JELGAVAS 1.ĢIMNĀZIJA

PROJEKTI


eTwinning

"Pasaku spēles". Izmantojot vizuālas programmēšanas programmas Scratch un Kodu Game Lab veidosim spēles pasakām

sports2016

"Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā"

Uzņemšana 5.-7.klasēs 2015./2016.m.gadam

Uzņemšanas komisijas darba laiks

datums laiks
01. - 12.06.2015. no 9.00 līdz 13.00 (115.kabinets)
no 13.00 līdz 16.00 (kanceleja)
No 15.06.2015. no 9.00 līdz 15.00 (kanceleja)

Rezultātu paziņošana 25.06.2015.

Līgumu slēgšana 25. - 29.06.2015.

Skola piedāvā 2 pamatizglītības izglītības programmas:

 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (21013111):
  • vairāk stundu matemātikā, informātikā,
  • papildus piedāvā fakultatīvās nodarbības 3 dimensiju modelēšanā, IT mācībās, profesionālajā angļu valodā, robotikā, netradicionālajā matemātikā;
 • profesionāli orientēta virziena programmu (210141111):
  • vairāk stundu mājturībā un tehnoloģijā,
  • papildus piedāvā interešu izglītības nodarbības kokapstrādē, tekstildarbnīcās, robotikā.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. iesniegums (skolas veidlapa), kurā norāda:
  * izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  * dzīvesvietas adresi mācību laikā;
 2. liecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Iestājoties jāuzrāda bērna pase vai dzimšanas apliecība.

Skolēnu uzņemšana 10. klasē

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2015./2016.mācību gadam

Uzņemšanas komisijas darba laiks

datums laiks
15. - 17.06.2015. no 9.00 līdz 15.00 (115.kabinets)
18. - 19.06.2015. no 9.00 līdz 12.00 (115.kabinets)

Rezultātu paziņošana 25.06.2015.

Līgumu slēgšana 25. - 29.06.2015.

Visiem skolēniem sadarbībā ar ZRKAC iespēja papildus vidējai izglītībai iegūt:

 • CNC darbagaldu iestatītāja un MAG metinātāja sertifikātus un līdz ar to profesiju,
 • starptautiski atzītu Microsoft IT sertifikātu.

Skola piedāvā:

 • matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmas inženierzinātņu virzienu (31013011):
  • apgūst tehnisko grafiku, datorizētās projektēšanas pamatus (2 un 3 dimensiju projektēšanu), ievadu inženierzinātnēs (12.klasē - mehatroniku),
  • vairāk stundu matemātikā, fizikā,
  • apgūst programmēšanu,
  • apgūst AutoCad programmatūru,
  • no jauna tiks piedāvāts apgūt SolidWork programmatūru;
 • vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (31011011)::
  • apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju,
  • apgūst 3.svešvalodu (krievu vai vācu valodu),
  • apgūst kulturoloģiju, politiku un tiesības, psiholoģiju;
 • humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (31012011):
  • vairāk stundu latviešu valodā, literatūrā un angļu valodā,
  • apgūst 3.svešvalodu (krievu vai vācu valodu),
  • apgūst vizuālo mākslu un mūziku,
  • apgūst politiku un tiesības, psiholoģiju,
  • neapgūst fiziku, ķīmiju un bioloģiju kā atsevišķus mācību priekšmetus, bet gan dabaszinības.

Skola komplektēs divas 10.klases: inženierzinātņu (10.i) un vispārziglītojošo (10.a) vai humanitāro (10.h) – atkarībā no skolēnu pieprasījuma.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. iesniegums (skolas veidlapa), kurā norāda:
  * izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  * dzīvesvietas adresi mācību laikā;
 2. apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
 3. sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 4. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u );
 5. personas lieta.

Iestājoties jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība.

Uzņemšanas noteikumi

 1. Dokumentus vidusskolā vispārējās izglītības programmas apguvei var iesniegt skolēni:
  1. kas ir ieguvuši apliecību par pamatizglītību;
  2. kuriem sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos gadā un valsts pārbaudes darbos vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;
 2. Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu var izvēlēties skolēni, kam latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā gada atzīme ir 6 -10 balles
 3. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu var izvēlēties skolēni, kam matemātikā un fizikā gada atzīme ir 6-10 balles
 4. Konkursa gadījumā kā konkursa atlases kritēriji uzņemšanai vidusskolā kalpo sekmju izrakstā uzrādītie mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos
 5. Iestājai vidusskolā priekšroka tiek dota skolēniem, kuru sekmju izrakstā gada vērtējumu vidējā atzīme ir 5,5 balles un augstāk

Līgums

Skolēni tiek uzņemti 10.klasē tikai pēc trīspusējā līguma starp skolu, skolēnu un vecākiem parakstīšanas.

VISI KOPĀ 09.2016.

Visi kopā

SKOLOTĀJI 09.2016.

Meklē savu skolotāju?
Varbūt ielūkojies šeit?

skolotaji

ESI VESELS!

Vai zini, ka mutē var būt vairāk baktēriju, kā šūnu tavā ķermenī? Atgādinām, ka zobārstniecība un zobu higiēna līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātās programmas ietvaros ir PAR BRĪVU - tepat, mūsu skolā!
Izdevīgi piedāvājumi arī vecākiem par 18!

zobarsts

SEKO TWITERĪ!

YOUTUBE KANĀLS

Jūtūbei