2007./2008.m.g.

  • Jelgavas 1.ģimnāzijas avīze ‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada septembris – ‘’20.septembrī skolas zālē pulcējās 12 Jelgavas 1.ģimnāzijas jaunie autori (S.Zaķe 7.d; M.Miroviča 7.c; A.Petričics 10.b; L.Kozule 9.a; E.Lisenkovs 9.a; A.Surgune 11.m; I.Mārtinsone 11.m; E.Jurševska 11.m; L.Rozīte 12.m; J.Grantovska 11.h; K.Kurpniece 12.h; A.Leite 11.h) uz gadskārtējiem skolas literārajiem lasījumiem. Dažs bija drosmīgāks un pats iepazīstināja ar saviem darbiem, cits to bija uzticējis kādam skolasbiedram. Dzejas tematika bija visdažādākā – noskaņas dabā, divu mīlošu siržu attiecības, pārdomas par dzīvi un mums līdzās esošajiem, kā arī ceļa un ceļošanas motīvs, kas šogad bija aktuāls, visdažādākās somas interesantos veidos apdarinot. 7.klašu skolēni pirmo reizi klausītājus iepazīstināja ar savām dzejas rindām, bet pārējie dalībnieki dzejas cienītājiem bija zināmi jau no iepriekšējā gada.
    Uzteicama ir jauno autoru drosme un uzdrīkstēšanās, kā arī tā dvēseles stīga, kuras ietrīsēšanās rada dzejas rindas. Ne visiem ir lemts to izbaudīt un pārvērst saprātīgā domā. Tāpēc tie, kuri to prot, ir pelnījuši ne mazāku cieņu un atzinību kā dzejnieks Eduards Aivars, ar kuru skolā tikāmies 12.septembrī.’’

Jelgavas 1.ģimnāzijas avīze ‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada oktobris, novembris –
30.oktobrī mūsu skolā pēc krievu kultūras pulciņa uzaicinājuma viesojās laikraksta ‘’Час’’ žurnālists Igors Vatolins.
‘’18.novembris arī šogad jelgavu apmirdzēja no sirds degtu svecīšu liesmās. Ikviena jelgavnieka un pilsētas viesa dvēseli drēgnajā novembra vakarā sildīja pilsētas skolu audzēkņu oriģinālās ugunszīmes, kurās atainoti mūsu valstij un tautai svarīgi simboli. Īpaši daudz sajūsminātu skatītāju aplūkoja mūsu skolas vizuālās mākslas un  dizaina pulciņa un skolēnu pašpārvaldes kopējo veikumu – lūgšanā paceltas rokas un ikvienam latvietim simboliskās trīs zvaigznes.
Aģentūra ‘’Kultūra’’ aicināja Jelgavas skolu audzēkņus  veltīt Latvijas 89. Jubilejai savu dzeju un esejas. Atsaucīgi bija arī mūsu skolēni, tādēļ svētku pasākumā Hercoga Jēkaba laukumā blakus mūzikas skaņām  dzirdējām mūsu audzēkņu no sirds teiktos vārdus Latvijai. Pasākumā savu literāros darbus lasīja K.Dzidzēviča (9.a), A.Leite (11.h), K.Roze, M.Baškevica (9.a), I.Šeļegova (9.a) un L.Rozīte (12.m).’’

Jelgavas 1.ģimnāzijas avīze ‘’Kvadrātsakne’’, 2007.gada decembris – ‘’4.decembrī norisinājās skolas dzīvē svarīgs notikums – skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās 9.-12.klašu skolēni varēja balsot par sev tīkamāko variantu. Par uzvaru cīnījās partija ‘’Skolai’’ un 11.m klases meiteņu partija. Iepriekšējā dienā tika prezentētas dažādas ieceres, kas uzlabotu skolas sadzīvi, kā arī norisinājās spraiga diskusija, kuras laikā tika atbildēts uz konkurentu un klausītāju jautājumiem.
Kad tika apkopoti rezultāti, atklājās, ka 60% vēlētāju ir nobalsojuši par labu 11.m klases meitenēm. Līdz ar to vietas parlamentā sadalītas attiecīgi 7:4. Par jauno skolas prezidenti kļuvusi Jana Uzāne. Tika ievēlēti arī šādi ministri: Santa Logina – prezidenta vietniece, ārlietu un informācijas ministre; Kitija Kudiņa – kultūras ministre, vietniece – Kristīne Strautāne; Elīna Šmite, Santa Strautmane – iekšlietu ministre; Inese Mārtinsone – sporta ministre, ārlietu un informācijas ministres vietniece; Margarita Muzičuka – sporta ministres vietniece; Ilvija Matulēna – finansu ministre; Santa Sproģe – tehnisko lietu ministre, vietniece Austra Ozoliņa.’’

Skolas avīze vēsta –‘’ Jau vairāk nekā 2 mēnešus mūsu skolā ir atvērta atjaunotā lasītava.’’

 Jelgavas 1.ģimnāzijas avīze ‘’Kvadrātsakne’’, 2008.gada janvāris – ‘’Mūsu skola piedalījās valstī izsludinātajā runas konkursā ‘’Dažādā pasaule un es tajā’’,kurā izteikt savu viedokli publiskās runas veidā varēja gan latviski, gan krievu, vācu un angļu valodā. 16.janvārī 28 skolēni piedalījās skolas pusfinālā, bet dalībai pilsētas konkursā tika izvirzīti: latviešu valodā I.Strautniece (8.c), S.Stepiņa (8.b), I.Šeļegova (9.a), R.Dudarevs (10.h), A.Leite (11.h), G.Akimova (12.h), K.Kovaļa (12.h), krievu valodā S.Taukača (10.h), O.Sergijeviča (12.b), O.Otgons (12.h).
30.janvārī Jelgavas reģionālajā pieaugušo izglītības centrā ceļa zīmi dalībai konkursā valsts līmenī ieguva Rūdolfs Dudarevs (10.h).’’
‘’22.janvārī mūsu skolā norisinājās pilsētas skatuves runas konkurss ‘’Tu esi Latvija’’. Tajā piedalījās dažāda vecuma skolēni, sākot ar pirmo klašu audzēkņiem un beidzot ar vidusskolēniem.
Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas aktieri ar iestudēto literāro kompozīciju ‘’Es pasaulē’’. Iegūta ceļazīme uz novada konkursu Bauskā. Arī 11.h klases skolniece Antra Leite tika izvirzīta novada konkursam.’’

Jelgavas 1.ģimnāzijas avīze ‘’Kvadrātsakne’’, 2008.gada februāris/marts – ‘’21.februārī 10.,11.klašu skolēni pulcējās ikgadējā zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanā. Vairāk kā 250 skolēnu demonstrēja savu prasmi prezentēt pētniecisko darbu, aizstāvēt savu viedokli, savu vairāku mēnešu darbu. 15 zinātniski pētnieciskie darbi ieguva gan recenzenta, gan komisijas viaugstāko vērtējumu un tika izvirzīti pilsētas ZPD konferencei.
15.martā Jelgavas 11.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē mūsu skolas pārstāvjiem veicās īpaši labi. Ikvienas sekcijas ekspertu komisijas vadītājs apbalvošanas ceremonijā atzina, ka šogad pilsētas skolēnu pētnieciskie darbi ir ievērojami kvalitatīvāki, pētītas aktuālas tēmas, piedāvāti inovatīvi risinājumi. Mūsu skolas sasniegumi pilsētas 2007./2008.m.g. zinātniski pētniecisko darbu konferencē: Santa Logina’’Savrupinājumu lietojums N.Ikstenas un G.Repšes darbos’’(11.m) – 1.vieta latviešu valodniecības sekcijā; Santa Sproģe (11.m) – 1.vieta psiholoģijas sekcijā; Matīss Stepiņš, Jānis Gaišonoks ‘’Informācijas komunikāciju tehnoloģiju izmantojums Jelgavas 1.ģimnāzijā, īpaši latviešu valodas un literatūras stundās’’(11.m) – 1.vieta pedagoģijas sekcijā; Kaspars Dobrais, Edgars Upenieks Divtaktu iekšdedzes dzinēju jaudas palielināšana’’ (10.m) – 1.vieta fizikas sekcijā; Liene Blija ‘’Sāls patēriņš, uzturā lietojot čipsus’’(10.m) – 2.vieta ķīmijas sekcijā; Ieva Briede ‘’Karjeras izaugsmes iespējas Latvijā’’ (11.m) – 2.vieta socioloģijas sekcijā. Iepriekš minēto skolēnu darbi piedalīsies valsts ZPD konferencē 26.,27.aprīlī. Agnese Nagle (10.m) – 2.vieta zemes zinātnes sekcijā, Viktorija Musatova(10.c) – 2.vieta psiholoģijas sekcijā; Laura Damberga (11.m) – 3.vieta zemes zinātņu sekcijā; Alīna Roze (11.m) – 3.vieta bioloģijas sekcijā. Atzinību par piedalīšanos saņēma Jūlija Krutova, Kristīne Pjasecka, Rūta Leišavniece, Jana Uzāne, Daiga Siliņa, Sabīna Mazure, Rūdolfs Dudarevs. Pateicība zinātnisko darbu vadītājiem – skolotājiem Vitai Hermanei, Andrejam Sālzirnim, Ludmilai Soldatenokai, Gunai Stepiņai, Anitai Aizsilai, Veronikai Miglānei, Valdai Gruntei, Santai Lorencei, Antrai Duncei, Viktorijai Kagainei.’’
‘’19.februārī 1.ģimnāzijas skolēni iesaistījās tradicionālajā Ēnu dienā.’’
‘’7.marts bija ļoti nozīmīga diena mūsu skolas 12.klašu audzēkņu dzīvē, jo norisinājās žetonvakars.’’
Jelgavas 1.ģimnāzijas avīze ‘’Kvadrātsakne’’, 2008.gada aprīlis – ‘’18.aprīlī piedalījāmies Pilssalas sakopšanas talkā. Aktīvi un centīgi dabas lieguma zonā rosījās Krista Dzidzēviča, Inga Ločmele, Rūta Seikstule no 9.a, Kristīne Vīksniņa, Lāsma Medaine, Linda Ķirpe, Kristīne Raiba, Anna Allika, Madara Sildega no 9.c, Liene Mihelsone, Helga Helviga, Sabīne Sloka, Simona Beinare no 10.h klases.’’
‘’Jau otro gadu 8.a uzticīgi Zelta Zivtiņai’’, raksta Laura Mangule.’’Izpildījām radošus uzdevumus, pieteicāmies un drīz vien bija jau jādodas uz Dobeli, kur notika ‘’ZZ čempionāts’’Zemgalei. Uzdevumi bija dažādi. Dažkārt bija nepieciešama domāšana, tomēr gandrīz visu izšķīra veiklība. Protams, bija vajadzīga arī veiksme. Klasei bija jādarbojas kopīgi, draudzīgi un saliedēti. Dažkārt tas nebija tik viegli, tomēr visi uzdevumi bija ļoti aizraujoši un jautri. Nākamā kārtā diemžēl netikām, ieņēmām piekto vietu. Balva – kaste ar šokolādēm un bumba. Piedalīšanos nenožēlojam. Tas bija ļoti priecīgi, jauki un aizraujoši pavadīts laiks.’’

Par panākumiem, skolas godu aizstāvot un tēlu popularizējot, 2007./2008.mācību gadā Goda grāmatā ierakstīti Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēni: D.Pupkovs, J.Amsters, S.Logina, A.R.Tomase, E.Vasiļjevs, S.Taukača, A.Leite, T.Zvirbulis, M.Stepiņš, I.Briede, K.Rumbēna, V.Vagalis, J.Uzāne, I.Šeļegova, D.Popovskis, T.Kaņepons, A.Barbotjko, I.Skujiņa, M.Sildega, S.Sproģe, J.Gaišonoks, K.Dobrais, E.Upenieks, L.Blija, V.Musatova, A.Nagle, L.Damberga, A.Roze, A.Savirina, A.Balama, L.Sičevska, L.Jirgensone, E.Siliņa, L.Kozule, L.Blumfelde, D.Vecmuktāns, I.Nagle, R.Lalajeva, M.Muzičuka, I.Badūne, V.Bergfelds, K.Krūmiņš, R.Strēlnieks, M.Višņausks, M.Anzenavs. Skolotāji: V.Kagaine, S.Anševica, V.Hermane, T.Dzidzēviča, S.Bula, T.Pinčuka, A.Sālzirnis, R.Petrova, J.Otikovs, T.Šembele, S.Rudzutaka, V.Grunte, M.Gāle, G.Stepiņa, A.Aizsila, V.Miglāne, I.Kruglauža, L.Soldatenoka, S.Lorence, V.Zelmene, I.Zakenfelde, V.Kalēja, M.Actiņa, I.Rutka, A.Sukonnova, R.Šķiliņa, Z.Auziņa, A.Lukss. 2008.gada 23.maijā.

2008.gada absolventi:

54

24

1

12a Vairis Balams 12b Aleksandrs Aleksejevs 12c Pāvels Balušs
12a Līga Gūtmane 12b Evita Bankevica 12c Sanda Bērziņa
12a Reinis Jurkevičs 12b Karīna Birzniece 12c Līga Brunava
12a Agnese Kalpoviča 12b Ivars Dorofejevs 12c Liene Ceriņa
12a Armands Konjuševskis 12b Dace Grīnvalde 12c Līga Dunce
12a Edgars Konjuševskis 12b Darja Jegorova 12c Irina Fomičeva
12a Veranika Kovšuka 12b Liene Kļaveniece 12c Zita Kavale
12a Elīna Kuķalka 12b Andrejs Krūmiņš 12c Kārlis Kinderevičs
12a Anna Levdanska 12b Rihards Ošs 12c Ritvars Kirilovs
12a Jānis Mackēvičs 12b Zane Pūka 12c Edgars Kļenausks
12a Vitālijs Mitrofanovs 12b Olga Sergijeviča 12c Gatis Kokorevičs
12a Atis Mugurēvičs 12b Oļesja Sidoroviča 12c Ansis Koškins
12a Līva Otikova 12b Andrejs Sims 12c Raksana Lalajeva
12a Diāna Paceviča 12b Agnese Sloka 12c Ričards Lipšāns
12a Otomārs Plinta 12b Jānis Sloka 12c Jānis Ozols
12a Ludmila Prudņikoviča 12b Elīna Smirnova 12c Olita Peka
12a Kristaps Pudāns 12b Artūrs Smirnovs 12c Anna Plinta
12a Maksims Soļankins 12b Kaspars Tomsons 12c Jānis Podkalns
12a Zane Stankeviča 12b Ģirts Vasiļjevs 12c Mārtiņš Skrullis
12a Raivis Strēlnieks 12b Anete Vēvere 12c Juris Strazdiņš
12a Lita Surgunte 12b Edmunds Jānis Vickops 12c Ronalds Šaltens
12a Laura Švalkovska 12b Evija Zīriņa 12c Kristaps Šteimanis
12a Solveiga Veisberģe 12b Kristaps Zuševics 12c Gunta Švēde
12a Irina Volostnova 12c Edgars Ušerovskis
12a Līga Vosele 12c Oskars Ūdriņš
12a Kristīne Zariņa 12c Rolands Vereščagins
12a Marta Zīverte 12c Sabīne Vilka
12c Jekaterina Žiha
12h Gaļina Akimova 12m Jānis Amsters
12h Kristīne Alute 12m Kristīne Anševica
12h Kristīne Ādama 12m Dace Āboliņa
12h Agnese Balama 12m Arnita Bal-Bāre
12h Aija Bukša 12m Una Baslika
12h Normunds Burkāns 12m Lauris Bāliņš
12h Dana Černiševa 12m Vadims Bergfelds
12h Eva Fogelmane 12m Arnis Brants
12h Jevgēnijs Fomenko 12m Elīna Feldmane
12h Sandra Hivriča 12m Kaspars Kancēvičs
12h Laura Jirgensone 12m Dainis Krivens
12h Vents Karelis 12m Emīls Križevics
12h Kristīne Kovaļa 12m Ieva Krustiņa
12h Kristaps Kupris 12m Kristaps Lejiņš
12h Krista Kurpniece 12m Evija Liepa
12h Egija Lāce 12m Līva Liepiņa
12h Sandis Liepa 12m Kristaps Līsmanis
12h Elīna Marcinkēviča 12m Rita Miščenko
12h Inese Nagle 12m Rita Odiņeca
12h Oskars Otgons 12m Artis Pampe
12h Evita Petrovska 12m Elīna Paškova
12h Elvijs Pūce 12m Jānis Petuhovs
12h Jolanta Reča 12m Dmitrijs Pupkovs
12h Roberts Rozentāls 12m Mārtiņš Ranciņš
12h Anna Savčuka 12m Artūrs Romanovskis
12h Gints Sāvičs 12m Laila Rozīte
12h Dana Šuberte 12m Krista Rumbēna
12h Juris Šugailo 12m Anna Savirina
12h Santa Švānberga 12m Edgars Skulte
12h Ilze Zommere 12m Sanita Tribe
12m Zane Ūlande
12m Mārtiņš Vēbers
12m Viktorija Voitešonoka

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 7 = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>