...ne svaigākās pasaules preses apgūstamajās nozarēs