Atmiņas par 80-iem

‘’Astoņdesmitajos gados Jelgavas 1.vidusskolā izveidoja Sarkanā Krusta biedrības pulciņu. Galvenā doma bija iemācīt skolēnus sniegt pirmo palīdzību nelaimē nokļuvušam cilvēkam. Tāpēc skolas medicīnas māsa… katru nedēļu strādāja ar bērniem un sagatavoja pilsētas sacensībām. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī tiem skolēniem, kuri ‘’mācījās’’ smēķēt un citus netikumus.

Vairākus gadus pulciņu vadīja skolotāja Regīna Jātniece. Skolēni izdeva arī sienas avīzi ‘’Sanitārs’’. Tā stāstīja par skolēnu panākumiem un negatīviem notikumiem šajā darbā. Pilsētas skatēs avīze ieņēma pirmo – otro vietu. Lai bērnus vēl vairāk ieinteresētu, skolotāja R.Jātniece ar skolēniem iestudēja mazu teātra uzvedumu ‘’Aikāsāp’’. Tas tika parādīts seminārā skolu direktoriem.

Sarkanajam Krustam bija ļoti liela nozīme. Pirms otrā pasaules kara viena no lielākajām slimnīcām mūsu pilsētā Palīdzības ielā saucās par Sarkanā Krusta slimnīcu.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>