Direktori

Kopš skolas dibināšanas 1919.gadā to vadījuši 16 direktori.

JĀNIS LAPIŅŠ (1919.-1932.)
Latviešu valodas un vispārējās literatūras skolotājs Jānis Lapiņš (25.07.1885.-11.11.1941.) bija Hercoga Pētera ģimnāzijas pirmais direktors laikā no 1919.-1932. gadam. Skolā valdīja humanitārisma gars. Par ieguldījumiem publicistikā, latviešu nacionālisma ideju popularizēšanā piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

KĀRLIS LĪKUMS (1932.-1934.)
Otrais direktors matemātiķis Kārlis Līkums (09.12.1884.-feb 1967.) bija rāma un nosvērta rakstura cilvēks, kas īpašas izmaiņas skolas virzībā neieviesa. Vairāk uzmanības tika pievērsts sportam. Matemātikas mācību grāmatu autors.

VALDEMĀRS DAMBERGS (1934.-1935.)
Direktors Valdemārs (Voldemārs) Dambergs (188?-19??) bija pazīstams sava laika literāts, dzejnieks. Tuvs Eduarda Virzas draugs.

GUSTAVS LUKSTIŅŠ (1935.-1940.)
Par Jelgavas Klasiskās ģimnāzijas tradīciju saglabāšanu iestājās pēdējais pirmskara direktors latīņu un grieķu valodas skolotājs Gustavs Lukstiņš (1894.-). Nebija aktīvs vietējā sabiedriskā dzīvē, brīvajā laikā turpināja vēstures studijas, gatavodamies doktora disertācijai. Direktors labi lasīja referātus, viņa runas skolas aktos bija ļoti labi izstrādātas, izplānotas un matemātiski precīzi pierādītas, bez kādiem izpušķojumiem, vienmēr bija konkrētas tēzes.

PAULIS LODE (1940.-1941.)

ARTŪRS VEISBERGS (1941.-1944.)

JĀNIS BĒRTULIS (1944.-1948.)

PĒTERIS BUŠS (1948.-1951.)

LILIJA GRANTA (1951.-1970.)

GUNIVALDIS GUDERMANIS (1970./1971.MĀC.G.)

ELVĪRA KRIŠJĀNE (1971.-1981.)

JUZEFA BLUMBERGA (1981. SEPT-DEC)

RASMA CUNSKA (1981.-1984.)

REINIS LĪCIS (1984.-1986.)

ELMĀRS SAKNE (1986.-2004.)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>