Kontaktinformācija

amats amatpersona telefons
direktors Valentīna Maido 63020005
d.v. audzināšanas darbā Ināra Radčenko
Aija Treija
63045704
d.v. izglītības jomā Santa Zaremba (1.-4.kl.)
Antra Dunce
Baiba Balode-Lukjanska
63045548 (sk.sekretārs)
izglītības darba speciālists
(stundu saraksts)
Ilvija Bauska 63045548 (sk.sekretārs)
psihologs Ludmila Soldatenoka 63045548 (sk.sekretārs)
māsa Inese Balode 63045542
bibliotekārs Tamāra Šembele 63046651
sekretārs Daiga Sabule 63045548
d.v. saimnieciskajā darbā Viktors Griščenko 63045338

jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Pasta adrese:
Meiju ceļš 9
Jelgava
LV-3007

Reģ.Nr. 90000074738

Konts: SEB Banka LV07UNLA0008014130203