JELGAVAS 1.ĢIMNĀZIJA

PROJEKTI


eTwinning

"Pasaku spēles". Izmantojot vizuālas programmēšanas programmas Scratch un Kodu Game Lab veidosim spēles pasakām

sports2016

"Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā"

Vecākiem

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU KAVĒJUMIEM UN TO ATTAISNOŠANU

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.89 (01.02.2011.) un skolas direktora rīkojuma Nr.14-PD 1.punktu ir noteikta kārtība, kā vecāki informē skolu, ja skolēns neapmeklē izglītības iestādi:

  1. skolēna kavējumu gadījumā informēt līdz plkst.10.00 klases audzinātāju par neierašanās iemeslu;
  2. rakstiski apliecināt skolēna stundu kavējumus (ne vairāk kā četras mācību dienas semestrī) un nesagatavošanās iemeslus. Nodrošināt, lai bērns kavējumus attaisnojošas zīmes nodod klases audzinātājam ne vēlāk kā divas dienas pēc ierašanās skolā;
  3. skolēnu kavējumus iespējams pieteikt, izmantojot e-klases sistēmu.

PLĀNOTĀ SADARBĪBA 2016./2017.M.G.

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU SASNIEGUMIEM

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU KAVĒJUMIEM UN TO ATTAISNOŠANU

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ

IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ MINĒTIE IZGLĪTOJAMĀ (SKOLĒNA) PIENĀKUMI

VISI KOPĀ 09.2016.

Visi kopā

SKOLOTĀJI 09.2016.

Meklē savu skolotāju?
Varbūt ielūkojies šeit?

skolotaji

ESI VESELS!

Vai zini, ka mutē var būt vairāk baktēriju, kā šūnu tavā ķermenī? Atgādinām, ka zobārstniecība un zobu higiēna līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātās programmas ietvaros ir PAR BRĪVU - tepat, mūsu skolā!
Izdevīgi piedāvājumi arī vecākiem par 18!

zobarsts

SEKO TWITERĪ!

YOUTUBE KANĀLS

Jūtūbei