Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
fakultatīvo, individuālo nodarbību un interešu izglītības grafiks
2016./2017. mācību gadā.

Fakultatīvā/indiv. nodarbība

Klase

Skolotājs

Telpa

Diena

Mācību stunda

 

Fakultatīvās nodarbības

 

Latviešu valoda

9. a

J.Mackēviča

211.

Ceturtdiena

0.

 

Latviešu valoda

9.b, 9.m

I.Plivča

128.

Ceturtdiena

Pirmdiena

8.

7.

 

Angļu valoda

9.m

I.Blumberga

330.

Piektdiena

0.

 

Angļu valoda

9.b

Ie. Cauna

212.

Ceturtdiena

8.

 

Fizika

9.m

I.Stūrāne

228.

Ceturtdiena

9.

 

Latvijas vēsture

9.a., b.

V.Pirvica

214.

Otrdiena

8.

 

Vēsture

9.m

A.Lukjančikovs

213.

Ceturtdiena

0.

 

Krievu valoda

9.b

R.Petrova

310.

Piektdiena

8.

 

Krievu valoda

9.a

S.Anševica

112.

Pirmdiena

8.

 

Tekstilaplikācija

1.m2

Z.Jevsina

23.

Ceturtdiena

6.

 

Mājturība

9.a

L.Stepena

23.

Ceturtdiena

8.,9.

 

Teātra studija

3. – 4.

A.Treija

Teātra klase

Pirmdiena

6., 7.,8

 

Kodu laboratorija

1. m2

1. m1

2. m

2. a

K.Antonevičs

316.

316.

316.

316.

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Ceturtdiena

6.

6.

6.

7.

3 dimensiju projektēšana

7.-9.

4.m1

318.

316

Otrdiena

8. (1.sem.)

7. (2.sem.)

 

Datorika

4.m1,m2

I.Bauska

K.Antonevičs

316.

Pirmdiena

Piektdiena

6.

7.

 

Robotika

1.a

I.Bauska

318.

Trešdiena

7.

 

1.m 1

318.

Otrdiena

6.

 

1.m 2

318.

Trešdiena

6.

 

2.a

318.

Ceturtdiena

6.

 

2.m

318.

Ceturtdiena

7.

 

Robotika

3.a, 3.m

I.Bahmanis

316.

Otrdiena

7.

 

3.a, 3.m

318

Piektdiena

7.

 

4.m2

316.

Trešdiena

7.

 

4.m1

318.

Piektdiena

6.

 

Netradicionālā matemātika

2.m

S.Gindra

101.

Trešdiena

6.

 

4.m1/4.m2

R.Jurjāne

103.

Ceturtdiena

7.

 

1.m 1

A.Dunce

125.

Pirmdiena

6.

 

4.m1/4.m2

125.

Ceturtdiena

7.

 

3.m

125.

Ceturtdiena

6.

 

1.m2

I.Auziņa

302.

Pirmdiena

5.

 

Matemātika

1.a

I.Jēgermane

201.

Trešdiena

6.

 

Matemātika (eksāmenam)

9. a

A.Dunce

125.

Trešdiena

8.

 

9. m

Dz.Ozola

114.

Otrdiena

8.

 

7. m

114.

Trešdiena

8.

8. m

114.

Ceturtdiena

8.

 

 

Mūzika (ansamblis, koris)

7. - 9.

A.Damlica-Ķere

aktu zāle

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena

8.,9.

Sporto visa klase

4.m2

S.Lorence

sporta

zāle

Otrdiena

Cetutdiena

7.

6.

Sporto visa klase (peldētapmācība)

4.m2

A.Ozoliņa

Sporta zāle

Piektdiena

1.

Sporto visa klase

(peldētapmācība)

4.m2

A.Paegle

Sporta zāle

Piektdiena

1.

Kustību un dejas pamati

3.a

3.m

4.m1

4.m2

S. Kuriga

aktu zāle

Trešdiena

7.

8.

 

1.a

1.m1

1.m2

2.a

2.m

Piektdiena 

6.

7.

Individuālās nodarbības

Iekārtu datorprojektēšanas pamati

10.- 12.kl.

O.Vronskis

318.

Pirmdiena

8., 9.

Latviešu valoda

12.i

I.Ulmane

232.

Trešdiena

0.

 

Angļu valoda

12.i

A.Amstere-Zelgalve

113.

Ceturtdiena

0.

 

Ķīmija

12.i

V.Miglāne

222.

Piektdiena

8.

 

Fizika

12.i

I.Stūrāne

228.

Otrdiena

9.

 

Bioloģija

11.i

B.Balode-Lukjanska

322.

Otrdiena

9.

 

Krievu valoda

12.i

S.Anševica

112.

Otrdiena

8.

 

Matemātika (eksāmenam)

12.i

Dz.Kancēviča

313.

Pirmdiena
Piektdiena

8.,9.

 

Interešu izglītība

 

Vizuālās mākslas studija

1 - 9.klases

V.Stūrmane

328.

Trešdiena

7.,8.,9.

 

Teātra studija

(Skatuves runa)

7.- 9.

A.Treija

Teātra klase

Piektdiena

8., 9.,10.,11.,12

 

Teātra studija

10. – 12.

Teātra klase

Ceturtdiena

8., 9., 10.,11.,12.

 

Mūzika (ansamblis, koris)

1.-4.kl.

A.Damlica-Ķere

aktu zāle

Trešdiena
Ceturtdiena

7.,8.9.,10.

 

Futbols

7.-9.

Z.Auziņa

Sporta zāle

Ceturtdiena

8.,9.

 

Florbols

7.-12.

S. Lorence

Sporta zāle

Pirmdiena

8.,9.

 

Sporta spēļu pamati

2.a

2.m

4.m1

4.m1,4.m2

(zēni)

S. Lorence

Sporta zāle

Pirmdiena

Trešdiena

Trešdiena

Trešdiena

6.

7.

6.

8.

 

Sporta spēļu pamati

1.a, 1.m1

I. Rutka

Sporta zāle

Otrdiena

7.

 

1.m2

Ceturtdiena

5.

 

 

3.a, 3.m

Otrdiena

6.

 

CNC manuālā programmēšana

10.-12.

M. Erntsons

mašīnbūve

Trešdiena 

8., 9.

 

Robotika

1.-9.

I.Bahmanis

318.

Trešdiena

8., 9.,10.,11

Kokapstrāde

7.-12.

25.

Pirmdiena

8.,9.

Psihoģija pamatskolai

7.-9.

L.Soldatenoka

122.

Pirmdiena

Otrdiena

8.

8., 9.

 

Jauno žurnālistu pulciņš

9. 12.

V.Hermane

315.

Trešdiena

Ceturtdiena

7.,8.,9.