Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

ZPD un PD tēmu piedāvājums 2016./2017. m.g.

Npk

Skolotāja vārds, uzvārds

Tēma

1.

Maija Actiņa

1.Mobilo lietotņu izmantošana sporta stundās.

2.Dažādu fitnesa veidu salīdzinājums.

2.

Agnese Amstere-Zelgalve

1.Angļu valodas pēcpusdiena pamatskolā.

2. Dziesmu izmantošana angļu valodas apgūšanā.

3.

Svetlana Anševica

1. "Multfilmas "Maša un Lācis" izmantošana krievu valodas stundās pamatskolā". (PD)

2. Krievu kultūra Jelgavas vesturē. (ZPD)

4.

 

Kaspars Antonevičs

1. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kvartāla pirmskara 3D rekonstrukcija. (PD; ja nopietna vēsturiskā izpēte, tad ZPD)

2. JTV interešu izglītības apskats (izpēte, video, foto, aprakstu sagatavošana, skolas mājas lapas sadaļas izveide). (PD)

3. JTV ēkas 3D modeļa izveide. (PD)

5.

Zinaīda Auziņa

Futbola turnīrs 3.-4.klasēm.

6.

Ivars Bahmanis

1. Virtuālās realitātes mācību klase.

2. Arduino mikrokontrolieru izmantošana skolā.

7.

 

Baiba Balode-Lukjanska

1.Videi draudzīgs transporta līdzeklis. (Skolēns eksperimentē)

2.Dabaszinību pēcpusdiena sākumskolā.

3.Enerģētisko augu audzēšana. (Tēma tiks precizēta)

4.Tauriņa efekts.....

8.

 

Ilvija Bauska

1. Datori – tūkstošgades sasniegums vai problēma.

2. Datori un veselība.

3. JTV renovācija.

9.

Ineta Blumberga

1. Comparision of Great Britain and Latvia.

2. Didaktiskās spēles svešvalodu stundās.

10.

Ieva Cauna

 

11.

Agita Damlica-Ķere

 

12.

 

 

Antra Dunce

1.Matemātikas pēcpusdiena 1.klasēm Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

2. Matemātikas pēcpusdiena 2.klasēm Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

3. Matemātikas pēcpusdiena 3.klasēm Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

4. Matemātikas pēcpusdiena 4.klasēm Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

5.Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas „Zaļas klases” projekts.

6.

13.

Mārtiņs Eizengrauds

 

14.

Maruta Gāle

1. Interneta resursu izmantošana vācu val. mācīšanā/ mācoties.

2. Vācu val. 3.Sv.- metodes kā padarīt mācīšanos interesantāku/ vieglāku.

15.

 

 

Valda Grunte

1. Latvijas monētas

2. Ģeogrāfiskie nosaukumi manas dzīvesvietas apkārtnē(precizējams).

3. Jelgavas iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņas 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā.

4. SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ''KULK''- struktūra un darbība.

5. Jelgavas tūrisma attīstības perspektīvas.

16.

 

 

 

Vita Hermane

1.Jelgava latviešu dzejā (ZPD)

2.Teksti Jelgavas pilsētvidē (ZPD)

3.Tēva tēls K.Vērdiņa dzejoļu krājumā "Tētis" (ZPD)

4.Gramatisko konstrukciju daudzveidība M.Bērziņa romānā "Svina garša" (ZPD)

5. Reklāmas saukļi uz automašīnām Jelgavas pilsētā (PD)

6. Jelgavas tēlojuma A.Brigaderes triloģijā "Dievs, daba, darbs" (PD)

7. Tēta raksturojums K.Vērdiņa dzejoļu krājumā "Tētis" (PD)

17.

Zanda Jevsina

1. Pusdienu kastīte pamatskolēnam

2. Pusdienu kastīte vidusskolēnam.

3. Pa solim uzturmācībā.

18.

Dzintra Kancēviča

1.Matemātika un māksla (Leonardo da Vinči, arhitektūra, tēlniecība, glezniecība, zelta šķēlums).

2.Jautrā matemātika (interesanti uzdevumi, kļūdaini pierādījumi, piem., ka 1=2).

3.Statistiskie pētījumi dažādās jomās (socioloģija, psiholoģija, ekonomika, politoloģija, sports, medicīna, bioloģija, ģeogrāfija u. c.).

4.Krāsošanas uzdevumi.

5.Loģiskās spēles.

6.Matemātikas pēcpusdiena pamatskolā.

19.

Santa Lorence

1.-4 klašu sporta pēcpusdiena

20.

 

 

Aleksejs Lukjančikovs

1. Cilvēka ģērbšanās stila ietekmes faktori.

2. Jauniešu apmeklētākie kultūras pasākumi Jelgavas pilsētā.

3. Brīvības un demokrātijas izpratne mūsdienu sabiedrībā.

4. Atmiņas par Jelgavu Otrā pasaules kara laikā.

5. Jelgavnieku viedoklis par eiro valūtu.

21.

 

 

 

Andrejs Lukjančikovs

1.Atvieglināto polimēru - betona bloku izgatavošana. (ZPD)

2.Celtniecības apdares plātņu izgatavošana ar termo -, hidro -, trokšņu izolācijas īpašībām. (ZPD)

3.Mehāniski izturīgo daudzkomponentu polimēru kompozītu izgatavošana. (ZPD)

4.Sintētisko hidrofobu šķīdumu pagatavošana un celtniecības materiālu un konstrukciju virsmu hidroizolējoša piesūcināšana. (ZPD)

5.Induktīvā karsēšana. Polimēru kausēšana un metāla metināšana. (PD)

6.Fotografēšana : dažādu savstarpēji atkarīgo fizikālo procesu komplekss. (PD)

22.

Jana Mackeviča

 

23.

Lāsma Medaine

 

24.

 

Veronika Miglāne

1. Ķīmijas eksperiments

2. Ezeru biotops kā tūrisma objekts.

3. Ūdens analīzes iespējas mājas apstākļos

25.

 

 

 

 

 

 

Dzintra Ozola

1.Matemātiskās spēles. (PD)

2.Matemātikas uzdevumi dabā. (PD)

3.Matemātikas diena brīvā dabā Jelgavā. (PD)

4.Skaitļa vārdi latviešu tautas dziesmās. (PD)

5.Netradicionālie mēri. (PD)

6.Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas nākotnes skolas makets. (PD)

7.Jelgavas skolas vakar un šodien. (PD)

8.Jelgavas ielu ģeometrija pirms un pēc 2.Pasaules kara. (PD)

9.Mācību video veidošana dažādām tēmām matemātikā. (ZPD)

10.Kodēšanas sistēmas (kombinatorikas un varbūtību teorijas lietošana). (ZPD)

11.Mūzika un matemātika. (ZPD)

12.Ģeometriskie pārveidojumi mākslā. (ZPD)

13.Polārās koodinātas. (ZPD)

14.Daudzveidīgas mācību metodes Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas matemātikas, dabas zinību un inženierzinātņu virziena programmās. (ZPD)

26.

Raisa Petrova

1.Skolotāji – mūsu skolas absolventi.

2.SKOLAS TRADĪCIJAS  -  TOREIZ (20. gadsimts) UN TAGAD (21. gadsimts).

27.

 

 

 

 

 

 

Viviāna Pirvica

1.Arheoloģiskie pieminekļi Jelgavas novadā un to aizsardzība. (PD)

2.Kurzemes-Zemgales hercogistes heraldika. (PD)

3.Otrā pasaules kara piemiņas vietas Jelgavā. (PD)

4.Hercoga Jēkaba kanāla vēsture. (PD)

5.Slimnīcas “Ģintermuiža” vēsture. (PD)

6.Luterāņu baznīcas vēsture Jelgavā. (PD)

7............................. ielas vēsture Jelgavā. (PD)

8.1941.gada 14.jūnija deportācijas Jelgavas iedzīvotāju atmiņās. (ZPD)

9.Jelgavas pilsētas pārvaldes darba un to lēmumu atspoguļojums presē nacistiskās Vācijas okupācijas gados. (ZPD)

10. Reliģiskais stāvoklis Kurzemes-Zemgales hercogistē. (ZPD)

11. Jelgavas LTF nodaļas darbība 1988. – 1990. gadam. (ZPD)

12. Jelgavas pilsētas 19.gs. sociālekonomiskā situācija pēc dzimtbūšanas atcelšanas. (ZPD)

28.

Inārs Pirvics

 

29.

 

 

Ināra Plivča

1. "Darvas karote" Jelgavas pilsētvides "Medus podā"

2."Darvas karote" Jelgavas pilsētvides "Medus podā"

3.Bērna psiholoģisko pārdzīvojumu atklāsme V.Belševicas darbā "Bille"

4.Personvārdi manā dzimtā un to raksturojums

5.Mani meklējumi un atradumi jaunākajā latviešu literatūrā

6.Manas dzimtas vēstures noslēpumainākie notikumi

7.Jelgava-manas dzimtas pilsēta paaudžu paaudzēs

8.Mans novads A.Brigaderes darbā "Dievs.Daba.Darbs

9.Dažādu literāro spēļu veidošana, izmantojot Power Point

10.Dažādu vārdšķiru izmantojums Jelgavas veikalu, kafejnīcu, apkalpojošo uzņēmumu nosaukumos

30.

 

 

 

 

 

 

 

Ināra Radčenko

1. Veselīga un droša skolas vide. (PD)

2. Manas skolas tradīcijas.  (PD)

3. Bērnu tiesības un pienākumi.  (PD)

4. Veselīgs dzīvesveids.  (PD)

5. Vecāku pārmērīga kontrole, kā cēlonis atkarībām.  (PD)

6. Mana pilsēta Jelgava – Es – ģimene - sabiedrība.  (PD)

7. Mana pilsēta Jelgava – Es – vienaudži – draudzība.  (PD)

8. Jūtas un emocijas.  (ZPD)

9. Bailes un fobijas.  (ZPD)

10. Horoskopi.  (ZPD)

11. Jauniešu saskarsmes prasme.  (ZPD)

12. Miega nozīme cilvēka dzīvē.  (ZPD)

13. JTV vidusskolēnu dzīvesveids.  (ZPD)

14. Bērnu tiesības un pienākumi.  (ZPD)

15. Vidusskolēnu emociju un rīcības savstarpējā saistība.  (ZPD)

16. Stress jauniešu vidū.  (ZPD)

31.

 

 

 

 

Sanita Rēdmane

1.Ģederta Eliasa daudzveidīgā māksla. (ZPD)

2. Kārļa Miesnieka devums latviešu reālistiskajā mākslā.  (ZPD)

3. Vilhelms Purvītis - Latvijas ainavas " pirmatklājējs"  glezniecībā.  (ZPD)

4. Impresionisma aizsācēji Latvijas mākslā. (ZPD)

5. Plakātu mākslinieks - Laimonis Šēnbergs. (ZPD)

6. Ekspresionisms un modernisms Leo Svempa mākslā. (ZPD)

7. Aleksandras Beļcovas daiļrade.  (ZPD)

8. Kārlim Miesniekam 130.  (PD)

9. Ģedertam Eliasam 130.  (PD)

10. Vilhelmam Purvītim 145.  (PD)

11. Johanam Valteram 148.  (PD)

12. Karikatūristam Gunāram Bērziņam – 90.   (PD)

13. Gleznotājai Aleksandrai Beļcovai — 125.  (PD)

14. Gleznotājam Leo Svempam — 120.  (PD)

32.

Irēna Rutka

Ideāla sporta stunda  vidusskolas skolēna acīm.

33.

 

 

 

 

Ludmila Soldatenoka

1.Neverbālā valoda

2.Bailes un fobijas

3.Atkarības vielu lietošana jauniešu vidū

4.Vidusskolēnu temperamentu tipi

5.Vidusskolēnu savstarpējās attiecības

6.Mācīšanās motivācija

7.Enerģijas dzērienu lietošana vidusskolēnu vidū

8.Miegas traucējumi

9.Pozitīva psiholoģija

10.Vardarbība ģimenē

11.Vardarbība skolā

34.

Linda Stepena

1. Dārzeņu konservēšanas tradīcijas Jelgavnieku ģimenēs.

2. Augļu konservēšanas tradīcijas Jelgavnieku ģimenēs.

35.

 

 

Ilona Stūrāne

1. Ķermeņa krišanas ātruma un paātrinājuma atkarība no materiāla parametriem.

2. Skaņas raksturlielumi. Stīgas svārstības.

3. Eksperimenti un drošības ievērošana fizikā.

4. Skolēnu stājas problēmu un ikdienas paradumu pētījums.

36.

Violeta Stūrmane

 

37.

Tamāra Šembele

1. Skolas tēla popularizēšana vietējās avīzēs (Zemgales Ziņas, Jelgavas vēstnesis) pēc nosaukuma Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola iegūšanas.

2. Bibliotēkas loma sākumskolas skolēnu lasītprasmes veicināšanai.

38.

Aija Treija

 

39.

 

 

 

Ilze Ulmane

1.Koki Kn.Skujenieka dzejā.

2.Telpa Kn.Skujenieka dzejā.

3.Laiks Kn.Skujenieka dzejā.

4.Patriotisms Kn.Skujenieka dzejā.

5.Putni V.Belševicas dzejā.

6.Augi, ziedi V.Belševicas dzejā.

7.Traģiskais G.Repšes romānā ,,Bogene".

8.Sievietes I.Ābeles romānā ,,Stikli".

9.Kultūras darbinieku vārdi Jelgavas ielu nosaukumos.

10.Veikalu nosaukumi Jelgavā.

40.

Svetlana Živjuka

 

41.

Olafs Vronskis

 

42.

Aivars Kaķītis