Kontaktinformācija

amats amatpersona telefons
direktors Valentīna Maido 63020005
d.v. audzināšanas darbā Ināra Radčenko
Aija Treija
63045704
d.v. izglītības jomā Santa Zaremba (1.-4.kl.)
Baiba Balode-Lukjanska
63045548 (sk.sekretārs)
d.v. saimnieciskajā darbā Viktors Griščenko 63045338
sekretārs Daiga Sabule
Kristīne Prulle
63045548
63046576
psihologs Ludmila Soldatenoka 63045548; 63046576 (sk.sekretārs)
sociālais pedagogs Elīna Čerkovska 63045548; 63046576 (sk.sekretārs)
māsa Inese Balode 63045542
bibliotekārs Tamāra Šembele 63046651
dežurants   63046580

jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Pasta adrese:
Meiju ceļš 9
Jelgava
LV-3007

Reģ.Nr. 90000074738

Konts: SEB Banka LV07UNLA0008014130203