JELGAVAS 1.ĢIMNĀZIJA

PROJEKTI


eTwinning

"Pasaku spēles". Izmantojot vizuālas programmēšanas programmas Scratch un Kodu Game Lab veidosim spēles pasakām

sports2016

"Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā"

Vecākiem

IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ MINĒTIE IZGLĪTOJAMĀ (SKOLĒNA) PIENĀKUMI

54.pants. Izglītojamā pienākumi ir šādi:

  1. apgūt pamatizglītības programmu;
  2. ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi;
  3. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu;
  4. ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;
  5. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;
  6. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;
  7. būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;
  8. atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā;
  9. piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.

PLĀNOTĀ SADARBĪBA 2016./2017.M.G.

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU SASNIEGUMIEM

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU KAVĒJUMIEM UN TO ATTAISNOŠANU

INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ

IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ MINĒTIE IZGLĪTOJAMĀ (SKOLĒNA) PIENĀKUMI

VISI KOPĀ 09.2016.

Visi kopā

SKOLOTĀJI 09.2016.

Meklē savu skolotāju?
Varbūt ielūkojies šeit?

skolotaji

ESI VESELS!

Vai zini, ka mutē var būt vairāk baktēriju, kā šūnu tavā ķermenī? Atgādinām, ka zobārstniecība un zobu higiēna līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātās programmas ietvaros ir PAR BRĪVU - tepat, mūsu skolā!
Izdevīgi piedāvājumi arī vecākiem par 18!

zobarsts

SEKO TWITERĪ!

YOUTUBE KANĀLS

Jūtūbei