1915 – 1919

Taganroga
Pirmais pasaules karš pārtrauca Jelgavas klasiskās ģimnāzijas normālo darbību, un 1915.gadā valdība skolu evakuēja uz Taganrogu, Krievijas dienvidos, kur tā varēja darboties tikai ierobežotā apmērā. Komunistu revolūcija izbeidza arī to, raksta savā rakstu krājumā ilggadīgs Pētera ģimnāzijas matemātikas skolotājs un no 1941.-1944.gadam direktors Arturs Veisbergs.
Tādējādi 1918.gadā izbeidzās kāds ģimnāzijas vēstures posms. Ģimnāzija pārstāja darboties kā Krievijas mācību iestāde.

Ģimnāzijas atjaunošanās, pārorganizācija
Pēc Pirmā pasaules kara, atjaunojoties valstij, sākās ģimnāzijas atjaunošanas un pārorganizēšanas darbs. Tas gan noritēta uz jauniem pamatiem, bet pats darbs joprojām bija veltīts gudrībām un mākslām, kā to vēstīja bronzā iegravētais ieraksts virs ģimnāzijas ēkas ieejas pirms divi simt gadiem, stāsta Arturs Veisbergs.
Jelgavā, Pirmā Pasaules kara laikā ģimnāzijas ēkā darbojās vācu komandantūra. Ēka smagi cieta 1919.gada ugunsgrēkā, ko izraisīja Bermonta karaspēks. Logi izsisti, nav elektrība, nav solu un galdu. Pirmos gadus skola darbojās Pasta ielā. Skolā mācības notika latviešu valodā, trūka mācību grāmatas, tās bija jātulko no krievu un vācu valodām.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 2 = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>