Direktori

Kopš skolas dibināšanas 1919.gadā to vadījuši 16 direktori.

JĀNIS LAPIŅŠ (1919.-1932.)
Latviešu valodas un vispārējās literatūras skolotājs Jānis Lapiņš (25.07.1885.-11.11.1941.) bija Hercoga Pētera ģimnāzijas pirmais direktors laikā no 1919.-1932. gadam. Skolā valdīja humanitārisma gars. Par ieguldījumiem publicistikā, latviešu nacionālisma ideju popularizēšanā piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

direktors Jānis Lapiņš

direktors Jānis Lapiņš
Picture 1 of 4

Direktors Jānis Lapiņš ar audzēkņiem, centrā aktrise Elza Radziņa

KĀRLIS LĪKUMS (1932.-1934.)
Otrais direktors matemātiķis Kārlis Līkums (09.12.1884.-feb 1967.) bija rāma un nosvērta rakstura cilvēks, kas īpašas izmaiņas skolas virzībā neieviesa. Vairāk uzmanības tika pievērsts sportam. Matemātikas mācību grāmatu autors.

direktors Kārlis Līkums

direktors Kārlis Līkums
Picture 1 of 5

Kārlis Līkums, 1932./1933.gads

VALDEMĀRS DAMBERGS (1934.-1935.)
Direktors Valdemārs (Voldemārs) Dambergs (188?-19??) bija pazīstams sava laika literāts, dzejnieks. Tuvs Eduarda Virzas draugs.

direktors Valdemars Dambergs

direktors Valdemars Dambergs
Picture 1 of 4

Valdemārs Dambergs mūža nogalē

GUSTAVS LUKSTIŅŠ (1935.-1940.)
Par Jelgavas Klasiskās ģimnāzijas tradīciju saglabāšanu iestājās pēdējais pirmskara direktors latīņu un grieķu valodas skolotājs Gustavs Lukstiņš (1894.-). Nebija aktīvs vietējā sabiedriskā dzīvē, brīvajā laikā turpināja vēstures studijas, gatavodamies doktora disertācijai. Direktors labi lasīja referātus, viņa runas skolas aktos bija ļoti labi izstrādātas, izplānotas un matemātiski precīzi pierādītas, bez kādiem izpušķojumiem, vienmēr bija konkrētas tēzes.

lukstins_gustavs

lukstins_gustavs
Picture 1 of 1

Gustavs Lukstiņš

PAULIS LODE (1940.-1941.)

ARTŪRS VEISBERGS (1941.-1944.)

veisbergs

veisbergs
Picture 1 of 2

Artūrs Veisbergs ar skolēniem

JĀNIS BĒRTULIS (1944.-1948.)

bertulis

bertulis
Picture 1 of 1

PĒTERIS BUŠS (1948.-1951.)

buss-61

buss-61
Picture 1 of 4

LILIJA GRANTA (1951.-1970.)

granta-2

granta-2
Picture 1 of 2

GUNIVALDIS GUDERMANIS (1970./1971.MĀC.G.)

ELVĪRA KRIŠJĀNE (1971.-1981.)

krisjane-1

krisjane-1
Picture 1 of 2

JUZEFA BLUMBERGA (1981. SEPT-DEC)

RASMA CUNSKA (1981.-1984.)

REINIS LĪCIS (1984.-1986.)

licis2

licis2
Picture 1 of 1

ELMĀRS SAKNE (1986.-2004.)

image-3

image-3
Picture 1 of 3

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 − 3 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>