Plānotā sadarbība 2021./2022.m.g.

Datums, laiks Pasākums Vieta
24.02.2022. plkst.15.30 - 19.00
Vecāku e-pēcpusdiena Tiešsaistē