2012./2013.m.g.

Skolā 380 izglītojamie.

Līdz šim tehniskie priekšmeti – ievads inženierzinātnēs, tehniskā grafika, datorizētā divu un trīs dimensiju projektēšana – obligāti bija vidusskolas inženierzinātņu klasei. Šajā mācību gadā arī 7.klases skolēni mācās divās specializētās programmās – ar matemātikas un mājturības/tehnoloģiju ievirzi. Programmās skolēni padziļināti apgūst vizuālo mākslu ar tehniskās grafikas elementiem, informātiku vai mājturību un tehnoloģijas. Papildus skola nodrošina plašu un specifisku fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību klāstu, piemēram, robotiku, metālapstrādi, kokapstrādi, rotājumu izveidi, nodarbības individuālai pilnveidei, netradicionālo matemātiku. Talanta spodrināšanu teātra studijas, kora un sporta nodarbību ietvaros.

Turpināsim iesākto sadarbību ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru un LLU, piedāvāsim audzēkņiem papildu iespēju iegūt CNC darba galdu programmētāja vai MAG loka metināja profesionālo kvalifikāciju. Sadarbību ar LLU Informācijas tehnoloģiju (IT) fakultāti plānots paplašināt, piedāvājot skolēniem fakultatīvi apgūt specifiskus IT priekšmetus, piemēram, lietojumprogrammatūras.

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’septembris.

‘’Citur klusāk, citur skaļāk, bet pirmo skolas dienu atzīmēja visās Jelgavas mācību iestādēs. Jelgavas 1.ģimnāzijā svētki norisinājās bez lieka trokšņa, bet svinīgi un interesanti, jo ne jau katru gadu skolu var sākt divas dienas vēlāk.

Neņemot vērā to, ka vēl arvien ir ţēl atvadīties no vasaras, pedagogi un skolēni 3.septembrī pul-cējas aktu zālē, lai ar runām, dzejoļiem un dziesmām kopā iesāktu jaunas mācību gaitas. Šogad, citādi nekā iepriekšējās Zinību dienās, svinīgais pasākums norisinājās zālē, nevis skolas priekšā, kur vēl notiek la-biekārtošanas darbi.

Svinīgajā brīdī viesojās arī Jelgavas pilsētas Domes deputāts Mintauts Buškevics. Viņš sveica skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus ar jaunā mācību gada sākumu. Tāpat arī visus uzrunāja teātra pulciņa dalībnieki ar svētku noskaņai atbilstošām dzejas rindām, tas gan notika ar mazu aizķeršanos.

Katra klase bija izvēlējusies kādu īpašību, kas viņus vislabāk raksturotu, un, visus vārdus kopā sa-liekot, no pirmajiem burtiem izveidojās JELGAVAS 1.ĢIMNĀZIJA. Tas bija kaut kas jauns un neierasts.

Izrādījās, ka mēs gribam būt jautri, interesanri, ģeniāli, attapīgi, laimīgi, strādīgi, zinātkāri utt.

Kā jauna tradīcija mūsu skolā tika ieviesta “Prāta vētras” dziesmas “Mana dziesma” kopīga dziedāšana. Cik zināms, šī ideja skolēniem patika un viņi labprāt to atkārtotu arī nākamajos gados.

Kopumā pasākums bija izdevies. Novēlam jums veiksmīgu un piedzīvojumu pilnu 2012./2013.mācību gadu! ‘’
Marta Lācīte 9.a klase

 

’Noskan zvans, visi uztraukušies sēţ savās vietās, klaudziens pie durvīm, tās atveras, un klasē ienāk skolotāja I.Pierhuroviča ar mūsu viesi Aleksandru Sergejeviču. Viesis ieņem savu vietu pie skolotāju galda, iedod nelielu dāvaniņu skolotājai Svetlanai Anševicai un sāk stāstīt par to, kas viņš ir. Aleksandrs Sergejevičs pirms gandrīz 30 gadiem mūsu skolā, iepriekš Jelgavas 1.vidusskolā, pasniedza militārās apmācības stundas. Tajās mācīja par dažādu ieroču izmantošanu, citu armiju taktiku, kara jaunumus, politiku un visu pārējo, kas bija aktuāls tajos laikos. Viņa profesija ir raķešu izgatavošanas speciālists, taču vienmēr ir sapņojis par pilota karjeru. Augstums un lidmašīnas kopš bērnības aizrāva elpu, un mācību pēdējā gadā sapnis piepildījās, Aleksandrs Sergejevičs izjuta augstumu un brīvības sajūtu. „Sapņi piepildās, jums tikai tam jātic!” viņš piebilda. „Raķešu speciālista karjeru izvēlējos nejauši . Tehnoloģijām attīstoties, bija nepieciešami augstāka ranga speciālisti un mani iesauca armijā par leitnantu. Beidzot dienestu ieguvu majora pakāpi.”

Stāstot par mūsu skolu, Aleksandram Sergejevičam parādās smaids un labas atmiņas, ir pagājis ilgs laiks, taču savu mīļo skolu viņš nav aizmirsis. Skolotāja S.Anševica smaidot uzdeva jautājumu:”Vai atceraties, kā Jūs iepazīstināja, kad sākāt šeit strādāt un skolas direktore bija Rasma Cunska?” Ilgi nedomājot, izskanēja atbilde:”Protams, ka es neesot Puškins! Tas bija 1982.gadā.”

Klausīties Aleksandra Sergejeviča runā bija tik interesanti, un astotās klases skolēni uzdeva vienu jautājumu pēc otra, zēniem interesēja pasniegtais priekšmets, kur varēja iegūt šādu izglītību, un citas lietas, taču meitenes interesējās par viņa dzimto pilsētu, jo Aleksandrs Sergejevičs pārcēlās no Latvijas 1986.gadā uz Taganrogu Krievijā.

Atkal atgriežoties pie skolas gaitām, viņš stāstīja :”Atceros, ka mūsu skola ieņēma vadošo vietu republikā. Visās pilsētās norisinājās „‟Kara spēle‟‟, kurā Jelgavas 1.vidusskola ieguva 1.vietu, tā bija Ilzes Arhipovas klase, visos pasākumos, kuros mēs piedalījāmies, ieguvām 1.vietas. Bija arī tā, ka mani iepriekšējie skolēni, kas beidza skolu, vēlāk man rakstīja un pateicās par iegūtajām zināšanām, jo tās ir noderējušas armijā.” Skolotājs ir strādājis arī LOTOS (Latvijas darba un atpūtas vienība), tā bija jauniešu nometne, kurā varēja strādāt un pelnīt algu.

Izskan kārtējie jautājumi, tiek sniegtas atbildes uz tiem, par piemiņu top fotogrāfijas ar skolotājām un viesi. Tālākās gaitas – skolas muzejs, vilciens un mīļās mājas -Taganroga.’’
Elīna Smilgaine 11.m

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’oktobris.

‘’Katru gadu visā Latvijā svin Skolotāju dienu, tāpat arī mūsu skolēni parūpējās, lai viņu skolotājas saņemtu kādu pārsteigumu sev tik svarīgajā dienā.Šo brīnišķīgo pasākumu uzņēmās vadīt 12.klases skolnieks Guntis Nordmanis.’’
Baiba Brokhuzena 9.a

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’novembris.

’5.novembrī Jelgavas 1.ģimnāzijas bibliotēkā norisinājās neliela, tomēr ļoti interesanta un, manuprāt, turpmākajā dzīvē noderīga lekcija, ko vadīja jaunā dramaturģe Rasa Bugavičute’’
Aleksandra Bondareva 9.a

 

‘’ Arī šogad mūsu skolas audzēkņi piedalījās lāpu gājienā 11. novembrī un mūsu talantīgie aktieri un dziedātāji sniedza aizkustinošu koncertu Jelgavas 1.ģimnāzijā 16. novembrī. ‘’

 

‘’Jelgavas 1.ģimnāzijā 21.novembrī bija valsts svētku turpinājums, jo pie mums viesojās cilvēks leģenda – dzejnieks Knuts Skujenieks. ‘’
Gvido Bērziņš 10.m

 

‘’Novembra beigās un decembrī mūsu skolā bija lieliska un vienreizēja iespēja vērot 12.a klases skolnieka Aivara Andrejeva zīmējumu izstādi. ‘’

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’decembris.

‘’No šī gada 2. līdz 8. decembrim norisinājās „ C omenius ” projekts Vācijā, un tajā piedalījās arī četri mūsu skolas pārstāvji. Kopumā projektā piedalās astoņu valstu pārstāvji no Zviedrijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas, Turcijas, Slovēnijas , Francijas un Latvijas.’’
Aleksandra Bondareva 9.a

 

‘’Pasaule ir balta, domas kļūst arvien gaišākas, sirdīs pamazām rodas priecīga pacilātība –tas nozīmē, ka tuvojas svētki. Kā jau ierasts, katru gadu mūsu skola, tuvojoties Ziemassvētkiem, apmeklē Sv. Annas baznīcu. ‘’

Jau otro gadu īpašs Ziemassvētku mirklis baznīcā. J.1.Ģ.twitter.com izlasāms – paldies Sv.Annas draudzes mācītājam Kasparam, kurš svētīja skolas saimi, stiprināja spēkā un ticībā, ka labais vienmēr cilvēkā reiz pamostas.

Jelgavas 1.ģimnāzijas svētbrīža programma Sv.Annas katedrālē 05.12.12

  1. Ērģeļu skaņas.
  2. Duets ‘’Mazu brīdi pirms’’ V.Plūdoņa vārdi, J.Lūsēna mūzika, dzied Silvestrs un Viktorija
  3. A.Rubenis ‘’Pasaka par bumbuli’’, runā Kristaps.
  4. Dziesma ‘’Alleluja’’, dzied Jūlija.
  5. Kora dziesma ‘’Svētī debesis šo zemi!’’ K.Dimitera vārdi, Z.Liepiņa mūzika.
  6. ‘’Katru gadu ir Ziemassvētki’’, runā Kristaps.
  7. Vijoles solo, Elīza Elizabete.
  8. Mācītāja Kaspara Kovaļa uzruna.
  9. Kopdziesma ‘’Klusa nakts, svēta nakts’’
  10. Ērģeļu skaņas.

 

2012.2013.m.g. iesācies ar skolotājas Aijas Treijas pilnībā pārņemto teātra studiju gan jaunākajās klasēs, gan vidusskolēnu kolektīvā.

 

Ne tikai iekļaujamies Junioru universitātē, bet arī vadam nodarbības.

 

‘’Valstī ievēl prezidentus, karaļus, deputātus u.t.t, arī mūsu skolā notiek vēlēšanas, kurās nepieciešams iecelt prezidentu, kas vedīs skolas slavu tālāk pasaulē un papildinās turpat skolā. Šogad ar nelielu balsu pārsvaru uzvarēja 10.m klases skolniece Eva Taube.’’ raksta skolas avīze.

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’janvāris.

‘’Ziemassvētki ir tas laiks, kad gribas darīt labu otram, tomēr bieži vien mēs aizmirstam par saviem četrkājainajiem draugiem, kuriem arī ir nepieciešama palīdzība un svētkos gribas izjust prieku, tāpēc arī šogad 11.m klase rīkoja ikgadējo labdarības akciju „Palīdzēsim četrkājainajiem draugiem”.

Kopumā Jelgavas 1.ģimnāzijā tika savākti 75 kg barības kaķiem un suņiem un četri maisi ar segām. Lielu paldies 11.m klase un četrkājainie draugi saka 7.a, 8.a, 9.c, 10.m, 11.a un 12.m klasei. Īpaši bija pacentusies 8.a klase, kas ieguva 1.vietu šajā labdarības pasākumā, kopumā savācot 47,5 kg barības un daudzas segas tieši no šīs klases. Tomēr nevar aizmirs par divām čaklām skolotājām, kas palutināja ne tikai savus četrkājainos draugus, bet arī tos, kam šajos svētkos neizdevās būt pie kāda mīļa saimnieka sāniem, paldies vārdi tiek teikti skolotājai I.Ulmanei un G.Stepiņai!

Akcija ir pagājusi, bet labdarība nebeidzas nekad, tāpēc aicinām mūsu četrkājainos draugus dzīvnieku patversmēs neaizmirst arī pārējā gada laikā.’’
Elīna Smilgaine 11.m

 

Skolas sporta jaunumi 2013.gada janvārī
14.janvārī notika skolas sacensības florbolā, kur sacentās 8.-9.klases. Sīvā cīņā 1.vietu ieguva 9.a klase, 2.vieta tika 8.a klasei, bet 3.vietā palika 9.c klase.Turpinājums bija 24.janvārī, kad notika pilsētas sacensības florbolā. Tajās piedalījās 1997. un 1998.gadā dzimušie skolēni. Jelgavas 1.ģimnāzija izcīnīja 3.vietu.
(Materiālu sagatavoja Gita Rutka 10.m)

 

‘’Ko dzīvē dara mūsējie?
Dzīvē no katrām attiecībām kaut kas saglabājas vēl ilgu laiku, jo nekas jau nebeidzas tūlīt uz līdzenas vietas. Tāpat ir ar saikni –skola – skolēni. Audzēkņi pabeidz mācības, aiziet dzīvē, bet vienalga uz visu mūžu paliek mūsu skolas –Jelgavas 1.ģimnāzijas absolventi –mūsējie. Tāpēc ir interesanti pēc laika sastapt kādu no viņiem un uzzināt, kā viņiem klājas tagad, kur dzīvo, kur strādā, vai atceras skolu. Šoreiz intervējam mūsu skolas absolventi Līgu Vesterfeldi.

Kāpēc tu aizbrauci uz Vāciju?

Es aizbraucu uz Vāciju, lai iemācītos vācu valodu. Par to, ka es tiku uz Vāciju, es pateicos savai vācu valdas skolotājai Tamārai Dzidzēvičai, jo tikai caur viņas pazīšanos man šī iespēja tika dota.

Kas Vācijā tev patīk labāk nekā Latvijā?

Nav tā, ka man Vācija patīk labāk par Latviju. Es te pabeidzu universitāti. Pēc studijām man tika piedāvāts darbs, un es piekritu palikt. Man patīk Vācijā cilvēku attieksme pret darbu. Te neviens nesūdzas, jo tas ir pašsaprotami, ka pamatīgi jāstrādā, lai kaut ko sasniegu. Lai dabūtu labu darbu, te jaunieši cītīgi mācās un studē, jo bez tā nekādu iespēju nebūtu.

Kas tev Latvijā patīk labāk nekā Vācijā?

Latvijā man labāk patīk cilvēku attieksme citam pret citu. Dzimtenē tu visās mājās tiec laipni uzņemts. Vācijā es novēroju, ka mani bieži distancēti novērtē un tikai pēc trešās tikšanās svešais tiek laipni gaidīts un pieņemts kā savējais.

Kādas ir galvenās abu valstu atšķirības?

Galvenās atšķirības … Grūti pateikt. Vācijā ielu segums ir kvalitatīvāks un pārdevēji ir laipnāki !Vācijā bezdarbniekiem ir lielāki pabalsti. Man ir sajūta, ka visas sociālā sitēma ir daudz pārdomātāk sakārtotas.

Kāda ir kultūras dzīve Vācijā?

Es domāju, ka kultūras dzīve abās valstīs īpaši neatškiras. Bet stipri atšķiras abu tautu patriotisma izpausmes. Vācieši karogus vicina tikai tad, kad futbols tiek spēlēts un ir jūtams, ka Vācija uzvarēs. Latvijā ir pašsaprotami, ka nevienā sporta vai kultūras pasākumā atbalstītāju netrūks, neņemot vērā, vai tas ir hokejs, futbols, basketbols vai Dziesmu svētki.

Kas tev labāk garšo no vācu virtuves?

Vācu virtuve… Es līdz šim esmu dzīvojusi Hanoverē, Hammā, Ķelnē, Augsburgā. Tas ir virzībā no Vācijas ziemeļiem uz dienvdiem. Katrā reģionā ēšanas paradumi atšķiras un ēdieni mainās. Vislabāk man garšo ēdieni, kurus gatavo dienvidos. Bavārijas virtuve daudz neatšķiras no Latvijas. Tiek gatavots daudz gaļas, kartupeļu un skābu kāpostu ēdienu. Bet, ja man gribas labu karbonādi vai rosoliņu, tad man tas pašai jātaisa. Vācieši slavina savu maizi. Tā ir arī garšīga. Bet Latvijas rudzu maize ir pirmais, ko es nopērku, ja aizbraucu uz mājām, un par to es arī visvairāk priecājos, ja kāds pie manis brauc ciemos un atved kārtīgu rupjmaizi.

Kurš rajons Vācijā tev patīk vislabāk?

Man visvairāk patīk Bavārija. Šobrīd tur dzīvoju un jūtos vismājīgāk, it sevišķi daba ir ļoti skaista.

Kur tu dzīvo un par ko strādā?

Es tagad dzīvoju Augsburgā, tas ir Bavārijā, apmēram 70 km no Minhenes.Strādāju Firmā “Bioland”. Tā ir firma, kas zemniekiem palīdz dzīvniekus, augļus un dārzeņus bioloģiski audzēt bez kādām ķīmiskām piedevām.

Vai atceries kādu jautru atgadījumu no skolas laikiem?

Man patika skolā, bet es neko īpaši jautru neatceros… L Laikam pārāk cītīgi mācījos.

Kas palicis prātā no skolas laika?

No skolas prātā ir palikuši skolotāji, kas gan mocīja, gan cienīja, gan mīlēja.

Kā tev pietrūkst no skolas laikiem?

Man ir sajūta, ka skola bija viens no vieglākjiem dzīves posmiem. Tas arī pietrūkst. Skolā katrs varēja būt tāds, kāds ir, ar saviem raksturiņiem. Vēlāk dzīvē daudz kam jāpielāgojas.

Vai nožēlo, ka aizbrauci uz Vāciju?

Es nenožēloju, ka aizbraucu uz Vāciju. Es jau desmit gadus te,Vācijā, dzīvoju un strādāju. Ne reizi neesmu domājusi, ka tas ir mans dzīves mērķis -palikt Vācijā. Tas tā vienkārši notika.

Vai tu domā kādreiz atgriezties Latvijā?

Es domāju, ka es noteikti kādreiz atgriezīšos Latvjā. Bet tikai tad, ja man tur būs arī iespēja strādāt. Šobrīd man to ir grūti iedomāties. Nākotne rādīs.

Vai ir skolotāji, kas ir palikuši prātā no 7.-12. klases un kurus nevar aizmirst!

Es atceros gandrīz visus skolotājus, kas mani ir mācījuši. Bet es domāju, ka Gunu Stepiņu, Tamāru Dzidzēviču un Vitu Hermani es nekad neaizmirsīšu. Tās bija vissirsnīgākās un saprotošākās skolotājas, kuras mani mācīja.

Kādi ir tavi ieteikumi vidusskolēniem?

Mani ieteikumi vidusskolēniem ir -iegūstiet vislabākās atzīmes, kādas vien spējat, jo zināšanas noderēs nākamajiem darbiem, un izmantojiet iespēju iegūt tik daudz intelektuālās bagāžas, cik var, jo tādas brīvības vairs nebūs, neviena universitāte un neviens papildus kurss nedos tik daudz izvēļu un tik daudz laika, lai visu tik labi apgūtu kā skolā.’’
(Ieva Ločmele 10.m)

 

‘’24. janvārī mūsu skolā atkal bija kāds viesis. Ja nesen tikāmies ar pazīstamo literātu Knutu Skujenieku, tad tagad tas bija dzejnieks un atdzejotājs Jānis Elsbergs, Klāva Elsberga brālis un rakstnieces Vizmas Belševicas dēls.’’
Laura Grosa 9.a skolas avīzei.

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’februāris

‘’1.marta vakarā Jelgavas 1.ģimnāzijā valdīja rosība, uztraukti pulcējās divpadsmito klašu skolēni, un skolotāji bija tikpat pacilāti –sākās taču Žetonu vakars. ‘’
Sanita Maas, 12h

 

‘’Comenius ir izglītojoša skolēnu apmaiņas programma, kurā jau vairākus gadus ir iesaistījusies arī mūsu skola. Šī gada tēma ir amatniecības dažādi virzieni –kokapstrāde, keramika, ādas apstrāde, koka ēku celtniecība. Skolotājas Tamāras Dzdzēvičas, Dzintras Ozolas un Kaspara Antoneviča vadībā katram skolēnam, kas aktīvi darbojies sagatavošanās posmā, ir dota iespēja piedalīties šajā projektā un aizbraukt uz kādu no dalībvalstīm - pavisam kopā astoņām. Oktobrī arī pie mums Latvijā viesosies šo astoņu valstu pārstāvji.

Rudens pusē Jelgavas 1.ģimnāzijas audzēkņi bija Vācijā, bet 2013.gadā pirmais Comenius brauciens bija uz Zviedriju. 9.a klases skolniece Jekaterina Kavecka bija viena no meitenēm, kas piedalījās šajā apmaiņas programmā 10 dienu garumā.’’
Baiba Brokhuzena 9.a

 

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 21.03.2013 – Pagājušajā nedēļā Jelgavā notika dziedošo skolēnu atlase. Viņi pretendēja uz iespēju kopā ar grupu ‘’Tirkizband’’ iedziedāt Jelgavas dziesmas ‘’Satiksimies Jelgavā’’ kora versiju popžanrā, kā arī piedalīties dziesmas popularizēšanā un jauna videoklipa uzņemšanā. 91 skolēnu konkurencē, trīsdesmitniekā iekļuva Jelgavas 1. ģimnāzijas 11.klases audzēknis Silvestrs Nastevičs.

 

Pirmais centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm pavasara brīvlaikā. Ieguvums – samazināta slodze eksāmenu sesijas laikā, eksāmena sertifikāts piecas dienas ātrāk, lai varētu turpināt studijas arī ārzemēs.

 

16.04.2013 ‘’Zemgales Ziņas’’ –‘’…Remonti aptvers plašu skolu klāstu, piemēram, Jelgavas 1.ģimnāzijas ēkai Meiju ceļā 9 veiks pirmā stāva gaiteņa remontu un ēdamzāles telpas remontu…’’ Telpu remonts mums jau ilgākā laikā mērķtiecīgi un kvalitatīvi organizēts, bet pilsētas redzējums ļaus vēl plašāka mēroga pilnīgotās telpās sagaidīt jaunāko klašu skolēnus.

 

‘’Katram vidusskolēnam jāgatavojas studijām augstskolā, tāpēc 11.klašu skolēni šogad arī rakstīja zinātniski pētnieciskos darbus. Februārī to prezentācija notika skolā, martā konference bija pilsētā, bet aprīlī skolēni savu veikumu varēja demonstrēt Zemgales reģiona pasākumā, kā arī Valsts konferencē, kur mūsu skolas audzēkņi šogad ieguva teicamus rezultātus -1.vietu izcīnīja Sintija Šāviča (11.h), Lauritai Tihonovai (11.m) - 2.vieta, bet Mārtiņš Lējējs (11.m) ieguva 3.vietu.’’, vēsta skolas avīze.

 

30.04.2013’’Zemgales Ziņas’’ – ‘’Jelgavas 1.ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji aprīlī atzīmēja Rūdolfa Blaumaņa 150.dzimšanas dienu.

Apmēram 130 skolēnu bija iesaistīti tautā populārās komēdijas ‘’Skroderdienas Silmačos’’ izrādes maratonā. Skatītāju interesi uzturēja biežā tēlotāju maiņa, atšķirīgā raksturu interpretācija, kā arī netradicionālas formas – 12.h klase ainu bija iestudējusi kā leļļu teātri. Bija grūti izvērtēt, kurš bija labākais Kārlēns, Rūdis, Joske, Antonija…Noslēgumā tika dalīti atzinības raksti ar nominācijām. Vislielākās skatītāju ovācijas izpelnījās 11.a klase, kuras tēlojums bija patiess, atraktīvs.

Pasākums bija enerģijas lādiņš un prieka avots. Šķīrāmies ar solījumu nākamgad iestudēt ko jaunu.’’
Ilze Ulmane, Jelgavas 1.ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā.

 

Skolas avīze ‘’Kvadrātsakne’’ maijs

‘’3.maijā izcilajam latviešu dzejniekam I.Ziedonim būtu apritējusi 80.jubileja, tāpēc Latvijā šis pavasara rosības un atmodas mēnesis tika pasludināts par I.Ziedoņa mēnesi. Visur skan viņa dzeja, bet vairākas mūsu skolas klases- 12.h, 11.h, 10.m-„iznesa ”I.Ziedoņa dzeju arī ārpasaulē -tur, no kurienes tā ir nākusi.

Spīdēja saule, pūta spirgts vējiņš, pumpuri vērās ziedos, bet dzeja plauka uz celiņu betona plāksnēm.Tas bija radošs un neparasts process, bet tāds jau ir arī I.Ziedonis –mūsējais, īpašais, daudzveidīgais, līdz galam nekad neizlasāmais.’’’

 

‘’Māksla un dzīve iet roku rokā mūsu skolā
Bija 8.maija vēla pēcpusdiena, bet Jelgavas 1.ģimnāzijas zālē pulcējas skolēnu vecāki, brāļi, māsas, skolotāji, kā arī galvenie šī pasākuma ļaudis –teātra un kora dalībnieki, jo notika ikgadējais skolas pašdarbības kolektīvu koncerts. Programma izvērtās plaša un interesanta, jo tika ne vien dziedāts skolotājas Rūtas Bergmanes vadībā, bet arī četras dažāda vecuma skolēnu teātra grupas rādīja katra savu iestudējumu, ko bija izlolojusi un izveidojusi skolotāja Aija Treija. Var tikai apbrīnot skolotājas izdomu, uzņēmību, prasmi komunicēt ar skolēniem un radošumu, iestudējot tik atšķirīgu un interesantu programmu.

Jaunākās dalībnieces –7.un 8.klašu meitenes-jautri, atraisīti un neparasti izspēlēja atraktīvu O.Vācieša dzejas uzvedumu.

Devīto klašu skolēni iedziļinājās jauniešu dzīves un attiecību samezglotajās problēmās izrādē „Kā būs, tā būs”, apliecinot, ka katrs alkst pēc mīlestības, atzinības un piedzīvojumiem.

Tā kā maijs ir I.Ziedoņa mēnesis, desmitās klases meitenes izspēlēja romantiski filozofisko taureņu motīvu no dzejas krājuma „Taureņu uzbrukums”. Vai dzīve ir tik viegla kā taureņa lidojums? Varbūt mums vajadzētu mācīties šo saskarsmes vieglumu, neuzbāzību, atraisītību? Tik krāsaini, viegli, rosinoši izskanēja I.Ziedoņa dzejas rindas.

Bet tas vēl nebija viss, skatītājus gaidīja vēl viens pārsteigums –K.Burānes lugas „Kauja pie …” iestudējums, kura darbība norisinājās 7 dažādās skolas telpās, sākot no mājturības kabineta, turpinot sporta zāles ģērbtuvē, iegriežoties kabinetos, skolēnu domes telpās, garderobē un noskatoties emocionāli pārsteidzošu nobeigumu sporta zālē.

Apbrīnojama bija vidusskolēnu spēja iejusties savās lomās un nemanīt skatītājus, kuri dažbrīd stāvēja pavisam līdzās un uzmanīgi tvēra katru vārdu, katru kustību, ko jaunie aktieri bija apguvuši savas režisores Aijas Treijas vadībā. Skarbā jauniešu dzīves realitāte šokēja, mulsināja, bet lika arī padomāt –kas mēs esam, kādi mēs esam, kur ir tā robeža, ko nedrīkst pārkāpt. Vai un kā drīkstam citam darīt pāri, kāpēc bieži vien nodarām pāri paši sev? Tie ir mūžīgie, bet vienmēr aktuālie jautājumi. Paldies aktieriem un režisorei!

Vai dzīves kaujās vispār ir uzvarētāji?’’

 

Lieliska vēstures stunda ar izcilu personību
Šī gada aprīlī bijušais mūsu skolas direktors Elmārs Sakne viesojās pie 11.m klases. Galvenā sarunu tēma bija skolas vēsture un ar to saistītās skolas nosaukumu maiņas –1.vidusskola, 1.ģimnāzija un ar nākamo gadu jaunais nosaukums – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

Tā jau bija sava veida vēstures stunda, jo skolēni varēja uzzināt daudz faktu par senu gadu notikumiem, kurus bija ļoti interesanti klausīties. Visvairāk saistīja tas, kā bijušais skolas direktors stāstīja par skolas nosaukuma maiņu.

Smejoties jau viņš sacīja, ka tā esot bijusi viņa lielākā kļūda, bet, nenoliedzami, viņš to neesot nožēlojis. Savu artavu tai visā esot likusi mūsu skolas absolvente, pazīstamā aktrise, ElzaRadziņa, kura bija pabeigusi Hercoga Pētera ģimnāziju, un viņa esot gribējusi, lai skolai būtu prestižs nosaukums.Tas esot bijis viens no iemesliem, kāpēc Saknes kungs panācis, ka skola ieguva Jelgavas 1.ģimnāzijas vārdu. Kad skolēni jautāja Saknes kunga viedokli par nākamo skolas nosaukuma maiņu, viņš atbildēja, ka tas neesot nekas slikts un ka tas ir vajadzīgs, vajag pielāgoties situācijai, pamatojot savu atziņu ar Raiņa vārdiem -„Pastāvēs, kas pārvērtīsies !”

Saknes kungs daudz stāstīja par atgadījumiem skolas dzīvē, un uz jautājumu, kā viņš ir varējis 18 gadus izturēt par skolas direktoru, viņš atbildēja, ka tas neesot bijis tik viegli, bet viņš piebilda, ka skolotājam vai direktoram ir jābūt tādam, kas spēj sadarboties un rast kontaktu gan ar kolēģiem, gan ar audzēkņiem, bet, ja to nespēj izdarīt, nav vērts nemaz iet mācīties par pedagogu, kur nu vēl strādāt, mokot sevi un citus.

Tā bija lieliska vēstures stunda, kuru vadīja ar izcila personība, kas varēja daudz interesanta stāstīt par skolas dzīves atgadījumiem gandrīz 20 gadu ilgā laika posmā, bet tikai stunda bija par īsu. Ieteiktu biežāk aicināt bijušo skolas direktoru Elmāru Sakni ciemos pie mums, lai iegūtu plašākas zināšanas par savas skolas vēsturi.’’
Gvido Bērziņš 10.m klase

 

Piedalamies konkursā ‘’Jelgavas jauniešu talanti’’, viena no piecām balvām mūsējā. Esam pamanīti un novērtēti.

 

‘’Ar jums tiek aizvērta viena no skolas vēstures lappusēm,’’skolas direktore Valentīna Maido ‘’Pēdējā zvana’’ pasākumā divpadsmitajiem.

3

 

Ne vienmēr vajag iemācīties, lai iegūtu labu atzīmi jeb divpadsmito atziņas un pārdomas par skolas laiku…
Izskanēs pēdējais skolas zvans, sāksies nopietnais eksāmenu laiks, kam sekos satraukuma pilna centralizēto pārbaudījumu vērtējumu gaidīšana, un tad vēl nopietnā izvēle –kurp doties tālāk, jo no šī lēmuma lielā mērā ir atkarīga vidusskolēnu turpmākā dzīve. Skolas laiks mums katram ir nozīmīgs un svarīgs periods dzīvē. Notikumi, kas saistīti ar šiem gadiem, kas pavadīti skolā, ir pilni jautru un jauku atmiņu, varbūt arī kādām ķibelēm vai blēņām. Dalīties raibajās atmiņās un gūtajās atziņās bija gatavi daži 12.klašu skolēni.

Kādas ir tavas sajūtas un noskaņojums pirms eksāmeniem?

Guntis, 12.i :
Sajūtas ir dažādas. It kā mazlietiņ uztraukums vārās man iekšā par dažiem noteiktiem eksāmeniem, par citiem man prāts mierīgs. Noskaņojums kopumā man ir mierīgs un priecīgs. Ko zinu, to zinu, neko jaunu jau vairs neiemācīšos.

Ģirts, 12.i :
Jūtos labi. Manuprāt, nav iemesla satraukumam! Neesmu jau vidusskolā gājis bikses deldēt, bet gan mācīties! Protams, nav vēlme eksāmenus nokārtot zemā līmenī, bet domāju, ka skolotāji ir mūs diezgan labi sagatavojuši, tāpēc nav iemesla satraukumam.

Aivars, 12.a :
Noskaņas ir labas, angļu valodas eksāmens ir garām, par latviešu un krievu valodas eksāmenu es neuztraucos, jo šajos priekšmetos ir labas zināšanas un esmu pārliecināts par sevi, taču par matemātiku gan nedaudz baidos, tāpēc jāsarauj un no sevis jāizspiež tik daudz, cik vien var!

12.m skolniece:
Pagaidām īpašu satraukumu neizjūtu, bet, kad saprotu, ka mazāk nekā pēc nedēļas būs latviešu valodas eksāmens, tad sirds nedaudz sāk straujāk pukstēt un uztraukums sāk pamazām mosties.

Nauris, 12.m :
Sajūtas ir labas, jo saprotu, ka ir pienākušas skolas beigas. Protams, satraukums ir ļoti liels un ir pat bail.

Tavi spilgtākie notikumi, mācoties Jelgavas 1. ģimnāzijā.

Ģirts, 12.i :
Patiesībā spilgto notikumu ir tik daudz, ka pat grūti iedomāties, ko konkrēti lai izceļ. Hmm… Man interesanti šķita piedalīties ZZ reklāmā pagājušajā gadā. Un vēl-katra diena inženieru klasē ir kā jauns un spilgts piedzīvojums. Manuprāt, negulētās naktis un izgireztie caurumi lapās rasējot, paliks prātā vienmēr.

Aivars, 12.a :
Esmu trīs gadus ieguvis sudraba liecību, gada beigās vienmēr ir liels gandarījums un tāpēc man ir patiesi liels prieks un pelnīta gandarījuma apziņa, jo esmu centies un strādājis.
Vēl spilgts notikums varētu būt 11. klases literatūras stunda, kad visa klase kopā ar Ilzi Ulmani 20 minūtes bez apstājas smējāmies līdz asarām, tādus brīžus nevar aizmirst. Ilze Ulmane ir kolosāls cilvēks!

12.m skolniece:
Ir daudz īpašu un spilgtu notikumu, bet viens no spilgtākajiem pagaidām ir žetonvakars.
Atminos arī daudzās sacensības, kurās pārstāvējām skolas komandu un cīnījāmies, kā varējām, lai izcīnītu pirmo vietu. Koši atmiņā palicis brauciens ar kori uz Saldus dziesmu svētkiem, arī jautrie un interesantie mēģinājumi un koncerti tepat skolā. Patiesībā, ir tik daudz atmiņu pa šiem sešiem gadiem, ka pat grūti izdomāt, kurš no tiem ir visspilgtākais. Bet viennozīmīgi varu teikt, ka vidusskolas gadi bija raibākie un notikumiem bagātākie. Vidusskola –viens liels, interesants piedzīvojums.

Nauris, 12.m :
Visas spilgtākās atmiņas ir no ekskursijām, it sevišķi ceļojumi ar prāmi uz Stokholmu. Tie paliks vienmēr atmiņā.

Vai ir bijis kāds gadījums, kad nācās vilties skolā?

Guntis, 12.i :
Ir nācies pat vairākas reizes , bet kurš gan mūsdienās to skaita? Viena no reizēm, kad rasēšanas skolotājs lika man pārrasēt visus darbus, kas bija pazuduši, lai gan tie jau bija novērtēti. Vajadzēja to izdarīt, jo gada beigās visus darbus bija nepieciešams iesiet mapītē. Nu, kurš tad varēja atcerēties šādu faktu, kas gadījās septembra sākumā. Īsāk sakot, bija daudzas negulētas naktis!

Ģirts, 12.i :
Vai tas ir retorisks jautājums? Man šķiet, ka visi mēdzam vilties, ja ne citos, tad noteikti sevī. Bieži sarunāts, ka noteikti kādam kaut ko aizsūtīsi, bet gadās neparedzēti traucējoši apstēkļi un neizdodas, un tad ir vainas apziņa. Vai aizmirsts mājasdarbs, un skolotāja netic, ka tiešām aizmirsi, nevis neizpildīji!

Aivars, 12.a :
Jā, un tādu bija daudz. Viens piemērs no tiem -subjektīvā skolēnu darbu vērtēšana. Taču, beidzot vidusskolu, ne uz vienu ļaunu prātu neturu. Iesaku skolotājiem vairāk smaidīt, jo ar smaidu vienmēr var panākt vairāk!

12.m skolniece:
Dažkārt vilšanos radīja nevarēšana izveidot pietiekami spēcīgu skolas komandu kādām sacensībām. Ir tik daudz skolēnu, taču atsaucība -ļoti vāja.

Nauris, 12.m :
Ir bijušas tādas reizes. Nekas tāds svarīgs, lielākoties par atzīmes izlikšanu vai notikumiem skolā, kā, piemērām,skolotāji pasaka, ka vajadzēs iet uz zāli un beigās nekur neaizejam. Sīkumi lielākoties, ko katram nākas piedzīvot.

Kādu atziņu esi guvis/usi, mācoties Jelgavas 1. ģimnāzijā?

Ģirts, 12.i :
Esmu iemācījies diezgan daudz. Nezinu, vai liela daļa no tā visa noderēs man nākotnē, bet iegūtās zināšanas fizikā vai rasēšanā noteikti varēs man palīdzēt turpmākajā studiju laikā un dzīvē. Mana atziņa-ne vienmēr vajag iemācīties, lai iegūtu labu atzīmi!

Aivars, 12.a :
Nekas nav par grūtu ar gribasspēku apveltītam cilvēkam (Erasms). Veiksmi visiem!

12.m skolniece:
Tikai no mums pašiem, Jelgavas 1. ģimnāzijas skolēniem, ir atkarīgs tas, kā mēs popularizējam savu skolu Mēs esam tikpat stipri, gudri un talantīgi kā pārējo Jelgavas skolu audzēkņi, iespējams, pat vēl labāki, tikai tas ir jāatklāj un mums pašiem jācenšas to pierādīt.

Nauris, 12.m :
Laicīgi kārtot parādus un mācīties. Nekad nezini, kad pajautās kaut ko no iepriekšējām tēmām. Un negācijas labāk paturēt pie sevis.

Kādi ir novēlējumi nākamajiem 12. klašu skolēniem?

Guntis, 12.i :
Nebojājiet savus nervus atzīmju dēļ, jo dienas beigās tie ir tikai cipari, un galvenais ir tas, ka tu pats zini, ka esi izdarījis visu maksimālo un ka tava sirdsapziņa ir tīra. Svarīgi jau ir tas, kāds ir cilvēks pēc būtības, nevis kādi ir vērtējumi uz papīra. Atkārtojiet visu eksāmeniem un samierinieties, ka neko jaunu iemācīties jau nepaspēsiet, būs jāaiztiek ar to, ko zināt, un ar to pietiks!

Ģirts, 12.i :
Neatlieciet visu uz pēdējo brīdi! Labāk pamācīties līdz pavasarim, jo pēdējos mēnešos skolotāji KRĀMĒ pamatīgus mājasdarbus un kontroldarbus! Laika atelpai nebūs, kur nu vēl runāt par parādiem.

Aivars, 12.a :
Novēlu visiem izturību un spēku, jo 12. klasē to vajadzēs visvairāk! Galvenais, nekad nepadoties un cīnīties līdz beigām!

12.m skolniece:
Topošajiem 12. klašu skolēniem novēlu, protams, veiksmi eksāmenos, daudz skaistu, pozitīvu un smieklu pilnu brīžu skolas gaitās un jautras stundas. Mīliet un cieniet skolotājus, jo viņi tāpat vienmēr celsies un kritīs par jums! Nesiet godu savai skolai!

Nauris, 12.m :
Izbaudīt pēdējo mācību gadu skolā un gūt labus panākumus eksāmenos. Iegūt jaunus piedzīvojumus un draugus. Protams, atstāt skolu ar labām atmiņām par skolotājiem un skolu kopumā.Jūnijā devītās un divpadsmitās klases gaida skaistais izlaidumu laiks. Būs daudz novēlējumu, ziedu, smieklu un asaru. Smaržos pēc vītušām meijām, ieskanēsies Līgo vakara melodijas, bet tad uzradīsies tā īstā apjausma, ka tā vairs nebūs nekad. Būs bijušo klasesbiedru tikšanās, būs absolventu salidojumi, būs skolasbiedru draudzība mūža garumā, būs izvēle –sveicināt bijušos skolotājus vai varbūt izlikties, ka nekad neesmu viņus pazinis, būs jauki apmeklēt kādreiz skolu un skoltājus, lai izjustu pagājušo gadu elpu. Bet, pats svarīgākais- būs jaunas dzīves sākums, kad viss vai gandrīz viss ir paša rokās-vajag tikai krietni saņemties. Protams, būs vilšanās, bezspēka apziņa, dusmas, kā jau dzīvē pienākas. Bet pagaidām –gatavojieties eksāmeniem un gaidiet izlaidumu, jo jūs esat jauni un jums vēl viss priekšā!Lai izdodas!

Sagatavoja Baiba Brokhuzena un Aleksandra Bondareva

 

Spilgtākās skolas laika atmiņas-12.i klase

„Tas ir lieliski, ka mēs, skolēni, varējām fakultatīvi apgūt tādus priekšmetus kā metināšanu, CNC programmēšanu un iegūt sev profesiju. Man pat nebija 18 gadu, kad jau ieguvu savu pirmo profesiju-metinātājs. Tagad atliek tikai iet un strādāt!” (Jānis)

„Šajos trīs gados esmu daudz ko iemācījies un daudz ko palaidis garām. Man atmiņā ilgi, ilgi paliks skolotāju mīlestība un viņu pretimnākšana, jo ir gājis visādi, arī slikti. Šī skola daudz darījusi manas dzīves labā, tikai es to sākumā nesapratu. Šī skola mani mīlēja, un es tajā vienmēr esmu juties kā mājās. (Helmuts)

„Manā atmiņā ilgi paliks notikums, kad visa klase kā viens aizgājām no visām mācību stundām. Tas pierādīja, cik vienoti esam, ka mūsu skaitliski mazajā klasē mājo stipra sirds. Visus 3 gadus esmu pavadījis kolektīvā, kur viens par otru cēlās un krita.” (Ulvis)

„Ja par spilgtu atmiņu var saukt cilvēka rīcību, tad atmiņā man paliks dažu klasesbiedru neparastā, dažreiz pat dīvainā rīcība, par kuru nāca smiekli. Jā, nav labi apsmiet otru, taču, manuprāt, ir izņēmuma gadījumi-ja tas, kuru apsmej, pats arī smejas par savu rīcību, tad viss ir kārtībā. Vēl atceros, kā šajā skolā pavadīju pirmo stundu-biju aizgājis uz citu klasi un stundu pavadījis tur. Mazliet komiski, bet visam ir sava pirmā reize.” (Lauris)

„Man patika mācīties pamatskolā no 7. līdz 9.klasei. Tie bija mani treknie gadi. Ar tā laika klasesbiedriem vairāk smējos nekā raudāju. Un mums bija visjaunākā klases audzinātāja –Inga Kruglauža. Viņa mūs dzenāja kā aitas!” (Rolands)

„Lai arī cik, iespējams, smagi man gāja, vienmēr kaut kā caur smiekliem, dubļiem un klasesbiedru atbalstu esmu slīdējis cauri šim institūtam. Tā īsti mācījies neesmu. Vienmēr esmu slīdējis cauri. Vai arī, kā mēs, inženieru klase, sakām-uz pauzīti.” (Guntis)

„Skola man reizē ir ļāvusi arī mazliet iepazīt augstskolas dzīvi, jo mums 2 priekšmetus mācīja LLU pasniedzēji, tas, manuprāt, lika mums justies pieaugušiem un īpašiem, pārākiem par citiem.” (Sanda)

„No pamatskolas laika man paliks prātā neaizmirstamie brīži, kad bija jāaizpilda dienasgrāmata. Tad skolotāja R.Šķiliņa varēja mūs aizdzīt mājās tikai tādēļ, ja līdzi nebija zilās pildspalvas. Ir gadījies arī tā, ka kādam no klasesbiedriem viņa iedod naudu un „nosūtīja” pie friziera. Vidusskolā pavadītais laiks krasi atšķīrās no pamatskolas, jo uz mani sāka skatīties kā uz pieaugušu cilvēku un respektēja manu viedokli.” (Ģirts)

„Visvairāk atmiņā paliks skolotāji, kuri ne vienmēr stundā sēž ar nopietnības krunku pierē. Manuprāt, no visiem skolotājiem visvairāk atmiņā paliks skolotāja I.Plivča, kura visnotaļ ir spilgtākā personība šajā skolā.” (Māra)

„Jā, mūsu skolā nebūt visi skolēni nenopelna zelta liecības, stundām ilgi mācoties, taču šeit ir paši radošākie un aktīvākie jaunieši. Tieši šajā skolā laika gaitā veidojušies daudzi spilgti mākslinieki. Tas nozīmē, ka skola nekad jaunieti nav ierobežojusi vai neļāvusi izpausties, tieši pretēji-atbalstījusi un iedrošinājusi uzdrīkstēties.” (Māra)

 

Par panākumiem, skolas godu aizstāvot un tēlu popularizējot, 2012./2013.mācību gadā Goda grāmatā ierakstīti Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēni: Sintija Sāviča 11.h ‘’Valodas līdzekļu lietojums Bībeles latviskajos tulkojumos’’- Pilsētas ZPD konference latviešu valodniecības sekcija 1.vieta, Zemgales reģiona ZPD konference-konkurss 1.vieta, 37.Latvijas skolēnu zinātniskā konference- latviešu valodniecības sekcija 2.pakāpe, sk.Guna Stepiņa; Laurita Tihonova 11.m – pilsētas ZPD konference latviešu literatūrzinātnes sekcija 2.vieta, Zemgales reģiona ZPD konference-konkurss latviešu literatūrzinātnes sekcija 1.vieta, 37. Latvijas skolēnu zinātniskā konference- latviešu literatūrzinātnes sekcija 3.pakāpe, sk.Aija Treija; Mārtiņš Lejējs 11.m ‘’Šķeldas ieguves process un tās fizikālās īpašības’’– pilsētas ZPD konference inženierzinātņu sekcija 2.vieta, Zemgales reģiona ZPD konference-konkurss inženierzinātnes sekcija 3.vieta, 37.Latvijas skolēnu zinātniskā konference-inženierzinātnes sekcija 3.pakāpe, sk.Ilvija Bauska;Margarita Broša 8.a – pilsētas latviešu valodas olimpiādē 2.vieta, sk.Ināra Plivča, pilsētas vācu valodas olimpiādē 2.vieta, Zemgales reģiona vācu valodas olimpiādē 2.vieta, sk.Maruta Gāle; Marija Ņedorezova 11.a – skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā ‘’Ievelc dziļā elpā savu Latviju!’’ 1.kārta 1.vieta, 2.kārta 2.pakāpe, sk.Aija Treija; Jurita Sokolova 11.h – 2.Jelgavas skolēnu pētniecisko darbu konkurss ‘’Izzini Jelgavu’’ (10.-12.kl.grupa) 1.vieta, sk.Rūta Dišereite; Lauris Voitešonoks 12.i – pilsētas fizikas olimpiāde 1.vieta, sk.Andrejs Sālzirnis; Kristiāna Kadrija Sīle 8.a – pilsētas angļu valodas olimpiādē 1.vieta, sk.Ineta Blumberga; Aleksandra Jefimova 7.m1 – pilsētas krievu valodas olimpiādē 2.vieta, sk.Tamāra Šembele; Ulvis Šulcs 12.i – vieglatlētika,’’Netradicionālās stafetes’’, ‘’Lielā balva’’, sk. Zinaida Auziņa; Ģirts Ločmelis 12.i- vieglatlētika, ‘’Netradicionālās stafetes’’, ‘’Lielā balva’’,sk.Zinaida Auziņa; Rūdolfs Nartišs 12.a – vieglatlētika, ‘’Netradicionālās stafetes’’, ‘’Lielā balva’’, sk.Zinaida Auziņa; Anastasija Bondareva 7.m2 – skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa ‘’Ievelc dziļā elpā savu Latviju!’’ 1.kārta 3.vieta, sk.Aija Treija, pilsētas 7.-8.klašu konkurss ‘’Jaunais finansists’’ 3.vieta, sk.Ilze Skudra; Mairita Eglīte 11.h – pilsētas ZPD konference socioloģijas sekcija 3.vieta, sk.Inārs Pirvics; Bellinda Badūne 12.m – ‘’Netradicionālās stafetes’’, basketbols, ‘’Lielā balva’’, volejbols, sk.Santa Lorence; Līga Buša 12.m – ‘’Netradicionālās stafetes’’, vieglatlētika, ‘’Lielā balva’’, sk.Santa Lorence; Kristīne Rutka 12.m – ‘’Netradicionālās stafetes’’, vieglatlētika, ‘’Lielā balva’’, sk.Santa Lorence; Aleksandra Predibailo 11.h – pilsētas ZPD konference veselības zinātnes sekcija 3.vieta, sk.Veronika Miglāne; Emīls Podrezs 11.m – pilsētas ZPD konference inženierzinātņu sekcija 3.vieta, sk.Ilvija Bauska; Ksenija Furmanova 7.m1 – pilsētas 7.-8.klašu konkurss ‘’Jaunais finansists’’ 3.vieta, sk.Ilze Skudra; Revekka Janaviča 9.a – ‘’Netradicionālās stafetes’’, vieglatlētika, ‘’Lielā balva’’, sk.Zinaida Auziņa; Oto Rums 12.m – ‘’Netradicionālās stafetes’’,vieglatlētika,’’Lielā balva’’, futbols, basketbols, volejbols, sk.Santa Lorence; Dita Laganovska 11.m – 2.Jelgavas skolēnu pētniecisko darbu konkurss ‘’Izzini Jelgavu’’ 3.vieta, sk.Ilze Skudra; Zane Vītiņa 12.m – ‘’Netradicionālās stafetes’’, volejbols, basketbols, ‘’Lielā balva’’, peldēšana, sk.Santa Lorence; Artūrs Mazurs 9.a – ‘’Netradicionālās stafetes’’, vieglatlētika, ‘’Lielā balva’’, peldēšana, sk.Zinaida Auziņa; Eduards Paškovs 9.c – ‘’Netradicionālās stafetes’’, vieglatlētika, ‘’Lielā balva’’, sk.Irēna Rutka. 2013.gada 17.maijs.

 

Jauniešu dziesmu un deju koncerts ‘’Satiksimies Jelgavā’’ 2013.gada 25.maijs – koncerta skanējumu kuplināja Jelgavas 1.ģimnāzijas jauktais koris, vadītāja Rūta Bergmane.

 

Mums atkal videi draudzīgākās skolas tituls un ceļojošā balva ‘’Labo nodomu koks’’.

 

Pilsētas kvalitātes balvai izvirzam un lepojamies ar sasniegtajiem panākumiem mācību darbā: Ksenija Furmanova 7.m1 – 8,6 vid.atz.; Aleksandra Bondareva 9.a – 8.5 vid.atz.; Jekaterina Kavecka 9.a – 8,5 vid.atz.; Artūrs Mazurs 9.a – 8,5 vid.atz.; Līga Buša 12.m – 8,8 vid.atz.; Bellinda Badūne 12.m – 8,6 vid.atz.; Margarita Broša 8.a – 8,9 vid.atz.

2

 

2013.gada absolventi:

1

12.a – Aivars Andrejevs, Reinis Āboliņš, Edgars Bergfelds, Oskars Bērziņš, Artūrs Bodrijs, Laura Immure, Santa Lielā, Baiba Meimere, Diāna Mitina, Rūdolfs Nartišs, Adelīna Ilona Peļņika, Diāna Šadurova, Jānis Šusters, Sanita Zaķe;

3
12.h – Laura Čaplinska, Mārcis Ēdelnieks, Lelde Jurēvica, Jūlija Korņejeva, Kristens Kuļevskis, Artūrs Kuzņecovs, Lauris Laukakmens, Paula Liepa, Sanita Māsa, Toms Ozols, Kristaps Pēkalis, Renāte Rieksta, Evelīna Rozīte, Matīss Siliņš, Dens Stašuls, Arvis Sviķis, Reinis Kristiāns Širokovs, Renāte Zakrepska;

2
12.i – Māra Grīnberga, Helmuts Kaskevičs, Kārlis Krišs Krisūns, Rolands Ķirpis, Ģirts Ločmelis, Guntis Nordmanis, Jānis Ozoliņš, Dzintars Pātars, Sanda Petrokaite, Gatis Reguts, Ulvis Šulcs, Sandis Veidemanis, Armands Veliks, Lauris Voitešonoks;

4

 

12.m – Anete Āna, Bellinda Badūne, Līga Buša, Artūrs Černuha, Vladislava Dzalbe, Mārtiņš Elmārs Empelis, Inese Jagunda, Nauris Kovaļš, Igors Kuzņecovs, Linda Palma, Eva Pumpiša, Jevgenija  Ribkina, Oto Rums, Kristīne Rutka, Roberts Siliņš, Deniss Šilo, Zane Vītiņa, Zane Zvirbule.

21.decembrī 2012.g. skolas Ziemassvētku pasākumā Gunas Stepiņas ziņojums – no 1.augusta 2013.g. būsim Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola. Ģimeniska skola. 2013./2014.m.g. uzņemsim 60 pirmklasniekus, 60 piektklasniekus, 60 sestklasniekus. Protams, līdzšinējās tradīcijas 7.-12.klašu jomā saglabāsies.

Ziņojums pamatojās uz 2012.gada 20.decembra Jelgavas Domes lēmumu, kuru rosināja  izglītības iestādes attīstības stratēģija, ka skolēniem jau no pirmās klases tiks dota iespēja pastiprināti apgūt informācijas tehnoloģijas un inženierzinības. Šis būs specifisks izglītības piedāvājums, iekļaujoties Jelgavas pilsētas vīzijā.’’Reorganizācijas mērķis ir paplašināt izglītības programmu piedāvājumu, nodrošinot skolēniem iespēju padziļināti apgūt zināšanas un prasmes informāciju tehnoloģiju un inženierzinātņu jomā. Tādējādi viņi, absolvējot skolu, būs gatavi studijām zinātņietilpīgās programmās augstskolās vai profesionālās izglītības iestādēs,’’ Gunta Auza ‘’Zemgales Vēstnesis’’(20.12.2012) lasītājiem. Izglītības pārvaldes vadītāja uzsver, ka ‘’ģimnāzijas reorganizācija palīdzēs risināt vairākas nopietnas problēmas.Pirmkārt no 2013./2014.m.g. turpmākos trīs mācību gadus Jelgavas pilsētā ir prognozēts skolēnu skaita palielinājums 1.klasē, nodrošinot skolēnu skaita pieaugumu sākumskolas un pamatskolas posmā – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izveidošana sekmēs bērnu izglītošanu iespējami tuvāk dzīvesvietai. Otrkārt, pilsētas attīstības stratēģijā Jelgava ir pozicionēta ne tikai kā izglītības un zinātnes, bet arī industriāla un ražošanas pilsēta – reorganizācijas mērķis ir sekmēt izglītojamo radošo spēju attīstību, izpratni par inženierzinātņu, mājturības un tehnoloģiju lomu sabiedrībā, pilnveidot prasmes risināt privātās mājsaimniecības jautājumus, veicināt nepieciešamo speciālistu piesaisti pilsētai.’’ Gunta Auza:’’Pēc skolas reorganizācijas skolēnu skaits palielināsies. Plānošanas dokumentos norādīts, ka 2016./2017.m.g. paredzētais audzēkņu skaits ir 760.’’

No skolas viesiem (Valentīna Maido) izaugām līdz skolai ģimenei.

Guna Stepiņa Ziemassvētku svinīgajā aktā arī uzsvēra, ka Elmārs Sakne un Andrejs Sālzirnis jau savulaik bija pirmie irformātikas centra pilsētā atklājēji Jelgavas 1.ģimnāzijā. Tātad jau sen mūsu skolai bija doma par tehnoloģiju akcentēšanu, tik nosaukums šobrīd tika konkretizēts.

Skola jau pārdzīvojusi daudzas ēkas un nosaukumus.

Viss ved vienīgi uz izaugsmi.

Guna Stepiņa –Rainis ”Gals un sākums’’. …kā čūska nometot ādu mainas, arī mūsu skola  no Jelgavas 1.ģimnāzijas par Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu.

‘’Bēdu manu lielu bēdu, Es par bēdu nebēdāju, Liku bēdu uz akmeņa, Upē spēru dziedādams.’’ Gunārs Apse.

Valda Balode – tik neaizmirstiet, cilvēciskā faktora darbības mācīt.

A.Lībiete – valodu neaizmirstiet. Žēl tā vieninieka nosaukumā pazušanai. (Maija Actiņa – pirmie mēs bijām, pirmie mēs būsim).

Elmārs Sakne – pamatskolā tomēr nevajadzētu ļoti aizrauties ar tehnoloģijām.

Ieva Jozepa – galvenais cilvēki, kas strādā, nepazaudējiet labos speciālistus. Pašlaik viss kārtībā. Nebiju te vairākus gadus ienākusi, šodien redzētais patīkamas izjūtas raisīja.

Irēna Grosberga – ja redzat tā savu izaugsmi – dariet.

 

2012.gada nogales pēdējais ‘’Zemgales Vēstnesis’’ vēsta – Jelgavas 1.ģimnāzija (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola) Meiju ceļā 9, Jelgavā 2013.gada 7.janvārī pulksten 8.30 skolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2013./2014.mācību gadā uzsāks mācības 1.klasē. Pēc 2013.gada 7.janvāra vecāki( aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var katru darba dienu skolas kancelejā no pulksten 8.30 līdz16. Vecākiem, piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz: 1.vecāka(aizbildņa) iesniegums( uz izveidotas skolas veidlapas);2.bērna dzimšanas apliecība (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei); 3.izziņa par deklarēto dzīvesvietu (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei). Tālrunis uzziņām 63045548.

 

2013.g.7.janvārī uzsākam pirmklasnieku reģistrāciju. Īstenosim divas profesionāli orientētas izglītības programmas, kurās tiks akcentēta matemātika, mājturība un tehnoloģijas. Tātad jau no 1.klases veidojam specializētas klases – matemātika/ inženierzinātnes un mājturība/ tehnoloģijas.

 

‘’Zemgales Ziņas’’(8.01.2013) – Lāsma Antoneviča’’ Vecāki bērnus piesaka klasēs ar ‘’pievienoto vērtību’’’’ –‘’Vakar pirmajā stundā, kopš pēc vairāku gadu pārtraukuma Jelgavas 1.ģimnāzijā atkal varēja reģistrēt pirmklasniekus, nokomplektēta viena no paredzētajām divām 1.klasēm. Patlaban kopā uzņemti 37 bērni.

‘’Satraukums visiem bija ļoti liels. Pirmie vecāki ieradās jau pulksten piecos no rīta. Bijām visu sagatavojuši, lai viņus uzņemtu. To, ka interese būs liela, nopratām jau pagājušonedēļ – saņēmām ļoti daudz zvanu un jautājumu,’’par vecāku aktivitāti gandarīta 1.ģimnāzijas direktore Valentīna Maido.

Jelgavas 1.ģimnāzijā satiktie topošo pirmklasnieku vecāki atzīst, ka izglītības iestādes izvēle nav bijusi nejauša. ‘’Šī skola mums ir tuvāk mājām. Turklāt dēlam interesē robotika un tehniskās lietas, tāpēc gribam sūtīt viņu m klasē. Arī pati esmu beigusi šo vidusskolu – mācījos te no 1.līdz 12.klasei. Pazīstama vide un skolotāji,’’ teic Kristera mamma Gita. Lai gan vēl ir daudz nezināmā, viņa ir pārliecināta, ka iecerei pārtapt Tehnoloģiju vidusskolā jāizdodas.

Arī Roberta vecvecāki Broņislava un Edmunds Piperi kopā ar puisēna vecākiem nav ilgi domājuši, kurā skolā Robertu sūtīt. 1.ģimnāzija ir ne tikai vistuvākā topošā pirmklasnieka dzīvesvietai, bet to arī ar labām sekmēm absolvējuši vēl divi Edmunda un Broņslavas mazdēli.’’

Starpcitu, Maija Actiņa savas audzināmās klases Žetonvakarā skolēnus rosināja zvērestam – mani bērni arī mācīsies šajā skolā……

Avīze vēsta, ka pirmklasniekiem tiks piedāvāta arī interešu izglītība – ritmika, dejas, sporta spēles, koris un teātra studija. Savukārt mācību programmas laikā viņiem būs iespēja pastiprināti apgūt robotiku, informācijas tehnoloģijas, programmēšanu, angļu valodu, kā arī rokdarbus.

 

‘’Jelgavas Vēstnesis’’(10.01.2013)’’…Taču virkne vecāku par savu topošo pirmklasnieku izglītības iestādi izvēlējušies jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, kur pēc izglītības iestādes reorganizācijas mācības tiks nodrošinātas jau no pirmās klases. ‘’Sakaņā ar Domes lēmumu mācības pirmajā klasē mūsu skolā varēs uzsākt 60 bērni –tiek komplektētas divas pirmās klases: 1.a klasē tiks īstenota profesionāli orientētaprogramma, piedāvājot iespēju padziļināti apgūt mājturību un tehnoloģijas un vizuālo mākslu, savukārt 1.m klasē tiks īstenota matemātikas, dabaszinību un tehnikas novirzienu programma, padziļināti ļaujot apgūt matemātiku un informātiku. Tiesa šī klase tika nokomplektēta jau pirmajā reģistrēšanas dienā,’’stāsta Tehnoloģiju vidusskolas direktore Valentīna Maido. Viņa atzinīgi vērtē iespēju arī šajā skolā mācības sākt jau no 1.klases, un to novērtē arī vecāki.’’Jau pašlaik ļoti izteikti jūtam, ka meitai vairāk interesē eksaktie priekšmeti, skaitļi un tieši tādēļ izšķīrāmies par labu mācībām matemātikas klasē Tehnoloģiju vidusskolā. Turklāt būtiski, ka šī ir tuvākā skola mūsu dzīvesvietai un bērnam nevajadzēs skolu mainīt pēc sākumskolas beigšanas,’’ saka topošās pirmklasnieces Elzas mamma Ilze Skudra.’’(1.ģimnāzijas absolvente)

Arī šajā rakstā atgādinājums,ka Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 3.jūnijā sāks izglītojamo uzņemšanu ne tikai septītajā un desmitajā, bet arī piektajā un sestajā klasē 2013./2014.m.g.

 

 ‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 14.02.2013 ‘’Esam jau saņēmuši pozitīvu atbildi no Jelgavas 1.ģimnāzijas direktores, ka no jaunā mācību gada slidotapmācības programmas realizēšanā iekļausies divas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 1. klases’’, JLSS direktors Andris Lukss.

 

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 28.02.2013 – ‘’Noslēgusies pirmklasnieku reģistrācija Tehnoloģiju vidusskolā”. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza norāda, ka skolēnu reģistrācija noslēgusies Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, saņemti 60 iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē. Pārējās skolās, kurās skolēni tiek uzņemti no 1.klases, reģistrācija vēl turpinās. Arī radio Skonto 22.februāra rīta ziņās izskanēja ziņa par pirmklasnieku vietu piepildījumu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 2013./2014.m.g.

 

‘’Jelgavas 1.ģimnāzija (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola) 14.martā plkst.18.00 aicina uz atraktīvu atvērto durvju pēcpusdienu 2013./2014.m.g.5.un6.klašu skolēnus un viņu vecākus, lai iepazītos ar skolā piedāvātajām izglītības programmām, interešu izglītības un fakultatīvajām nodarbībām. Uzņemšana 5.,6. un 7.klasē Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā sāksies 3.jūnijā. Skola piedāvā 1.,5.,6.,7.klašu skolēniem mācīties gan profesionāli orientētā, gan matemātikas novirziena klasē.’’ Jelgavas iedzīvotājus informē 28. februāra Jelgavas Vēstnesis.

 

Gunta Auza 2013.gada 1.marta Zemgales Ziņas rakstā ‘’Noraida skolu vēlmi tikt pie personiskākiem nosaukumiem’’ norāda, ka jautājums par citu skolas nosaukumu, kādu, piemēram, pēc reorganizācijas rudenī iegūs Jelgavas 1. ģimnāzija (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola), nav pilnībā slēgts.

 

‘’Zemgales Ziņas’’19.03.2013 –Ilze Ulmane, Jelgavas 1.ģimnāzijas direktora vietniece –‘’Jelgavas 1.ģimnāzijā( nākamgad Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola) noslēdzies trīs dienu Atvērto durvju pasākumu maratons.

Nākamie 5.-7.klašu skolēni un viņu vecāki ne tikai iepazinās ar skolas īpašo programmu piedāvājumu, bet arī paši varēja piedalīties dažādās atraktīvās darbnīcās, piemēram, radošā dzejas darbnīcā, sacerot un ilustrējot haikas, darbnīcā ‘’Pie patvāra’’, svinot Masļeņicu. Angļu valodā bija iespēja darboties ar interaktīvo tāfeli, pildot atjautības uzdevumus. Robotikas darbnīcā ikviens varēja vadīt robotu noteiktā maršrutā. Bagātīgs bija ģeogrāfijas un dabaszinātņu piedāvājums, veicot atjautīgus uzdevumus fizikā, eksperimentus ķīmijā, kā arī nostiprinot zināšanas par Eiropas valstu robežām ģeogrāfijā. Ciemiņi pilnveidoja izpratni par cilvēka uzbūvi, darbojoties ar mulāžas lelli Anniņu. Katram dalībniekam bija iespēja trīsdimensiju projektēšanā uzbūvēt savam sunim būdu, iespējams, pirmo trīsdimensiju celtni mūžā. Mājturības darbnīcās smaržoja pašu gatavotie cepumi un virpotie svečturi. Sporta zālē bija iespēja spēlēt florbolu, badmintonu, lēkt ar lecamauklu un ievingrināt kājas futbolā.
Sakām lielu paldies interesentiem!
Uzņemšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā sāksies 3.jūnijā pulksten deviņos.’’

 

9.04.2013 skolā viesojās Cēsu pilsētas skolu direktori, lai iepazītu progresīvo izglītības virzienu Jelgavas 1. ģimnāzijā. Abpusējs gandarījums.

 

2.05.2013 ‘’Jelgavas Vēstnesis’’ –‘’Jelgavas 1.ģimnāzija (no 1.augusta – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola) 2013./2014. mācību gadā uzņems skolēnus 5.,6.,7. un 10.klasē. Skolēnu uzņemšana 5.,6.,7.klasē sāksies skolas kancelejā 2013.gada 3.jūnijā plkst.9. Skolēni aicināti izvēlēties mācības profesionāli orientētajā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas, dabaszinību un tehnikas novirziena klasē. 9.maijā plkst.18 nākamo 5.,6.un7.klašu skolēniem un viņu vecākiem skola rīko atraktīvu Atvērto durvju pasākumu, lai sniegtu iespēju praktiski iepazīties ar skolā specifiskajiem mācību priekšmetiem. Uzņemšana 10.klasē notiks no 17. Līdz 21.jūnijam. Skola piedāvā apgūt matemātikas/inženierzinātņu, vispārizglītojošā un humanitārā virziena programmas. Sīkāka informācija – www.1gim.jelgava.lv vai pa tālruni 63020277, 63045548.

 

4.06.2013 ‘’Zemgales Ziņas’’ –‘’Septītie maina ‘’ligzdu’’’’Lāsma Antonēviča – ‘’Programmu piedāvājums, kā arī skolas labais vārds ir galvenie faktori, kas nosaka vecāku izvēli, kurā 7.klasē mācīsies viņu atvase.

‘’Pirms nācām uz šo skolu, internetā iepazināmies ar tās piedāvājumu. Puikam ir labas zināšanas angļu valodā, matemātikā. Ļoti patīk datori. Tās ir lietas, kas jau tagad jābīda uz priekšu. Vienkārši pabeigt skolu mūsu laikos vairs neder,’’Inga Mamenišķe skaidro, kāpēc nolēmusi savu dēlu Deividu reģistrēt mācībām topošās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 7.klasē.’’Par 1. ģimnāziju bijām saņēmuši labas atsauksmes no divām mūsu radiniecēm, kas tājā mācījušās. Patika piedāvājums.’’

‘’Varēs ātrāk pierast’’, tādi ir arī jelgavniecei Anitai Vītolai, kas vēlas reģistrēt savu dēlu Mārtiņu Tehnoloģiju vidusskolas 5.klasē. Nākamajā mācību gadā šī, kā arī 1.un 6.klase tiks atvērta pirmo reizi pēc vairāku gadu pārtraukuma, jo iepriekš to neparedzēja ģimnāzijas statuss.

‘’Dzīvojam netālu, puiku ļoti interesē datori, tāpēc arī nolēmām nākt uz šo skolu. Savulaik te esmu gājusi gan es pati, gan mana vecākā meita, un pēc diviem gadiem tā vai tā būtu mācījies arī Mārtiņš. Kāpēc nesākt ātrāk, ja ir tāda iespēja? Kamēr pierod paiet gads. Turklāt 7.klase tad jau būs nokomplektēta. Nebūs viegli tajā iekļauties,’’ min Anita, priecādamās, ka skola atguvusi vidusskolas statusu. Viņasprāt, tas ir labākais variants, kā bērniem, lieki neuztraucoties par izglītības iestāžu maiņu, mācīties.’’

Topošās Tehnoloģiju vidusskolas uzņemšanas komisijas darbiniece Linda Stepena stāsta, ka pirmajās stundās mācībām 5.,6.un 7.klasēs reģistrējušies 18 skolēnu. ‘’Izvēlas gan profesionālo matemātikas, dabaszinību un tehnikas, gan mājturības virzienu. Taču, lai varētu pretendēt uz matemātikas klasi, šajā priekšmetā būtu jābūt vismaz sešām ballēm,’’vērš uzmanību L.Stepena, piebilstot, ka uzņemšana turpināsies līdz 21.jūnijam. Taču individuāli skolā varēs vērsties vēl visu vasaru.

Saskaņā ar pilsētas pašvaldības apstiprināto plānu nākamajā mācību gadā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 5.un 6.klasē katrā ļauts uzņemt 60 bērnu, bet 7.klasē – 85.’’

 

4.06.2013 plkst.18 tiekamies ar pirmklasniekiem un viņu ģimenēm. Individuālās, fakultatīvās stundas, interešu izglītības pulciņi 1.klasei – netradicionālā matemātika, angļu valoda, robotika, tekstilaplikācija( atraktīvi, tematiski pirkstdarbi), koris, sporta spēļu pamati, kustību plastika, slidotapmācība. Mācību plāns 1.klasē – latviešu valoda 7(dalās grupās), matemātika 5, dabaszinības 2, sociālās zinības 1, ētika/kristīgā ētika 1, mājturība un tehnoloģijas 1, sports 2, mūzika 1, vizuālā māksla 2.
Klases audzinātājas – Regīna Jurjāne, Santa Zaremba.

 

13.06.2013 devīto klašu izlaidums - ‘’……………. aicinu turpināt ar mums sadarbību jau Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā,’’ skolas direktore Valentīna Maido.

Jelgavas 1.ģimnāzijas vadības sēde Nr.14, 2013.gada 28.jūnijs.
Sēdē piedalās: direktore V.Maido, direktores vietnieki G.Stepiņa, I.Ulmane, V.Griščenko, izglītības darba speciālistes M.Actiņa, I.Rutka.
Pieaicinātie: metodisko komisiju vadītāji: I.Skudra, I.Bauska, A.Dunce, V.Hermane, psiholoģe L.Soldatenoka, mākslinieki: I.Drīliņš, I.Drīliņa.
Darba kārtība – jaunā skolas logo apspriešana.
Lēmumi – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas logo izmantot Jelgavas mākslinieka Ilmāra Drīliņa izveidoto skici Nr.1 un lūgt I.Drīliņam izstrādāt skices logo telpisko variantu.
Sēdi vadīja: V.Maido
Sēdi protokolēja: I.Skudra
11.07.2013 ‘’Jelgavas Vēstnesis’’, Sintija Čepanone ‘’Pirmie IT akadēmijas absolventi saņems sertifikātu’’ – ‘’Jelgavas 1.ģimnāzijas absolventi Jānis Ozoliņš un Sandis Veidemanis ir pirmie jaunieši, kuri pēc nodarbībām ‘’Microsoft’’IT akadēmijā veiksmīgi nokārtojuši eksāmenu un saņems starptautiski atzītu ‘’Microsoft Office’’ speciālista sertifikātu. Jelgava ir pirmā pašvaldība Latvijā, kur šāda iespēja ar pašvaldības atbalstu tiek piedāvāta vidusskolēniem bez maksas.

‘’Mūsu pašvaldībā ļoti mērķtiecīgi tiek domāts, kā jauniešu vidū mazināt bezdarba risku, tāpēc vidusskolēniem ir radīta iespēja līdztekus vidējai izglītībai iegūt arī profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu un dažādus sertifikātus. Tas jauniešiem ir kādrošības spilvensveiksmīgam startam darba tirgū, profesionālās kompetences apliecinājums,’’ uzsver ZRKAC vadītāja Sarmīte Vīksna.

2012./2013.mācību gadā ZRKAC sadarbībā ar Jelgavas 1.ģimnāziju uzsākajaunu iniciatīvu, piedāvājot 10.-12.klašu skolēniem padziļināti apgūt datorprasmes, apmeklējot ‘’Microsoft’’ IT akadēmijas nodarbības. ‘’ZRKAC mācību gada sākumā tika izstrādāta apmācību programma, kurā iekļauta zināšanu, prasmju apguve darbā ar ‘’Microsoft Office’’ programmām ‘’MS Word’’ un ‘’MS Excel’’ atbilstoši ‘’Microsoft Office’’ speciālista sertifikāta iegūšanas prasībām. Nodarbības mācību gada garumā notika reizi nedēlā, un uz tām jaunieši nāca savā brīvajā laikā,’’ stāsta ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Skinča.

Kopumā šo iespēju izmantoja desmit Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēni, un 27.jūnijā pirmie divi no ‘’Microsoft’’ IT akadēmijas dalībniekiem – 1.ģimnāzijas nu jau absolventi J.Ozoliņš un S.Veidemanis – devās uz Baltijas Datoru akadēmiju Rīgā, lai kārtotu eksāmenu un iegūtu ‘’Microsoft Office’’ (Excel 2010) speciālista sertifikātu. ‘’Abi jaunieši eksāmenu nokārtoja ļoti veiksmīgi, par ko gandarījums ir gan ZRKAC speciālistiem, gan Jelgavas 1.ģimnāzijas pedagogiem, gan,protams, pašiem jauniešiem,’’ tā A.Skiņča, akcentējot, ka iegūtais sertifikāts ir starptautiskiatzīts un augstu kotējas darba tirgū.

‘’Patiesībā jau uz pirmajām IT akadēmijas nodarbībām gāju intereses pēc – gribējās saprast, kas tas īsti ir, ko varu apgūt papildus skolā mācītajam. Taču mums ļoti paveicās ar pasniedzēju Reini Rukmani -  viņš prata noturēt mūsu interesi visa gada garumā, un par rezultātu – veiksmīgi nokārtotu eksāmenu – ir gandarījums. Turklāt šajās nodarbībās būtiski esmu uzlabojis savas angļu valodas zināšanas – tagad pat matemātikas formulas angliski man nesagādāproblēmas,’’ saka J.Ozoliņš, gan piebilstot, ka par iegūtā sertifikāta priekšrocībām spriest vēl pāragri, jo priekšā studijas LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē. ‘’Taču noteikti meklēšu iespēju papildus strādāt šajā jomā. Ceru, ka ar šo sertifikātu man būs plašākas iespējas, lai gan apzinos, ka tas lielā mērā atkarīgs no darba devēja attieksmes un prasībām – ir tādi, kas apzinās šī sertifikāta vērtību,’’ spriež Jānis.

A.Skiņča piebilst, ka skolēniem, kas apmeklēja IT akadēmijasnodarbības, bija lieliska iespēja pilnveidot ne tikai savu digitālo kompetenci, bet arī angļu valodas prasmes, jo ‘’Microsoft’’ IT akadēmijas nodarbībās mācību materiāli, uzdevumi,pārbaudes darbiir angļu valodā. ‘’Tā arī bija tā būtiskākā atšķirība no mācībām skolā – stundās visi termini tiek latviskoti, taču, lai iegūtu šo sertifikātu, eksāmens jākārto angļu valodā, un bez specifiskajām zināšanām, ko apguvām nodarbībās, tas būtu krietni grūtāk,’’norāda pasniedzējs R.Rukmanis, piebilstot, ka jaunieši, kuri apmeklēja IT akadēmiju, to darīja ļoti mērķtiecīgi.

Plānots,ka ‘’Microsoft IT’’ akadēmija darbību turpinās arī nākamajā mācību gadā, ar pašvaldības atbalstu vidusskolēniem piedāvājot papildināt savas zināšanas IT jomā un pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena iegūt ‘’Microsoft Office’’ speciālista sertifikātu.

Jāatgādina,ka mūsu pilsētā Jelgavas 1.ģimnāzijas vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja papildus vidējai izglītībai apgūt arī metinātāja profesiju un pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena saņemt apliecību par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.’’

 

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 22.08.2013 – ‘’Gatavošanās jaunajam mācību gada noslēgumam tuvojas arī Tehnoloģiju vidusskolā. Tur līdz ar skolas statusa un nosaukuma maiņu mācības sāks divas 1.klases. Skolas direktore Valentīna Maido teic, ka šogad īpaši nozīmīga skolai bijusi tieši telpu sagatavošana sākumskolēnu vajadzībām, lai viņi, skolas gaitas uzsākot, justos labi, droši un ērti. Līdz mācību gada sākumam skola par saviem līdzekļiem pilnībā būs izremontējusi un aprīkojusi četras mācību telpas, kurās mācības noritēs pašiem mazākajiem audzēkņiem, taču jau rudenī remontdarbus iespēju robežās turpinās, lai arī nākamajos gados mazākajiem audzēkņiem telpu pietiktu un tās būtu viņiem piemērotas. Tāpat skolā šogad izremontēts 1.stāva gaitenis un veikts ēdamzāles telpas remonts, kur kopā ieguldīti vairāk nekā 22tūkstoši latu.’’Ligita Lapiņa.

 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (līdz 01.08.2013. – Jelgavas 1.ģimnāzija) turpina skolēnu uzņemšanu 5.,6. un 7.klasē, kā arī brīvajās vietās vidusskolas posmā. Skolēniem tiek piedāvātasiespējas pēc izvēles daudzveidīgi padziļināt savas zināšanas un prasmes gan ikdienas mācību procesā, gan fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās matemātikā, IT, robotikā, netradicionālajā matemātikā, profesionālajā angļu valodā, mājturībā un tehnoloģijās, sportāu.c. Skola nodrošina veiksmīgu visu jaunpienākušo skolēnu adaptācijas procesu, iespēju jaunizveidoto 6.klašu audzēkņiem sekmīgi sagatavoties valsts pārbaudes darbiem. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā skolēni iegūs kvalitatīvu pamatizglītību, kas mērķtiecīgi sasaistīta ar darba tirgū konkurētspējīgo vidējo izglītību. Skola nodrošinās mācību darba nepārtrauktību, kļūstot pat skolu visa vecuma skolēniem, tādējādi audzēkņiem nebūs vajadzības mainīt skolu pēc 6. vai 9.klases. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2013./2014.mācību gadā vienīgā pilsētā piedāvās 5.,6.,7.klašu skolēniem apgūt pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas un profesionāli orientētu (mājturība un tehnoloģijas) programmu, kā arī 10.klašu skolēniem mācīties inženierzinātņu novirziena klasē. Skolēnu uzņemšana- skolas kancelejā. Tālrunis informācijai 63045548.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 2 = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>