JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS 
APSTIPRINĀTS
Pēcpārbaudījumu grafiks  2016/2017 m.g ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora
31.05.2017  rīkojumu Nr.55-PD 
7.klases
01.jūn 02.jūn 05.jūn 06.jūn 07.jūn
  Klases Ceturtdiena Klases Piektdiena Klases Pirmdiena Klases Otrdiena Klases Trešdiena
8.30-9.10 7a Vēsture     7.b Ģeogrāfija 7.a;7.b Angļu val 7.a Vizuālā māksla
9.20-10.00 7a Vēsture     7.b Ģeogrāfija 7.a;7.b Angļu val 7.a Vizuālā māksla
10.10-10.50     7.b Informātika 7.a krievu val. 7.b Vācu val.    
11.20-12.00         7.a krievu val. 7.b Vācu val.    
12.20-13.00                    
13.10-13.50                    
08.jūn 09.jūn 12.jūn 13.jūn
  Klases Ceturtdiena Klases Piektdiena Klases Pirmdiena Klases Otrdiena
8.30-9.10 7a Vēsture     7.b Ģeogrāfija 7.a;7.b Angļu val
9.20-10.00 7a Vēsture     7.b Ģeogrāfija 7.a;7.b Angļu val
10.10-10.50     7.b Informātika 7.a krievu val. 7.b Vācu val.
11.20-12.00     7.a Vizuālā māksla 7.a krievu val. 7.b Vācu val.
12.20-13.00     7.a Vizuālā māksla        
13.10-13.50                
Pēcparbaudījumi
14.jūn 15.jūn
  Klases Trešdiena Klases Ceturtdiena
8.30-9.10 7a Vēsture    
9.20-10.00     7.b Ģeogrāfija
10.10-10.50 7.a krievu val.    
11.20-12.00 7.b Informātika 7.b Vācu val.
12.20-13.00 7.a Vizuālā māksla 7.b Angļu val. 
13.10-13.50        
8.klases
01.jūn 02.jūn 05.jūn 06.jūn 07.jūn
  Klases Ceturtdiena Klases Piektdiena Klases Pirmdiena Klases Otrdiena Klases Trešdiena
8.30-9.10 8.a;8b Angļu val. 8.a krievu val. 8.a;8b Latv. val. 8.a Matemātika 8.a;8b Fizika
9.20-10.00 8.a;8b Angļu val. 8.a krievu val. 8.a;8b Latv. val. 8.a Matemātika 8.a;8b Fizika
10.10-10.50 8.a;8b Angļu val. 8.a Matemātika 8.a Vēsture 8.a;8b Sports 8.a Matemātika
11.20-12.00 8.a;8b;8m Latv. val. 8.a Matemātika 8.a Vēsture 8.a;8b Sports 8.a Matemātika
12.20-13.00 8.a;8b;8m Latv. val.         8.m Vēsture    
13.10-13.50 8.a;8b;8m Latv. val.         8.m Vēsture    
08.jūn 09.jūn 12.jūn 13.jūn
  Klases Ceturtdiena Klases Piektdiena Klases Pirmdiena Klases Otrdiena
8.30-9.10 8b;8m Latv. val. 8a Latv. val. 8.a Matemātika 8.a Matemātika
9.20-10.00 8b;8m Latv. val. 8a Latv. val. 8.a Matemātika 8.a Matemātika
10.10-10.50 8b;8m Latv. val. 8a Latv. val. 8.a Vēsture 8.a;8b Sports
11.20-12.00 8.a;8b Angļu val. 8.m Vēsture 8.a Vēsture 8.a;8b Sports
12.20-13.00 8.a;8b Angļu val. 8.a;8b;8.m Fizika/Vēsture 8.a krievu val. 8b;8m Latv. val.
13.10-13.50 8.a;8b Angļu val. 8.a;8b Fizika 8.a krievu val. 8b;8m Latv. val.
Pēcparbaudījumi
14.jūn 15.jūn
  Klases Trešdiena Klases Ceturtdiena
8.30-9.10 8.a;8b Fizika 8.a;8.b;8m  Latv. val.
9.20-10.00 8.a krievu val. 8.m Vēsture
10.10-10.50 8.a Matemātika 8.a Vēsture
11.20-12.00 8.a;8b Sports 8.a;8b Angļu val.
12.20-13.00        
13.10-13.50