1984 – 1986

Reinis Līcis

Direktors. Fizikas skolotājs, beidzis Latvijas Valsts universitāti. Tiešs kontakts ar skolēniem ( sarunas pēc olimpiāžu sasniegumiem). Patiess.

Mācību daļas vadītāja 1.-3.kl. Vēsma Karlsone; 4.-11.kl. Renāte Zīda

Ārpusklases darba organizatore Inta Jorniņa.

1

2

11.a

11.a kl.audz. Viktorija Miglāne, pabeidza 32 skolēni, uz ’’4’’ un ’’5’’ Beļaka Sigita, Butule Laila, Jackevičs Aivars, Vildavs Artis

11.m

11.m kl.audz. Tamāra Dzidzēviča, pabeidza 28 skolēni, ar sudraba medaļu Guna Kirhnere, Krista Veidemane (???); uz ’’4’’ un ’’5’’ Brahmane Ilva, Bridāne Laine, Čāčus Ilona, Gerkena Vineta, Istratencovs Romāns, Līpiņa Ilona, Pormale Zanda, Tillere Madlēna

  • Boldiševics Kārlis 9.m – 2.vieta republikas ģeogrāfijas konkursā, 2.vieta vissavienības konkursā
  • Strautiņš Didzis 11.m – 3.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē
  • Soms Inese 9.m – 1.vieta pilsētas krievu valodas olimpiādē
  • Lauva Vents 11.m – 2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē
  • Krūmiņš Kaspars 8.c – 1.vieta pilsētas krievu valodas konkursā

No intervijas ar skolotāju Agnesi  Amsteri (veicot mājas uzdevumu vācu valodā)

‘’Jelgavas 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Agnese Amstere šajā skolā mācījās jau no 1.klases, tas ir kopš 1986.gada. Šo skolu viņa absolvēja 1996.gadā.

12 gadu laikā ir notikuši vairāki interesanti  notikumi, pasākumi un ekskursijas. Piemēram, no 1.-4.klasei viņa piedalījās oktobrēnos. Tajā laikā obligāti bija jānēsā skolas formas, kuras rūpīgi bija jākopj.

Vidusskolā tolaik bija tikai trīs klases – matemātikas, humanitārā un vispārējā klase. Tās kopā devās arī aizraujošās ekskursijās. Viena no tām bija tad, kad skolotāja Agnese Amstere mācījās 12.klasē. Tā bija trīs dienu ekskursija pa Kurzemi, kurā ņēma līdzi arī teltis, kurās nakšņot. Vieni no apbrīnojamākiem apskates objektiem, viņas prāt, bija Smilšu alas un Abavas upe, pie kuras tad arī vienu nakti nakšņoja.

Tajā laikā nebija arī konsultācijas stundas, tāpēc vienmēr bija iespēja pēc stundām mācīties papildus, tad ja īsti neizprot vielu. Un tā kā tad, skolā varējamācīties no 1. Līdz 12.klasei, tad skola bija sadalīta divos korpusos, kur lielajā korpusā mācījās lielie (no 7.-12.klasei), bet mazajā pārējie skolēni.

Šobrīd skolā strādā skolotāji, kas absolvējuši šo skolu, piemēram, pati skolotāja Amstere. Viņu mācīja skolotāji, kas vēl joprojām šeit strādā – Vita Hermane (mācīja latv.val. un literatūru, kā arī bija klases audzinātāja), Dzintra Ozola (matemātika), Tamāra Dzidzēviča (vācu valoda), Andrejs Sālzirnis (fizika), Ruta Šķiliņa (sports), Maija Actiņa un citi. Tad skolas direktors bija Elmārs Sakne.’’

1985. gada 11.a
Kl.audz. sk. Uldis Vanags

Guntis Andrauskis
Andris Auziņš
Guna Balode
Iveta Beire
Sanita Beķere
Guntis Brahmanis
Irina Branta
Ilze Burdikova
Dace Celmiņa
Normunds Husko
Raivo Igaunis
Inga Jākobsone
Igors Kalnājs
Baiba Ķīse
Valdis Liepiņš
Ģirts Neimanis
Inguna Radžele
Iveta Rudko
Daina Zeire
Dina Zariņa
Aleksandrs Ignatjevs

1985. gada 11.b
Kl.audz. sk. Andrejs Sālzirnis

Vivita Balgalve
Agita Brūvere
Mārīte Engelmane
Iveta Gaislers
Sandra Gaislers
Elita Grīnvalde
Ivars Klāsups
Imants Koškins
Ivars Kozlovskis
Arnis Laškovs
Angelika Muižniece
Olita Nekraša
Sanita Sipoviča
Agita Šteina
Ints Štubis
Sarmīte    Tiesnese
Daiga Ustupa
Ina Vedeika
Ketija Zīverte

1985. gada 11.m
Kl.audz. sk. Biruta Sakne

Aivars Bērziņš
Māris Bušs
Inese Dižais
Vineta Dzene
Ginta Glagaus
Baiba Heimane
Ineta Laimiņa
Vents Lauva
Sanita Makārova
Anda Medaine
Rolands  Mežborts
Dainis Nordmanis
Daiga Novicka
Antra Ruska
Oskars Sarguns
Didzis Strautiņš
Ineta Stuļģe
Sergejs Šetko
Elita Viduce
Arta Vītiņa
Dace Zoltnere

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>