1990./1991.m.g.

90. gados veidojās draudzība ar Zviedriju, Somiju, Vāciju, Poliju, Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Ālandu salām. Skola iesaistījās Baltijas jūras projektā ‘’Baltic Week’’. Skolēni un pedagogi bieži ciemojās pie saviem sadarbības partneriem, piedalījās festivālos. Paralēli notika sadarbība ar Norvēģiju, skolēni pētīja saules starojuma intensitāti. Sadarbība deva iespēju 6 skolēniem mācības turpināt Bo pilsētas ekonomiskajā koledžā Norvēģijā. Jelgavas 1.ģimnāzijā mācījušās skolnieces no ASV, Austrālijas.

Laikraksts ‘’Jelgavas Ziņas’’ 26.01.1990 ‘’Ar Jelgavas piemiņu sirdī’’–gleznotāja dēls, jurists Imants Celmiņš stāsta–‘’Šogad aprit 70 gadu, kopš gleznotāja Kārļa Celmiņa mūžs cieši saistīts ar Jelgavas 1.vidusskolu (toreiz – Hercoga Pētera ģimnāziju). Kārlis Celmiņš dzimis 1894.gadā. … Ar 1920.gadu mākslinieks sāk darbu kā zīmēšanas skolotājs Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijā… organizēja izstādes, aktīvi darbojās mākslinieku biedrībā ‘’Zaļā vārna’’. Jelgavas periods (1920.-1944.)ir pats nozīmīgākais posms K.Celmiņa radošajā darbībā, diemžēl no tā līdz mūsu dienām saglabājies pavisam maz. 1944.g. jūlija pēdējās svētdienas kara ugunsliesmas visu iznīcināja….Radošas enerģijas pilnā gleznotāja dzīve beidzās pirms 80 gadu jubilejas. Pēdējo darbu tematiku viņš bija meklējis jūras aļģēs. Gleznotājs teica, ka aļģes esot jūras gotika.’’

2.02.1990 ‘’Jelgavas Ziņotājs’’ – ‘’Jelgavas 1.vidusskola paver jaunu lappusīti savā vēsturē. Uzsākta draudzība un sadarbība ar Šopēna 53. Ščecinas  skolu. Tās delegācija ieradās Jelgavā.

…Pirmdienas rīts. Īsta svētku noskaņa valda Jelgavas 1.vidusskolā. Bērni latviskos tautastērpos stāv goda sardzē. Muzicē skolas pūtēju orķestris diriģenta Jāņa Timmas vadībā. Taču galvenie  saimnieki par ciemiņu uzņemšanu šajā nedēļā ir 9.a klase un tās audzinātāja Dzintra Ozola. Šīs klases bērnu vecāki arī ir skolu sadarbības iniciatori. Ščecinas skolēni nedēļu dzīvos jelgavnieku ģimenēs.

Draudzības nedēļas atklāšananotiek skolas aktu zālē.Godavietā- Polijas un Latvijas nacionālie karogi. Koris dzied latviešu tautasdziesmas. Poliski ciemiņus sveic 2.d klases skolēni Baiba Bērziņa un Roberts Albrekts. Viesus uzrunā skolas direktors Elmārs Sakne. Atbildes vārdus teic Ščecinas 53.skolas direktore Zofija Mazura. Un abām pusēm saprasties palīdz skolotāja Irēna Lapsa.

Tad ciemiņi apskata skolu un ielūkojas Jelgavas 1.vidusskolas 70 gadu jubilejas svinību norisē, kas pērnā gada 13.maijā ierakstīta videolentē.

Draudzības nedēļa ir rūpīgi pārdomāta. Ciemiņi piedalās stundās. Vēro ritmikas nodarbības jaunākajās klasēs. Dodas ekskursijā pa Jelgavu un Rīgu. Dailes teātrī noskatās PSRS Tautas skatuves mākslinieces Vijas Artmanes jubilejas izrādi ‘’Elizabete, Anglijas karaliene’’. Apmeklē mikroautobusu rūpnīcu RAF un ‘’Latvijas keramiku’’. Piedalās latviešu folkloras vakarā, kurš veidots pēc Imanta Ziedoņa epifānijas par kamoliem. Par uzvedumu gādā 1.vidusskolas latviešu valodas skolotājas Aija Eiklone un Vita Hermane.

Noslēgumā tiek parakstīts draudzības un sadarbības līgums starp abām skolām. Tas paredz padziļinātu iepazīšanos ar mācību procesiem un ārpusklases darbu, latviešu un poļu tautu kultūru, skaistākajām vietām. Citiem vārdiem – labāk iepazīt vienam otru. Un šajā nolūkā pavasarī jelgavnieki dosies atbildes vizītē uz Ščecinu. Bet nākotnē plānots, ka apmainīsies veselas klases.’’ R.Zāle.

1990./1991.m.g.

  • Skolas muzeja krātuvē ieraksts videokasetē  -uz festivālu Baltic Week Nortalē – 1991.g.
  • Skolas muzeja krātuvē ieraksts videokasetē 13.05.1991. Festivāls Nortelē.

‘’Aijas Teātris’’ pilsēta preses izdevumā, no Inetai Matīsas personiskā arhīva –‘’Lai labi izdotos, ir daudz jāstrādā.’’ Ar šādiem vārdiem Jelgavas 1.vidusskolas 11.h klases audzēkne Aija Vanaga sāka stāstīt par savu teātri, kuru pati vada. Ideja par tā organizēšanu radās jau pirms diviem gadiem, kad folkloras ansambļa vadītāja Gundega Kuciņa piedāvāja Aijai sadarboties. Abas meitenes sevi noskaņoja uz lielu strādāšanu, un darbs viņas nav baidījis. Ir jau iestudētas aptuveni astoņas izrādes, kuras tika rādītas galvenokārt mazajiem skatītājiem, jo, kā saka Aija,-‘’…vecākajai paaudzei vajag kaut ko nopietnāku’’.

Darboties gribētāju bija daudz, bet ne katram pietika izturības. Nobijās no lielā darba. Tagad mēs esam 15 cilvēki, un visi jau no paša sākuma. Liekas, viņiem teātris’’ iet pie sirds’’. Protams, ieduras jau vienam otram skabarga, bet to prot izraut. Tās sāpes ātri pāriet, sevišķi tad, kad jānāk uz mēģinājumiem. Uzstāties jau visiem patīk, bet, lai to varētu izdarīt, ir daudz jāstrādā.

Mums bija iespēja rudenī braukt uz Norvēģiju, bet tas prasīja ļoti lielu un saspringtu darbu, ar kuru mani jaunie aktieri netika galā. Cilvēkam nevar uzspiest, ja viņš negrb. Līdz ar to brauciens aizgāja gar degunu. Vēlāk tikai visi sāka apjēgt, ko ir palaiduši garām. Mēs taču tur varējām iegūt jaunus draugus!

Aijas un viņas teātra izrādes skatās ne tikai 1.vidusskolā,bet arī kaimiņu pilsētās un novados. Ir nodibinājusies draudzība ar talsu skolas bērniem. Pie viņiem brauc ar jaunām izrādēm. Tur tiek rīkotas teātra pēcpusdienas, tad visiem ir par ko jautri pasmieties un pārrunāt. Vēl teātris sadarbojas ar Latvijas bērnu fondu, ar pilsētas kultūras namu. Daudz viņi palīdzēja kultūras nama rīkotajos pasākumos, piemēram, uzstājās Sveču ballē, Lieldienās, Ziemassvētkos.

Teātrim ir arī savas problēmas, piemēram, tērpi. Skolā ir tautastērpi, bet tie ir veci un nav viss nepieciešamais, piemēram, Zemgales brunči ir, bet pārējā nav. Tādēļ uzstājoties tērpi tiek jaukti.

Vecāki bērnus ne visai atbalsta, ir pat bijuši pārmetumi, ka bērns sēž līdz vēlai stundai skolā mēģinājumā. Bet, mīļie vecāki, vai tad ir labāk, ka viņš klīst kaut kur pa pilsētu un izdara kādas muļķības? Ja patīk teātris,tad kādēļ viņam tam nenodoties savā brīvajā laikā? Protams, kad uzstājas, tad vecāki ir priecīgi – lūk, tas ir manējais, redz, kāds viņš spējīgs!

Laiks iet uz priekšu. Teātris gatavojas lieliem pasākumiem. Tas atkal prasīs darbu un pacietību. 18.aprīlī viņi dosies uz Valkas novada svētkiem, kuros rādīs R.Blaumaņa ‘’Ainas no sendienām’’, otrs svarīgākais pasākums ir 3.maijā – ciemošanās pie Strazdes bērnunama bērniem, bet pati nopietnākā gatavošanās – Māmiņas dienai skolā. Aktieri jau tagad plāno, ko un kā darīt. Atliek novēlēt viņiem veiksmi un lai izdotos viss, ko ir iecerējuši. I.Ķezbere presē.

Zelta medaļa – Iveta Lagzdiņa

1991.gada absolventi:

12

12.a Jānis Bergs 12.m Māris Arbidans
12.a Inese Brahmane 12.m Mārtiņš Buņķis
12.a Lilija Burova 12.m Gints Burkas
12.a Ingūna Celmiņa 12.m Evija Caune
12.a Daiga Dzelzīte 12.m Lita Druste
12.a Sandis Gorodeckis 12.m Baiba Fišere
12.a Kristīne Jubalte 12.m Daiga Grundāne
12.a Artis Kaniņš 12.m Vita Habibuļina
12.a Ieva Kuprēviča 12.m Vita Jansone
12.a Iveta Lagzdiņa 12.m Agija Kalniņa
12.a Kristīne Lagzdiņa 12.m Liene Kronberga
12.a Inga Lapiņa 12.m Ilze Lejniece
12.a Līga Lipiņa 12.m Kaspars Līcītis
12.a Ilmārs Rendors 12.m Iveta Lohina
12.a Inese Rozentāle 12.m Līga Nežberte
12.a Mārīte Rudko 12.m Maija Ņedaivoda
12.a Ieva Sloka 12.m Aiva Ozoliņa
12.a Gatis Steķis 12.m Gunita Plauže
12.a Normunds Šīns 12.m Māris Pormalis
12.a Uldis Švānbergs 12.m Laima Putniņa
12.a Aldis Vītoliņš 12.m Marika Rituma
12.m Edgars Salzirnis
12.m Ivo Šteimanis
12.m Gunta Truksne
12.m Ieva Vainis
12.m Santa Vectirāne
12.m Inga Viļima
12.m Zane Vorpa
12.m Gints Zviņģelis

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 4 = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>