2018./2019.m.g.

Skolēniem, kuri iegūst godalgotas vietas Zemgales reģionālajā ZPD konferencē, LLU var piedāvāt iespēju ārpus konkursa studēt budžeta grupā šajā augstskolā.

RTU tēmu piedāvājums un konkurss

Vidusskola - zinātniski pētnieciskie darbi

Datumi Pasākumi
20.10.2018. Tēmu izvēle.
20.12.2018. ZPD priekšaizstāvēšana. 12.i klasei notiek stundas.
17.01./25.01.2019. ZPD izstrādes individuālā darba dienas (10.–11.kl.).
12.i klasei notiek stundas.
28.01.2019. ZPD iesniegšana recenzentiem.
31.01.2019. ZPD aizstāvēšana pa sekcijām/jomām (10.-11.kl.). Sākums plkst.12.00.
01.02. 2019. Skolas zinātniskā konference (9.m, 10.a, 10.i, 11.i). Sākums plkst.12.00.
1.-4. stunda notiek. Pie klasēm ir audzinātāji vai mācību priekšmetu skolotāji.
Pārējām klasēm turpinās stundas.
01.02.2019. Uz Zemgales reģionālo konferenci izvirzīto darbu iesniegšana un reģistrēšana www.skolas.lu.lv
23.02.2018 Uz Zemgales reģionālo konferenci izvirzīto darbu un prezentāciju iesniegšana un reģistrēšana ZRKAC
01.03.2019.
plkst. 16.00
Tiek atvērta piekļuve rezenzijām.
08.03.2019. 10.Zemgales reģionālā ZPD konference.
25.03.2019. Skolēni tiek uzaicināti uz 43.valsts ZPD konferenci.
12. un 13.04.2019. 43.valsts ZPD konference.

Pamatskola - pētnieciskie darbi

Datumi Pasākumi
Līdz 20.11.2018. Klase izvēlas KOPTĒMU, klases audzinātājs piedāvā vairākus variantus, bet vienojas par vienu un piesaka.
Līdz 20.12.2018. Notiek darba plānošana, materiālu vākšana, interesēšanās, ideju ģenerēšana utml.
20.12.2018. Strādā pie koptēmas, dara to uz vietas skolā. Var grupās, var individuāli, pēc klases audzinātāja ieskatiem.
30.01.2019. PD izstrādes diena, klases audzinātāja un pedagogu atbalsts.
...02.2019.
(Datums tiks precizēts)
PD izstrādes diena, klases audzinātāja un pedagogu atbalsts.
07.03.2019. PD izstrādes diena, klases audzinātāja un pedagogu atbalsts.
08.03.2019. PD aizstāvēšana.

Noteikumi, paraugi

ZPD izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi sākumskolā

Pētnieciskā darba pieteikums (.docx)