2008./2009.m.g.

 • No 2008./2009.m.g. skolas mājaslapas arhīvs.

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ septembrī

11

Par skolēniem

‘’2008./2009.mācību gadu Jelgavas 1.ģimnāzijā uzsāka 771 skolēns-  442 meitenes un 329 zēni. Šogad viskuplākais ir  9.un 11.klases audzēkņu pulks, vismazāk skolā 7.klases skolēnu. Interesanti, ka šogad 51% jeb 392 skolēni mācās vidusskolas klasēs, tātad vidusskolēnu ir vairāk nekā 7.-9.klašu audzēkņu.  Starp 392 vidusskolēniem  ir vismazāk to, kuri mācās humanitārā novirziena klasēs, bet visvairāk izvēlējušies vispārizglītojošā virziena programmu. Šogad pieaudzis matemātikas novirziena skolēnu skaits, bet skolā nenokomplektēja klasi, kas apgūtu vispārizglītojošā virziena programmu, kurā iekļautas dabaszinības un mājsaimniecība, tādēļ skolā nav 10.a klases.

Visiecienītākā otrā svešvaloda skolā ir krievu, to mācās 551 skolēns, vācu valodu kā otro svešvalodu apgūst 220 skolēni jeb 28%.

71% jeb 516 skolēnu ir latvieši, skolā mācās arī krievi, baltkrievi, čigāni, lietuvieši, poļi, ukraiņi, vācieši.

Skolēni ārpus mācību stundām var darboties 9 kultūrizglītības programmas pulciņos, 8- sporta, 3 tehniskās jaunrades un 1 vides izglītības pulciņā.

Par skolotājiem

Mācību gada sākumā skolā strādā 78 skolotāji (67 sievietes un 11 vīrieši ), no tiem 6 ir skolas administrācijas pārstāvji, bet 72- skolotāji. 36 pedagogi vada stundas lielākoties pamatskolas klasēs, tikpat – 36 – vidusskolā. 19 skolotāji organizē interešu izglītības nodarbības.  75 pedagogiem jeb 96% ir augstākā izglītība, 3 skolotāji atbilstošu izglītību vēl tikai iegūst. 22 skolotāji jeb  28% ir jaunāki par 35 gadiem, savukārt 31 skolotājs jeb 40% ir 50 un vairāk gadus veci. Mūsu skolotāji ir noslogoti, jo puse no viņiem strādā 1,5 -2 slodzes.

Par resursiem

Skolas bibliotēkā ir 37 361 grāmata, no tām 34 295 ir mācību grāmatas, vienam gadam mācību grāmatu iegādei skola izlieto apmēram 14 500 latu. Skolas kopējais gada budžets ir vairāk nekā 900 000 latu, no tiem lielāko daļu veido valsts finansējums ( 60%). 357 000 skolai piešķir pašvaldība, skola iegūst naudu arī no ziedojumiem, maksas pakalpojumiem. 6700 latu skolai piešķirts projektu realizācijai.

Mūsu skolas kopējā platība ir 9688,5 kvadrātmetri.

Skolā ir 108 datori, no kuriem 55 izvietoti 4 datorklasēs, bet pārējie nodoti skolotāju un administrācijas vajadzībām. 79 datori jeb 73% ir iegādāti pēc 2003.gada.’’

 ( Ziņas no statistikas atskaites)

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ oktobrī

‘’Iesākoties oktobrim, Jelgavas 1.ģimnāzijā norisinājās skolēnu dzejas lasījumi. Piedalījās mums jau labi zināmie  talanti, kā arī jaunas, radošas personības. Jauniešu sniegumu klausījās un novērtēja, kā  arī atbalstīja  1. ģimnāzijas skolēni un skolotājas. Jauno talantu pulciņu šoreiz papildināja arī puišu sacerētie dzejoļi. Skolā bija ciemos jau mums visiem pazīstamais Jelgavas 1. ģimnāzijas  absolvents Rihards Ošs, kurš jau iepriekš ir mūs priecējis ar savu emocionālo dzeju. Arī šoreiz viņš neatpalika, ļaujot mums baudīt divus diegzan liela apjoma dzejoļus. ‘’

‘’Katras skolas lepnums ir tās koris, izņēmums nav arī Jelgavas 1. ģimnāzija, kuras jauktais 10.-12. klašu koris ir viens no skolas tēla popularizētājiem, atraktīvākajiem kolektīviem, kurš kuplina ikvienu skolas pasākumu, radot patiesu prieku un gandarījumu. ‘’

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ novembrī

‘’Kā jau ik gadu katru desmito klasi iesvēta vienpadsmitās klases, bet pavada šī paša profila klase. Katra 10. klase bija sagatavojusi īpašu mājasdarbu – priekšnesumu, kura tēmu 11. klases bija jau iepriekš nosaukušas. Šogad desmitie bija multiplikācijas filmu varoņi. 10.h savu uzstāšanas kārtas biļeti izvilka kā pirmo un bija īpaši iejutušies “Flinstonu” tēlā, 10.m1 sevi parādīja “Simpsonu” lomā, 10.m2 aizrāva visus ar “Ādamsonu ģimenes” priekšnesumu, 10.b klase uzjautrināja “Scooby – Doo” multfilmas epizodēs un 10.c attēloja Šreka personāžus.

Noslēgumā skolēni deva svinīgo zvērestu, kurā bez nopietniem solījumiem bija arī joku daļa. Desmitajiem tika kliņģeris, kas apliecināja, ka tagad viņi ir pilntiesīgi vidusskolēni. Vēlāk, pēc pasākuma svinīgās daļas, visi varēja kārtīgi izpriecāties un izdejoties diskotēkā. Tagad 10-tie ir uzņemti vidusskolēnu kārtā, jo tie pierādīja gan drosmi, gan izturību, gan arī lielu atsaucību.’’

(V.Buraka 10.h)

‘’Gaidot Jelgavas 1. ģimnāzijas 90 gadu jubileju, skolas avīze turpina interviju sēriju ar skolas izcilākajiem audzēkņiem. Šajā numurā intervija ar 2008. gada 12.m klases absolventu Jāni Amsteru.’’

12.klašu skolēnu vēlējumi un pārdomas, Latvijas gadskārtu sagaidot

 • Es lepojos ar mūsu valsts politiku. Mūsu valsts pēc iestāšanās ES un NATO ir bijusi klāt daudzos svarīgos notikumos un pat ietekmējusi tos. Es lepojos ar Latvijas nostāju Gruzijai grūtā brīdī. Ikvienam ir jācenšas, lai Latvija būtu zeme, ar kuru lepoties tagad un vienmēr.( Kārlis)
 • Daļa Latvijas iedzīvotāju spēj tikai tukši runāt par to, cik slikta ir valdība, un protestēt par lietām, kurās viņu nav pat iedziļinājušies. Latviešu galvenā problēma, manuprāt, ir savu spēku neapzināšanās, jo īstenībā mēs katrs spējam ietekmēt valstī notiekošo. Cilvēkiem ir tāds priekšstats, ka valstij viss jānoliek viņiem priekšā. Dž. Kenedijs ir teicis:” Neprasiet, ko valsts var izdarīt jūsu labā, bet ko jūs varat izdarīt valsts labā. ”Es piekrītu teiktajam- ja mēs parūpēsimies par valsti, tā parūpēsies par mums. (Agris)
 • Mūsu zeme kādreiz nespēja nosargāt savu brīvību, bet spēja to atgūt. Es novēlu, lai nekad vairs mums nebūtu jācīnās par savas valsts neatkarību, bet, ja tomēr nāktos, lai iedzīvotāji to darītu visiem iespējamiem spēkiem, nepieļaujot vēstures atkārtošanos. (Kristaps)
 • Mums vienmēr jāatgādina saviem bērniem un mazbērniem, cik unikāla ir latviešu valoda, ja nebūs mūsu valodas, nebūs ne tautas, ne tradīciju, nekā! (Smaida)
 • Manuprāt, latviešu tauta ir apbrīnojama. Tā vairāk nekā 7 gadsimtus dzīvoja klusībā un apspiestībā, tika tramdīta un izrīkota, taču īsā laika sprīdī no tramdītiem zvēriem latviešu kļuva par cilvēkiem ar saviem sapņiem un ideāliem. Latviešu tauta ir intelektuāla cīnītāja, kas nepadodas pirmo grūtību priekšā. Es esmu lepns saukt sevi par latvieti un dzīvot otrā nabadzīgākajā Eiropas valstī- Latvijā. (Gints)
 • Es pateicos par iespēju dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī! Maniem vecākiem un vecvecākiem šādu iespēju nebija. ( Māris)
 • Novēlu Latvijai stiprus, gudrus, uzņēmīgus ļaudis, kas vadīs mūsu valsti, darīs visu, lai tā kļūtu labāka, lai celtos dzīves līmenis, piepildītos tautas kvēlākās ilgas, lai cilvēki, kuri pametuši dzimteni, atgrieztos mājās. Lai Latvija atrod savu īsto vietu. Novēlu Latvijai stipru tautu, atsaucīgu un nelokāmu sabiedrību, kura palīdzēs valstij grūtā brīdī. (Agnese)
 • Es cienu Latvijas grūtās dienas un verdzības gadus. Godāt Latviju, manuprāt, nozīmē lepoties ar to. (Santa)
 • Viens no maniem sapņiem- lai latvietis nākotnē nebūtu tik kūtrs un nosodošs. Taču vissvarīgākais, lai nezustu patriotisms. Ja nebūs patriotisma, nebūs valodas, nebūs latviešu, nebūs Latvijas. (Mārtiņš)
 • Latvija ir manas mājas un tādas būs mūžīgi. Ja arī dzīve mani piespiedīs  dzīvot citur, šo valsti sirdī turēšu mūžam, jo, kā teikts dziesmā:” Nekur nav tik labi kā mājās, nekur tevi negaida tā.” (Marta)
 • Mana dzimtene ir skaista jebkurā gadalaikā. Ziemā, kad bagātīgajos mežos koku galotnes ir noklātas ar baltu dūnu segu. Rudenī, kad pastaiga gar kādu no krāšņajām Latvijas pilīm var pārvērsties piedzīvojumā zem kājām čaukstošo lapu dēļ. Arī pavasarī, kad straujā Gauja teic atvadas ziemai un strauji steidz nomest tās atstāto villaini- palus no nogurušajiem pleciem. (Sanda)
 • Mana mīļā Latvija, novēlu Tev plaukt kā krāšņākam ziedam, kurš aug zaļā pļavā, saules staru apspīdēts. Novēlu maigu lietu, kas spētu aizskalot skumjas un padzirdīt izslāpušos! Novēlu siltu sauli, lai katrs tiktu sasildīts un Latvija mirdzētu! Novēlu Tev plaukt un zelt, būt mīlētai dzimtenei! (Natālija)
 • Es lepojos ar Latvijas cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā un uzskata sevi par tās patriotiem. Mani priecē cilvēki, kas nevēlas pamest Latviju, lai dotos uz ārzemēm un tur sākt jaunu dzīvi, tādējādi aizmirstot savu dzimteni.(Inga)
 • Es lepojos ar Jelgavu, jo tā kara laikā cietusi kā neviena cita Latvijas pilsēta, taču tagad aug un attīstās. Es lepojos, ka esmu latviete, jo uzskatu, ka latvieši ir stipra tauta. Latvieši ir talantīgi un stipri. (Elīna)
 • No Latvijas diez vai es aizbrauktu, lai pārceltos uz dzīvi citur. Šeit ir manas mājas! Šeit es esmu piedzimusi un uzaugusi, un no Latvijas kā mātes būtu grūti šķirties. Katram tautietim dziļi sirdī jāieslēdz sava Latvija, lai neviens nekad nespētu mums to atņemt! (Antra)
 • Es vēlu Latvijai nepagrimt politiskajā nesakārtotībā! Latvija nedrīkst kļūt nabadzīga, noplukusi sieviņa, kurā nav ne vēsts no pievilcības.Es novēlu tēvzemei vairāk jauku, mīļu cilvēku, kas spētu pienācīgi mīlēt savu valsti, celties un krist par tās labklājību, jo labie cilvēki palīdzēs Latvijai nepagrimt, tie nesīs viņas vārdu pasaulē. Es vēlu, lai Latvijā atgriežas visi izceļojušie tautieši, kas aizbraukuši labākas dzīves meklējumos.(Liene)
 • Lai arī kādus laikus nāktos tuvākajā nākotnē piedzīvot manai valstij, domāju, ka būšu nešķirams no tās. Tas nozīmē, ka iegūšu izglītību Latvijā, darba meklējumos nedošos uz ārzemēm. Es jūtu, ka noteikti būšu vajadzīgs savai zemei. ( Roberts)
 • Daļa tautas ir atdzisusi savā mīlestībā pret Latviju, un viņu sirdis varētu iedegties, tikai redzot negaidītu uzplaukumu. Bet, ja mēs paši Latviju nesildīsim, uzradīsies kāds cits, kurš paņems to savā paspārnē , līdz atņems mums visu. (Laura)

‘’ Novembris ir mēnesis, kad Latvija svin lielu jubileju- 90 atjaunotās neatkarības gadus. Tieši tāpēc mūsu skolas skolēni ļāva vaļu savai fantāzijai un uzposa skolu par godu 18.novembrim. Paldies visiem, kas palīdzēja radīt patriotisku noskaņu Īpašu atzinību vēlos izteikt Alīnai Binovskai (7.b), Agnesei Naglei (11.m), Alisei Dambergai (12.b),Robertam Jaksim (10.m1), Sanitai Stuģei (11.a), 8.b un 8.f klasei par interesantajiem un radošajiem plakātiem. Tāpat jāuzteic arī krāsainās latvju rakstu bumbas. Liels paldies tautumeitas veidotājiem!’’ (E.Šmite 12.m)

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ novembrī

‘’4.decembrī skolā notika apaļā galda diskusija, veltīta pasaulei ļoti aktuālai problēmai- klimata izmaiņām, tās radītajām sekām Latvijā un pasaulē, iespējamiem risinājumiem seku mazināšanā.

Skolotājas Ilonas Stūrānes rosināti, diskusijā piedalījās un izsmeļošas zināšanas un izpratni parādīja 10.c klases skolnieks D.Vecmuktāns, 10.m1 klases skolnieces K.Dzidzēviča un E.Misāne, 10.h klases skolniece K.Vīksniņa, 11.b klasi pārstāvēja R.Lozbergs, 11.c- D.Manasenko, bet 12.klašu grupā diskusijā piedalījās M.Balgalvis ( 12.c) un S.Mazure (12.m).

Skolēni izteica savu viedokli un redzējumu, pirmkārt, par to, kā klimata izmaiņas un globālā sasilšana izpaužas tepat, Latvijā. Diskusijas dalībnieki kā būtiskākās izpausmes minēja jūras krasta eroziju, biežās vētras, ziemas trūkumu, izmaiņas augu un dzīvnieku valsts norisēs, kaitēkļu, piemēram, mizgraužu, ērču , vairošanos un citus būtiskus faktorus, ironiski pieminot, ka varbūt ar laiku Latvijas kartupeļu un labības lauku vietā kuplos banānu audzes.

Diskusijas vadītāja skolotāja Stūrāne rosināja izteikt viedokli, kādēļ veidojas siltumnīcas efekts, kuri ir būtiskākie faktori kaitīgu vielu nokļūšanai atmosfērā. Diskutējot skolēni pamatoti un argumentēti norādīja, ka galvenie kaitnieki ir transports, industrijas attīstība, mājsaimniecībā izmantojamās vielas, koku nesaprātīga izciršana, ūdeņu piesārņojums un citi iemesli.

Interesanti un oriģināli bija diskusijas dalībnieku piedāvājumi, kā situāciju uzlabot, kā arī mūsu skolu pārvērst par „zaļajām mājām”. Skolēni ierosināja samazināt dezodorantu, gaisa atsvaidzinātāju un citu dabai nedraudzīgu vielu izmantošanu, kontrolēt, vai rūpniecības uzņēmumi vēl joprojām vienaldzīgi neizturas pret dabas saudzēšanu, transporta līdzekļus darbināt ar saspiestu gaisu, biogāzi, saules baterijām, ēku apkurei izmantot zemes siltumu, elektroenerģiju iegūt ar vēja spēku.

Lai mūsu skola kļūtu „zaļa”, jaunieši izteica šādus jaukus piedāvājumus: skolas virtuvē radušos tvaikus, garaiņus, siltumenerģiju izmantot skolas apkurei; skolā izmantot tikai kvalitatīvu A-klases tehniku; neizmantot plastmasas maisiņus, bet sporta tērpus un citus piederumus nēsāt tikai auduma vai dabai draudzīga materiāla iepakojumā. Īpaši oriģināls bija priekšlikums skolā iegādāties velotrenažierus, kurus darbinot varētu ražot elektroenerģiju, tādējādi daļu sporta stundu skolēni izmantotu, veicot noderīgu darbu- ražojot elektrību skolas vajadzībām.

Pateicībā par līdzdalību diskusijā skolēni saņēma pasākuma atbalstītāja „Zaļā punkta” balvas- pildspalvas un atstarotājus, taču ne mazāka balva dalībniekiem būs iespēja saņemt izcilu atzīmi kādā no dabaszinību priekšmetiem.’’

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ decembrī

Domu graudi no skolēnu esejām „Es, skola, skolotāji ”

‘’Santa: Ir žēl aiziet no skolas, kurā zināms katrs stūrītis, katrs kabinets- tik mīļš, skolotāji- labi iepazīti. Manuprāt, klasesbiedri man kļuvuši par labiem draugiem, bet Jelgavas 1.ģimnāzija man ir kā liela ģimene.

Mārtiņš: Man liekas- ikviens, kurš mācījies Jelgavas 1.ģimnāzijā, var lepni sev teikt, ka tā ir viņa skola un ka tieši tā ir pats labākais laiks viņa dzīvē.

Veronika: Skolas laiks man būs visspilgtākais atgādinājums par bērnību, draugiem. Šis laiks ir atmiņu vērts!

Jānis: Mani vienmēr pārsteiguši Jelgavas 1.ģimnāzijas skolotāji. Viņu atsaucība ir kā dzinulis neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt mācīties un iegūt labākas atzīmes. Īpašs prieks, ka skola atbalsta sportu, jo sacensībās mēs esam kļuvuši tuvāki, sapratuši viens otru daudz labāk un uzzinājuši viens otra patiesās īpašības.

Sanda: Visam ir savi plusi un mīnusi, bet esmu gatava uz visu negatīvo pievērt acis, jo esmu lielu pateicību parādā skolai un skolotājiem; viņi manī ir ieguldījuši darbu, savu laiku, atdevuši man daļu savas gudrības, iemācījuši nekad nepadoties, turpināt cīnīties par savu vietu dzīvē, ņemot no tās visu, ko sniedz.

Marta: Skola ir daļa no manis, tāpēc es to cienu un atbalstu. Svarīgi ir palīdzēt mūsu skolai pacelties augstāk, attīstīties un likt par sevi runāt plašākā sabiedrībā. Tāpēc saudzēsim, mīlēsim savu skolu un kopsim tās labo slavu!

Marta: Šī skola ir kā krātiņš mazam putnam. Putnu baro, par to rūpējas un vēlāk atver būrīša durvis, lai putns var doties brīvā lidojumā. Tāpat ir ar mums, skolēniem. Par mums rūpējas, mūsos iegulda nervus un zināšanas un vēlāk atver durvis, lai varam doties pasaulē, kurā mūs gaida lieli notikumi. Ir pienācis laiks izplest spārnus un veidot savu nākotni, kuras pamatus ir ielikusi tieši šī skola, tieši šie izcilie pedagogi!

Zanda: Skola man vienmēr asociējas ar pozitīvismu, tās telpas vienmēr gaišuma piepildītas, skolotāji- atsaucīgi, mīļi un gādīgi. Es apbrīnoju viņu izturību, gribasspēku, labsirdību un centību sagatavot mūs dzīvei. ‘’

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ februāris

Nes Latvijas vārdu pasaulē

‘’11. h klases skolniece Santa Taukača pagājušogad pārstāvēja mūsu valsti krievu valodas olimpiādē, kura notika Maskavā. Viņa ieguva godpilno 1. vietu. Santa stāsta, ka konkurence esot bijusi liela- 43 valstis. Olimpiādē piedalījās dalībnieki no tādām valstīm kā Azerbaidžāna, Kirgizstāna, Baltkrievija, Beļģija, Bulgārija, Vācija, Francija, Moldova u.c. Konkurss norisinājās 3 dienas. Santa ar sajūsmu stāsta, ka konkursantiem tika dota iespēja brīvajā laikā doties ekskursijā pa Maskavas ievērojamākajām vietām, kuru, protams, viņa izmantoja un uzskata par vienu no lielākajiem brauciena ieguvumiem.

Tāpat bija 3 erudīcijas pārbaudījumi: tests, eseja un runājamā daļa, kur Santa īpaši izcēlās. Stāstot par Sankt- Pēterburgu viņa pievienoja muzikālu kompozīciju, kurā nepareizi izrunāja vārdus, tomēr žūrija piešķīra papildus punktus par to , cik veiksmīgi Santa izgāja no neveiklās situācijas, kā arī par oriģinālo domu. Santa atzīst, ka olimpiāde bija ļoti grūta, tomēr tas liek vēl vairāk priecāties par uzvaru. Par 1. vietas iegūšanu Santa saņēma suvenīrus un diplomu, kurš viņai noderēs tālākajām studijām augstskolā. Un, protams, pieredze, jauni iespaidi, kā arī Krievijas iepazīšana.’’Z.Šauva 10.h

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ marts

Mūsējie — divkārtēji „Dipadu, dapadu!” čempioni!

‘’25. martā mūsu skolā norisinājās Jelgavas Skolēnu domes organizēts ikgadējs konkurss „Dipadu, dapadu!”, kurā sacentās pilsētas vidusskolu komandas. To sastāvā bija jābūt četriem skolēniem un diviem skolotājiem. Mūsu skolu šogad pārstāvēja Kaspars Dobrais, Kaspars Balcers, Sergejs Stasenko (11.m), Sabīne Možaikina (10.h) un skolotājas Inta Spārīte un Santa Lorence. Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skola bija erudītākā, pierādot savas zināšanas jautājumos par dažādām tēmām: vidi, sportu, kultūru, notikumiem pasaulē, Jelgavas vēsturi. Interesanti bija vērot, kā katras komandas pedagogi atveidoja dažādus ar vides saudzēšanu saistītus jēdzienus disciplīnā „Mēmais šovs”. Šogad konkursa devīze bija „Mēs vienu dienu bez elektrības!?”, tāpēc komandām par šo tēmu bija jāsagatavo priekšnesums, kurā tiktu atspoguļots, kā viņi rīkotos, ja pēkšņi atklātu, ka nav elektroenerģijas. Kā atklāja S. Stasenko, viņaprāt, pasākums izdevās, jo vienmēr ir patīkami būt kopā ar citiem un salīdzināt savus un konkurentu spēkus. Konkursa „Dipadu-dapadu” noslēgumā klātesošajiem Pasaules dabas fonda pārstāvji stāstīja par klimata izmaiņu ietekmi uz apkārtējo vidi un to, kā ikviens no mums arī ikdienā var saudzēt dabu.’’S.Logina 12.m

‘’19. februāris mūsu skolas 10. un 11. klašu audzēkņiem bija pilns uztraukuma, jo šajā dienā tika aizstāvēti zinātniski pētnieciskie darbi. 17 darbu autoriem izdevās pārliecināt gan recenzentus, gan žūrijas komisiju, tāpēc viņi tika izvirzīti pilsētas konferencei vairākās sekcijās: fizikā, pedagoģijā, latviešu valodniecībā, kulturoloģijā, veselības zinātnē, zemes zinātnē, socioloģijā, vēsturē, ekonomikā un psiholoģijā. Ja pārējie vidusskolēni pēc konferences varēja atviegloti uzelpot, tad šo ZPD autorus vēl gaidīja nopietns darbs, lai novērstu nepilnības un darbi būtu vēl kvalitatīvāki.

 

14. martā Jelgavas 12. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē mūsu skolas audzēkņiem veicās labi. Daudzu sekciju vadītāji atzina, ka ir ievērojami uzlabojusies skolēnu ZPD prezentāciju kvalitāte, arī darbu tēmas ir aktuālas un nozīmīgas ne vien Jelgavas, bet arī visas Latvijas mērogā. Pēc žūrijas komisiju lēmuma mūsu skolas audzēkņu rezultāti konferencē ir šādi:

 • Kaspars Balcers, Kaspars Dobrais (11.m) — 1. vieta fizikas sekcijā;
 • Liene Blija (11.m) — 1. vieta veselības zinātnes sekcijā;
 • Santa Logina (12.m) — 1. vieta latviešu valodniecības sekcijā;
 • Agnija Cigelniece (11.h) — 2. vieta socioloģijas sekcijā;
 • Ketija Sīle, Sintija Miķelsone (11.m) — 3. vieta kulturoloģijas sekcijā;
 • Viktorija Musatova (11.c) — 3. vieta psiholoģijas sekcijā;
 • Justīne Sproģe (10.m1) — 3. vieta psiholoģijas sekcijā.

K.Balcera, K.Dobrā, L.Blijas un S.Loginas ZPD , iespējams, piedalīsies valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Atzinību par piedalīšanos pilsētas konferencē saņēma Anna Straumane, Undīne Silmane, Reinholds Lozbergs, Elva Golubeva, Rasa Ansonska, Viktorija Buraka, Gatis Grunte, Uldis Mežots, Santa Muižniece, Kristīne Šuleiko, Baiba Ribaka.

Par skolēniem turēja īkšķus arī viņu darba vadītāji, bez kuru atbalsta būtu grūti sasniegt labus rezultātus. Pateicība par ieguldīto darbu skolotājiem Andrejam Sālzirnim, Vitai Hermanei, Veronikai Miglānei, Anitai Aizsilai, Gunai Andersonei, Ludmilai Soldatenokai, Santai Lorencei, Vijai Kalējai, Baibai Balodei-Lukjanskai, Valdai Gruntei, Lindai Stepenai, Dzintrai Ozolai.’’ S.Logina

 

2008./2009.m.g. ģimnāzijā strādā 78 pedagogi,18 no viņiem ir skolas absolventi, 97 procenti ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, bet pārējie studē augstskolā. 40procenti pedagogu ir maģistra grāds.Par skolotājiem strādā 18 skolas absolventi.  Skolā ir arī psihologs un sociālais pedagogs, 34 tehniskie darbinieki. Mācās 772 skolēni,no kuriem 374 – pamatizglītības programmā.

Jelgavas 1.ģimnāzija piedāvā apgūt pamatizglītības otrā posma – no septītās līdz devītajai klasei un trīs vispārējās vidējās izglītības programmas – vispārizglītojošais virziens, humanitārā un sociālā virziena programma un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Ar nākamo mācību gadu plānots ieviest vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu ar inženierzinātņu novirzienu. Arī sociālā virziena programmā plānojam dažus jaunievedumus. Dzīvē nepieciešama trešā valoda.

Veikums skolas attīstībā – plašajā skolā augstā līmenī nodrošināta materiāli tehniskā bāze, par Eiropas un pašvaldības līdzekļiem modernizēti dabaszinību kabineti un pilnībā ieviesta e-klases sistēma, kas uzlabo skolēnu attieksmi un mācību sasniegumus, kā arī veicina sadarbību ar vecākiem. ‘’Mēs meklējam dažādus veidus, lai motivētu audzēkņus un viņiem nebūtu jāstrādā ‘’tukšgaitā’’,’’ atzīst G.Stepiņa ‘’ZZ’’ žurnalistei Lāsmai Antonēvičai 2.04.2009, atklājot, ka ar 1.septembri ģimnāzijā pirmajiem valstī tiks atvērta jauna klase, kurā varēs pastiprināti apgūt inženierzinātnes. ‘’Esam ceļā uz šīs mācību programmas licencēšanu, kas ir daļa starptautiska projekta, kurā 1.ģimnāzija piedalās kopā ar Jelgavas Reģionālopieaugušo centru un Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Inženierzinātņu novirziena klases audzēkņi padziļināti apgūs praktisko fiziku, programmēšanu, tehnisko grafiku un citus priekšmetus, kas viņiem ļaus atviegloti iestāties un studēt LLU.’’

Skolas direktore V.Maido ‘’Jelgavnieki.lv’’ stāsta –‘’Ilggadēji un ar labiem panākumiem 1.ģimnāzijā darbojas interešu izglītības pulciņi mācību priekšmetos – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās, mājturībā un mājsaimniecībā. Ir arī krievu kultūras pulciņš, teātra studija pamatskolā un vidusskolā, 9.-12.klašu koris, notiek nodarbības floristikā, informātikā un datorgrafikā. Skolā attīstīta sporta dzīve, ir papildus nodarbības futbolā, volejbolā, florbolā, vieglatlētikā, galda tenisā, aerobikā un ārstnieciskajā vingrošanā.

Skolā ieviesta un sekmīgi darbojas e-klases sistēma – operatīva vecāku informēšana par skolēnu sasniegumiem, kavējumiem un uzdoto vielu. Sistēmas ietvaros iekārtotas e-dienasgrāmatas, katru mēnesi elektroniski izveido sekmju izrakstus. Statistika liecina, ka e-klases sistēma nodrošinājusi mācību stundu kavējumu samazināšanos par 25 procentiem.

Tiek domāts arī par dažādiem pasākumiem. Septīto klašu uzņemšana 1.ģimnāzijā, popiela, oratoru konkurss, karikatūru un anekdošu stāstītāju konkursi, skolas avīze, Valentīna dienas svinības, vecāku pēcpusdienas, mācību priekšmetu nedēļas, Ziemassvētku eglītes, kad skola aicina savus bijušos skolotājus, no kuriem uzzina dažādus skolas dzīves notikumus, tādējādi saglabājot skolas vēsturi un tā laika vērtības.

V.Maido žurnalistei atzīst, ka skolēni un jaunieši ir gudri un atraktīvi, bet arī paslinki. Mūsdienu jaunatne ir vispusīga un ļoti talantīga. Tāpēc, uzņemot septītajā un desmitajā klasē, skolēniem jārāda savs priekšnesums, izrādot savu talantu. Manuprāt, ja kāds neievēro iekšējās kārtības noteikumus vai grib uzsmēķēt aiz stūra, ar viņu var izrunāt problēmu. Bieži pārkāpumi notiek, jo skolēnskolektīvā grib parādīt, ka viņš ir varošs un var nepakļauties vispārējām normām. Tajā pašā laikā jaunieši ir ļoti erudīti, ko pierāda viņu zinātniski pētnieciskie darbi. Ja kāds saka, ka viņa jaunībā bija savādākun jaunieši bija labāki, tā nav taisnība, jo katrā laikā ir savas iezīmes,’’ pārliecināta direktore.

‘’Mūsu uzdevums mācību stundās ir mācīt, attīstīt un saskatīt, kas skolēnam nepadodas, un palīdzēt. Ārpusklases darbā jāpamana skolēna talants, jāaizpilda brīvais laiks ar pozitīvismu. Arī pieaugušie bieži vien ir vadāmi, bet bērnam vēl jo vairāk jāpalīdz atrast sava vieta dzīvē. Ja kaut kas nesanāk mācībās, jānovērtē citi panākumi,’’uzskata V.Maido. Arī dienā, kad notika saruna, direktore sveica skolēnus, kas guvuši panākumus skolas Sporta dienā. Viņa atzīst, ka šādi uzmanības izrādīšanas mirkļi ir ļoti nozīmīgi, jo diplomu saņēmējiem mirdz acis, kad viņus novērtē, jo, iespējams ne visi gūst pietiekamu gandarījumu mācību stundās.’’

2009.gada 28.martā tradicionālais ‘’Absolventu kauss’’ – Rutas Šķiliņas organizēts,skolas bijušos un patreizējos audzēkņus pulcēs jau trešo reizi.

Daudzi arī pēc skolas beigšanas neaizmirst savu mācību iestādi un basketbolu, piedalās dažādās sacensībās, un tas arī rosinājis ideju sarīkot ‘’Absolventu kausa’’ izcīņu kā vēl vienu kopīgas tikšanās iespēju, stāsta Ruta Šķiliņa ZZ korespondentei 11.02.2009.

Skolas 90.gadadienai veltītā turnīra mērķis ir sapulcēt visus absolventus, kas kādreiz spēlējuši basketbolu un aizstāvējuši mācību iestādes godu dažāda mēroga sacensībās. Sakaņā ar nolikumu komandā var pieteikt astoņus dalībniekus, spēļu kārtību noteiks pēc pieteikumu saņemšanas. Tie līdz 18.februārim jāiesūta pa e-pastu vai jāiesniedz personīgi skolā, sporta skolotāju kabinetā R.Šķiliņai, vēsta pilsētas laikraksts.

31.03.2009 ‘’ZZ’’ vēsta – ‘’…sestdienas rītapusē sākās sacensības, kuru fināls un balvu dalīšana boja gaidāma vakarpusē.

‘’Uz šīm sacensībām nākam ar prieku,’’ skolas sporta zālē sataptais 1992.gada absolvents ‘’Prāta Vētras’’dalībnieks Jānis Jubalts apstiprina, ka starp daudzajām ikdienas darīšanām un rūpēm šis ir datums, kas allaž tiek izbrīvēts.

‘’Cilvēki, kas sanākuši, ar sportu ir uz ‘’tu’’ un lielākoties redzami arī citās sporta zālēs, taču pirmie soļi sperti tieši šeit,’’J.Jubalts bilst korespondentei, ka sports un māksla bija tās lietas, kas vienoja toreizējos skolas audzēkņus( nu, protams, arī mācības, taču viņam šķiet, ka tagad skolēni mācās vairāk). Starp citu – skolas sporta zālē uz skatuves, kas sameistarota no galdiem, noticis arī ‘’Prāta Vētras’’ pirmais lielais koncerts.

‘’Prātniekiem’’ ( un J.Jubalts spriež, ka droši vien arī citiem absolventiem) svarīgāka par uzvaru esot piedalīšanās. Tā gan tas nav bijis skolas gados, tāpēc viņš pieļauj, ka pašreizējie ģimnāzijas audzēkņi noteikti nākuši cīnīties par kausu.

Ģimnāzijas sporta skolotājs Andris Lukss apstiprina, ka 12 komandu vidū ir arī 10.-12.klases puiši, kas neapšaubāmi šajā konkurencē cīnīsies par uzvaru. Vecākais šajā basketbolistu sabiedrībā izrādās pilsētas Sporta servisa centrs direktors Juris Kaminskis, kas absolvējis skolu 1979.gadā, kad tā vēl nebija pārcēlusies uz pašreizējām telpām. Pēc studijām šī mācību ietāde( gan uz īsu laiku) bijusi viņa pirmā darbavieta. Starp ‘’īstajiem ‘’senioriem ir arī 1980.gada absolvents Guntis Tramdaks, kas ikdienā sporta jomā vairs esot tikai līdzjutējs( piemēram,dēla spēlei BK ‘’Zemgale’’ rindās). ‘’Pie skolotājas Rutas pirms mačiem aizvadījām ‘’teor;etiskās nodarbības’’, un nu būs spēlēšana ‘’uz svaigumu’’, ‘’jautri, bet apņēmīgi bilst G.Tramdaks. Komandā ar nosaukumu ‘’Seniori’’ ‘’ZZ’’satop arī trīs Buškevicu dzimtas pārstāvjus – 1984.gada absolventu Mintautu, viņa brāli Juri un brāļa dēlu studentu Kārli, kas 1.ģimnāzijā mācījies līdz 9.klasei.

Pievakarē kļuva skaidrs, ka turnīra galveno balvu izcīnījusi 2000. Gada absolventu komanda’’Millenium’’, medaļas un diplomus par otro un trešo vietu nopelnīja pašreizējo audzēkņu ‘’Skola’’ un 2002. -2003.gadā ģimnāziju beigušie ‘’Rokiji’’, bet visiem kopīgs ieguvums gan basketbola laukumā, gan ‘’tusiņā’’ pie Mītavas alus vai kvasa glāzes bija emocionāli piesātināta diena.’’, ‘’ZZ’’ lasītājiem atklāj Maija Laizāne 31.03.2009.

2.04.2009 ‘’ZZ’’ – ‘’Solīti aiz Latvijas’’ –‘’ Visa skolas aime rosās, lai salidojums būtu jauki svētki. Sakām lielu paldies arī aģentūrai ‘’Kultūra’’ un absolventiem, kas atbalstījuši gan finansiāli, ganar savu klātbūtni, idejām un organizatoriskām prasmēm,’’ gatavojoties atkalredzēšanās notikumam, uz kuru 25.aprīlī aicināti visi savējie,teic Jelgavas 1.ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāja Guna Stepiņa un direktora vietniece audzināšanas darbāIlze Pierhuroviča.

Bagātu mūžu piedzīvojušās kundzes godināšana, kas 90 gadu dāsni sniegusi no savas gudrību krātuves, sāksies25.aprīlī pulksten15 Svētās Annas katedrālē, kad tiks iesvētīts skolas karogs, kura jaunā versija tapusi 2004.gadā. Skolas ēkā Meiju ceļā 9 pulksten14 paredzēta pasākuma dalībnieku reģistrācija, lai pulksten 17 visi satiktos svētku koncertā, kur, gluži kā Imanta Ziedoņa atklāsmē, atkal varētu izdzīvot trīsstūra attiecību ( skola – skolēns- skolotājs) valdzinājumu un sabiedrībā pazīstamu absolventu muzikālu sniegumu. ‘’Gatavojoties salidojumam, esam organizējuši darba grupas, piemēram, kā ‘’Mērnieku laikos’’, mums ir sava pušķošanaskomiteja. Aprīļa nogale nebūt nav ceriņu un ievu ziedēšanas laiks, tāpēc jau tagad zālē plaucēšanai sanesti dažādi augļu koku zari,’’ stāsta I.Pierhuroviča, aicinot svinēt 1.ģimnāzijas svētku pavasari.’’

Zemgales ziņas 2.04.2009 – Par sevi atgādina pedagogi. Kā vērtējat gaidāmo skolotāju protesta gājienu?

Ilze Pierhuroviča, Jelgavas 1.ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā – Domās būšu klāt.

Akciju noteikti atbalstu un domāju – sabiedrībai jāredz, ka pedagogi iziet ielās un pauž savu attieksmi pret plānoto samazinājumu. Kļūst skumji, gan lasot internetā sabiedrības attieksmi, ka ‘’jāņem nost vēl vairāk’’, gan zinot valdības nostāju. Skolotājam jābūt kultūras dzīves centrā, jālasa grāmatas, jāceļo, jāizglītojas, jāiegulda līdzekļi, zināšanas, pēc tam to saņem bērni. Ja tiek uzlikts ierobežojums darbs – mājas, tas nelabvēlīgi iespaido. Arī vecāki atzīst, ka skolā paveikto darbu apzinās tikai tie, kas paši to dara, tā ir atšķirīga vide. Vai valdības lēmums motivēs jaunos skolotājus? Domāju, viņi pat uz skolas pusi neskatīsies. Pati uz Rīgu netikšu, bet domās būšu ar gājiena dalībniekiem.

20.04.2009 ‘’Jelgavnieki.lv’’ – ‘’Jelgavas 1.ģimnāzija svinēs 90 gadu jubileju’’G.Stubailova – ‘’Izjūtu lielu lepnumu par to, ka manai skolai ir 90 gadi! Tā pārdzīvojusi dažādus laikus, spējusi pastāvēt un nest savu vārdu ne tikai Jelgavā, bet arī ārpus tās robežām – valstī un ārvalstīs,’’par jubileju stāsta skolas direktore Valentīna Maido.

Direktore atzīst – iepazīts jauks un darbīgs kolektīvs, kurā strādā radoši skolotāji. Viņa uzslavē pedagogus, kuriem jāstrādā ar ļoti dažādiem bērniem. Īpašu atzinību V.Maido izsaka nu jau pensionētajai skolotājai Baibai Geidānei, kas ir arī skolas vēstures un informācijas glabātāja un skolas saimniekam Viktoram Griščenko, jo viņš kopā ar palīgiem remontē klases un ir pieradinājis skolas iemītniekus pie skaistā – visos skolas gaiteņos ir augi. Lai arī sākumā pedagogi raizējušies, ka skolēni nenovērtēs šo darbu un bojās augus, pierādījās pretējais – estētiski pievilcīga vidē arī skolēni kļūst citādāki.’’

Par panākumiem, skolas godu aizstāvot un tēlu popularizējot, 2008./2009.mācību gadā Goda grāmatā ierakstīti Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēni: S.Logina, D.Namsone, K.Sīle, V.Vagalis, I.Mārtinsone, E.Vasiļjevs, M.Stepiņš, Pahirko, K.Balcers, K.Dobrais, L.Blija, G.Drabāks, L.Mangule, A.M.Priedīte, A.Ernstsons, G.Strode, S.Taukača, Z.Zvirbule, A.Ilgažs, A.Nagle, T.Zvirbulis, J.Mākulēns, J.Sproģe, S.Miķelsone, A.Cigelniece, Z.Vītiņa, E.Strupule,A.Vecuma-Veco, I.Briede, A.Barbotjko, V.Dzalbe, E.Smilgaine, J.Marhiļēviča, G.Roziņš, O.Ņikitina, L.Tihonova, J.Uzāne, V.Buraka, E.Siliņa, R.Makstnieks, M.Zariņš, L.Pilipāviča, O.Ločmelis, K.Meija, 10.-12.klašu teātra kolektīvs – D.Balcers, S.Brūvere, I.Frolovs, K.Folomejevs, S.Jankovskis, E.Jurševska, K.Kudiņa, G.Melnace, Ģ.Purens, L.Sičevska, R.Lozbergs, A.Šakina, E.Šmite, A.Zemņeckis, K.Krusts – vadītāja Vija Zelmene,K.Krūmiņš, I.Valdmane, M.Muzičuka, S.Muižniece, A.Seņkāns, M.Balgalvis. Skolotāji: V.Hermane, T.Šembele, V.Zelmene, S.Anševica, V.Miglāne, L.Stepena, V.Grunte, V.Kagaine, I.Plivča, S.Rudzutaka, R.Petrova, T.Pinčuka, M.Gāle, J.Otikovs, M.Actiņa, L.Soldatenoka, V.Kalēja, T.Dzidzēviča, A.Lukss, I.Kruglauža, A.Aizsila, A.Sālzirnis, I.Grīnberga, I.Stūrāne, S.Lorence, G.Andersone, R.Šķiliņa, S.Kagaine. 2009.gada 22.maijā.

 

2009. mācību gada absolventi:

 

Beidza 9.klasi

Beidza 12.klasi

kopā

ar aplie-cību

ekster-nātā

ar liecību

kopā

ar atestā-tu

ekster-nātā

ar liecību

kopā

165

164

-

1

129

129

-

-

t.sk.meitenes

86

86

74

74

Mācījās

Kārtoja eksāmenu

Centralizēto eksāmenu vērtējums

A

B

C

D

E

F

Latviešu valoda

129

128

9

31

44

36

8

Angļu valoda

129

116

5

19

43

38

11

Vācu valoda

47

9

1

3

3

2

Krievu valoda

82

37

12

18

5

1

1

Matemātika

129

127

1

22

30

39

30

5

Vēsture

129

29

5

12

8

4

Ķīmija

80

5

2

3

Fizika

80

21

2

5

7

7

Bioloģija

80

7

2

3

2

Kopā

479

33

109

143

132

57

5

12

34

5

12a Veronika Baurda 12b Kristaps Balčikonis 12c Elīna Babčuka
12a Jānis Bendziks 12b Raitis Briņecs 12c Mārtiņš Balgalvis
12a Madara Biķerniece 12b Ojārs Ciemiņš 12c Endijs Blūms
12a Justīne Blīna 12b Alise Damberga 12c Jevgēnijs Derkačs
12a Smaida Brūvere 12b Artis Ernstsons 12c Raivis Duplinskis
12a Deniss Bugajevičs 12b Edgars Gaislers 12c Mārtiņš Dzerkalis
12a Agnese Čaplinska 12b Ilona Gavrikova 12c Mārtiņš Eihenbaums
12a Kitija Freimane 12b Rasa Golubeva 12c Artūrs Koškins
12a Santa Jākobsone 12b Kristaps Kaliksons 12c Egija Krastiņa
12a Agris Kalniņš 12b Agnese Kalniņa 12c Oļģerts Kuvšinovs
12a Artūrs Kupče 12b Līga Kalniņa 12c Uldis Lagūns
12a Mārtiņš Lazdiņš 12b Kristaps Kancēvičs 12c Elīna Mangule
12a Oskars Ločmelis 12b Jūlija Krutova 12c Kristaps Meija
12a Solvita Māsa 12b Kitija Kudiņa 12c Dita Mūrniece
12a Santa Niparte 12b Kaspars Ķīselis 12c Margarita Muzičuka
12a Elvisa Otikova 12b Rūta Leišavniece 12c Lāsma Pavlovska
12a Vidvuds Rečs 12b Tīna Ločmele 12c Inga Skrodere
12a Kristaps Savickis 12b Ludmila Makovejenko 12c Ieva Skulte
12a Armands Seņkāns 12b Dinārs Osipovs 12c Laima Šablinska
12a Jānis Silickis 12b Sintija Pātare 12c Ketija Šteina
12a Rihards Stūrmanis 12b Elīna Pelša 12c Juris Tihonovs
12a Daina Tomase 12b Kristīne Pjasecka 12c Pāvels Trizna
12a Inga Valdmane 12b Anete Skrastiņa 12c Anna Vaite
12a Māris Veits 12b Dana Stravinska 12c Mārtiņš Zariņš
12a Gints Zeltiņš 12b Juliāna Šnaidere
12b Santa Trokša
12b Edgars Ūdriņš
12h Karina Boikova 12m Ieva Briede
12h Kristīna Gorjunova 12m Laura Damberga
12h Marta Juberte 12m Ritvars Daukšte
12h Inga Jurāsova 12m Mārtiņš Dille
12h Sanda Kandiša 12m Konstantīns Folomejevs
12h Nataļja Kovaļova 12m Jānis Gaišonoks
12h Kalvis Krūmiņš 12m Igors Grakovičs
12h Liene Lagzdiņa 12m Edgars Janovičs
12h Marta Lagzdiņa 12m Elīna Jurševska
12h Antra Leite 12m Vita Livdāne
12h Roberts Makstnieks 12m Santa Logina
12h Sintija Mickeviča 12m Jānis Mākulēns
12h Juris Ņesterovs 12m Inese Mārtinsone
12h Linda Ozola 12m Sabīna Mazure
12h Lāsma Pilipaviča 12m Jurģis Narvils
12h Kārlis Rimeiks 12m Austra Ozoliņa
12h Alens Sajanoks 12m Alīna Roze
12h Evelīna Siliņa 12m Annija Sargune
12h Romāns Sņetkovs 12m Laura Sičevska
12h Zanda Stūrmane 12m Daiga Siliņa
12h Elīna Ščeglova 12m Santa Sproģe
12h Artūrs Tarabanovs 12m Matīss Stepiņš
12h Laura Viņķele 12m Jurijs Stolbovs
12m Kristīne Strautāne
12m Arnita Šereiko
12m Elīna Šmite
12m Elīna Šuļeva
12m Jana Uzāne
12m Vilnis Vagalis
12m Toms Zvirbulis

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 + = 15

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>