Plānotā sadarbība 2017./2018.m.g.

Datums Pasākums Norises vieta
24.08.2017. pl.18.00 1.klašu vecāku sapulce klašu telpās
29.08.2017. pl.18.00 5.klašu vecāku sapulce
7. un 10.klašu vecāku sapulce
5.m1 - 232.kab., 5.m2 - 126.kab.
skolas aktu zālē
01.09.2017. pl.10.00 Zinību diena skolas priekšā
23.09.2017. Ģimenes sporta diena sākumskolas skolēniem un vecākiem skolas sporta zālē
15.11.2017. pl.18.00 "Vecāku skola" lekcija - nodarbība 4.klases vecākiem "Pārmaiņu domāšanas stratēģija", lektors A.Daume skolas aktu zāle
18.01.2018. pl.18.00 "Vecāku skola" lekcija- "Vai man bērns ir atkarīgs - kā atpazīt un palīdzēt", lektore Inga Dreimane, atkarību profilakses eksperte skolas konferenču zāle
19.02.2018. pl.18.00 Skolas padome direktores kabinetā
06.03.2018. pl.18.00 Skolas padome direktores kabinetā
22.03.2017. pl.16.00-19.00 Vecāku pēcpusdiena skola