2004./2005.m.g.

8.03.2005 – Jelgavas 1.ģimnāzijas karoga skiču nolikums. Mērķis: veicināt radošu iniciatīvu, aktualizēt piederību skolai. Dalībnieki: Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēni un pedagogi, absolventi u.c. ieinteresētās personas. Darba iesniegšanas formas un darba apjoms: skice A4 formātā, izpildīta neierobežotā tehnikā, katrs autors var piedalīties ar vairākiem darbiem. Īpašie nosacījumi: darbā jābūt ietvertiem skolas vēsturiskās simbolikas elementiem mūsdienīgā risinājumā. Darbu iesniegšanas termiņš: darbi iesniedzami personīgi 231.kab. vai skolas kancelejā līdz 2005.gada 1.aprīlim. Darbu vērtēšana:iesniegtos darbus vērtēs skolas izveidota žūrija, kuras sastāvā būs skolēni, pedagogi, vecāku un sabiedrības pārstāvji. Balvas un rezultāti: par labāko atzītā skice tiks realizēta, ja neviena skice netiks atzīta par vienīgo uzvarētāju, elementi no vairākām skicēm tiks apkopoti vienā un tā realizēta.

9.03.2005 ‘’Zemgales Ziņas’’ – ‘’Jelgavas 1.ģimnāzija izsludina skolas karoga skiču konkursu. Visi interesenti ar nolikumu var iepazīties ģimnāzijas kancelejā Meiju ceļā 9. V.Maido,direktore.’’

Kopš 2005.gada skolai ir Goda grāmata, kurā ieraksta izcilākos absolventus un viņu pedagogus.

Par panākumiem skolas godu aizstāvot un tēlu popularizējot, 2004./2005.m.g. Goda grāmatā tiek ierakstīti Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēni:

J.Amsters, A.Smagurs, D.Loca, Plinka, Z.Gāle, K.Lejiņš, S.Logina, R.Strēlnieks, D.Pupkovs, E.Podkalna, R.Kupčs, V.Druzjaka, Ņ.Lakstīgala, M.Dinka, Z.Čaplinska, I.Jermiļina, J.Jefimova, I.Nagle, A.Dambergs, A.Makuha, M.Rubīns, Poļaka, A.Strode, K.Sīle, R.Helvigs, E.Pietkūns, J.Erno, S.Zīlīte, A.Meija, I.Sabule, K.Lazda.

2005.gada absolventi:

12a Indra Atāla 12b Dace Barvida 12c Jūlija Baikovska 12d Nataļja Arhipova
12a Kristīna Bogdanova 12b Kristīne Bērziņa 12c Varis Barkovskis 12d Aiga Bērziņa
12a Dace Dobriņina 12b Uldis Čerņajevs 12c Ērika Blažennova 12d Viktorija Bogdanova
12a Ina Hrustaļova 12b Sanita Čima 12c Toms Bušmanis 12d Raimonds Briģis
12a Sanita Kosta 12b Zane Dimanta 12c Ilva Butkus 12d Maija Dinka
12a Tatjana Kožana 12b Jānis Erno 12c Inga Dzalbe 12d Jana Guzika
12a Ieva Kudrjašova 12b Ilvija Kleinberga 12c Kitija Erstiķe 12d Ieva Indrikova
12a Elvijs Kurpnieks 12b Artūrs Kļenausks 12c Agnese Eversone 12d Jekaterina Jefimova
12a Aigars Meizis 12b Solvita Kronīte 12c Gundars Freibergs 12d Inese Jermiļina
12a Anna Pjasecka 12b Kristaps Lazda 12c Mārtiņš Grauss 12d Laine Kaminska
12a Gatis Pranks 12b Līga Leimane 12c Roberts Helvigs 12d Iveta Lācāne
12a Tatjana Semjonova 12b Kristīna Matjuka 12c Sintija Kagaine 12d Monta Lācāne
12a Ksenija Silova 12b Laura Moroza 12c Emīls Laksis 12d Juris Lagzdiņš
12a Iveta Šauša 12b Liene Pauloviča 12c Tatjana Lipska 12d Dagnija Liepa
12a Lidija Šepeļeva 12b Inga Pjasecka 12c Rita Miķelsone 12d Ermīns Liepa
12a Andris Škutāns 12b Ģirts Pommers 12c Inga Misule 12d Jana Linge
12a Diāna Timofejeva 12b Jūlija Sigutenkova 12c Nataļja Morozova 12d Andrejs Makuha
12a Mārtiņš Upenieks 12b Jevgēnija Smagure 12c Ilze Nudiņa 12d Anete Meija
12a Laura Veide 12b Artūrs Smagurs 12c Irina Orlova 12d Ņikita Petrovs
12a Valdis Vekša 12b Didzis Stārastiņš 12c Māris Ozols 12d Liene Plūduma
12a Andris Vilmanis 12b Gints Stūris 12c Edgars Pažerauskis 12d Elīna Podkalna
12a Inese Visocka 12b Karīna Suruda 12c Mārtiņš Polmanis 12d Inese Poļaka
12a Aleksandrs Zarečņevs 12b Liene Svoka 12c Liene Pundore 12d Jānis Preiss
12a Kristīne Zariņa 12b Inga Šabaļina 12c Ivita Rusiņa 12d Uldis Putnieks
12a Linda Zariņa 12b Artūrs Šalajevs 12c Igors Sidorišins 12d Jānis Rudzutaks
12a Ilona Zuboviča 12b Igors Šilkovs 12c Dāvis Spera 12d Viktors Sauka
      12b Kristīne Šteina 12c Zane Stankeviča 12d Kristaps Strēlis
      12b Jekaterina Udota 12c Andris Venevics 12d Anna Vainute
      12b Iveta Vaškevica 12c Dace Vetere 12d Artūrs Vaits
      12b Elīna Zgrunda       12d Kristaps Varskis  
      12b Ilze Zīberte  

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + = 14

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>