2019./2020.m.g.

Vidusskola - zinātniski pētnieciskie darbi

Datumi Pasākumi
20.10.2019. Tēmu izvēle.
19.12.2019. ZPD priekšaizstāvēšana. 12.i klasei notiek stundas.
13.01.2020. ZPD izstrādes individuālā darba dienas (10.–11.kl.).
12.i klasei notiek stundas.
20.01.2020. ZPD iesniegšana recenzentiem.
23.01.2020. ZPD aizstāvēšana pa sekcijām/jomām (10.-11.kl.). Sākums plkst.12.30.
24.01.2020. Skolas zinatniskā konference (10.a, 10.i, 11.a, 11.i) plkst.12.30. 1.-4.stundas notiek. Pie klasēm ir audzinātāji vai mācību priekšmetu skolotaji.
01.02.2020. Uz Zemgales reģionālo konferenci izvirzīto darbu iesniegšana un reģistrēšana www.skolas.lu.lv
28.02.2020. 11.Zemgales regionālā ZPD konference.
03. un 04.04.2020. 44.valsts ZPD konference.

Pamatskola - pētnieciskie darbi

Datumi Pasākumi
Līdz 12.11.2019. Klase izvēlas KOPTĒMU, klases audzinātājs piedāvā vairākus variantus, bet vienojas par vienu un piesaka.
15.11.2019. Notiek darba plānošana, materiālu vākšana, interesēšanās, ideju ģenerēšana utml.
19.12.2019. Strādā pie koptēmas, dara to uz vietas skolā. Var grupās, var individuāli, pēc klases audzinātāja ieskatiem.
12.02.2020. Ēnu diena. Piedalās skolēni ar pieteikumiem.
13.02.2020. PD izstrādes diena, klases audzinātāja un pedagogu atbalsts.
14.02.2020. PD aizstāvēšana.

Noteikumi, paraugi

ZPD izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi sākumskolā

Pētnieciskā darba pieteikums (.docx)