1989./1990.m.g.

Jelgavas 1.ģimnāzijas Aijas teātris:

-Vai drīz būs mēģinājums?
-Kad atkal būs mēģinājums?
-Kāpēc tik ilgi jāgaida līdz nākamajam mēģinājumam?

Vēl ar daudzām šāda veida frāzēm man nācies sastapties jau četrus gadus. Šie jautājumi mani parasti uzmundrina un stiprina, vedina uz domu, ka nedrīkst aiziet, pamest visu iesākto, ka ir jācīnās līdz galam.

Toreiz, 1990.g.priekšvakarā es vēl nebiju beigusi teātra studiju, bet jutos pagodināta, ka L.Ņefedovas vadībā varēšu strādāt ar bērniem savā skolā. Bez manis bija arī citi mācekļi, bet līdz galam izturēt nebija lemts katram. Jau toreiz nolēmu sevi un bērnus tuvināt labajam un skaistajam. Mūsu pirmie kopējie darbi bija Ziemassvētku īslugas. Izveidojās cieša draudzība ar Talsu rajona Strazdes bērnu namu. Tur mazuļi ir redzējuši G.Priedes ‘’Lapsa sludina mieru’’, ‘’M.Stārastes ‘’Lācītis Rūcītis’’, kā arī Ziemassvētku īslugas.

Jau nākošajos gados mūsu darbība kļuva pazīstama ne tikai 1.ģimnāzijā, bet arī Jelgavas bērnu fondā, ‘’Latvijas Linu’’ klubā ‘’Villa Medem’’. Bez tradicionālajiem Ziemassvētkiem bija ‘’Čučumuiža’’, ‘’Pieklājība’’, A.Brigaderes ‘’Anneles stāsti’’. Ciemojāmies pilsētas kultūras namā un jaunatnes namā ‘’Junda’’.

27.04.90 konkurss ‘’Atšifrē saīsinājumus!’’. Paldies Inetai Matīsai par sagatavošanu.

 

Panākumi:

 • Sudraba medaļa – Kadile Evija, Ediņa Jana
 • Keišs Oskars 8.c – 1.vieta republikas ģeogrāfijas olimpiādē, 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Vedļa Sandra 11.m – 1.vieta matemātikas un fizikas olimpiādē pilsētā, atzinība fizikas olimpiādē republikā
 • Žigis Raimonds 9.m – 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Čudars Kalvis 8.c – 3.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Čerņavska Ilze 7.b – 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Linde Iveta 7.c – 2.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Sudra Sandra 6.b – 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Cikmačs Kaspars 5.c – 2.vieta matemātikas olimpiādē
 • Sičevska Ilona 4.b – 3.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Gailuma Ieva 4.b – 1.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Vilciņa Kristīne 5.c – 3.vieta matemātikas olimpiādē pilsētā
 • Skrastiņš Artūrs 8.c – 2.vieta izteiksmīgās runas konkursā latviešu valodā un literatūrā pilsētā
 • Brance Elīna 8.c – 2.vieta izteiksmīgās runas konkursā latviešu valodā un literatūrā pilsētā
 • Dudare Evita – 3.vieta vācu valodas olimpiādē pilsētā
 • Čimka Agnese 9.a – 2.vieta vācu valodas olimpiādē pilsētā
 • Rendors Ilmārs 9.a – 2.vieta vācu valodas olimpiādē pilsētā
 • Geidāns Ints 8.b – atzinība fizikas olimpiādē pilsētā, 1.vieta skolas fizikas olimpiādē
 • Brutāns Andris 11.m – atzinība fizikas olimpiādē pilsētā, 1.vieta fizikas olimpiādē skolā
 • Ziemelis Artis 10.m – atzinība fizikas olimpiādē pilsētā

 

1990.gada absolventi:

12.a Ilona Aleksandrova 12.m Uldis Ābele
12.a Ģirts Auniņš 12.m Kristīne Apse
12.a Līga Balgalve 12.m Gunita Beitāne
12.a Kristīne Balode 12.m Sandra Beitāne
12.a Raimonds Balodis 12.m Mārtiņš Berlands
12.a Sanita Bartuševica 12.m Dace Bullīte
12.a Anda Blekte 12.m Daiga Bullīte
12.a Inta Cīrule 12.m Evita Buls
12.a Inta Dzalbe 12.m Gundega Čāčus
12.a Ilze Feldmane 12.m Ilze Dobrovoļska
12.a Ērika Ivbule 12.m Inese Dzene
12.a Ieva Jasenas 12.m Jana Ediņa
12.a Armands Klaperis 12.m Ģirts Fišers
12.a Dace Kļava 12.m Sannija Helviga
12.a Lauris Landsbergs 12.m Evija Kadile
12.a Ralfs Mākulis 12.m Simona Kapicina
12.a Evija Mauševica 12.m Rolands Krūmiņš
12.a Sandra Mīļais 12.m Evija Laimiņa
12.a Sandra Miteniece 12.m Indra Lēmane
12.a Igors Ņedaivoda 12.m Māra Liepiņa
12.a Jolanta Sadikova 12.m Elita Meilande
12.a Ilze Strazdiņa 12.m Armands Ramšs
12.a Ģirts Treijs 12.m Ingars Ribners
12.a Anžela Tumaševska 12.m Raimonds Rudko
12.a Ilze Vindberga 12.m Ingus Strauts
12.a Normunds Voss 12.m Ilze Terentjeva
12.a Haralds Zālītis 12.m Inese Tiesnese
12.m Ivo Tukris
12.m Santa Veisnere
12.m Gunta Zamerovska
12.m Artis Ziemelis
12.m Mārtiņš Zuteris
12.m Aija Zvane

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>