Kontaktinformācija

amats amatpersona telefons
direktors Valentīna Maido 63020005
d.v. audzināšanas darbā Ināra Radčenko
Aija Treija
63045704
d.v. izglītības jomā Santa Zaremba (1.-4.kl.)
Antra Dunce
Ilvija Bauska
Baiba Balode-Lukjanska
63045548 (sk.sekretārs)
psihologs Ludmila Soldatenoka 63045548 (sk.sekretārs)
māsa Agrita Kaļķe 63045542
bibliotekārs Tamāra Šembele 63046651
sekretārs Daiga Sabule 63045548
d.v. saimnieciskajā darbā Viktors Griščenko 63045338

Fakss: 63020907

epasts

Pasta adrese:
Meiju ceļš 9
Jelgava
LV-3007

Reģ.Nr. 90000074738

Konts: SEB Banka LV07UNLA0008014130203