Bet nu pavisam no citas operas - greznā Parīzes opera!