JELGAVAS 1.ĢIMNĀZIJA

PROJEKTI


eTwinning

"Pasaku spēles". Izmantojot vizuālas programmēšanas programmas Scratch un Kodu Game Lab veidosim spēles pasakām

sports2016

"Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā"

Foto galerija - 03.2016. -

Pasaku pils 29.03.2016. (9 bildes).

Vizuālās mākslas studijas 1.-3. klases skolēnu darbi.

 Goto 2016_03_29_pasakuPils gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Ķengurs – matemātika visiem. 24.03.2016. (11 bildes).

80.gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidnejas, nolēma organizēt spēles-konkursa jauno veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pārbauda dators. Tūkstošiem skolēnu varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi. Šobrīd konkurss notiek aptuveni 50 Eiropas, Āzijas un Amerikas valstīs.
Konkurss-spēle „Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti un paaugstina skolēnu interesi par to. Spēle ne tikai stimulē skolas programmas apguvi, bet arī mudina skolēnus piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Konkursam ir viena kārta, bez atlases sacensībām. Šogad sacensība notiek 24.martā, darba ilgums - 75 minūtes un sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pieauguma. Katram jautājumam piedāvāti 5 atbilžu varianti.
Šajā gadā konkursa “Ķengurs” dalībnieku skaits ir izaudzis līdz pat 20115 skolēniem no 220 Latvijas skolām. Mūsu skolā konkursā piedalījās 103 skolēni no 2. līdz 12.klasei.
Uzvarētāju apbalvošanu īsteno Latvijas organizācijas komiteja no balvu fonda, kas tika veidots ar sponsoru palīdzību. 16.aprīlī plkst. 12:00 Rīgas Kongresu namā notiks konkursa „Ķengurs-2016” uzvarētāju apbalvošana - diplomu pasniegšana (par 1.vietu savā skolā katrā klašu grupā, kā arī tos, kuri iekļuva starp 20 labākajiem visā Latvijā katrā klašu grupā no 2. līdz 12.klasei), sertifikātu pasniegšana skolai un diplomu pasniegšana skolas organizatoriem.

 Goto 2016_03_24_Kengurs gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Ūdens diena skolā 22.03.2016. (14 bildes).

Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada. UNESCO LNK aicina ikvienu skolu, interešu apvienību un organizāciju visā Latvijā iesaistīties Pasaules ūdens dienai veltītajos pasākumus, kā arī pašiem kļūt par to organizatoriem, izmantojot dažādu ūdens tematiku mācību stundās, iesaistoties dažādās iniciatīvās, veicot pētījumus un rīkojot izstādes, rosinot bērnu, jauniešu, sabiedrības izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un ūdens nozīmi vispār, kā arī apzinoties draudus, kas ietekmē ūdens resursu izsīkšanu visā pasaulē.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā ķīmijas stundās skolotājas Veronikas Miglānes vadībā skolēni veica eksperimentus “Kādu ūdeni mēs dzeram” ar skolas ūdeni. Šo darbu veica 8., 9., 10. un 11.klases. Skolēni noteica ūdens vizuālo pievilcību, pH līmeni, ūdens jonu saturu un ūdens cietību.

 Goto 2016_03_22_udensd_skola gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Ūdens diena LLU 22.03.2016. (10 bildes).

Atsaucoties UNESCO LNK Pasaules ūdens dienas aicinājumam 22. martā LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības specialitātes 2. kursa studenti sadarbībā ar LLU Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju organizēja Pasaules ūdens dienai veltītu izglītojoši praktisku pasākumu vidusskolēniem ar tēmu “Ūdens un darbs”.
Pasākumā piedalījās komandas no Rīgas 94. vidusskolas, Jelgavas tehnikuma, Dobeles 1. vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas 5. vidusskolas. Komandas sacentās erudīcijā un praktiskajās darbnīcās. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu pārstāvēja Māris Ķīselis un Niks Šlosbergs no 10.i klases, Andris Buske un Roberts Ļeontjevs no 9.b klases.
Tā kā Vides un būvzinātņu fakultāte īsteno studiju programmu "Vide un ūdenssaimniecība", kuras absolventi kļūst par inženieriem vides jomā, un veic dažādus ūdens izpētes darbus laboratorijās, tai ir atbilstošs aprīkojums un skolēniem bija iespēja iepazīties ar ūdens izpētes iekārtām un vērot, kā tās tiek izmantotas.

 Goto 2016_03_22_udensdLLU gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Lieldienu kompozīcijas (1.-3.klases) 21.03.2016. (19 bildes).

 Goto 2016_03_21_lieldienas1kl gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

International Student Scientific Mathematic Olympiad 16.03.2016. (14 bildes).

Lai veicinātu interesi par matemātiku un nodrošinātu studentiem iespēju radoši piemērot iegūtās zināšanas, 2016.gada 16. martā LLU Matemātikas katedra rīkoja Starptautisko studentu matemātikas olimpiādi(International Student Scientific Mathematic Olympiad). Tradīcija tika iedibināta 2011.gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā" (MATNET) ietvaros un šogad tā tika organizēta jau piekto reizi. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē savu pratību matemātikā apliecinās ne tikai studenti no LLU un Šauļu Universitātes (Lietuva), bet arī Rīgas Tehniskās Universitātes, Vidzemes un Ventspils augstskolu studenti. Tās līmenis nepārsniedz vidusskolas zināšanas, taču var pielietot arī augstskolā iegūtās zināšanas. Tāpēc jau otro gadu uz olimpiādi tiek aicināti arī LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultātes sadarbības skolu skolēni. Šogad olimpiādē piedalījās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas tehnikuma un Ozolnieku vidusskolas.
Mūsu skolas 12.i klases skolniece Santa Lauva izcīnīja 3.vietu.
Pirmajā daļā studenti un skolēni pildīja uzdevumus individuāli. Otrajā daļā jauktās grupās saņēma problēmuzdevumu, kuru risināja ar matemātiskām metodēm. Grupas komunikācija un darbu prezentācija notika angļu valodā.
Paralēli olimpiādei, notika arī matemātikas skolotāju un pasniedzēju seminārs-diskusija par matemātikas izglītību augstskolā ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kurā piedalījās matemātikas skolotāja Antra Dunce.

 Goto 2016_03_16_studentuMatemOlimp gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

PI diena 11.03.2016. (107 bildes).

Pī ir matemātiska konstante Eiklīda ģeometrijā - riņķa līnijas garuma c attiecība pret tās diametru d, tātad π=C/d, kuras aptuvenā vērtība ir 3,14159.
Šos neoficiālos svētkus 1988.gadā izdomāja fiziķis no Sanfrancisko Larry Shaw, kurš ievēroja, ka saskaņā ar amerikāņu datumu pierakstu 14.marts ir 3.14, kas ir pirmie trīs skaitļa π cipari. Pirmās svinības notika San Francisko muzejā Exploratorium, kur šis Larijs arī strādāja. Tur visi darbinieki un apmeklētāji sastājās un gāja pa riņķi kādā apaļā telpā. Pēc tam visi gāja ēst apaļus pīrāgus. :) Šis muzejs vēl arī šodien turpina šādu tradīciju. Vajadzētu kādreiz aizbraukt un apskatīt šādas tradīcijas izpausmi klātienē. :)
Savukārt 2004. gadā šajā pašā dienā Daniel Tammet uzskaitīja 2964 π decimālos ciparus. Bet 2009. gadā ASV šī diena oficiāli tika pasludināta par Nacionālo Pi dienu. Varbūt arī pie mums Latvijā to vajadzētu izdarīt? Un 2009. gadā pirmo reizi Google prezentēja Google Doodle Pi dienas svinēšanai.
Šajā dienā tiek teiktas slavinošas runas par godu skaitlim π, tiek runāts par tā lomu cilvēces vēsturē, cep un ēd „pī–rāgu” („pie”) ar grieķu burta π attēliem vai pirmajiem šī skaitļa cipariem, risina atjautības uzdevumus un mīklas, saistībā ar šo skaitli.
Šo dienu svin visā pasaulē vienlaicīgi ar Alberta Einšteina dzimšanas dienu!
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā notika atjautības un veiklības konkursi 6.-9.klašu komandām un komandu līdzjutējiem.
6.m klasē uzvarēja komanda „Reizrēķins”, komanda ieguva arī žūrijas simpātiju balvu;
starp 7.klasēm – 7.m klases komanda, kura ieguva arī galveno balvu par vislielāko punktu skaitu starp visām komandām;
starp 8.klasēm – 8.m klases komanda;
starp 9.klasēm – 9.b klases komanda.

 Goto 2016_03_11_PIdiena gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Sveču darbnīcas (1.-3.klases) 10.03.2016. (73 bildes).

 Goto 2016_03_10_sveces gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Aerobikas festivāls 08.03.2016. (199 bildes).

 Goto 2016_03_08_aerobika gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Žetonvakars 04.03.2016. (148 bildes).

Šogad - Oskara stilā ar JTVoskara un Marta Zaķa balvām, dejām... :)

 Goto 2016_03_04_zetonvakars gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.

Matemātikas pēcpusdiena 1.klasēm 01.03.2016. (25 bildes).

Pasākuma scenāriju izveidoja 9.m klases skolnieces Santa Antoņonoka un Viktorija Loginova. Meitenes izstrādā pētniecisko darbu ar mērķi sameklēt uzdevumus četrām stacijām, kurus izpilda 1.a un 1.m klases komandas; izdomāt līdzjutēju uzdevumu un komandu kapteiņu pārbaudījumu. Santa un Viktorija izveidoja arī galvas rēķinus. Tos bez kļūdām izpildīja un saņēma atzinības rakstus 10 skolēni:
1.a Kristija Visocka, Anete Mūrniece, Ance Buša, Patriks Veļeckis;
1.m Valters Lazda, Artūrs Dandens, Raivo Ziemelis, Beatrise Jansone, Rūdolfs Mikiško, Madara Harju.
Kopvērtējumā 1.vietu ieguva 1.m klase, bet 2.vietu - 1.a klase.
Šādi pasākumi skolēnus motivē iepazīties ar dažādiem interesantiem matemātikas uzdevumiem, kā arī saliedē skolas solēnus no dažādām klašu grupām.

 Goto 2016_03_01_matPecpusd1kl gallery. Activate JavaScript to see this gallery on this page.


2016./2017.m.g. arhīvs:   06  05  04  03  02  01  12  11  10  09 

2015./2016.m.g. arhīvs:   06  05  04  03  02  01  12  11  10  09 

2014./2015.m.g. arhīvs:   06  05  04  03  02  01  12  11  10  09 

2013./2014.m.g. arhīvs:   06  Skolai 95  05  04  03  02  01  12  11  10  09 

2012./2013.m.g. arhīvs:   06  05  04  03  02  01  12  11  10  09 

2011./2012.m.g. arhīvs:   06  05  04  03  01  12  11  10  09  08 

2010./2011.m.g. arhīvs:   06  05  04  03  02  12  11  10  09 

2009./2010.m.g. arhīvs:   05  04  03  02  01  12  11  10  09 

2008./2009.m.g. arhīvs: 05  04  skolai_90  absolv_kauss  03  01  12  11  10

VISI KOPĀ 09.2016.

Visi kopā

SKOLOTĀJI 09.2016.

Meklē savu skolotāju?
Varbūt ielūkojies šeit?

skolotaji

ESI VESELS!

Vai zini, ka mutē var būt vairāk baktēriju, kā šūnu tavā ķermenī? Atgādinām, ka zobārstniecība un zobu higiēna līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātās programmas ietvaros ir PAR BRĪVU - tepat, mūsu skolā!
Izdevīgi piedāvājumi arī vecākiem par 18!

zobarsts

SEKO TWITERĪ!

YOUTUBE KANĀLS

Jūtūbei