1970 – 1971

Gunivaldis Gudermanis

Direktors. Matemātikas skolotājs. Uz skolas jumta izbūvēja astronomijas skatu laukumu. Lepojās ar skolas naturālistu lauciņā paveikto.

1.vidusskolas komjaunieši ir populāri pilsētā ar patsāvību gan runās, gan darbos. 1971.gadā viņi arī atsaucas aicinājumam organizēt LOTOS vienības un top vienība ‘’Optimists’’, kas strādā padomju saimniecībā Olaine.

1971.g. Žetonvakars bija gadu pirms skolas beigšanas.

Izlaidums – svētki gan bērniem, gan vecākiem.

1971. gada absolventi:

Ingrīda Štauere    11.kl.
Gunta Aizpure 11.kl.
Arta Ābele 11.kl.
Laima Balode 11.kl.
Alvars Birznieks 11.kl.
Vitālijs Jeromanis 11.kl.
Anita Freimane    11.kl.
Valdis Karlevics    11.kl.
Ella Kazlinska 11.kl.
Juris Kūgēns 11.kl.
Anna Morikova 11.kl.
Māra Mačule 11.kl.
Silvija Mačule 11.kl.
Veneranda Neikšāne 11.kl.
Inta Ošiņa 11.kl.
Ināra Stuļģe 11.kl.
Andis Šķiņķis 11.kl.
Ivars Šturma 11.kl.
Aija Drauga 11.kl.
Laimdota Amola 11.kl.
Edmunds Beinarovičs 11.kl.
Guntis Bērziņš 11.kl.
Vēsma Bērziņa 11.kl.
Ingrīda Buškevica 11.kl.
Alda Danileviča 11.kl.
Silvija Empele 11.kl.
Maruta    Fārneste 11.kl.
Vita Freimane 11.kl.
Gunta Grinvalde 11.kl.
Juris Hippe 11.kl.
Olga Kampāne 11.kl.
Zigrīda Kārkliņa    11.kl.
Elfrīda Krūmiņa    11.kl.
Zigrīda Mašauska 11.kl.
Inese Millere 11.kl.
Silvija Naģe 11.kl.
Aija Nameika 11.kl.
Ingrīda Neilande 11.kl.
Anna Podniece    11.kl.
Līga Sūna 11.kl.
Aija Šnike 11.kl.
Vaira Valenko 11.kl.
Maiga Veilande    11.kl.
Pēteris Vilkaste    11.kl.
Juris Dombrovskis 11.kl.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 + 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>