1987./1988.m.g.

Ārpusklases darba organizatore Daina Šulmane

Mācību daļas vadītājas 1.-3.kl.Vēsma Karlsone; 4.-11.kl. Renāte Zīda, Ilze Arhipova

Sudraba medaļa – Zirvīte Rita Gunāra m.

11.a kl.audz.Irida Bauze, pabeidza 24, uz ‘’4’’ un ’’5’’ Čuda Inita, Gumska Inga, Kokina Daina, Liepiņa Dace, Putne Dagnija, Tamaļūna Ligita

11.b kl.audz.Liepiņa Dzintra, sudraba med. Rita Zirvīte, uz ’’4’’ un ’’5’’ Bērziņa Lilita

11.m kl.audz.Biruta Sakne, ar sudraba medaļu Līpiņš Zigmunds, Melnalksne Dace, Mūrniece Gunita, Vilka Linda; uz ’’4’’ un ’’5’’ Apse Kaspars, Āmare Solvita, Brants Jānis, Brinkus Ilva, Brūvere Indra, Krūmiņš Kaspars, Majore Gunta, Matisons Oskars, Rauga Gunta, Riekstiņš Jānis, Supe Normunds, Vītiņa Lāsma

 • Bula Anita 11.m – 1.vieta latv.val. olimpiādē pilsētā, 2.vieta republikā
 • Boldiševics Kārlis 11.m – 2.vieta republikas ģeogrāfijas konkursā
 • Lauva Vilnis – 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā, 2.vieta fizikas olimpiādē pilsētā, 3.vieta matemātikas olimpiādē republikā
 • Vaine Indra 10.m – atzinība ģeogrāfijas konkursā republikā
 • Politisko zināšanu konkursa uzvarētāji – 1.vieta pilsētā, zonā, 2.vieta republikā – Zāle Ervīns, Rozenbergs Andris, Savdons Andrejs, Līpiņš Zigmunds, Boldiševics Kārlis, Truksnis Gatis, Krūmiņš Kaspars
 • Krūmiņš Kaspars 10.m – 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Vedļa Sandra  10.m – 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā, 1.vieta fizikas olimpiādē pilsētā
 • Savdons Andrejs 11.m – 3.vieta ķīmijas olimpiādē pilsētā
 • Vaine Indra 10.m – 1.vieta jauno lektoru konkursā pilsētā, atzinība ģeogrāfijas konkursā republikā
 • Truksnis Gatis 11.m – 3.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Brants Jānis 11.m – 1.vieta krievu valodas olimpiādē pilsētā, 2.vieta republikā
 • Vītiņa Lāsma 11.m – 3.vieta krievu valodas olimpiādē pilsētā, atzinība republikā
 • Līpiņš Zigmunds 11.m – 1.vieta krievu valodas olimpiādē pilsētā, atzinība republikā

1988. gada 11.m
Kl.audz. sk. Biruta Sakne

1

Kaspars    Apse
Solvita Āmare
Santa Barsukova
Jānis Brants
Ilva Brinkus
Indra Brūvere
Rolands  Čeksters
Odrija Dombrovska
Inga Krankale
Kaspars  Krūmiņs
Artis Kubliņš
Santa Kurloviča
Zigmunds Līpiņš
Sergejs Ļitvinovs
Gunta Majore
Oskars Matisons
Dace Melnalksne
Gunita Mūrniece
Gunta Rauga
Jānis Riekstiņš
Aigars Skudra
Normunds Supe
Indra Vrainis
Uldis Veilands
Linda Vilka
Lāsma Vītiņa
Jānis Zukuls

1988. gada 11.a
Kl.audz. sk. I.Bauze

2

Inita Čuda
Inese Devjatko
Daiga Dimperāne
Ingūna Dušele
Maira Garbačevska
Ineta Gelaža
Iveta Grabarčika
Iveta Greitāne
Inga Gumska
Vilnis Kļaviņš
Daina Kokina
Daina Leontjeva
Dace Liepiņa
Iveta Linde
Ilze Melkerte
Inese More
Dace Nekraša
Dace Prauliņa
Dagnija    Putne
Sanda Rozenberga
Sanita Samulione
Sanita Sirsniņa
Ligita Tamaļūnas
Andris Skudra

1988. gada 11.b
Kl.audz. sk. Dzintra Liepiņa

3

Ilze Alekserunas
Santa Ancāne
Aiva Auniņa
Lilita Bērziņa
Solvita Bērziņa
Jānis Cīrulis
Sigita Dudare
Laila Freimane
Evija Helviga
Aivis Karlsons
Liene Mihaiļenko
Sandra Murāne
Ivars Ozoliņš
Dinijs Pušmucāns
Inguna Saleniece
Linda Sējēja
Aija Staļģevica
Māris Vaivads
Cintija Vīgante
Ilze Vītola
Rita Zirnīte

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>