m) par darbu “Interaktīva ekskursija pa Jelgavas mikrorajoniem”.9.-12.klašu grupā 2.vietu ieguva Jolanta Rein-
felde (10.i) par pētījumu “Jelgava latviešu dzejā”, 3.vietu izcīnīja Ilona Amanda Pētersone (10.i) ar darbu “Reklāmu teksti Jelgavas pilsētvidē”, bet atzinību saņēma Santa Stumbre un Samanta
Stumbre (9.b) par pētījumu “No Jelgavas skolas līdz Nacionālā teātra skatuvei”. Kā pārsteigums, katram dalībniekam tika pasniegts kafejnīcas „Silva” gatavotais deserts „Šarlotes skūpsts”, kā arī daudzas citas piemiņas dāvanas no dažādiem sponsoriem. Visi konkursa dalībnieki devās mājup priecīgā noskaņojumā ar labi padarīta daba sajūtu.”

6. Jelgavas pilsētas pētniecisko darbu konkurss “Izzini Jelgavu” (6.-8.klašu grupā):
1.vieta – Laura Marija Elksne, Viktorija Apruba (8.m) “Spēle “Izzini Jelgavu”"
3.vieta – Ralfs Bārs (7.m) “Personvārdi manā dzimtā un to raksturojums”
atzinība – Kaspars Pabērzs, Matīss Einārs Graubiņš (8.m) “Interaktīva ekskursija pa Jelgavas mikrorajoniem”
Skolotājas Dzintra Ozola un Ludmila Soldatonoka.

6. Jelgavas pilsētas pētniecisko darbu konkurss “Izzini Jelgavu” (9.-12.klašu grupā):
2.vieta – Jolanta Reinfelde (10.i) “Jelgava latviešu dzejā”
3.vieta – Ilona Amanda Pētersone (10.i) “Reklāmu teksti Jelgavas pilsētvidē”
atzinība – Santa Stumbre, Samanta Stumbre (9.b) “No Jelgavas skolas līdz Nacionālā teātra skatuvei”
Skolotājas Vita Hermane un Aija Treija.

Mācību gada sākumā no septembra līdz novembrim norisinājās konkurss “Ventspils IT izaicinājums”. Konkursā aktīvākā skola ar 12 iesniegtiem pirmās kārtas uzdevumiem bija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, tāpēc 26.aprīlī uz skolu devās Ventspils Digitālā centra pasniedzēji, lai dalītos ar savām zināšanām un prasmēm jauno tehnoloģiju jēgpilnā lietošanā. Notika 8 nodarbības 4 vecuma grupās un seminārs JTV un citu skolu skolotājiem “Mūsdienīgu tehnoloģiju izmantojums mācību procesā- Ventspils Digitālā centra pieredze”, kuru vadīja programmas vadītāja Guna Stepiņa.

Reģionālā olimpiāde angļu valodā 7.-8. klasei un 10.-11. klasei:
2.vieta – Arvis Bergs (8.m)
3.vieta – Mikus Krišs Novads (11.i)
Skolotājas Ieva Cauna un Svetlana Živjuka.

Jelgavas pilsētas 46. skolēnu spartakiādē vieglatlētikā (vidusskolu kauss, jauno vieglatlētu kauss):
1.vieta lodes grūšanā – Andris Buske (10.i)
1.vieta šķēpmešanā – Andris Buske (10.i)
3.vieta augstlēkšanā – Kristers Ainārs Tomass (12.i)

”Jelgavas Vēstnesis” 3.05.2017 – ”Maija stafetēs Jelgavas ielās sacenšas 41 komanda”….pirms skrējiena….Andris Buske no  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pārliecināts par savām spējām, jo skrien regulāri………………

3. maija pēcpusdienā pie skolas plīvoja karogi un 22 balti klāti galdi pulcēja gan skolēnus, gan pedagogus un tehniskos darbiniekus – tas bija brīdis, kad norimt un padomāt par savu vietu mūsu valstī. 1990. gada 4. maijā balsojums PAR brīvību bija drosmīga izvēle. Arī šodien skolēni tika aicināti iestāties par labo, būt drosmīgiem un apliecināt savas spējas.
Pēc kopīgas himnas nodziedāšanas klases kopā ar skolotājiem pavadīja brīžus pie sarūpētā cienasta, veicot kādu vienojošu uzdevumu vai pārrunājot savu redzējumu par Latviju. Kopā ar klašu audzinātājiem veidotās aktivitātes bija ļoti daudzveidīgas. Skolēni savas labās domas un enerģiju apvienoja spēka bumbā, lika puzli un atbildēja uz jautājumiem par Latviju, atzīmēja savas mīļākās vietas Latvijas kartē, lasīja dzeju un minēja mīklas, sūtīja cits citam siltu rokasspiediedienu un vienojās iedvesmojošā sauklī.
“Lai tā sajūta paliek uz mūžiem, ka es vairs neesmu viens,” tā dziedāja skolas ansamblis “Karameles”. Arī Baltā galdauta svētki Tehnoloģiju vidusskolas piederīgajiem atgādināja, ka mēs kopā varam būt stipri, tikai ir jābalso “PAR”!

“Spēles brīvā dabā”:
3.vieta strītbolā – JTV komanda (Kristers Ainārs Tomass, Krists Naudiņš, Kristaps Grīnbergs, Rauls Olivers Caune).

”Zemgales Ziņas”3.05.2017  Maija Laizāne – …vispārējā grupā Tehnoloģiju vidusskola 2.vietā.

9.05.2017 – pilsētas Eiropas dienas dalībnieki un aktivitāšu organizētāji Uzvaras parkā.

”Zemgales Ziņas” 11.05.2017 – Lāsma Antoneviča ”Inženieri nedrīkst kļūdīties. Krustpilietis Jevgēnijs Hnikins gatavojas absolvēt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu…..”

Teātris JTV

12.05. 2017 – 9. un 12.klašu ”Pēdējā zvana” pasākumi un skolas ”Goda grāmatas” pasākums.

”Zemgales Ziņas”16.05.2017  – Lāsma Antoneviča -  ”Krustpilietis Jevgēnijs Hnikins gatavojas absolvēt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu un ar Vītolu fonda atbalstu studēt LLU”

“Kad vēl mācījos Sūnu pamatskolā, man padevās matemātika un fizika – vēlējos ar to saistīt arī savu nākotnes profesiju. Jelgavā dzīvoja tante, kura pastāstīja par Tehnoloģiju vidusskolu. Mani ļoti ieinteresēja inženierzinātnes – programmēšana, rasēšana, tehniskā grafika –, tāpēc braucu uz Jelgavu,” stāsta krustpilietis Jevgēnijs Hnikins, kurš straujiem soļiem tuvojas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12. inženierzinību novirziena klases finišam. Vēl tikai veiksmīgi jānokārto latviešu valodas, matemātikas un fizikas centralizētais eksāmens un jāiesniedz pieteikums mašīnu projektēšanas un ražošanas studijām LLU Tehniskajā fakultātē, nākotnē drosmīgi raugās puisis. Bažas nedaudz sagādājot pārbaudījums latviešu valodā, bet par eksaktajiem priekšmetiem Jevgēnijs ir pārliecināts. Tomēr tāpat līdz zināšanu pārbaudēm viņš pildīs iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus un atkārtos teoriju, lai īstenotu savu mērķi, kam atbalstu stipendijas veidā jau apsolījis Vītolu fonds.”

16.05.2017 – Jelgavas pilsētas sacensībās “Mazo stafetēs”:
“Labā” vieta – 1.klašu komanda: Fomenko Anastasija, Ivanovs Henriks, Miklons Markuss, Osiņenko Diāna, Drullis Kristaps, Gintere Dārta, Ņikitina Nellija, Ojapervs Olivers, Ancīte Kerija Agra, Karlsons Mārcis, Lukstiņš Ralfs, Vanaga Elizabete. 2.klašu komanda: Nellija Adatiņa, Madara Harju, Beatrise Jansone, Tīna Paslauska, Nikola Šarkoviča, Elīna Maruščaka, Kristiāns Andersons, Rūdolfs Mikiško, Reinis Vilciņš, Verners Vilciņš, Klāvs Kovaļevskis, Valdis Feldmanis.
Skololotājas Irēna Rutka, Santa Lorence.

Jāņa Bisenieka fonda rīkotajā biznesa ideju konkursā:
1.vieta – Elizabete Akermane un Krista Tkačova (9.m) 8.-9.kl.grupā
2.vieta – Linards Liepiņš (7.m) 6.-7.kl.grupā
3.vieta – Sanita Višņauska, Rolands Višņausks, Emīls Purviņš (11.i) vidusskolas grupā
Skolotāji konsultanti: Ivars Bahmanis, Aleksejs Lukjančikovs, Dzintra Ozola.
”Jelgavas Vēstnesis”17.05.2017 – Anastasija Miteniece -”Vērtē skolēnu biznesa idejas.
«Liels prieks, ka fondam būs nākotne ar tādiem mantiniekiem – jaunajiem uzņēmējiem,» saka J.Bisenieka fonda valdes priekšsēdētājs Voldemārs Strīķis, atzīmējot, ka galvenais fonda mērķis ir ne tikai motivēt jauniešus radīt inovatīvus produktus, bet mācīties organizēt savu darbu. «Mums valstī netrūkst labu ideju, mums trūkst cilvēku, kuri realizē savus plānus,» tā J.Bisenieka fonda valdes loceklis Jānis Ābele.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apbalvoti Jāņa Bisenieka fonda rīkotā biznesa ideju konkursa uzvarētāji. Šogad konkursam iesniegtas 44 biznesa idejas, savukārt naudas balvu un atzinību ieguvušas inovatīvas idejas par dvieli ar diviem nodalījumiem, robotizētu lego siltumnīcu un pludmales rotām……
Vēl vienu inovatīvu ideju šogad iesniegušas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces Krista Tkačova un Elizabete Akermane. Pirmās vietas ieguvējas 8. – 9. klašu grupā veidojušas robotizētu lego siltumnīcu, kura mehanizēti vēdinās un ir apsildāma ar gaismām. «Nākotnē plānojam uzlabot mūsu ideju, aizvietojot lego ar mikroshēmu, tad produktu varēsim labāk pārdot,» lēš K.Tkačova, piebilstot, ka šādu siltumnīcu varēs izvietot ne tikai mājas balkonā, bet arī izmantot laboratorijas eksperimentos jaunu šķirņu audzēšanā. Meiteņu projekta pašizmaksa bijusi aptuveni 280 eiro, un tā izstrāde izdevās, pateicoties robotikas pulciņa resursiem……”

112223
”Zemgales Ziņas”18.05.2017 – Lāsma Antoneviča – ”Eksāmena daļas ”noplūde”izraisa smaidu” – Nakti gulēju labi. Tomēr šodien mazs nerviņš ir pakustējies – lai kā to gribētu noliegt, stress ir neatņemama eksāmena daļa. Neteikšu, ka latviešu valoda ir mans ”uh!” priekšmets, bet domāju, ka zināšanu pietiek, lai aizpildītu darbu,”mirkli pirms eksāmena devītajiem savas izjūtas atklāj Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 9.m klases skolniece Megija Lora Kotoviča.
Meitene min, ka visveiksmīgāk viņai varētu klāties angļu valodas eksāmenā, kas risināsies 24.maijā, jo tā izmēģinājumā sanākušas deviņas balles. Arī par latviešu valodu viņa jūtas pietiekami droša. ”Eksāmenam gatavojos, pēdējos mēnešus vēlreiz paceļot visu no saknēm augšā – pārlasot klades, pārrunājot ar klasesbiedriem un latviešu valodas skolotāju Ināru Plivču,”gatavošanās metodes atklāj Megija Lora…..”

”Jelgavas Vēstnesis”18.05.2017 – Anastasija Miteniece – ”Šonedēļ nu jau piekto gadu pēc kārtas apbalvoti skolēni, kuri Jāņa Bisenieka fonda rīkotajā biznesa ideju konkursā startējuši  ar veiksmīgākajām idejām. Konkursam tika iesniegtas 44 biznesa idejas, un par uzvarētājiem kļuva trīs darbi dažādās vecuma grupās.
1.vietas ieguvējas 8.-9. klašu grupā ir Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces
Krista Tkačova (no kreisās) un Elizabete Akermane. 2
Viņas radījušas robotizētu ”Lego” siltumnīcu, kas ir mehanizēti vēdināma un apsildāma ar gaismām. ”Nākotnē plānojam mūsu ideju pilnveidot, izstrādājot nopietnāku mikroshēmu,” stāsta K.Tkačova, spriežot, ka šādu nelielu siltumnīcu varētu izvietot ne tikai uz balkona, bet arī izmantot laboratorijas eksperimentos jaunu šķirņu audzēšanā.”

”Jelgavas Vēstnesis”25.05.2017 – ”Goda zīme: latviešu valodas un kultūras vēstures pedagoģei, režisorei un Jelgavas Latviešu biedrības biedrei Vijai Zelmenei par nopelniem un mūža ieguldījumu jaunatnes kultūrizglītībā un sabiedriskajā darbā Jelgavā.
…atgriezos Jelgavā, un mani uzaicināja vadīt teātra studiju Jelgavas 1.ģimnāzijā – tur arī mācīju kultūras vēsturi, un, kā tagad atklāj mani audzēkņi, esmu bijusi ļoti stingra skolotāja, ”smaidot pauž režisore. Ar daudziem bijušajiem audzēkņiem viņa Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātrī strādā arī šobrīd. ”Teātris ne vien attīsta aktiermeistarību, bet arī audzina raksturu. ir interesanti redzēt, kā aug mani skolēni, kā veidojas viņu raksturi – manī tas raisa gandarījuma sajūtu,” saka V.Zelmene….”

Video konkurss “Esi NEatkarīgs !”. Rīkotāji: biedrība “Esi brīvs” un AS “Cēsu alus”.
10.i klases komanda -Nils Jaunsubrēns, Artūrs Galilejevs, Maira Gaiķe, Daira Zeltiņa uzvar, izveidojot videoklipu-
1. Kāda ir alkohola ietekme uz jauniešiem?
2. Kā citādi var pavadīt laiku?
3. Kāpēc pāragri nevajadzētu sākt lietot alkoholu?
Skolotāja Ināra Radčenko.

1.06-22.06 ”Vasaras skoliņa sākumklašu skolēniem”.

”Jelgavas Vēstnesis”8.06.2017 – Ilze Knusle-Jankevica – ”…Kopumā šajā mācību gadā Jelgavas pašvaldības Izglītības kvalitātes balvu – 75eiro- saņēma 313 pilsētas skolu audzēkņi…..Balva tika pasniegta 7.-12.klašu skolēniem un profesionālās izglītībasiestāžu 1.-4. kursa audzēkņiem. Balvu saņēma…..Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – 18,……”

”Jelgavas Vēstnesis”15.06.2017 – Jana Bahmane – ”…SIA Zemgales EKO” organizētajā makulatūras vākšanas konkursā….. 3.vieta …Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, ….. 75 eiro vērta dāvanu karte…”

”Jelgavas Vēstnesis”15.06.2017 – Jana Bahmane – ”Jelgavas pilsētas iestādēs un uzņēmumos darbu uzsākuši skolēni, kas piedalās pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. …Jauni papildspēki pievienojušies arī pirmsskolas izglītības iestādei ”Kāpēcīši” – tur ar audzinātāju un auklīšu darba ikdienu iepazīstas četrpadsmitgadīgā Sanita Grišule un…..”Šis ir pirmais gads, kad strādāju vasarā, un pieteikties nodarbinātības programmai mani pamudināja klases audzinātāja. Šo darbavietu neizvēlējos pati – to man piešķīra. Sākumā biju satraukta, jo nezināju, kā mani uzņems mazie bērni, taču viņi ir ļoti draudzīgi – paši nāk pie manis, aicina spēlēties,” stāsta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolniece S. Grišule. … līdzdarbojas visās aktivitātēs – rotaļās, rokdarbos, palīdz bērniem apģērbties…..”

”Zemgales Ziņas”6.07.2017 – Gaitis Grūtups ”…domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne ”Ziņām” minēja, ka pašvaldībai nav citas vietas, kur varētu pārcelt  Vakara (maiņu) vidusskolu. Viņa uzsvēra, ka dzimstība Jelgavā palielinās un visas pilsētas skolas, izņemot 6.vidusskolu un Tehnoloģiju vidusskolu, ir pilnas….”

”Jelgavas Vēstnesis” 27.07.2017 – Ilze Knusle-Jankevica – ”… Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēnam jākārto trīs obligātie CE – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā-, kā arī viens izvēles eksāmens.
…Jelgavas skolās matemātikas eksāmenā visu vidusskolu absolventi, izņemot Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, profesionālo vidusskolu un Vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņus, uzrādīja labākus rezultātus nekā vidēji valstī. ….sliktāk kā valstī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā veicās arī bioloģijas, fizikas un krievu valodas eksāmenos….
… Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni uzrādīja labākus rezultātus kā vidēji valstī latviešu valodas, angļu valodas un vēstures eksāmenos …”

12.i audzinātāja Dzintra Kancēviča.
Absolventi:
Programmas kods: 31011011
Freiberga Kristiāna
Grosa Evita
Kaskeviča Marina
Kravale Valērija
Liepiņa Daiga
Sarmule Anete
Tomass Kristers Ainārs
Vigule Diāna
Zariņa Amanda
Žukovskis Ēriks
Programmas kods: 31013011
Andrejevs Arturs
Grīnbergs Kristaps Kristiāns
Hnikins Jevgēnijs
Lukaševiča Lita
Mame Evija
Matvejevs Emīls
Natka Renārs
Naudiņš Krists
Saveļjevs Mārtiņš
Silova Kristiāna
Sīle Kristiāna Kadrija
Skvorcova Karīna
Vilmane Elīza
Zajacs Sanijs
Zvejniece Elizabete
Žezlovs Jānis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 + = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>