projekta dalībniece - Royan arodskola - jauna un plaša. Bildē redzama labi ja puse skolas kompleksa