1996./1997.m.g.

3.09.1996 ‘’Zemgales Avīze’’ – ‘’Iekrītot lielajā dzīves upē, jāprot peldēt’’ – ‘’ Jelgavas 1.ģimnāzijā veiksmīgi atrisinātas remontdarbu problēmas, un bērni šodien var pastaigāties gaišos izremontētos gaiteņos un mācīties sakoptās klasēs. Turklāt šis mācību gads sāksies ar dažiem jaunievedumiem. Par paveikto un iecerēto stāsta ģimnāzijas direktors Elmārs Sakne un viņa vietniece mācību darbā Rasma Cunska.

Ar minimāliem līdzekļiem sakopām skolas gaiteņus. Divās klasēs, kas bija avārijas stāvoklī un kur bija jāmaina logi un elektroinstalācija, var mācīties. Par vecāku ziedoto naudu nopirkām krāsas, ar kurām mūsu skolas audzēkņi, kas beiguši mākslas skolu, apgleznoja sienas trīs ģimnāzijas telpās. Firma ‘’Signum’’ uzdāvināja skolai 100 latus, par kuriem nopirkām jaunas angļu valodas vārdnīcas. Ievērojamu ieguldījumu sniedza ārzemju latvieši, uzdāvinot grāmatas par aptuveni 1500 latiem.

Esam izveidojuši arī savu grāmatu fondu, kas darbojas skolas padomes pārziņā. Tajā iesaistījušies skolēni, vecāki un skolotāji. Ikviens skolēns, kurš vēlas un var atļauties, iemaksā fondā latu mēnesī. Par savākto naudu tiek pirktas mācību grāmatas, bet fonda dalībniekiem ir priekšrocības bibliotēkā. Nopirktās grāmatas paliek ģimnāzijai. Pagaidām fondu atbalsta 22% skolēnu.

Esam nodibinājuši sakarus ar Luijsenlundas privātskolu Vācijā. Šajā skolā nodibināts Hansa Georga Tonges fonds, ar kura atbalstu, pagājušajā gadā Luijsenlundā varēja mācīties mūsu audzēknis Uldis Kaminskis, bet šogad uz Vāciju dosies vēl viens mūsu skolnieks – Roberts Benze. Draudzējamies arī ar Zviedrijas pilsētas Jevles skolu. Bijām Zviedrijā, zviedri apciemoja mūs, bet šogad Jevles skola uzdāvināja ģimnāzijai datoru.

Šajā mācību gadā skolā būs divas datoru klases. Jauno datoru klasi esam nodēvējuši par zinību klasi. Izmantojot datorus, kodoskopu, Telefunken televizoru un moderno tāfeli, skolēniem būs iespēja izstrādāt zinātniskus darbus, projektus un tos arī aizstāvēt, savukārt skolotājiem – profesionāli pilnveidoties.

Sadarbībā ar Zviedriju un Dāniju izstrādājam divus projektus. Viens no tiem ir par dabas aizsardzību, un to vada ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Viktorija Kagaine un ķīmijas skolotāja Veronika Miglāne. Gribam, lai skolēni uzdrīkstētos un kļūtu uzņēmīgāki, iemācītos strādāt patstāvīgi un analizēt, lai, lielajā dzīves upē iekrītot, neapmulstu, bet prastu peldēt. Tāpēc arī radām iespēju informātiku mācīt visās proģimnāzijas klasēs.

Ģimnāzijas 5.klasē mācās bērni ar ļoti nevienmērīgu zināšanu līmeni, tāpēc veidosim izlīdzināšanas grupas. Skolotāji ar bērniem strādās pēc individuālas programmas un palīdzēs apgūt vajadzīgo zināšanu līmeni priekšmetos, kuros tas būs nepieciešams.

Esam iecerējuši veidot skolu vecākiem, kur viņi varēs rast atbildes uz psiholoģiskiem, pedagoģiskiem un praktiskiem jautājumiem. Mūsu vecāki nāk uz skolu kā uz tiesu. Šī nostāja jāmaina. Labs paraugs šajā ziņā ir Dānija, kur vecāki kopā ar bērniem piedalās dažādos pasākumos, dzied un spēlē teātri. Arī mēs ceram, ka skolēnu vecāki sapratīs, ka skola viņus aicina uz līdzdarbošanos, nevis uz tiesu.’’

 

Panākumi:

 • Iveta Konute 8.b klase – latviešu valoda – 4.vieta pilsētā
 • Ilze Hermane 11.h klase – zinātnisko darbu konkurss latviešu valodā – 1.vieta pilsētā, G.Merķeļa dorakstu konkurss – atzinība
 • Evija Degus 11.h klase – zinātnisko darbu konkurss latviešu valodā – 3.vieta pilsētā
 • Inga Jaška 10.h klase radošo darbu skate latviešu valodā – atzinība pilsētā
 • Agnese Amstere 11.h klase – G.Merķeļa domrakstu konkurss – atzinība, konkurss ’’Kultūra un 21.gs.’’ – 1.vieta
 • Jolanta Šuke 11.a klase – G.Merķeļa domrakstu konkurss – atzinība
 • Sigita Šteina 7.d klase – konkurss ’’Es rakstu pasaku’’ – atzinība
 • Ansis Griķis 11.m – daiļrunas konkursa laureāts
 • Zanda Vēvere 8.c  – konkurss ’’Valoda manā pilsētā’’ – 1.vieta
 • Aļesja Lavrinoviča 8.b – konkurss’’Valoda manā pilsētā’’ – 2.vieta
 • Viktorija Šembele 8.c – konkurss’’Valoda manā pilsētā’’ – 3.vieta
 • Artis Lapiņš 7.c – novada vēsture – 1.vieta pilsētā – 3.vieta valstī
 • Viesturs Vēveris 7.c – novada vēsture – 2.vieta pilsētā
 • Pārsla Svoka 8.c – novada vēsture – 2.vieta pilsētā
 • Sintija Studente 9.a – novada vēsture – 2.vieta pilsētā
 • Anda Šķeive 12.a – referātu konkurss – 1.vieta pilsētā, politikas olimpiāde vēsturē –m1.vieta pilsētā
 • Kristīne Vaitekūna 12.a – referātu konkurss vēsturē – atzinība pilsētā
 • Mareks Ameriks 11.m – referātu konkurss vēsturē – atzinība pilsētā, konkurss ’’Latvijas karavīrs 2.Pasaules karā’’ – 2.vieta
 • Sandis Sudārs 9.a – ‘’ZA’’ organiz. Novada vēstures konkurss – laureāts, matemātikas olimpiāde – atzinība pilsētā
 • Zigmārs Rasiņš 10.m – matemātika – 2.vieta pilsētā, 3.vieta valstī, fizika – atzinība pilsētā
 • Andris Zelmenis 11.m – matemātika – 2.vieta pilsētā
 • Ingus Šmits9.c – fizika – 3.vieta pilsētā
 • Viktorija Petrovska 12.a – bioloģija – 2.vieta pilsētā, ECCE projekts – atzinība
 • Iveta Štāla 12.a – bioloģija – 3.vieta pilsētā, ECCE projekts – atzinība
 • Gunta Zariņa 11.m – bioloģija – 2.vieta pilsētā
 • Ieva Dinka 9.a – bioloģija – 2.vieta pilsētā
 • Pēteris Upīte 9.a – bioloģija – atzinība pilsētā
 • Aigars Basikirskis 9.a – ķīmija – 3.vieta pilsētā
 • Edgars Ērglis 9.a – ķīmija – atzinība pilsētā
 • Arnis Skranda 9.a – ķīmija – atzinība pilsētā
 • Kristīne Krujele 11.m – ķīmija – atzinība pilsētā
 • Edmunds Šķerbaks 11.m – ķīmija – atzinība pilsētā
 • Gatis Svoks 10.m – ģeogrāfija – 3.v. pilsētā, 3.vieta novadā
 • Viesturs Lācis 7.c – ģeogrāfija – atzinība pilsētā
 • Darja Jermoškina 12.m -  krievu valoda – 2.vieta valstī
 • Jana Karpoviča 12.m – krievu valoda – 1.vieta valstī
 • Tatjana Zjatkova 12.m – krievu valoda – 2.vieta valstī
 • Anna Alektorova 7.b – krievu valoda – 1.vieta pilsētā
 • Irina Dmitričkova 7.b – krievu valoda – 2.vieta pilsētā
 • Uldis Kaminskis 12.m – vācu valoda – 2.vieta pilsētā
 • Ieva Vēvere 6.a – mājturība – 1.vieta pilsētā
 • Ilze Saliņa 10.h – mājturība – 3.vieta pilsētā
 • Jānis Pranaitis 7.b – vizuālā māksla – 1.vieta pilsētā, atzinība valstī
 • Raimonds Biedrītis 7.b – vizuālā māksla  – 1.vieta pilsētā
 • Māris Hohbergs 5.d – vizuālā māksla – 1.vieta pilsētā
 • Jānis Tiltiņš 5.a – vizuālā māksla – 2.vieta pilsētā
 • Edgars Ameriks 9.b – vizuālā māksla – 1.vieta pilsētā
 • Renāte Balgalve 9.a – vizuālā māksla – 2.vieta pilsētā
 • Ilmārs Preikšs 9.a – vizuālā māksla – 3.vieta pilsētā

1997.gada absolventi:

12

12.a Ilze Bērzariņa 12.m Artis Bišers
12.a Inese Bitēna 12.m Mārtiņš Blaubergs
12.a Gatis Brūvelis 12.m Aivis Englands
12.a Dace Cīrule 12.m Ģirts Jansons
12.a Andra Dietlava 12.m Darja Jermoškina
12.a Ivars Dūmiņš 12.m Ieva Jorena
12.a Olga Fleitmane 12.m Jorens Kaktabuls
12.a Liene Jankovska 12.m Uldis Kaminskis
12.a Māris Kalniņš 12.m Jana Karpoviča
12.a Ģirts Klekmanis 12.m Aija Lavničeka
12.a Sanita Kronberga 12.m Sandis Linde
12.a Jana Maļavko 12.m Māris Misevičs
12.a Kristīne Medne 12.m Līga Moroza
12.a Viktorija Petrovska 12.m Dace Noreiko
12.a Kaspars Rekscs 12.m Vineta Plone
12.a Uldis Semjonovs 12.m Uģis Sprenne
12.a Anda Šķeive 12.m Renārs Stūrmanis
12.a Iveta Štāla 12.m Renāte Vilciņa
12.a Jānis Ungurs 12.m Sandra Vilciņa
12.a Mareks Ūtens 12.m Juris Vildaus
12.a Kristīne Vaitekūna 12.m Andris Vovers
12.m Tatjana Zjatkova

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 6 = 15

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>