2013./2014.m.g.

29.08.2013 pedagoģiskās padomes sēde Nr.1 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Pozitīvi satraukta gaisotne ikvienam ļauj noskaņoties īpašajam skolas attīstības posmam. Direktores Valentīnas Maido apsveikums, vēstījums no pilsētas konferences mūsu skolai, kā arī radītā jausma par skolas esību 95.dzimšanas dienas zvaigznē. Kaspars Antonevičs – tehnoloģijas – uzņēmība, uzdrīkstēšanās, vēlos eksperimentēt, esmu gatavs iet līdzi laikam. Guna Stepiņa’’…skolēnos atbildīgu attieksmi audzināsim.’’  Īpaši iedvesmojošs Ilzes Ulmanes teiktais skolotājiem:’’Paldies, ka esat lielā un augstā līmenī.’’

‘’ZZ’’30.08.2013 – Vēstule.’’Sveicieni skolotājiem no Īrijas’’ – ‘’Rakstu no Īrijas, jo man atkal ir labas ziņas. Mans puika Matīss Drusts, kas mācījās Jelgavas 1.ģimnāzijā, nu jau teicami un ar labiem rezultātiem pabeidzis ‘’Wexford Vocation’’ koledžu. Nu viņš uzņemtsDublinas Universitātē Elektroinženierijas fakultātē. Turklāt Matīss mācīsies valsts apmaksātā programmā – visus izdevumus Īrijā sedz par labajām sekmēm. Man kā mammai tas ir liels gods un prieks – lepnums par savu dēlu!

Gribētu ar ‘’Zemgales Ziņu’’ starpniecību nodot sveicienus Matīsa skolotājai Jelgavas 1.ģimnāzijā Rutai Šķiliņai, kas bija Matīsa klases audzinātāja. Visiem pedagogiem novēlu izturības pilnu jauno mācību gadu, lai daudz sekmīgu un gudru skolēnu, kādu Latvijā, protams, netrūkst!’’ Visu labu vēlot, Solvita Pedere ar ģimeni Īrijā.

Šajāpat avīzes nummurā intervēts Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas 9.klases skolēns Antons Malaks, kurš gatavs jaunajam mācību gadam. ‘’Vēl grūti pierast, ka skola mainījusi statusu un nosaukumu, atverot durvis arī pirmklasniekiem un 5.,6.klašu skolēniem, taču būtībā jau nekas īpaši nemainīsies, spriež Antons.

‘’Būs vairāk jāsaņemas, īpaši latviešu valodā un matemātikā – kā nekā pēdējais gads. Tad jau viss būs labi,’’apņēmības pilns ir puisis, raksta Lāsma Antoneviča. Viņš atklāj, ka pēc skolas beigšanas iecerējis kļūt par pavāru, tāpēc jāpacenšas. Citādi skolas sākumu Antons sagaida mierīgu sirdi. ‘’Vasara pagāja normāli. Biju laukos pie vecmammas. Tas arī bija tas jaukākais, ka pavadīju laiku ar ģimeni,’’atzīst A.Malaks.

 

‘’ZZ’’ 3.09.2013 – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai šis ir vēsturisks, jaunu izaicinājumu mācību gads, jo mainījies skolas statuss. Skolēnu skaits ap 440, pirmklasnieki 57-Atsons Ričards, Astiča Samanta, Bērtiņa Laura Lea, Brīds Markuss, Bušmane Agnese, Cabijs Dans, Dalbiņš Kristers, Dreijers Roberts, Goba Elīna, GruziņšHaralds, Hofmanis Adrians, Iļjušenkova Sofija, Jaņēvičs Mārcis, Kokoreviča Diāna, Krūmiņš Raivo, Kudinova Laura, Kurpnieks Gustavs, Linde Robins, Purmalis Roberts, Rengarte Linda, Rudiņeca Kamilla, Rudzīte Emīlija, Sadkovs Oskars, Strautkalne Amanda, Strods Henrijs, Vilciņš Kārlis, Vutnāne Elīna, Zaremba Roberts, Zelčs Emīls Niks, Adatiņš Sergejs, Bebriša Elza, Dārznieks Ralfs, Didžus Laura, Dobkeviča Diāna Samanta, Eglājs Jānis, Grīnbergs Sandis, Ķergalvis Artis, Lauris Kristiāns, Liepa Evelīna, Maļecka Elīna Alise, Podniece Lelde, Rozenbergs Matīss Ričards, Rune Katrīna, Rutenberga Krista Līva, Selecka Estere, Skadmanis Kristers, Soldatenoks Adrians, Stašuls Deivis, Šērs Gabriels, Šimkevics Toms, Širokovs Maikls, Šķirus Roberts, Vaišļa Artūrs, Vilavs Linards, Vilciņš Renārs, Zālmane Ramona, Žigis Markuss.

Pirmklasnieku klases audzinātāja Santa Zaremba avīzes lasītājiem –‘’ Šajā skolā strādāšu pirmo gadu, bet pieredze ar maziem bērniem liela. Sajūtas šodien ir brīnišķīgas.’’

‘’Vairāki vecāki ‘’Ziņām’’ atzina, vēsta raksta autore Dace Diržine, ’’skolas izvēlē noteicošais faktors bija tās tuvums dzīvesvietai – bērniem būs vieglāks ceļš uz skolu un mājām. ‘’Tepat netālu dzīvojam un esam priecīgi, ka skola būs gandrīz pie mājām. Dēls pēc stundām varēs atnākt pats, kas atvieglo arī mūsu, vecāku, ikdienu,’’stāsta Sanda Grīnberga mamma Ilze Paškeviča.

Taču ir bērni, kuri uz šo skolu devušies, jo tā piedāvā specializāciju tehnoloģijās. ‘’Skola šķita ļoti piemērota manam dēlam, kura intereses jau krietni pirms tam bija vērstas uz tehnoloģijām. Viņam patīk praktiskas lietas, kur jādarbojas ar rokām, ne tikai ar prātu. Lieku cerības, ka skolā attīstīs dēla talantus, kas viņā jau ir. Skolai tuvu nedzīvojam, taču tam nepiešķiram tik būtisku nozīmi,’’ stāsta pirmklasnieka Henrija Stroda māmiņa Ilze Veidemane.

Abās mazajās klasītēs ir izteikts puišu pārsvars, taču meitenes tas nebiedējot. ‘’Mums jau bērnudārzā bija daudz zēnu, un tikām ar viņiem galā. Bet mums ir arī daudz meiteņu no mana dārziņa. Skolā gribu iemācīties labi rēķināt un pētīt dabu. Skolotāja ir jauka – nav dusmīga un nerājas, kad mēs skaļi runājam. Vārdu gan viņai vēl nevaram atcerēties,’’priecīgi čalo pirmklasnieces Krista un Lelde.’’

 

5.09.2013 ‘’Jelgavas Vēstnesis’’  jelgavniekus informē par iespēju labirintu metāla svētkos. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola minēta kā izglītības iestāde, kas saistīta ar metālapstrādi un tehniku.

 

‘’ZZ’’, 10.09.2013 – ‘’7.septembrī Metāla svētkos Raiņa parks pārvērtās par savdabīgu inženierzinātņu entuziastu arēnu. Arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stends tika novērtēts,kā raksta žurnālists U.Veilands – ‘’no ripojošajiem un staigājošajiem agregātiem dažs labs jaunietis nevarēja ne acu atraut –‘’varbūt mācīties Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā?’’’’

 

‘’Kvadrātsakne’’ 2013.gada septembris

Jelgavas skolēnu dzejas krājuma „Es klusēt nevaru” prezentācija
Gadu iepriekš, 2012.gada septembra Dzejas dienās, Jelgavas Izglītības pārvalde un Jelgavas Latviešu biedrība aicināja pilsētas skolēnus piedalīties dzejas konkursā „Es klusēt nevaru” ar mērķi izdot pašu veidotu dzejas krājumu. Katrā no pilsētas mācību iestādēm bija ieradušies eksperti, lai uzklausītu un vērtētu visu jauno dzejnieku darbus. Piedalīties šajā konkursā varēja ar paša uzrakstīto dzeju – vajadzēja to lasīt un iesniegt rakstiskā veidā. Radošo darbu vērtēšana sastāvēja no divām daļām – pirmajā eksperti klausījās skolēnu lasījumus un beigās izvirzīja labākos darbus tālākajai vērtēšanai, savukārt otrajā daļā eksperti paši lasīja un striktāk izvērtēja skolēnu iesniegto dzeju, tādējādi no 183 iesniegtajiem darbiem izvirzot labākos – 46 autoru darbus, kurus publicēt dzejas krājumā.

Šī gada Dzejas dienu laikā, 13.septembrī, Jelgavas 4.vidusskolā notika Jelgavas pilsētas skolēnu dzejas krājuma „Es klusēt nevaru” prezentācija. Pasākumu vadīt palīdzēja arī mūsu skolas 12.a klases skolnieces – Marija Ņedorezova un Aija Feldmane.

Ļoti apsveicami, ka Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni ir bijuši gana radoši un atsaucīgi, jo dzejas krājumā ir iekļauta arī mūsu skolēnu un absolventu dzeja, un tie ir Alberts Vanags, Renāte Zakrepska, Kristaps Pēkalis un Sanita Maas. Katrs jaunais dzejas autors saņēma 10 grāmatas eksemplārus – tas paliks par piemiņu, iespējams, kādam nākotnē pazīstamam dzejniekam, atceroties savas pirmās publikācijas.

Šī raksta autore gan nepiedalījās pašā dzejas dienu konkursā, bet gan analizēja un vērtēja skolēnu dzeju, rakstot zinātniski pētniecisko darbu par skolēnu dzejas krājumu, tāpēc tika kā eksperte uzaicināta izteikt viedokli.

Tāpēc, skolas biedri, esiet atsaucīgāki un uzdrošinieties darīt ko vairāk par to, ko liek skolotāji, lai gūtu panākumus ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

Šajā mācību gadā arī būs iespēja iepazīstināt žūrijas komisiju ar saviem dzejoļiem, kas, iespējams, atkal tiks publicēti Jelgavas skolēnu dzejas krājumā. Pasākums mūsu skolā notiks 15.oktobrī pulksten 10.00, jāpiesakās pie skolotājas I.Ukmanes.
Laurita Tihonova 12.m

 

Septembra nogalē pirmklasnieki mūs ‘’lielos’’ iepriecināja gan ar rudens figūriņu izstādi, gan drosmīgo priekšnesumu Skolotāju dienas pasākumā. Paldies! Lielisks apliecinājums piederībai skolas saimē.

 

Skolā starptautiska projekta posms.

 

5.m savu izziņas aktivitāti apliecināja piedaloties ES rosinātajā Zinātnieku naktī.

 

No 1.oktobra gan pilsētas autobusā, gan skolas ēdnīcā iespēja norēķināties ar skolēna e-karti.

 

‘’Zemgales Ziņas’’ 4.10.2013 –‘’Konkurss ‘’Meklējam lielisko skolotāju!’’ noslēdzies’’ –‘’Suminam…. sākumskolas skolotāju Santu Zarembu, klases audzinātāju un krievu valodas skolotāju Svetlanu Anševicu, latviešu valodas skolotāju Ilzi Ulmani, dabas zinību un bioloģijas skolotāju Baibu Balodi-Lukjansku, latviešu valodas skolotāju Vitu Hermani, vācu valodas skolotāju Marutu Gāli.’’

9.10.2013 – skolā viesojas zemessargi.

No 7.-11.oktobrim Jelgavā norit Karjeras nedēļa, kuras mērķis palīdzēt jauniešiem izzināt karjeras iespējas, lai nākamā profesija tiktu izvēlētaatbilstoši savām interesēm un iespējām, kā arī lai veicinātu uzņēmējdarbību jauniešu vidū. Jaunieši tika gaidīti ‘’Latvijas pienā’’, kokapstrādes ražotnē SIA ‘’Eibe-L’’, poligrāfijas uzņēmumā SIA’’Jelgavas tipogrāfija’’, autobusu ražotnē ‘’Amo Plant’’, ceļazīmju ražotnē SIA ‘’Signum’’, guļamistabas mēbeļu ražotnē ‘’Nakts mēbeles’’. Aktivitātēs iesaistījās arī mūsu skolas skolēni.

17.oktobrī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un mājturības un tehnoloģiju darba vidē viesojas Talsu novada Engures novada skolotāji. Dalījāmies pieredzē un organizējām meistarklases. Paldies par laba vēlējumiem turpmākajā darbā!
‘’25. oktobrī ‘’iesvētījām’’ mūsu jaunizveidotās klases.Tēma “Dzimšanas diena”.
Šogad vienotā kolektīvisma garā – plecu pie pleca gan 5.,6.,7. , gan 10. klašu audzēkņi sevi pārbaudīja dažādās jomās! Un izrādījās- taisnība, nevienam pāri nedarīja, smieklīgi, jautri, azartiski! Priekšnesumi lieliski! Skatītāji sajūsmā par 5.m un 7.a!’’, vēsta 26.10.2013 twiteris.

14.oktobris -  svētku nedēļas kulminācija skolas aktu zālē – skolas direktores Valentīnas Maido un direktores vietnieces ārpusklases darbā Ilzes Ulmanes svētku uzrunas, pirmie Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas diplomi, teatrāli muzikāls sveiciens svētkos, īpašais Aijas Treijas suminājums darbā ar skolēniem patriotiskās audzināšanas jomā.

‘’Zemgales Ziņas’’12.11.2013 – Lāsmas Antonevičas vēstījums avīzes lasītājiem – ‘’Speciālisti pauž satraukumu, ka, attīstoties tehnoloģijām, grāmatu lasīšana iet mazumā.’’ Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni par personīgajām attiecībām ar grāmatu. Rihards Nordens, 11.klase:’’Brīvā laika man nav īpaši daudz, jo pēc skolas nodarbojos ar vieglatlētiku, taču dienā mēdzu izlasīt ap 50 lapaspušu. Lasīt sāku no piecu gadu vecuma, kad vectēvs mani iemācīja. Kādos deviņos gados sāku mācīties lasīt krievu valodā, jo bieži vien krieviski grāmatas tiek izdotas ātrāk nekā latviski. Man patīk dažādi vēsturiski romāni un piedzīvojumi.’’ Monika Maido, 11.klase:’’Pārsvarā grāmatas lasu brīvlaikos, jo ikdienā man nepietiek laika. Lai gan, kad brīvlaiks tuvojas, jau izjūtu lielu literatūras trūkumu. Man patīk romāni, piedzīvojumi un fantastika. Lielākoties grāmatas izvēlos pēc noformējuma un anotācijas. Pārsvarā tās visas ir jaunas, jo man nepatīk vecas, nobružātas grāmatas. Esmu sociālajos tīklos, lasu īsziņas, elektroniskos paziņojumus, bet nevaru iedomāties, ka varētu lasīt e-grāmatas. Ar drukāto versiju var ērti iekārtoties gultā vai krēslā, bet pie datora jāsēž, un tas arī nogurdina acis.’’ Anastasija Bondareva, 8.klase: ‘’Grāmatas sāku lasīt tikai no 7.klases. Līdz tam man ļoti nepatika – kad uzdeva, ar mocībām sēdēju un lasīju tās dažas lappusītes. Taču 7.klasē iegāju bibliotēkā, un man acīs iekrita ‘’Starp pelēkiem toņiem’’. Pirmo reizi mūžā dienas laikā izlasīju šo aptuveni 300 lappušu biezo grāmatu! Visvairāk man patīk romantiskie romāni. Grāmatu lasīšana ir ļoti labs laiks, jo aizved citā pasaulē.’’ Jekaterina Kavecka, 10.klase: ‘’Parasti grāmatas lasu vakarā pirms gulētiešanas. Patīk jau kopš mazotnes. Īpaši fantastikas žanrs. Vecāki arī lasa – mājās mums ir ļoti daudz grāmatu. Tās diezgan daudz pērku, bet izmantoju arī bibliotēku.’’ Edvards Krusts, 7.klase: ‘’Man patīk lasīt grāmatas. Lasu gandrīz katru dienu un jau no bērnības. Biju ļoti ziņkārīgs, uzdevu vecākiem daudz jautājumu. Tētis ieteica, lai paņemu rokās grāmatu. Visvairāk man patīk piedzīvojumi, arī fantastika. Patlaban ar lielu interesi lasu ‘’Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā’’.’’ Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas latviešu valodas skolotāja Ilze Ulmane – ‘’…grāmatas un teātris ir garīgā maize, ar ko skolēni krāj sev resursus visai turpmākajai dzīvei. Ir teiciens – tu esi tas, ko lasi.’’

18.novembrī iepriecinājām jelgavniekus ar sveču liesmām izgaismoto Latviju Hercoga Jēkaba laukumā.
20.novembrī  noslēdzās konkurss par eiro! Organizatore skolotāja Ilze Skudra. Uzvarēja 12.m, 2.vietā -11.m, 3. vieta-10.i! Noslēgumā teicām paldies latiņam!
‘’21.novembrī skolā O.Vācieša dzejas stundas.Izdevās patiesi, sirsnīgi! Paldies literatūras skolotājām un audzēkņiem par darbu!’’, vēsta twitters.

‘’Zemgales Ziņas’’21.11.2013 – ‘’…no šā mācību gada arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pirmklasniekiem kristīgā mācība, kuru vecāki devuši tam piekrišanu. Lai gan slodze sanāk ļoti maza, vien dažas stundas nedēlā, Sanita Rēdmane pat nedomā meklēt citas darba iespējas, jo bērnu vadīšana kristīgajās vērtībās esot viņas dzīvesveids.’’Lāsma Antoneviča.

‘’Jelgavas Vēstnesis’’ 28.11.2013 – Aigars Rublis jelgavniekiem – ‘’Sākotnēji bija bažas, ka šī skola ar jauno, sabiedrībā pieprasīto inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju novirzienu varētu būtiski samazināt skolēnu skaitu citās skolās, bet tā nav noticis. Skolēnu skaits ir sadalījies proporcionāli. Nav šaubu, ka šis novirziens nākotnē dos rezultātu, jo šajā skolā audzēkņi pastiprināti apgūst eksaktos priekšmetus un tiks orientēti savu profesionālo karjeru saistīt ar inženierzinātnēm. Līdz ar to viņu iespējas veiksmīgāk iekļauties darba tirgū būs labākas.’’

3.decembrī 1.klases pašā rīta agrumā tikās ar O.Vācieša dzejas tēliem.Viņiem palīdzēja 5.m klase. Ģimeniska skola.

‘’Zemgales Ziņas’’13.12.2013 –‘’Vienmēr cenšos skatīties uz situāciju reāli un jau pērn sacīju, ka pirmajā gadā būs tikai viena 5. un 6.klase, kaut pašvaldība ļāva uzņemt divas pa 30 skolēniem katrā. Nākamajā mācību gadā piedāvātais vietu skaits jau ir sasniedzamāks, kaut kopumā tas ir mazāks nekā pērn plānotais,’’skaidro Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktore Valentīna Maido. Precīzi nav iespējams paredzēt, cik audzēkņu iestāsies skolā, viņa piebilst Lāsmai Antonevičai, jo tas atkarīgs no daudziem faktoriem.
Jaunizveidotajā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā nākamajā mācību gadā plānots uzņemt 266 skolēnus, kas ir par 59 mazāk , nekā tika lēsts šim gadam. 5.klasei paredzētas 54, 6.klasei -40, 7.klasei – 60, bet 10.klasei – 50.vietas. Līdzīgi kā pērn rudenī vidusskolas durvis varētu vērt 60 pirmklasnieku. ‘’Mums arī šogad atnāca 60 1.klases audzēkņu, bet vairāki mainījuši dzīvesvietu, patlaban palikuši 55,’’atklāj V.Maido. Šogad Tehnoloģiju vidusskolas 5.klasē mācās 20, 6.klasē -12, 7.klasē -71, bet 10.klasē -43 audzēkņi.’’

 

’Kvadrātsakne’’Nr.3, 2013.gada novembris, decembris. Skolas avīze stāsta par projektu Comenius, kurā skola jau darbojas vairākus gadus. Pašreizējā projekta kārta ilgst divus gadus, un dalībvalstis ir Zviedrija, Francija, Spānija, Turcija, Rumānija, Slovēnija, Vācija un protams, Latvija. Katrā valstī skolēni pēta citu tēmu, un šoreiz tā bija saistīta ar pavārmākslu, īpaši akcentējot dažādu tautu ieražas desertu gatavošanā. Oktobra mēnesī, kad visas projektā iesaistītās skolēnu grupas ciemojās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, iepazināmies ar maizes cepšanas tradīcijām gan Latvijā, gan citās valstīs.
Skolas avīzē Sintija Sāviča no 12.h atklāj Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotājas – mūsu skolas absolventes, skolas patriotes Maijas Actiņas atmiņu stāstu par laiku skolā. Patiesums stāstījumā ļauj izprast šodienas un toreizējās skolas paralēles, kā arī patriotitisko skanējumu vārdiem ‘’MANA SKOLA’’.
Laurita Tihonova no 12m skolas avīzes lasītājus ievirza skolas 95 gadu jubilejas noskaņā, intervējot skolas absolventes – Sandru Blūmani un Lolitu Tihonovu, kuras mācības mūsu skolā uzsākušas pirms 30 gadiem. Paldies absolventēm par sarunu!

‘’Zemgales Ziņas’’27.12.2013 – ‘’Gada notikumi Jelgavā’’ – ‘’No 380 skolēniem pērn līdz 760 2016.gadā – tik ambiciozus plānus apņēmusies sasniegt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kas atvadījusies no 1.ģimnāzijas statusa. Pilsētas vadība lēmusi, ka šajā izglītības iestādē vairāk jāmāca praktiskas lietas un audzēkņi jāmudina drīzāk likt pie aroda. Padziļināti apgūstot zināšanas  un prasmes informāciju un tehnoloģijās un inženierzinātnēs, absolventi būšot gatavi studijām zinātņietilpīgās programmās augstskolās vai profesionālās izglītības iestādēs.’’

‘’Zemgales Ziņas’’7.01.2014 pilsētas iedzīvotājiem vēsta, ka pirmajā pirmklasnieku uzņemšanas dienā līdz plkst.14.00 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā reģistrēti 29 audzēkņi. Lāsmai Antonevičai ‘’skola atklāj, ka vislielākā interese ir par matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, bet netrūkst arī to, kas vēlas apgūt profesionāli orientēto virzienu.’’

‘’Jelgavas Vēstnesis’’9.01.2014 informē –‘’atbilstoši Jelgavā deklarēto bērnu skaitam, kas dzimuši 2007.gadā, 2014./2015.mācību gadā 1.klasē mācības vajadzētu sākt ap 700 bērniem. Pirmklasniekus uzņem septiņās pilsētas skolās: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā plānots plānots uzņemt 60 pirmklasniekus,…’’

‘’Zemgales Ziņas’’image414.01.2014 – ‘’Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11.klases audzēknes Eva Taube, Viktorija Muravka un Ieva Ločmele ir veselīga uztura piekritējas. Lai gan skolas kafejnīcā var iegādāties svaigi ceptas bulciņas un dažādus našķus, viņas priekšroku dod dzeramajam ūdenim un vienmēr cenšas paēst siltas pusdienas.’’

 

‘’Zemgales Ziņas’’ 21.01.2014 – ‘’Viens no galvenajiem Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas notikums bija Grāmatu draugu ķēde, kad no rokas rokā tika nodotas grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno Gaismas pili daugavas otrā krastā.’’Uldis Veilands.

image5

23.janvārī noslēdzās spēle ‘’Alias’’. Īpaši lepnas par sasniegto 11.m; 12.m; 8.m. Apsveicam!!!

28.janvārī skolas twitteris  – zīmīga diena-95 dienas līdz skolas 95.jubilejai 2014.gada 3.maijā!

14.februārī noritēja skolas zinātniski pētnieciskā konference. Tēmu amplitūda plaša:
12.h Sintija Sāviča „Skaitļa vārdu lietojums un simbolika Bībeles Jaunās Derības evaņģēlijos”; 11.m Rihards Nordens „Jelgavas RAF darbības atspoguļojums laikrakstā „Darba Uzvara” 1967.-1979.”; 11.m Monika Kitija Maido „N.Naumaņa leksikas īpatnības teātra kritikās”; 12.h Diāna Kozlovska „Subliterārās leksikas izmantojums I.Zviedra filmā „Dokumentālists””; 11.m Natālija Šilo „Jauniešu emociju un rīcību mijiedarbība”; 11.m Anna Veismane „Dižkoku stāvoklis Zaļenieku pagastā”; 11.m Gvido Bērziņš  „Biogāžu ražotņu „Getliņi EKO un z/s „Līgo” izpēte un salīdzinājums” ; 11.m Eva Taube „Songs to Facilitate Development of English Language Grammar Skills in Secondary School Students in English Lessons”; 11.m Kristaps Liepa  „OCTA apdrošināšana Latvijā”; 11.m Viktorija Muravka  „Automašīnas braukšanas režīma novērtēšana atkarībā no ātruma un ceļa apstākļiem”; 11.m Sintija Strode „Sajūtu gleznas un to emocionālā ekspresivitāte H.E.Zēgnera dzejoļu krājumā „Elementi””; 12.h Madara Lācīte „Nagu lakas „Gelish” ietekme uz nagu vizuālajām izmaiņām”; 12.a Rolands Silovs „Fiziskās slodzes ietekme uz asinsrites parametriem”; 11.m Ieva Ločmele „Privātmājas jumta seguma materiāla radītā smaguma spēka noteikšana”; 11.m Elīna Kutumova „Vidusskolēnu darba pieredze”; 12.a Alise Saliniece „Peloid Comples (R) organisko dūņu ietekme uz cilvēka organismu”; 11.m Matīss Landmanis „Slaukšanas iekārtu modernizācija zemnieku saimniecībā”; 12.m Elīna Smilgaine, Emīls Podrezs „No problēmas līdz komercvērtībai”.

Februārī skolā dzimtās valodas nedēļa: rokrakstu konkurss 1.-12.klasēm. Skatāmies filmu par latviešu misionāru dzīvi Bolīvijas džungļos “Jaguāra kakts”. 19.februārī Oratoru konkurss.

20.februārī tikšanās ar skolas absolventi Lieni Svoku- mutes vaļā par dzīvi Bolīvijas džungļos. Lienei piemīt harizma, vēsta twitteris. Ja arī jūs gribat uzzināt, kā Lienei klājās misijā, lasiet viņas pašas uzrakstīto grāmatu “Es un Dievs”.

‘’Zemgales Ziņas’’ 20.02.2014 – Antra Dunce no šā mācību gada Jelgavas Tehnoloģiju image1vidusskolas pirmklasniekiem  fakultatīvi pasniedz netradicionālo matemātiku. Nodarbības  -radošas un interaktīvas. Vispirms iesildāmies, tad pildām domājamos uzdevumus, pavingrojam, bet nobeigumā krāsojam, lai galva atpūšas – avīzes lasītājiem atklāj skolotāja, piebilstot, ka tas ir liels izaicinājums uzņemties šo darbu, jo rezultāts pēc 12 gadiem. Pirmajā sadarbības gadā skolotājai nācies ne tiekai nolaisties mazo bērnu līmenī, lai saprastu, kā viņi tver šo pasauli un kur ir viņu spēju robeža, bet arī pašai izdomāt un meklēt uzdevumus.

28.februārī skolā ciemos Ulvis Šulcs – absolvents, tagad Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dižkareivis, šaušanas instruktors.

‘’Zemgales Ziņas’’ 4.03.2014 – ‘’Iepriekš pati organizēju pilnībā visu žetonvakaru, bet pēdējos image2gados to dara skolēni – viņi vislabāk zina, ko šajā pasākumā gribētu darīt. Tēma gan katru reizi ir cita. Piemēram, šogad jaunieši priekšnesumos apcerēja, kas ar viņiem varētu būt pēc desmit gadiem,’’ stāsta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece Ilze Ulmane. Vieniem no ‘’dižākajiem skolas svētkiem’’, kuros katru klasi saskaņā ar tēmu uzrunā kāds skolotājs un gadu jaunākie skolēni dāvina kliņģeri, divpadsmitie gatavojas aptuveni mēnesi. Bijuši gadi, kad, apspēlējot izlidošanu no ligzdas, skatuve bijusi pilna ar origami dzērvēm, uzstādītas kolonnas romiešu stilā un greznoti gadalaiku koki. Taču centrālais objekts vienmēr bijis pats sudraba žetongredzens, ko rotā skolas logo. Šogad 54 ģimnāzisti tā dēļ pat sašķēlušies – daļa izvēlējusies jaunās Tehnoloģiju vidusskolas simbolu, bet vairāki palikuši uzticīgi Jelgavas 1.ģimnāzijas logo, Lāsmai Antonēvičai un pilsētas avīzes lasītājiem stāsta Ilze Ulmane.’’

5.marts – tikšanās ar skolas absolventu Mārtiņu Pundoru, kurš strādā Ārlietu ministrijā, Drošības politikas departamentā.

‘’Zemgales Ziņas’’ 18.03.2014 – ‘’Visa nedēļas nogale pagāja, atkārtojot angļu valodu. Gribētu image3sasniegt vismaz 70%’’, atklāj Lāsmai Antonēvičai Jelgavas Tehnoloģiju viduasskolas audzēkņi, kuri vakar kārtoja savu pirmo centralizēto eksāmenu.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece Guna Stepiņa atklāj, ka angļu valodas centralizēto eksāmenu šajās dienās kārto 41, bet krievu valodas – 19 izglītības iestādes audzēkņu. Starp 12.klašu skolēniem viens izvēlējās arī vācu valodu. Vairāki izmēģina savus spēkus uzreiz divos svešvalodas eksāmenos.’’

image4

24.marts – Jelgavas pilsētas skolu sacensībās “LIELĀ BALVA 2014″ -  2.vieta – M.Maido, S.Lauva, V.Muravka, I.Ločmele, D.Burikina, D.Cabija, R.Kulmanis, N.Černookijs, E.Žebrovskis, M.Siliņš, V.Damarks, K.Liepa. 8.-9.klašu komandai 4.vieta.

26.marts – “Paņem 100 konfektes, ja vari”- grūti gāja ar varēšanu, bet vistālāk ar pareizajām atbildēm tika 7.a un 7.m klase.

29.martā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta zālē ceturtais Absolventu kauss basketbolā. Pasākuma organizatore – Maija Actiņa. Pirmo turnīru kā radošā projekta darbu 1999.gadā sarīkoja toreizējā 11.m klase un nu jau pensionētā sporta skolotāja Ruta Šķiliņa. Ceļojošā kausa īpašnieki skolas 95.jubilejas gadā -  “Šķiltaviņi” – Rolands Vereščagins, Toms Neilands, Kristaps Lejiņš, Jānis Petuhovs, Toms Zvirbulis, Jānis Jurēvics.

1.aprīlī tradicionālais anekdošu stāstīšanas konkurss. Labākie stāstītāji: Mārtiņš Vītols (5.m) un Anna Kristiāna Januma (12.m).

3.aprīlī mūsu pirmklasniekiem izcils sniegums pilsētas kombinētajā olimpiādē: 1.vieta -Ričards Antsons; 2.vieta – Ralfs Dārznieks, Evelīna Liepa; 3.vieta – Roberts Dreijers, Kristers Skadmanis.

”Jelgavas Vēstnesis” 24.04.2014 – ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 8.m klases skolnieks Artis Galvanovskis bija vienīgais Junioru universitātes dalībnieks no četriem, kurš sīvā konkurencē no 18 Latvijas jauniešiem ieguva iespēju doties uz dabaszinātņu olimpiādi Atēnās. No tās Artis kopā ar komandas biedriem no Rīgas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, cīnoties ar komandām no 25 valstīm, pārveda bronzas medaļu.”

Latvijas 38.skolēnu zinātniskajā konferencē:

1.pakāpes godalga – Sintijai Sāvičai (12.h)- latviešu valodniecības sekcijā

2.pakāpes godalga – Evai Taubei (11.m)- cittautu valodniecības sekcijā

3.pakāpes godalga – Elīnai Smilgainei un Emīlam Podrezam (12.m)- ekonomikas sekcijā

Skolas 95.jubileja 3.maijā plkst.14.00 Meiju ceļā 9

Nozīmīgākais jubilejas programmas notikums – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas karoga iesvētīšana. Karoga skices autore Sandra Zenēviča, vizuālās mākslas skolotāja.

”ZZ”9.05.2014 – ”Ilggadējais pedagogs un Jelgavas 1.ģimnāzijas direktors Elmārs Sakne aicina savējos neaizmirst ”Academia Petrina” un Hercoga Pētera ģimnāzijas mantojumu.”Esmu bijis dažādos amatos, bet vienmēr uzskatījis, ka skola ir pamats visam, un centies pie tā turēties,” teic pieredzes bagātais skolotājs, Delgado Jelgavas 1.ģimnāzijas direktors (1986-2004) un izglītības darbinieks Elmārs Sakne Lāsmai Antonevičai Ilggadējais direktors izturasar sapratni pret kārtējo nosaukuma maiņu. ”Ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, lai saglabātu skolu, bija atkal jāuzņem mazās klases. Skola izvēlējusies ļoti nopietnu virzienu – raisīt interesi par robotiem. Tas ir laikmetīgi. Novēlu šos sapņus piepildīt ar saturu, bet tas nebūs viegli, jo Latvijā ir daudz konkurentu,”savējiem vēl Elmārs Sakne, aicinot neatstāt novārtā dižo vēstures mantojumu. tas rada un stiprina piederību jeb patriotismu, bez kā skolas devīze ”Mūža darbu Latvijai!”pašreiz aktuālās ideoloģijas ”pats savas laimes kalējs” priekšā kļūst par tukšu skaņu. ”Šī saikne ar ”Academia Petrina” ir unikāla skolas parādība, kādas Latvijā otras nav. Skatoties uz zinātniekiem, māksliniekiem, atmodas darbiniekiem un valstsvīriem, kas tur mācījušies, redzam pamatīgu kultūras kodolu. Par šo skolu bijušas divas starptautiskasZinātņu akadēmijas konferences, ko esam organizējuši kopā ar akadēmiķi Jāni Stradiņu. Vienā no tām lasīju referātu, kāpēc uzskatu, ka 1.ģimnāzija ir tā mantiniece un turpinātāja. Pastāvēju uz to, tur bija tie paši skolotāji. Skola nav ēka, bet cilvēki, ”pārliecināts bijušais direktors. Viņš deg arī par to, ka netiktu aizmirsti Latvijas laikā pārsauktās Hercoga Pētera ģimnāzijas varoņi. ”Kad ieradās padomju vara, audzēkņi pretojās. Sadarbībā ar Rīgas 1.vidusskolu tika nodibināta nopietna pagrīdes organizācija. Zinu gadījumu, kad zēni skolas tornī bija uzvilkuši Latvijas karogu, noslēguši izejas durvis un atslēgu nosvieduši. Sekoja aresti, spīdzināšana, bads vieninieku kamerās, pārvešana uz Padomju Savienību. Tikai viens no viņiem pēc tā visa atgriezās dzīvē. Muzejā jau tas ir, bet tur ir viss kaut kas,” celt godā un lepoties par būtisko mudina skolas patriots Elmārs Sakne.”

Lepojamies – esam 10 skola valstī ZPD sasniegumu reitingā.

16.05.2014 – dzimšanas diena jaunai tradīcijai – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas organizētas robotikas sacensības. Idejas autors – skolotājs Ivars Bahmanis.

16.05.2014 – pirmo reizi pirmklasnieku, piektklasnieku un sestklasnieku vārdi skolas ”Goda grāmatā”. Arī sasniegts rekordskaits ierakstos kopumā. Svinīgajā pasākumā godināja 58 skolēnus un 27 pedagogus par augstvērtīgiem sasniegumiem un skolas mācību gada laikā.

Jelgavas pilsētas svētku ietvarā 1.jūnijā Raiņa parkā pilsētas iedzīvotājus priecēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 7.-9.klašu teātra izrādes fragments no Hermaņa Paukša lugas ”Pūķis atlidos pusnaktī”, režisore un skolas teātra vadītāja Aija Treija.

”Zemgales Eko” akcijai ”Šķirosim atkritumus!” jau ceturtais gads. Šajā mācību gadā esam trešie čaklākie makulatūras vācēji pilsētā – 2,66 tonnas. Akcijas pirmajā un otrajā gadā bijām pirmie.

Jelgavas pilsētas konkursa “Gada skolotājs” laureātes 10.-12.klašu grupā
skolotājas – Vita Hermane un Ruta Dišereite

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica 7 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izcilniekus 7.-12.klašu grupā – vidējā atzīme šajā mācību gadā vismaz 8,5 balles. Skolēni saņēma Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu jeb jeb pašvaldības naudas balvu  75 eiro.

2014.gada absolventi:

3

12 a – kl.audz. Linda Stepena

2

12 h – kl.audz. Tamāra Dzidzēviča

1

12 m – kl.audz. Svetlana Anševica

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 1 = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>