Intervija ar G.Stepiņu (2012.)

’’Pastāvēs, kas pārmainīsies’’

Intervija ar Jelgavas 1.ģimnāzijas direktora vietnieci un direktora pienākumu izpildītāju Gunu Stepiņu.

Kādas ir Jūsu sajūtas, vienlaikus pildot divus svarīgus -direktora un vietnieka-pienākumus ?

Esmu pēc horoskopa Lauva, un visi šai zīmei piederošie labi zina, ka Lauvas ir pietiekami valdonīgas un vēlas būt noteicēji, nevis izpildītāji. Tādēļ arī es jūtos nogurusi, bet apmierināta, jo spēju daudz efektīvāk ietekmēt notikumus un situācijas, kuras man rūp, kuras uzskatu par savā darba dzīvē svarīgām. Mans gan skolotājas, gan direktora vietnieces darba laiks ir pietiekami liels, lai justos zinoša vadīt skolu situācijā, kad tas vajadzīgs. Domāju, ka skolas direktore var mierīgu sirdi ārstēties un man uzticēties, skolu nebūšu pa šo laiku nolaidusi, bet gan godam kopā ar kolēģiem izdarījusi daudzus smagus un svarīgus darbus, piemēram, sagatavojusi skolu akreditācijai ( skolas vērtēšanai), licencējusi 2 jaunas programmas, kuras šogad uzsāk 7-klasnieki, uzsākusi jauno mācību gadu, kā arī darbu skolas statusa maiņai.

Šis laiks man lieku reizi ļāvis noticēt saviem spēkiem un dot pārliecību, ka varu vairāk, nekā ikdienā šķiet. Tas, protams, man ļauj izvērtēt arī manas nākotnes karjeras vēlmes, jo esmu cilvēks, kuram sevis apliecinājums darbā ir svarīgs.

Kādas pārmaiņas šogad notiek skolā? Kādi ir skolas mērķi?

Šogad- 2012./2013.mācību gadā-skola ir ļoti lielu un būtisku pārmaiņu priekšā. Varētu teikt, ka skolas darbs vārda tiešā nozīmē atbilst Raiņa slavenajam citātam, ka „pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Skola sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību mainīs savu statusu, proti, tā no ģimnāzijas kļūs par vidusskolu.

Svarīgākais, kas jāsaprot ikvienam skolas darbiniekam, skolēnam, vecākiem un Jelgavas iedzīvotājiem- SKOLA NEPAZŪD, TO NEAIZSLĒDZ, SKOLA NEGRIMST !!! Visam uz šīs pasaules jāspēj mainīties līdzi laikam, tādēļ arī mūsu skola pēc apmēram 20 gadu ģimnāzijas posma mainās, kļūstot atkal atvērta jaunāko klašu skolēniem. Nākamajā mācību gadā ( ļoti cerams!!!) mūsu gaiteņus piepildīs gan pirmklasnieku balsis, gan 2.-6.klašu enerģisko jauniešu soļu dipoņa. Tādēļ aicinām visus mūsu pašreizējo audzēkņu brāļus, māsas, radiniekus, draugus nākt mācīties kopā!

Būtiskas pārmaiņas skar arī skolas saturu, proti, mēs šogad vēl mērķtiecīgāk darbojamies kā mācību iestāde, kurā skolēni var padziļināti apgūt dažādus ar inženierzinātnēm, tehnoloģijām saistītus mācību priekšmetus. Šogad skolā sākam mācīt trīs dimensiju projektēšanu pamatskolēniem, ievadu profesionālajā angļu valodā, sniedzam zināšanas, lai skolēni varētu nokārtot pasaulē atzītu „Microsoft” datorprasmju sertifikātu, 7.klašu jaunieši mācās netradicionālo matemātiku. Skolā pirmo reizi 7.klasē mācības uzsāk divas profesionāli orientētas klases- šiem skolēniem ir plašas iespējas padziļināti mācīties mājturību un tehnoloģijas, fakultatīvajās nodarbībās apgūt prasmes veidot rotājumus, rokdarbus individualitātes veidošanai, darbus papīra plastikā utt. Divas matemātikas novirziena 7.klases padziļināti mācās informātiku. Ļoti gaidām, kad darbu uzsāks izremontētie mājturības kabineti, lai tajos varētu daudzpusīgi nodarboties ar metālapstrādi un kokapstrādi. Skolēni droši vien jau pamanījuši mūsu jauno mājturības skolotāju Ivaru Bahmani, kurš pirmo reizi skolas vēsturē mūsu sienās iedarbinās robotus, mācot dažāda vecuma jauniešiem robotikas pamatus. Skolotāja Ilze Skudra 7.-9.klašu skolēnus aicina mācīties līderim nepieciešamās zinības „Esi līderis!” nodarbībās. Savukārt latviešu valodas skolotājas Vita Hermane un Ināra Plivča vadīs Talantu akadēmiju latviešu valodā un literatūrā visiem pilsētas 7.un 10.klašu jauniešiem, kuriem ir talants un vēlme padziļināti darboties ar dzimto valodu.

Visus jaunumus uzskaitīt ir grūti, bet varu droši apgalvot- šogad skolā būs ļoti daudz darba, taču būs interesanti!

Kādēļ robotika un 3D projektēšana tiek piedāvāta tikai pamatskolas skolēniem?

Trīs dimensiju projektēšanu skolā mācās arī vidusskolēni, kuri zināšanas iegūst inženierzinātņu programmā, proti, šogad tā ir 12.i klase. Šīs klases jauniešiem tas programmā paredzēts kā obligātais priekšmets, kuru māca LLU pasniedzējs O.Vronskis.Tādēļ arī nolēmām, lai pamatskolas jaunieši, beidzot 9.klasi, nebaidītos iet mācīties uz inţenierzinātņu programmu, sarežģītos, bet tik interesantos 3D projektēšanas pamatus dot jau 7.klasē.  Runājot par visiem interesanto robotiku, jāsaka, ka skolotājs Ivars Bahmanis pulciņā gaidīs gan pamatskolas, gan vidusskolas jauniešus, taču dalībnieku skaits būs stingri ierobežots. Šo ierobežojumu nosaka skolā iegādāto robotu skaits. Skolēniem jāsaprot un jāzina, ka robotu iegāde ir pietiekami dārgs prieks un vienā mācību gadā nevaram apmierināt visas vēlmes. Nākamajā mācību gadā skola plāno iegādāties robotus arī jaunākā skolas vecuma bērniem, lai šo interesanto nodarbi varētu sākt jau pirmklasnieki.

Vai par robotiku un 3D projektēšanu ir interese skolēnu vidū?

Skolēnu vidū ir interese par visām šogad no jauna uzsāktajām nodarbībām. Pagaidām interesentu grupas vēl noformējas, lai uzsāktu nopietnu darbu.

 Vai skolas jaunais nosaukums jau ir pieņemts, un vai skolēni drīkstēs izteikt savas domas?

Tā kā šī ir mūsu visu skola, tad jauno skolas nosaukumu nekādā gadījumā nepieņems viens vai daži cilvēki. Domāt par labāko, skolas specifikai atbilstošāko nosaukumu jau augustā tika rosināti skolotāji, klases stundās savas domas iespējams izteikt arī skolēniem, informēti tiek un tiks arī vecāki. Visu apspriešanai tika nodots iespējamais skolas nosaukums JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA.

Šī nosaukuma varianta doma ir tāda: mūsu skolas specifiskā darbības joma ir un noteikti tālāk būs tehnoloģijas, mēs savu nākotni saredzam Jelgavā tik aktuālajā inženierzinātņu, metālapstrādes, informācijas tehnoloģiju jomā, mēs gribam būt skola, kurā ir ieviestas modernas tehnoloģijas ( datori, projektori, roboti, interaktīvās sistēmas utt.), kurā skolotāji prot veidot un izmantot elektroniskus mācību līdzekļus, skola, kura papildus kvalitatīvai vidējai izglītībai piedāvā skolēniem apgūt kvalifikāciju, piemēram, sadarbībā ar ZRKAC 6 mūsu vidusskolēni pagājušā mācību gada nogalē ieguva lokmetinātāja profesionālo kvalifikāciju.

Domājot par jauno skolas nosaukumu, jāatceras, ka tam jābūt skolas sejai, skolas satura atklāsmei.Skolēnu aptauja, kas tika veikta 18.septembrī, liecina, ka jaunieši atbalsta dažādus skolas nosaukuma variantus: daļa pilnībā piekrīt piedāvātajam varianta, 10.a klase vēlas, lai skola saglabā nosaukumā vārdu „pirmā”, tādēļ piedāvā nosaukumu Jelgavas 1.tehnoloģiju vidusskola. Daudzveidīgus nosaukumus izdomājusi 10.m klase, piedāvājot nosaukuma versijas: Jelgavas Inženieru vai Matemātikas, vai Industriālā, vai Inženierzinātņu vidusskola. 9.b klases skolēni uzskata, ka skolas nosaukumā nav būtiski norādīt specializāciju tehnoloģijās, bet gan skolas atrašanās vietu, piedāvājot nosaukumus Mītavas vidusskola, Lielupes vidusskola, kā arī „Prāta Vētras ” vidusskola. 12.a klasē izskanējusi doma, ka skola varētu nest Jelgavas Inovatīvo tehnoloģiju vidusskolas vārdu.

Galējais skolas nosaukums tiks pieņemts septembra beigās.

Vai Jums patīk darbs Jelgavas 1.ģimnāzijā? Kāpēc?

Mana vislabākā atbilde uz jautājumu ir 20 gadi, kurus esmu nostrādājusi šajā skolā, un tā man, starp citu, ir vienīgā darbavieta mūžā.

Es vispār esmu cilvēks, kurš jau bērnībā sapņoja par skolotāja profesiju un sevi nevaru īsti iedomāties strādājam citur. Man skolas gados mainījās domas, par kādu skolotāju kļūt, gribēju būt gan ķīmijas, gan vēstures, gan svešvalodas pedagogs, taču zināju, ka būšu saistīta ar skolu.

Man darbs Jelgavas 1.ģimnāzijā ir paticis visus šos 20 gadus. Kad darbu sāku, sastapos ar atsaucīgiem kolēģiem, ar mācību pārzini skolotāju Rasmu Cunsku, agrāko direktoru Elmāru Sakni, kuri mani atbalstīja, saskatīja manī pietiekamas spējas, lai es varētu dienās kļūt no ierindas skolotāja par direktora vietnieci. Man vienmēr ir bijušas labas attiecības ar skolēniem, tādēļ priecājos gan par siltajiem vārdiem, kurus man atsūta bijušie skolēni portālā „draugiem.lv”, kurus izlasu presē, kurus izdzirdu no citu stāstījuma vai uzklausu personīgi.

Kas ir visgrūtākais skolotāja darbā?

Manuprāt, visgrūtāk ir tad, ja tu strādā par skolotāju, bet pēc savas visdziļākās būtības neesi SKOLOTĀJS. Esmu pilnīgi 100% pārliecināta, ka skolotājs nu reiz ir profesija, kurā, protams, cilvēks ar gadiem var pilnveidoties, taču vienalga-vai nu tu esi skolotājs, vai neesi.20 gados nācies redzēt gan veiksmes stāstus, kad skolotājs spēj iedvesmot, aizraut, kad skolēni kļūst par skolotāja patiesiem draugiem, sauc skolotāju par savu autoritāti. Taču nācies redzēt daudz neveiksmīgu gadījumu, kad skolotājam nav personības starojuma-viņš ir nekāds, skolēni viņu neciena, nerespektē, bet skolotājs savas neveiksmes grib risināt tikai ar citu palīdzību.

Skolotāja darbs ir dzīvesveids, nevis darbs, jo tu esi skolotājs arī mājās-diemžēl šī profesija atstāj iespaidu uz mūsu veselību, ģimenes attiecībām, uz brīvo laiku. Arī atbildes uz šo interviju rakstu, kad pulkstenis rāda 23.58-visapkārt visi guļ, bet man vēl nav beigusies darba diena.

Taču es šo darbu mīlu, tādēļ gluži tāpat kā visi savu darbu mīlošie saskatu vairāk viegluma nekā grūtību. Un skolotāji nenoveco! Tāda priekšrocība nav dota visām profesijām.

Kāds ir Jūsu priekšstats par ideālu skolēnu?

Ideālais skolēns pilnīgi noteikti slēpjas ikvienā bērnā un jaunietī, cits ļauj šim ideālam parādīties bieži un daudz, cits- rūpīgi slēpj un brīžiem padzen ideālo sevī tā patālāk. Uzskats par ideālu skolēnu man ir mainījies. Ja kādreiz domāju, ka tas visticamāk ir jaunietis, kurš rātni sēž un manī klausās atvērtu muti, tad tagad es uzskatu, ka ideāls ir skolēns, kuram ir laimējies saņemt vecāku mīlestību, rūpes, kurš nejūtas atstumts un atšķirīgs, kurš spēj atrast sev domubiedrus skolēnu un skolotāju vidū.

Ko Jūs novēlētu skolēniem jaunajā 2012./2013.mācību gadā?

Es noteikti novēlētu visiem skolēniem mīlestību un sapratni savās ģimenēs, jo tikai tad, ja mēs katrs esam laimīgi kopā ar vistuvākajiem cilvēkiem, mēs esam laimīgi, strādāt griboši un varoši te, skolā. Ja mūs mīl tuvākie, tad mēs visi-skolēni, skolotāji-esam veiksmīgi darbā un skolā.

Ieva Ločmele 10.m

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>